עיתונות מקצועית - אינפיניטי

לאחר המשבר הכלכלי: פורטוגל עולה על הגל

 הסינדרלה האירופית הובילה מ-2012 מהלך שיקום אפקטיבי בסיוע קרן המטבע והאיחוד האירופי , מאז מתאפיינת הצמיחה בפורטוגל בשיפור מתמיד, והשנה העלתה הכלכלה הילוך נוסף שהביא לשיפור בדירוג החוב של המדינה

ליאור וקס |  סמנכ"ל לקוחות מוסדיים, תאגידים ומוסדות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

 16.10.17

פורטוגל הייתה אחת ממדינות האיחוד האירופאי שספגה את הפגיעה הקשה ביותר במשבר הכלכלי. רק לפני חמש שנים, בסיכום שנת 2012, הכלכלה התכווצה ב-3.2% ושיעור האבטלה הרשמי עמד על כ-18%, כאשר שיעור אבטלת הצעירים עמד על כ-40%. המגזר הבנקאי היה עמוס ב"נכסים רעילים".

תכנית ההצלה של קרן המטבע הבינלאומית, בשילוב האיחוד האירופי בשנת 2011, בסכום של 78 מיליארד אירו, לא רק שהצילה את פורטוגל מפשיטת רגל וקריסה טוטאלית, אלא גם הכריחה את המדינה לתכנן ולבצע תכנית התייעלות מכאיבה של מאות רפורמות בתחומים שונים. הרפורמות כללו בין היתר קיצוץ פנסיות, העלאת מיסים, הורדת שכר וקיצוץ נרחב בהוצאות. ביצוע התכנית הניב לאורך השנים שיפור מתמיד בנתוני הכלכלה.

התפתחות התיירות בפורטוגל

השנה ניתן להבחין כי כלכלת פורטוגל העלתה הילוך. עלייה בייצוא ובהשקעות תוך דגש על תחום התיירות המושפעים גם מהשוק האירופאי המתאושש. נתוני אבטלה בשיפור חד ואיתם גם נתוני ביטחון המשקיעים.

פורטוגל מנצלת את היותה מדינה שטופת שמש ושוקדת על הרחבת ענף תיירות המפותח בה . בשנים 2014-2016 גדל שוק התיירות בפורטוגל בשיעור של 11.1% והצמיחה ממשיכה גם לתוך שנת 2017 עם גיוון חד במדינות מהן מגיעים התיירים, וכן גידול בסכום ההוצאה פר תייר על חופשתו. הורדת שיעור המע"מ מ-23% ל-13% תמכה בשוק התיירות בדגש על מסעדות, חנויות, בתי קפה וכדומה. ענף התיירות מהווה כ-6.5% מהתמ"ג,.

שוק הנדל"ן במדינה הושפע גם הוא מהגידול המאסיבי בענף התיירות. ענף הנדל"ן החל בפריחה מואצת בשלהי 2016 שהתחזקה מהביקושים בענף התיירות למקומות לינה לתיירים וכן מרכישות נכסים של תושבי חוץ, בעיקר בערים הגדולות בכללן פורטו ועיר הבירה, ליסבון. מחירי הנדל"ן בפורטוגל טיפסו בשנתיים האחרונות בכ- 15% והשתוו כעת למחירים ששררו בשנת 2010 טרום המשבר.

שיעור האבטלה מצביע על שיפור עקבי לאורך השנים האחרונות הודות לפעילות הממשל ולרפורמות בשוק העבודה. על אף ששיעור האבטלה נותר עדיין גבוה (11.2% בשנת 2016) ניתן לראות שיפור לאורך השנים, כאשר תחזית קרן המטבע העולמית מראה על ירידה מתחת לטווח ה-10% בשנת 2017 ושיפור נוסף בשנת 2018.

נתוני התעסוקה לעומת שנה קודמת ב-0%

פורטוגל אף מציגה שיפור בנתוני הגרעון. שיעור הגרעון מתוך התוצר השתפר בצורה משמעותית, מרמה של 4.4% בשנת 2015 ל- 2.4% בשנת 2016. 

על לפי פרסומי קרן המטבע העולמית, המטרה של פורטוגל הינה להמשיך ולשפר את הגרעון לשיעור של 1.5% בשנת 2017 ו- 1% בשנת 2018, תוך המשך קיצוץ בהוצאות וירידה קצובה במספר עובדי המגזר הציבורי. פורטוגל מתמודדת גם עם חוב גבוה בשיעור של כ-130% חוב/תוצר. לפורטוגל תכניות להקדים תשלומים לקרן המטבע כדי לחסוך את תשלומי הריבית, נתון זה יחד עם ירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות שראינו עד כה השנה, אמורים לשפר את רמת החוב/תוצר לשיעור של 126% בסוף שנת 2017. אציין כי למרות השיפור החזוי, רמת החוב הגבוהה מותירה את כלכלת פורטוגל פגיעה מאוד בעיקר לזעזועים לא צפויים בגוש האירו ובעולם.

החשבון השוטף בדרך לשיא חיובי השנה, כאשר הוא נתמך מהעלייה המואצת בייצוא ומענף התיירות החזק שמצליח לקזז את השפעת היבוא.

בהתאם לכך, ובהשפעת ההאצה בפעילות הכלכלית, גם תחזיות הצמיחה של פורטוגל שוערכו כלפי מעלה לשיעור של 2.5% לשנת 2017 (1.4% לשנת 2016) ותחזית צנועה מעט יותר לשנת 2018 בשיעור של 2%.

מדדי אמון בנקודות

הבנקים מתחילים להרים ראש

גם מגזר הבנקאות ממשיך להציג שיפור בתוצאות. אמנם המגזר הבנקאי עדיין סובל מ"נכסים רעילים", רווחיות נמוכה ומאגרי הון מוגבלים, אולם, אנו עדים לירידה קצובה בהלוואות ה- NPL (הלוואות עליהן יש פיגור בהחזרים של למעלה מ-90 יום), אך עדיין הלוואות אלו נותרו בשיעור של כ- 16.4% מסך הלוואות הבנקים, נכון לסוף מרץ 2017. הלוואות אלו מאפיינות בעיקר את המגזר העסקי, עם שיעור NPL של 29%, בעוד הלוואות NPL לרכישת דירות עומדת על שיעור של 6.7%, והלוואות NPL לכל מטרה עומדות על שיעור של 10%.  הבנקים הפורטוגזים הצליחו אף לצמצם עלויות כוח אדם ועלויות תפעול נוספות. אולם, צמצום עלויות אלו עדיין לא הצליח לקזז באופן מוחלט את השחיקה ברווחיות, בעקבות מרווחי אשראי מצומצמים והיקף הלוואות שלא נפרעו. הבנקים, בשיתוף הרגולטור בפורטוגל, ממשיכים ביתר שאת לנסות ולנקות את הספרים שלהם  ובהתאם גם להעלות את רמת הרווחיות.

ראש ממשלת פורטוגל אנטוניו קוסטה מוביל את פורטוגל מאז נובמבר 2015. אחוזי התמיכה בו קפצו לכ-80% בשנת 2016, תוך שהוא מבטל חלק מרפורמות הצנע הלא פופולריות שהונהגו תחת מדיניות ההצלה של קרן המטבע העולמית. משקיעים זרים הגיבו בשלילה להחלטות אלו אך נראה כי ממשלת פורטוגל איתנה בדעתה להמשיך את תהליך השיקום תוך הקלות מסוימות שיאפשרו לציבור לעמוד בתהליך. המבחן של קוסטה יהיה אישור התקציב לשנת 2018, אשר טיוטה ממנו מוגשת בימים אלו והוא אמור להתקבל בתחילת חודש נובמבר, רפורמות רבות נמצאות עדיין בתהליך בשלות כך לדוגמא בשוק העבודה, הרפורמה מתרכזת בשיפור התחרות של ההון האנושי בעלי כישורים נמוכים, חינוך מקצועי, שיפור יכולות טכנולוגיות, תמריצים לחברות, עידוד מחקר ופיתוח, חדשנות, יזמות ועוד.

האתגרים שעוד נמצאים על הפרק

פורטוגל עודנה ניצבת בפני אתגרים לא פשוטים. מגזר בנקאות חלש עם אחוז "נכסים רעילים", אמנם במגמת שיפור אך עדיין באחוז גבוה מסך ההלוואות, אחוז השקעות נמוך ורמת חוב/תוצר גבוהה מאוד. אלו ממשיכים לרסן את יכולת הצמיחה בטווח הבינוני ומותירים את כלכלת פורטוגל פגיעה מאוד לקראת זעזועים העשויים לקרות.

עם זאת, השיפור הניכר בנתוני המאקרו מצביע על תוצאות מהלכי הממשלה בשיתוף קרן המטבע והאיחוד האירופאי, מהלכים שנעשו כדי להוציא את העגלה מהבוץ ולהניע אותה מחדש. נראה כי מהלכים אלו נושאים פרי וכי התוצאות מתחילות להגיע לפורטוגל. הקטנת אי הוודאות, תוך הגברת היציבות בעיקר במגזר הבנקאות המכביד, וכן העלייה החדה בייצוא ובצריכה הפרטית, הגבירו את הסנטימנט החיובי של המשקיעים כפי שמשתקף בשווקי ההון בצמצום מרווחי אגרות החוב הממשלתיות באופן משמעותי, בהשוואה למדינות כדוגמת ספרד ואיטליה. התחזקות מטבע האירו אשר השפיעה לרעה על הייצוא האירופאי "נספגה", והחברות האירופאיות שוב מקבלות דריסת רגל הודות לתחזיות חיוביות המקזזות את הרעשים הגאופוליטיים באיחוד ואי היציבות המוניטרית.

בעקבות השיפור בנתוני הכלכלה העלתה סוכנות הדירוג  S&P בחודש שעבר את דירוג האשראי של פורטוגל לרמת BBB- כך שלמעשה היא מחזירה את המדינה לדירוג השקעה לראשונה מאז 2012 . משקיעים מוסדיים רבים, ביניהם קרנות פנסיה, שלא מורשים להשקיע במדינה ללא דירוג השקעה יוכלו להשקיע כעת בפורטוגל, מה שבנוסף משפיע על תחזיות הצמיחה העתידיות. שתי חברות הדירוג הגדולות הנוספות מודיס ופיץ', השאירו אמנם את פורטוגל בדירוג אג"ח "זבל", אך העלו בחודשים האחרונים את האופק שלהן לחיובי.

לפורטוגל שני מדדים עיקריים. PSI 20 המכיל את 20 החברות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר, עם חברות מתחום הפיננסים, תעשיה, מזון, תשתיות ועוד. כאשר "בנקו" הבנק המסחרי הפורטוגזי הנו בעל המשקל הגבוה ביותר במדד (15.6%). מדד ה-PSI GENERAL  הנו מדד רחב יותר הכולל 44 חברות.  משקיעים המעוניינים להיחשף להשקעה בפורטוגל יכולים לעשות זאת דרך תעודת סל  GLOBAL X MSCI PORTUGAL ETF הניתנת להשקעה בחשיפה תוך בחירה במטבע האירו או הדולר.

 

 

תקשורת ופרסום שוק ההון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום