עיתונות מקצועית - אינפיניטי

סיכוי פוטנציאלי שעלול להתנדף: מניות הגז הטבעי ישנו כיוון?

 מחירי המניות הנוכחיים בסקטור הגז הטבעי משקפים תרחישים פסימיים של ירידת מחירים ושל אי-חתימת הסכמי יצוא נוספים, אולם נראה שרוב הסיכונים הללו כבר מגולמים במחירים, ושקיימת אפשרות סבירה לשינוי כיוון לחיוב במניות אלה - עם התבהרות התמונה סביב ההסכמים החדשים והתחרות במשק הישראלי

יוליה מסלוב |  אנליסטית בכירה בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

28/11/2017

 

בשנים האחרונות עובר המשק הישראלי שינויים רבים ומהותיים בתחום האנרגיה. בדומה למדינות רבות בעולם, ישראל מעודדת מעבר לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה עיקרי המחליף דלקים מזהמים (פחם וסולר). מעבר לנושא איכות הסביבה והפחתת זיהום אוויר, הגז הטבעי מעניק יתרונות רבים למשק ולצרכן, בין היתר בשל הוזלת עלויות ייצור החשמל, קידום הייצוא וחיזוק הכלכלה הישראלית.

על פי הערכת רשות הגז הטבעי, המעבר לגז טבעי הביא לחיסכון של כ-48.4 מיליארד ₪ במשק הישראלי ב-13 השנים שבין 2004 ל-2016, כאשר עיקר החיסכון היה בסקטור החשמל והסתכם בכ- 36 מיליארדי ₪. כניסת הגז הטבעי הביאה להפחתה משמעותית של צריכת מזוט וסולר בסקטור התעשייה וחסכה כ-12 מיליארד ₪ לתעשייה הישראלית.  

עידן הגז הטבעי בישראל החל בשנת 2004 עם אספקת הגז ממאגר הגז ים תטיס. הביקוש לגז טבעי נמצא בעלייה מתמדת. עם תחילת ההפקה ממאגר "תמר" באפריל 2013 (אשר מהווה היום את המקור העיקרי לאספקת הגז הטבעי במדינה) צומח הביקוש לגז הטבעי בקצב שנתי של כ-12%. קצב זה נשמר גם השנה. הגידול בצריכת הגז נובע, בין היתר, מהגידול באוכלוסייה ובצריכת החשמל, וכן מהפעלתם המסחרית של יצרני חשמל פרטיים.

צריכת הגז בישראל

 

למרות השימוש ההולך והגדל בגז, משק הגז בישראל נמצא רק בתחילת דרכו. כיום, רק כ- 60% מהחשמל במשק מקורו בגז הטבעי. משרד האנרגיה צופה כי עד שנת 2020 הגז הטבעי יהווה כמעט 70% מסך ההספק המתוכנן לייצור חשמל בישראל. המשרד אף הצהיר בעבר כי מטרתו הינה להגיע לשיעור של 80%. תחזית האנרגיה של משרד האנרגיה מדברת על ביקוש של כ-15 BCM בשנה בשנת 2025, כלומר תוספת של 5 BCM/שנה לעומת המצב היום.הביקוש לגז טבעי צפוי להמשיך לגדול לאור התפתחות משק האנרגיה והחלטות הרגולטור בקשר עם הפחתת השימוש בפחם, לרבות  סגירת היחידות הפחמיות 1-4 בתחנות הכוח "אורות רבין" בחדרה.

הצמצום העתידי בשימוש בפחם אמור להביא לגידול של כ-5BCM/שנה בצריכת הגז. בנוסף, קיים פוטנציאל של צריכת גז טבעי בענף התחבורה הציבורית (לדוגמה פרויקט חשמול הרכבות) ובתעשייה, אשר עשויים לתרום בטווח הארוך לעלייה בהיקף צריכת הגז במשק.

סקטור הגז

היצוא ייתן דחיפה

נדבך חשוב נוסף הינו נושא יצוא הגז. היצוא עשוי להעניק למשק תרומה משמעותית, מאחר ומרבית ההכנסות מיצוא הגז יועברו כתמלוגים לקופת המדינה. בשלב ראשון מדובר ביצוא למדינות השכנות: ירדן, מצרים ותורכיה. נכון להיום, נחתם הסכם יצוא רק עם ירדן בהיקף של כ-3 BCM בשנה. כאשר ההערכה היא שההסכם יורחב לכ-5 BCM. שוק חשוב נוסף הוא מצרים, אשר הינו שוק הגז הטבעי הגדול ביותר באפריקה. לאחר עשור של שינויים רגולטוריים במדינה, חוזרת מצרים למסלול של השוק הצומח ביבשת. למרות תגלית הענק "זוהר", שדה אשר אמור להתחיל לספק גז למדינה כבר בסוף השנה, עפ"י הערכות שונות עלול להיווצר מחסור במדינה כבר בשנים 2020-2021.

כאמור, היום מאגר "תמר" מהווה מקור יחידי לאספקת גז בישראל. מצב זה אמור להשתנות עם כניסתם לשוק של שחקנים חדשים. בשנת 2020 יתחיל לספק גז מאגר לוויתן (שלב א') וככל הנראה בשנת 2021 תחל אספקה ע"י כריש/תנין.

יכולת ההפקה הכוללת של מאגר "לוויתן" צפויה לעמוד על 21 BCM בשנה. בשלב ראשון, מאגר "לוויתן" אמור לספק 12 BCM בשנה ומיועד להתחלק בין המשק הישראלי וחו"ל. נכון להיום, ישנם הסכמים חתומים לכ-40% מההיקף. השלב השני של המאגר, אשר עוד לא נמצא בפיתוח, בשל היעדר הסכמים, בהיקף של 9 BCM בשנה מיועד כולו ליצוא.

בנוסף, מאגרי "כריש" ו"תנין", אשר נמכרו לפני כשנה לחברה יוונית אנרג'יאן, מכילים כ-70 BCM מוכחים ובסבירות גבוהה, המיועדים לשימוש המשק המקומי בלבד. לאחרונה אף הכריזה חברת אנרג'יאן, כי הכמות במאגרים תהיה כפולה מזו שמוערכת כיום.

למי שמעוניין להיחשף לשוק הגז בישראל, ניתן לעשות זאת באמצעות השקעה בישויות המחזיקות במאגרים נסייג ונאמר כי השקעות בגז מסווגות לעיתים בסיכון גבוה ויש להתייחס לחלקן בהתאם לכך – ישראמקו (תמר) רציו (לוויתן), דלק קידוחים (תמר ולוויתן) או באמצעות השקעה בחברות המחזיקות בישויות א/או במאגרים - דלק אנרגיה (דלק קידוחים) ודלק פטרוליום (תמר).כמו כן, ניתן להיחשף לענף באמצעות קבוצת דלק, אשר החשיפה למאגרים מהווה כ-50% מהפורטפוליו של החברה.

הסקטור ספג ירידות

החל מחודש יוני השנה ספג כל הסקטור ירידות חדות. מתחילת השנה רשמו המניות ירידות של בין 11% ל-34%, זאת לעומת מדד ת"א 125 אשר עלה מתחילת השנה בכ-1.5%. מספר סיבות גרמו לירידות אלו וביניהן היעדר הסכמים גדולים חדשים במאגר לוויתן, הערכות לירידת המחירים הן בתמר והן ולוויתן ועוד. נציין כי ההסכם בין תמר וחברת החשמל, אשר צורכת כמחצית מהמאגר, נפתח בשנים 2021 ו-2024 ויכול להביא לירידת מחירים מקסימלית של כ-30%. להערכתנו, מחירי המניות הנוכחיים מבטאים תרחיש פסימי (אך אפשרי) של ירידת מחירי הגז בכ-20% מהמחיר כיום. ה-NAV הסחיר של קבוצת דלק מגלם אפ-סייד של כ-30%.

הגז הטבעי תורם להפחתה משמעותית של התלות האסטרטגית והכלכלית בנפט ובפחם, תוך כדי צמצום בעלויות כלכליות וסביבתיות של המשק.  בשנים הקרובות צפוי המשך פיתוח משק הגז הטבעי הן בצד ההיצע (הגדלת הקיבולת ממאגר תמר, פיתוח מאגר לוויתן ועידוד פיתוח מאגרים נוספים) והן בצד הביקוש בעיקר במגזרי ייצור החשמל והתעשייה וחיבור צרכנים לרשת החלוקה ואף לאספקת גז טבעי דחוס (CNG)  לצרכנים מרוחקים ולסקטור התחבורה. להערכתנו, מחירי המניות שבסקטור מגלמים תרחיש פסימי של ירידת מחירים ותרחיש של אי חתימת הסכמי יצוא נוספים.

 לפיכך, חרף הסיכונים שציינו קודם,  אנו חושבים כי רובם כבר מגולמים במחירים, כך שקיימת אפשרות סבירה לשינוי כיוון לחיובי במניות אלה עם התבהרות התמונה סביב ההסכמים החדשים והתחרות במשק הישראלי.

תקשורת ופרסום שוק ההון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום