אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2017

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.4%, מעל לממוצע התחזיות המוקדמות בשוק לעלייה של 0.3%. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.7% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.8%. האינפלציה הבסיסית, ללא סעיפי האנרגיה ופירות וירקות עלתה ב-0.6% בלבד, עדיין רחוק מהיעד של בנק ישראל.

עיקר העלייה נרשמה בסעיפי הלבשה והנעלה (10.9%), אשר תרמה 0.3% למדד, וירקות ופירות (1.6%), אשר תרמה כ-0.05% למדד. העלייה החריגה בסעיף ההלבשה וההנעלה נבע, בין היתר, משינוי במתודולוגיית המדידה של הלמ"ס לפרטי הקיץ.  

ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיפי תקשורת (0.6%) ודיור (0.3%).

סעיף הדיור הפתיע כלפי מטה וירד ב-0.3%. סעיף רכיב שירותי דיור בבעלות הדיירים, המייצג חוזי שכירויות מתחדשים, ירד ב-0.4% ובסיכום של 12 החודשים האחרונים עלה ב-1.4% בלבד. מנגד, רכיב שכר דירה, הכולל את כל שוכרי הדירות (ולא רק את אלה שמחדשים חוזה) עלה בחודש מאי ב-0.2%. במדד זה חלה בחודשים האחרונים האצה קלה בקצב העלייה השנתי.  

מדד מחירי הדירות, אשר לא נכלל במדד המחירים לצרכן, עלה ב-0.5% בחודשים מרץ-אפריל. מדובר בקצב שנתי של 4.4%.

במבט 12 חודשים קדימה ניתן לראות את ציפיות האינפלציה שנגזרות משוק ההון עומדות כיום על סביב 0%.

המשך ייסוף בשקל והגברת התחרותיות במשק שומרים על סביבת האינפלציה נמוכה, ומכאן אנו מעריכים כי הריבית לא תעלה לפני אמצע שנת 2018.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום