אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש יוני 2017

רפי כהן, מנהל השקעות, 29.5.17 

אין חדש תחת השמש, הריבית עומדת על 0.1% ומדיניות ההרחבה המוניטרית נותרה על כנה. בנק ישראל מתייחס למספר פרמטרים עיקריים בהודעתו.

אינפלציה – בנק ישראל מתייחס בעיקר לעלייה בסביבת האינפלציה פחות לרמת האינפלציה, כלומר האינפלציה בשנה האחרונה עומדת על 0.7% , עדיין נמוכה מהיעד המינימאלי שעומד על  1% אך סביבת האינפלציה משתפרת ובטרם תבחן העלאת ריבית חברי הוועדה מעוניינים ב"סביבת אינפלציה רחבה". הגדרה שככל הנראה תקל על קבלת החלטת הוועדה במקרה ושאר הנתונים יתמכו בהעלאת ריבית בזמן שהאינפלציה עדיין מדשדשת ונמוכה בפועל מהיעד הרשמי.

שער חליפין – התייחסות מעורפלת להתחזקות השקל מול הדולר והיחלשות מול האירו, רמת ההתנגדות בשער השקל מול הדולר נפרצה וחצתה את שער 3.6 ₪ לדולר. נראה שבנק ישראל הרים את הרגל מהגז בהתערבות לטובת התחזקות הדולר מול השקל ונמנע מלציין תחתית חדשה אך עדין פעיל בזירה זו.

פעילות וסחר עולמי- צפי לשיפור הדרגתי אשר נתמך בציפיות לעליית ריבית ביוני בארה"ב ובירידה בסיכונים הפוליטיים באירופה והמשך המדיניות המרחיבה והמשך שיפור בסחר העולמי.

התרחבות הפעילות במשק - נתוני החשבונאות הלאומית מצביעים על כלכלה חזקה, המשק צומח בקצב נאה, שיפור בתרומת הייצוא וההשקעה על חשבון ירידת התרומה של הצריכה הפרטית. נתוני הצריכה הפרטית מעולים ונתמכים באבטלה נמוכה מאוד ולחצים לעליית שכר.

שוק הדיור – האינדיקטורים בשוק מצביעים על התקררות בשוק הדיור. ירידה במלאי הדירות המוחזקות ע"י משקיעים בחודש מרץ וירידת רכישות משקיעים ל- 17% מסך הרכישות. (בתקופות השיא משקל המשקיעים מהשוק הגיע עד 30% מסך הרכישות).

נתונים על התקררות שוק הדיור חשובים מאוד לבנק ישראל כיוון שהורדת ריבית נוספת לא אפשרית ואין כלים מהותיים העומדים לרשות הבנק במידה והמחירים ימשיכו לעלות. כך כל עוד שעליית המחירים נבלמת ומשקל המשקיעים קטן לא נדרשת התערבות או נקיטת פעולה לריסון הביקושים .

לסיכום, העלאת הריבית עדיין לא נראית באופק, שוק העבודה מעולה, המשק צומח ומתפקד באופן גלובלי וחופשי אך האינפלציה עדיין ברמה נמוכה ועל פי הציפיות , האינפלציה צפויה להישאר ברמות אלה בשנה הקרובה. השקל מול סל המטבעות נמצא עדיין ברמה גבוהה מאוד כתוצאה מעודף בחשבון השוטף. נושא אשר צפוי להמשיך להעסיק את בנק ישראל בתקופה הקרובה.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום