אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש יולי 2017

חן יצחק, אנליסטית. 10.07.17

הריבית ממשיכה לעמוד ברמת שפל היסטורית של 0.1%. בנק ישראל צופה כי הריבית צפויה לעלות ברבעון השני של 2018 ל 0.25%, לאחר כמה רבעונים שבהם קצב האינפלציה יעלה על 1% וכאשר תחזיות האינפלציה לשנה קדימה יתקרבו למרכז תחום היעד.

בנוסף להודעת הריבית בנק ישראל פרסם תחזית מאקרו מעודכנת:

הבנק העלה את תחזית הצמיחה ל3.4% בשנת 2017, לעומת תחזית קודמת של 2.8% בעקבות עליה ביצוא ובהשקעות במחצית הראשונה של השנה. מנגד, הבנק צופה כי קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית צפוי להתמתן לקצב של התוצר, אחר שהיווה "הקטר" המשק בשנים האחרונות. למעשה, התחזית משקפת מעבר הדרגתי לצמיחה שמבוססת פחות על הצריכה הפרטית ויותר על היצוא. בנק ישראל מעריך שבניכוי השפעה זו הוא ידמה לקצב צמיחה ב-2016 ויעמוד על מעט למעלה מ-3.5%.

תחזית האינפלציה ל 12 חודשים הקרובים ירד ב 0.2% מהתחזית הקודמת ל 0.8%, בין היתר מצעדים ממשלתיים שמאטים את קצב עליית המחירים, מהתחזקות השקל ובשל ההשפעה הצפויה של הירידה במחירי הנפט.

לסיכום, העלאת הריבית עדיין לא נראית באופק למרות ששוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה והצמיחה במשק גבוהה. האינפלציה עדיין ברמה נמוכה וצפויה להישאר ברמות אלה בשנה הקרובה. השקל מול סל המטבעות נמצא ברמה גבוהה מאוד כתוצאה מעודף בחשבון השוטף. נושא אשר צפוי להמשיך להעסיק את בנק ישראל בתקופה הקרובה.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום