חיפוש - אינפיניטי

תרומתן של הנשים בשוק העבודה

 

 מדינות בהן הנשים משולבות בשוק העבודה, נהנות מרמת חיים גבוהה יותר. ההתנגדות לשילובן בצה"ל דומה באופן לא מפתיע להתנגדות שעורר כניסתן לשוק העבודה. טור אישי

ד"ר אביחי שניר-כלכלן בכיר במחלקת המחקר של קבוצת ההשקעות אינפיניטי 

 01.09.2017 

כשאני נוסע בדרכים ורואה את  השלטים, הצועקים שצריך להציל את צה"ל משירות נשים, אני חושב לעצמי שטוב שאף אחד לא מציע להציל את שוק העבודה משירות נשים. תרשים 1 מראה את הקשר בין שיעור הנשים בשוק העבודה לבין התוצר לנפש, במדינות מפותחות. ניתן לראות, כי יש קשר די חזק בין שיתוף נשים בשוק העבודה לבין רמת התוצר ורמת החיים, במדינות השונות.

בצד אחד יש מדינות כמו תורכיה, צ'ילה ומקסיקו, שבהן שיעור התעסוקה של הנשים הוא די נמוך, למרות העובדה שהן מדינות מפותחות. בצד השני יש את המדינות הסקנדינביות, בהן שיעור תעסוקת הנשים גבוה בהרבה. את הקשר בין שיעור תעסוקת הנשים והתוצר לנפש אפשר לראות בקו הישר, אשר מראה שבממוצע, עלייה של 1% בשיעור הנשים בכוח העבודה, מעלה את התוצר לנפש בכ- 2%.

בחלקו של דבר, הקשר בין העלייה בתוצר לבין שילוב נשים בכוח העבודה הוא קשר ישיר. כלומר, שילוב נשים בכוח העבודה מגדיל את כוח העבודה, והגידול בכוח העבודה מגדיל את התוצר. תרומה זו של הנשים לכוח העבודה היא חשובה בעיקר במדינות המפותחות, שבהן שיעור הילודה יורד וחלקם של המבוגרים באוכלוסיה גדל, מכיוון שללא תרומתן של הנשים לכוח העבודה, המחסור בעובדים היה מצמצם באופן משמעותי חלק גדול מהשירותים. יפן היא דוגמא מצויינת לכך: למרות שהאוכלוסיה של יפן מזדקנת במהירות, שיעור התעסוקה של נשים ביפן עדיין נמוך יחסית. קרן המטבע הבינלאומית מעריכה שאם הנשים היו לוקחות חלק בכוח העבודה, ניתן היה להגדיל את התוצר של יפן בכ-9% ולהוציא את יפן מהמיתון שהיא נמצאת בו כבר 20 שנים. 

אולם, חלק גדול מהקשר בין נשים בכוח העבודה לבין התוצר אינו נובע רק משיתוף הנשים בכוח העבודה. הוא נובע משינויים בתרבות שנחוצים בכדי להפוך את הנשים לחלק מכוח העבודה. בתחילת המאה ה- 20, היתה לא מעט התנגדות לשיתוף הנשים בשוק העבודה, ובפרט להשתלבות נשים נשואות. הרעיון של אשה נשואה ועובדת היה כמעט בלתי נתפס, בערך כמו הרעיון שאשה יכולה להצביע...

הפאשיזם והנאציזם שפרחו באירופה בשנות ה- 1920 וה- 1930 ניזונו גם מההתנגדות השמרנית לשיתוף נשים בתפקידי מפתח בחברה. הנאצים למשל, אסרו על שילוב של נשים בתפקידי מפתח במפלגה, ובמשטר שלהם, מקומה של האשה היה במטבח. כפי שאפשר לראות בתרשים 2, באופן הולם, התבוסה של המשטרים הפשיסטיים היוותה גם את הסימן לתחילת השתלבותן המסיבית של נשים נשואות בשוק העבודה.

כך שהעובדה שהתוצר גדול יותר במדינות בהן שיעור הנשים בשוק העבודה גבוה יותר אינה נובעת רק מכך שנשים עובדות באופן פרודוקטיבי. היא נובעת גם מכך ששיעור גבוה של נשים בשוק העבודה הוא ביטוי להשקעה בחינוך ולפתיחות שתורמות לצמיחה. בנוסף, יש לא מעט עדויות לכך שההשכלה וההכנסה של האם היא מפתח להשכלה ולהכנסה של הילדים, ולכן השילוב של נשים הוא אחת הדרכים להבטיח שהדור הבא יהיה לא פחות איכותי מהדור הנוכחי.

הדבר המעניין בהתנגדות בימינו לשיתוף נשים בצבא, הוא הדימיון להתנגדות שעלתה בעבר כאשר נשים דרשו את הזכות לעבוד ולהצביע. הנימוקים העיקריים נגד מתן זכות הצבעה לנשים היו שנשים אינן משרתות בצבא, שאין להן את היכולת הפיזית למלא תפקידים של גברים, שרובן אינן רוצות למלא תפקידים של גברים, וששילובן, באופן כללי, יהיה שינוי מסוכן לחברה.

העובדה שנימוקי העבר, דומים לנימוקים הנשמעים היום, גורם לכך שלא יפתיע אותי בכלל אם המתנגדים לשיתוף הנשים בצבא היום, חוששים מכך שגברים יתקשו לשמור על יתרון בתחרות על מקומות עבודה מול נשים. במידה ומתנגדי שילוב הנשים לא השתכנעו מהטיעונים עד כה , נתבונן  בתרשים 3 ונראה שגם מעורבות פוליטית של  נשים תורמת לכלכלה, כי ככל ששיעור הנשים בפרלמנט גבוה יותר, גם התוצר לנפש, עולה.

 

תרשים 1 : הקשר בין התוצר לאחוז הנשים בשוק העבודה. מקור: הבנק העולמי

 שיעור נשים מכוח העבודה מול תוצר (יח"צ)

 

תרשים 2 : נשים נשואות בשוק העבודה בבריטניה ובארה"ב. מקור: Costa (2000)

 נשים נשואות בכוח העבודה (יח"צ)

 

תרשים  3: תוצר לנפש מול אחוז הנשים בבית הנבחרים. מקור: הבנק העולמי

 נשים בפרלמנט מול תוצר (יח"צ)

 

 

 

חיפוש
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום