אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2017

28.11.2017  |  יוליה מסלוב – אנליסטית בכירה

ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק (ללא שינוי בנוסח ביחס להודעה הקודמת). בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים האינפלציה הגיעה ל-0.2%  (לעומת תחום יעד של 1%-3%). לאחר פרסום מדד אוקטובר חלה עלייה מסוימת בציפיות לאינפלציה למרבית הטווחים, אך הציפיות לטווח של עד שנתיים עדיין נמוכה מהיעד.

הפחתות המחירים שיזמה הממשלה חזרו להשפיע, אך במידה פחותה מבעבר. האינפלציה במחירי המוצרים הסחירים עולה אך ממשיכה להיות שלילית, על רקע התפתחות שער החליפין והשינויים בהתנהגות הצרכנים, זאת על אף שמחירי האנרגיה תורמים תרומה חיובית מתונה. האינפלציה במחירי המוצרים הבלתי סחירים עולה בעיקר בשל המשך העלייה בסעיף הדיור, ומושפעת גם מהגידול בכח הקניה כתוצאה מהעלייה בשכר הריאלי במשק.

המשק ממשיך לצמוח בקצב התואם את הצמיחה הפוטנציאלית, אם כי על פי האומדן הראשון לרבעון השלישי מסתמנת בלימה בהתאוששות היצוא והצריכה הפרטית שבה להיות המרכיב העיקרי בצמיחה. כל האינדיקטורים משוק העבודה מוסיפים להצביע על מצבו האיתן ועל הימצאות בקרבת תעסוקה מלאה.

להערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, היות והאינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי בשיקולי ההחלטה.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום