אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2017

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 15.3.2017

בחודש פברואר נותר המדד ללא שינוי. ב- 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.4% ומתחילת השנה ירד המדד ב- 0.2%.

חודשים ינואר ופברואר הינם החודשים הדיפלציוניים ביותר בשנה, אולם ירידה של 0.2% מתחילת השנה נחשבת לירידה מתונה ביותר גם בראייה היסטורית וגם נוכח הגורמים שממתנים את האינפלציה, בהם: השפעות עונתיות שתומכות בירידת מחירים, והתחזקות השקל מול סל המטבעות.

כל הסעיפים במדד היו חיוביים מלבד סעיפי הלבשה והנעלה ותחבורה ותקשורת שירדו ואיפסו את המדד.

עליות בולטות נמדדו בסעיפים:

מזון- עלה ב- 0.3% זה החודש השני ברצף, כאשר סעיף המזון נוטה לרדת בחודשים ינואר פברואר.

דיור – לאחר ירידה של 1% בארבעת החודשים האחרונים עלה המדד ב-  0.3% שעיקרו נבע מעלייה בסעיף דיור בבעלות הדיירים אשר נמדד ביחס לחודש שעבר.

ירקות ופירות – עלה ב 3.9%. זהו הסעיף עם התרומה החיובית הגבוהה ביותר, כאשר עיקר ההשפעה נבע מעלייה במחירי הפירות הטריים. ייתכן והנתונים החיוביים שנמדדו במשק בחודשים האחרונים מתחילים להשפיע על רמת הביקושים. העלאת שכר המינימום וקצב התחזקות השכר במשק, נתוני האבטלה הנמוכים ועלייה בכוח ההשתתפות, כולם חיזקו את נתוני הצריכה הפרטית, ותורמים להתחזקות כוח הקנייה של הצרכן ועלייה בביקושים.

לאחר תקופה ארוכה בה האינפלציה בישראל שלילית, עלייה שנתית של 0.4% בעצם מנחמת ומעודדת את בנק ישראל. החודשים הקרובים צפויים להיות חיוביים בהשפעה עונתית.

גם לצעדי הממשלה יש השפעה מהותית בהחלטות שינקטו להפחתת מיסים. במידה ויוחלט שמס ההכנסה יירד, כוח הקנייה צפוי להתחזק ואיתו רמת הביקושים. במידה ותירשם ירידה במע"מ, צפוי מהלך של ירידת מחירים ולחץ מטה על האינפלציה. כל ירידה של 1% במע"מ צפויה להוריד מהאינפלציה השנתית כ- 0.25%.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום