אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2017

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 18.04.2017

בחודש מרץ עלה המדד ב- 0.3% מעט מעל הציפיות בשוק אשר נעו בין 0%-0.2%. ב- 12 חודשים אחרונים עלה המדד ב- 0.9% ומתחילת השנה עלה המדד ב- 0.1%

לראשונה ב-3 השנים האחרונות שהמדד המצטבר 12 חודשים לאחור נושק ל-1% ומגיע לרף התחתון בציפיות של בנק ישראל. אין זה אומר שבנק ישראל ימהר להעלות ריבית אולם המעבר לטריטוריה חיובית נותנת נחת למקבלי ההחלטות.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב- 0.1% לעומתו המדד ללא דיור ירד ב- 0.2%. גם השנה ניתן לייחס את עיקר ההשפעה על המדד לסעיף הדיור אשר מודד את השינוי בשכר הדירה. ב- 12 החודשים האחרונים המדד ללא דיור עלה ב- 0.5%

את מרבית התרומה למדד החודשי תרם סעיף ההלבשה והנעלה אשר עלה ב- 4.9% ותרם למדד 0.15% בעקבות הקדמת מדידת קולקציית הקיץ מחודש אפריל למרץ ועל כן ניתן לקזז עלייה זו מהציפיות לחודש אפריל.

הסעיף השלילי היחיד במדד החודש היה סעיף תחבורה ותקשורת אשר ירד ב-0.5% כאשר עיקר ירידות המחירים נרשמו בהוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ אשר מושפעות מהתחרות המתרחבת בשוק וממבצעים טרום חג הפסח והוזלה במחירי הביטוח לאופנועים.

המשך מגמת עליית מחירים צפויה גם בחודשים הקרובים כאשר חודשי הקיץ הבאים מאופיינים בעליות ביקושים רוחבית ובמדדים חיוביים. גם רפורמות הממשלה מאחורינו, נמשיך לעקוב אחרי צעדי האוצר להורדת מיסים כאשר שר האוצר הכריז שהורדת מיסים תישקל רק לאחר הרבעון הראשון ובחודש מרץ נמדד גידול נוסף של 5% בהכנסות ממיסים.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום