עיתונות מקצועית - אינפיניטי

להשקיע או לא להשקיע? המלצות בעד ונגד

 מתוך פרויקט השקעות בגלובס:  20 אנליסטים ומנהלי השקעות מובילים בענף, ממליצים על רעיונות בעד ורעיונות נגד השקעות. קבלו את המלצתה של יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה, בקבוצת ההשקעות אינפיניטי:

המלצה בעד - אינרום

הסביבה המאקרו כלכלית בישראל והריבית הנמוכה במשק, לצד מחסור בדירות תומכים בביקוש לדירות. בנוסף, הממשלה נקטה בשנים האחרונות מספר צעדים להגדלת היצע הדירות כמו מכרזי מחיר למשתכן, עלייה בהיתרי הבניה, חתימת הסכמים לגיוס עובדים זרים לענף הבנייה ועוד. אנו ממליצים להיחשף לענף הבנייה דרך החברות המשמשות כספקיות לחברות הבנייה, דוגמת חברת אינרום.

אינרום הינה החברה הגדולה והיציבה ביותר בענף הפועלת לכל אורך שרשרת הבנייה דרך פתרונות בנייה בחברת איטונג, מוצרי גמר לבנייה בחברת מיסטר פיקס וצבעים בחברת נירלט. החברה צומחת בקצב שהוא גבוה מהגידול בהשקעה הגולמית למגורים במשק וכתוצאה מכך ומראה שיפור מתמשך בנתוניה הכספיים. מעבר לכך, המשקיעים נהנים גם מתשואת דיבידנד גבוהה של כ-10%.

 

המלצה נגד – אג"ח קונצרניות בדירוגים נמוכים

ירידת התשואות באג"ח קונצרניות גרמו למשקיעים לקחת יותר סיכונים ולהשקיע את כספיהם באג"ח קונצרניות בדירוגים נמוכים. מדדי אג"ח תל בונד תשואות ותל בונד תשואות שקלי, אשר כוללים אג"ח בדירוגים של בין BBB- לבין A, עלו בשנה האחרונה בכ-7% והמרווחים בהם ירדו לכ-2.0% ו-2.7% בהתאמה לעומת המרווחים של 1.23% ו-1.64% במדדי תל בונד 60 ותל בונד שקלי, בהתאמה. להערכתנו המרווח הנמוך אינו מצדיק את הסיכון הטמון באחזקה במדדים אלה. מי שמעוניין להיחשף לאג"ח בדירוג השקעה נמוך ולקבל פרמיית סיכון, עדיף שיעשה בדיקה פרטנית לכל סדרת אג"ח, בכדי לבחור באג"ח ראויה להשקעה הן בחינת הסביבה העסקית ומצבה הפיננסי של החברה המנפיקה והן בחינת איכות הבטחונות, במידה ויש, של אותה הסדרה.     

תקשורת ופרסום שוק ההון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום