אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש מאי 2017

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש מאי 2017

רפי כהן, מנהל השקעות, 6.4.17 

בנק ישראל הותיר את ריבית חודש מאי 2017 על כנה (0.1%+). התחזקות השקל מתחילת השנה הובילה את בנק ישראל להתערב במסחר מול הדולר כאשר היקף הרכישות הדו חודשי (פברואר – מרץ) הסתכם בכ- 3 מיליארד דולר. זהו קצב הרכישה הגבוה ביותר מאז ינואר 2011. יתרות המט"ח הגיעו בסוף מרץ ל- 103.3 מיליארד דולר. התגברות קצב הרכישות הובילה את הנגידה להצהיר שכמות הרכישות לא תוגבל בתקרה מסוימת אלא לפי הצורך וזאת בניגוד להצהרה קודמת שבנק ישראל מסמן תקרה של 110 מיליארד דולר.

בנק ישראל מציין שהייסוף בשקל צפוי לדחות את חזרת האינפלציה אל היעד והוא הגורם לירידה בציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים. אך הוא מציין גם את סיפוקו מההתאוששות בגובה האינפלציה (חיובית 12 חודשים אחרונים ב- 0.4%) שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מיולי 14 הנובע בין היתר מהתאוששות מחירים עולמית, עליית השכר במשק ומדיניות מוניטרית מרחיבה בה נוקט הבנק.

על פי האינדיקטורים שתרמו לפעילות הריאלית ברבעון הראשון המשיך המשק לצמוח בקצב דומה לרבעונים הקודמים, רמת האבטלה שומרת על שפל וקצב ההשתתפות בשוק העבודה גדל. שכר המינימום עלה בפעימה נוספת בחודש ינואר ונמדדה התרחבות במדד מנהלי הרכש בתעשייה והמדד המשולב למשק. קיימים סימנים להתמתנות במחירי הדיור בעקבות העלייה במחירי המשכנתאות וירידה בכמות העסקאות, אולם מוקדם להסיק שמגמת העלייה נעצרה.

בבחינת התפתחות הייצוא בחודשים האחרונים נרשם המשך קיפאון בייצוא סחורות בעוד שייצוא השירותים ממשיך לצמוח, הערכת בנק ישראל היא שהשיפור בסחר העולמי ימשיך לתמוך בייצוא אך הייסוף המהיר בשקל מול סל המטבעות ימשיך להקשות עליו.

ע"פ תחזית המאקרו בנק ישראל צופה קצב צמיחה שנתי של 2.8%, אינפלציה שנתית של 0.7% (12 חודשים קדימה) וחזרה לתחום יעד האינפלציה ברבעון השני של 2018. הציפיות בשוק לעומת זאת ירדו ל- 0.3% מ- 0.6% לפני חודש.

להערכתנו הריבית המונטארית צפויה להישאר ברמתה בשנה הנוכחית. 
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום