חיפוש - אינפיניטי

כך לא מקטינים אי שיוויון - מי מרוויח מתכנית "נטו למשפחה"?

 

 חיזוק מעמד הביניים? הקטנת אי השיוויון? תכנית "נטו למשפחה" מעניקה בפועל סיוע למעמדות העליונים - ומפנה אליהם משאבים שהיו יכולים לתרום לחלשים  

ד"ר אביחי שניר-כלכלן בכיר במחלקת המחקר של קבוצת ההשקעות אינפיניטי 

 08.09.2017 

כששר האוצר יצא בתוכנית "נטו למשפחה" הוא הצהיר: "מדינת ישראל אומרת היום לישראלים עובדים שהיא יודעת לתת ולא רק לקחת. באמצעות תוספת נקודות הזיכוי להורים נחזק את מעמד הביניים – עמוד השדרה של החברה הישראלית."

השבוע, מחלקת המחקר של משרד האוצר חושפת את המספרים, ומגלה מי בעצם מרוויח מהתוכנית. ראשית, משרד האוצר חושף שמתן תוספת נקודות הזיכוי להורים לא נועד "לתת". הוא נועד לצמצם את ההוצאות של משרד האוצר. אם בודקים את ההיסטוריה של נקודות הזיכוי, מוצאים שעד 2011, כל אשה קיבלה נקודת זכות אחת עבור כל ילד. המטרה של ההטבה היתה ההבנה שאם רוצים לעודד נשים לעבוד, צריך לתת להן סיוע בהוצאות עבור החזקת הילדים. אבל מכיוון ששווי כל נקודת זיכוי מס הוא כ- 2500 ש"ח לשנה, עלתה טענה שהזיכוי אינו מכסה את ההוצאות של אשה עובדת עבור שמרטפות, גנים וכיוצא בזה. מעבר לכך, ב- 2009, בית המשפט פסק שהמדינה צריכה לתת פטור ממס לנשים עבור הוצאות מטפלת.

משרד האוצר נבהל, שכן אם יצטרך לתת פטור ממס עבור מטפלת, יווצר חור בתקציב, ולכן בשנת 2012 הוחלט להעניק נקודת זיכוי נוספת לאמהות לילדים עד גיל 5, כפיצוי על כך שמשרד האוצר לא יישם את החלטת בית המשפט. בעקבות ועדת טרכטנברג ניתנה נקודת זיכוי לגברים, וב"נטו למשפחה" כחלון הוסיף עוד נקודות זיכוי להורים לילדים בגילאים שנה עד חמש. אולם, כל אלה, עדיין לא מגיעים לסכום ההטבה שבית המשפט הורה למדינה לשלם. כך, שתכנית "נטו למשפחה" אינה הוכחה לכך שהמדינה למדה לתת, אלא צעד נוסף למה שהמדינה היתה מחוייבת לעשות כבר מזמן.

מה שיותר מעניין זה מי מרוויח מתכנית "נטו למשפחה". לכולם היה ברור שמשפחות בעשירוני ההכנסה הנמוכים לא ירוויחו מנקודת הזיכוי, בגלל שההכנסות שלהן אינן מגיעות לסף המס. אבל תרשים 1 מראה מי כן מרוויח. התרשים מראה כמה תוספת הכנסה מקבלים משקי בית בכל עשירון הכנסה. מתוך 1.7 מיליארדי הש"ח שמחולקים למשקי הבית מנקודות הזיכוי שהתווספו בעקבות תוכנית "נטו למשפחה", 1 מיליארד מתחלק בין שני העשירונים העליונים, ואילו שאר הסכום מתחלק בין עשירונים שש עד שמונה. משקי הבית של מעמד הביניים הנמוך, עשירונים ארבע – חמש, לא מקבלים כלום, כמו גם משקי הבית בעלי ההכנסה הנמוכה בעשירונים אחד עד שלוש.

כלכלני מחלקת המחקר של משרד האוצר מתנחמים בעובדה שלמרות שהכספים מנקודות הזיכוי מגיעים דווקא למעמדות העליונים, הם לא גורמים לעלייה משמעותית באי השוויון. כלומר, בעוד ששר האוצר מצהיר שהמטרה של תוכנית "נטו למשפחה" היא למתן את אי השוויון, כלכלני האוצר מתנחמים בזה שהחלק העיקרי שלה מצליח, כמעט, שלא להגדיל את אי השוויון.

אבל האמת, הם טועים. אם רוצים למתן את אי השוויון בעזרת סכום של 1.7 מיליארד ש"ח, יש לא מעט דרכים לעשות זאת. אפשר להשקיע בתוכניות לעידוד יציאה לעבודה, ובתוכניות לסיוע לעבודה בקרב נשים חד הוריות שהן אחת הקבוצות החלשות במשק. בנוסף, אפשר להשקיע בחינוך ילדים מרקע חלש, כדי להקטין את הסיכוי שהם יגדלו להיות מבוגרים עניים.

כך שגם אם ההשפעה הישירה של "נטו למשפחה" על אי השוויון היא שולית, ההשפעה העקיפה שלה איננה שולית בכלל. כי הבחירה לתת 1.7 מיליארד ש"ח למעמדות העליונים אמנם לא מגדילה את אי השוויון באופן משמעותי כעת, אבל היא כן מקטינה באופן משמעותי את הסיכוי שאי השוויון יקטן בעתיד הנראה לעין.

חלוקת ההכנסות מנקודות זיכוי בתוכנית נטו למשפחה לפי עשירונים
חיפוש
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום