אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2017

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2017

חן יצחק, אנליסטית. 30.08.17

ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, על מנת לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק. מאז החלטת הריבית הקודמת חלה ירידה חדה באינפלציה. בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים האינפלציה ירדה לרמה של 0.7%-  (לעומת תחום יעד של 1%-3%). הירידה באינפלציה לוותה גם בירידה בציפיות לאינפלציה לשנה משוק ההון.

להערכת הבנק הירידה באינפלציה איננה משקפת ירידה בביקושים, אלא מדובר בשינויים טכניים זמניים כמו שינוי באופן המדידה של סעיף ההלבשה וההנעלה. כמו כן, הייסוף שהצטבר עד תחילת יולי בשער החליפין השפיע בחדות על מחירי המוצרים הסחירים.

להערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, האינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי בשיקולי ההחלטה.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום