עיתונות מקצועית - אינפיניטי

הליסינג מוכיח: האפליה בין גברים ונשים לא הלכה לשום מקום

שוויון במקום העבודה? תחשבו שוב. היחס בין הגברים והנשים בהיי טק עומד על 1:2 אבל רק אישה אחת על כל ארבעה גברים מקבלת רכב מהחברה. אז מה בעצם גורם לפער?

ד"ר אביחי שניר-כלכלן בכיר במחלקת המחקר של קבוצת ההשקעות אינפיניטי ומרצה במכללת נתניה. 28.6.2017

משרד האוצר פרסם השבוע נתונים על בעלי רכב צמוד בישראל. הנתונים אינם מפתיעים: בעלי רכב צמוד הם בעיקר גברים בגילאי שלושים וחמש עד חמישים וחמש, שהינם בעלי הכנסה גבוהה יחסית.

קריאה בין השורות, יכולה להעלות כמה מסקנות מעניינות לגבי התפלגות הרכבים בין המינים. למרות שמשרד האוצר לא מפרסם את התפלגות הרכבים הצמודים בין ענפי טכנולוגיית העילית וכל שאר הענפים, הרי שמהנתונים ברור למדי שחלק משמעותי מהרכבים הצמודים שייך לעובדים בענפי הטכנולוגיה העילית: לפי משרד האוצר, מספר העובדים שיש ברשותם רכב צמוד הוא כ- 350 אלף. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), מספר העובדים בתעשיית העילית הוא כ- 360 אלף. לפי משרד האוצר, לכ- 12% מהשכירים במרכז יש רכב צמוד, לעומת כ- 8%-9% בפריפריה. לפי הלמ"ס כ- 13% מהשכירים במרכז הם עובדי תעשיית העילית, לעומת כ- 8% בפריפריה.

כנראה שהדמיון במספרים הוא לא מקרי, למרות שאין ספק שיש גם לא מעט עובדים בכירים בענפים אחרים שמקבלים רכב ממקום העבודה.

עצם העובדה שחלק גדול מהרכבים הצמודים שייכים לעובדי טכנולוגיה עילית עשוי להעיד גם על האפלייה בין המינים. תרשים 1 מראה את מספר הגברים והנשים בענפי טכנולוגיית העילית, ואת מספר הגברים והנשים שמקבלים רכב צמוד. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היחס בין גברים לנשים במקצועות טכנולוגיית העילית הוא בערך 1:2. היחס בין הגברים שמקבלים רכב צמוד לנשים שמקבלות כזה הוא בערך 1:4.

 משרות נשים גברים ()

חלק מההסבר הוא העובדה שבענפי המו"פ, שהם היוקרתיים ביותר מבין ענפי טכנולוגיית העילית, רק כחמישית מהעובדים הן נשים. אבל, בכל זאת, ענפי המו"פ הם חלק קטן מתוך כלל ענפי טכנולוגיית העילית. חלק אחר מההסבר הוא העובדה שלמרות שבענפי הטכנולוגיה העילית הפער בין מספר השעות שעובדים גברים למספר השעות שעובדות נשים הוא קטן משמעותית מאשר בשאר ענפי המשק, עדיין הגברים בהיי טק עובדים יותר שעות, בממוצע, מהנשים.

בכל זאת, הפער שנותר הוא גדול מכדי שיהיה ניתן להסביר אותו רק בהיקפי שעות עבודה או בתפקידים. בנוסף, גברים שמקבלים רכב צמוד מקבלים רכב יקר יותר בכתשעה אחוזים מנשים שמקבלות רכב צמוד. אני מניח שחלק גדול מהתשובה הוא שיש יותר גברים מנשים במשרות הבכירות והנחשקות במיוחד, ולכן יש יותר גברים מנשים שמקבלים מכוניות יקרות במיוחד.

אבל לפחות סיפור אחד ששמעתי ממנהלת בכירה מלמד שגם כשהכל לכאורה שוויוני, עדיין יש הבדלים בין המינים. היא סיפרה שבחברה בה היא עובדת יש ארבעה מנהלים בכירים שכל אחד מהם מנהל תחום אחר. כשהיא הגיעה לנהל את אחד התחומים, היא רצתה לקבל רכב שטח, כי היא חשבה שרכב שטח יתאים לצרכים שלה יותר מרכבים אחרים. בסופו של דבר, היא נאלצה להסתפק במכונית מנהלים, כי לפחות לדעתה, למישהו לא היה נוח לתת למנהלת את מה שהיה נותן ללא היסוס למנהל.

אז נכון ששוויון מלא בין נשים וגברים יגיע רק כשנשים וגברים יעשו את אותם הדברים ובאותו האופן. אבל מצד שני, כדי שהוא יגיע, צריך גם שנשים ידעו שכשהן עושות את אותם דברים, הן מקבלות את אותה תמורה, אחרת למה להן להתאמץ?

 

 

 

 

תקשורת ופרסום שוק ההון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום