אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

סקירה פיננסית לסיכום חודש נובמבר 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי

04.12.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

הסנאט האמריקאי אישר את רפורמת המס של דונלד טראמפ. לפי התוואי המוצע, מס החברות ירד מ-35% ל-20% ויונהג פחת מואץ ל-5 השנים הקרובות. תהליך הורדת מס החברות צפוי להתחיל רק ב-2019. למרות ההצלחה בהצבעה בסנאט, החוק עדיין לא אושר סופית, מאחר שהוא שונה מזה שאושר בבית הנבחרים. עד חג המולד מקווים המחוקקים הרפובליקנים ליישב את ההבדלים בין שתי הגרסאות ולאשר את החוק. הורדת מס החברות תיטיב עם שוק המניות מכיוון שהחברות ישתמשו בכסף שיתפנה לביצוע קניה חוזרת של מניות ולהגדלת תשלום הדיבידנדים. עלות התכנית צפויה לעמוד על 1.4-1.5 טריליון דולר על פני עשור.

ישראל:

האומדן הראשון לתוצר ברבעון השלישי הצביע על צמיחה של 4.1%, זאת לאחר צמיחה של 2.5% ברבעון הקודם וצמיחה של 0.9% ברבעון הראשון. הצמיחה נרשמה הודות לעלייה של 7.8% בצריכה הפרטית ולעלייה של 8.1% בסעיף השקעה בנכסים קבועים. האינפלציה באוקטובר הפתיעה כלפי מעלה ועלתה ב-0.3%, בעיקר עקב האצה במחירי השכירות.  בנק ישראל, כצפוי,  הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בבנק ציינו כי אומנם לאחרונה חלה התאוששות קלה בקצב האינפלציה, אך כוונתו להמשיך לשמור על המדיניות המרחיבה "כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד". הבנק צופה העלאת הריבית הראשונה ב-0.25% ברבעון האחרון של 2018.

כלכלני ה-OECD פרסמו את תחזית המאקרו של ישראל, לפיה הצמיחה בשנת 2018 תגיע ל-3.5% על רקע גידול מהיר בצריכה הפרטית של 4.2%. סוכנות הדירוג Fitch הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה. כלכלני Fitch ציינו לטובה את העודף בחשבון השוטף של ישראל, הנובע, בין היתר, מהעליייה החדה ביצוא שירותי ההיי-טק ומהפקת הגז הטבעי.

ארה"ב:

האומדן השני לתוצר ברבעון השלישי עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 3.3%, בדומה לצפי ולאחר נתון הצמיחה של 3.1% באומדן הראשון וברבעון השני. מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן, המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE), אשר הינו המדד המועדף על הפד, עלה באוקטובר ב-0.2%, ללא שינוי לעומת החודש הקודם. מדד הייצור  (ISM( ירד אומנם ב-0.5 נק', אך נותר ברמה גבוהה של 58.2 נק'.

בתחום המוניטרי, דברי יו"ר הפד הנבחר, ג'רום פאוול בפני הסנאט העבירו מסר של המשכיות המדיניות בה נקט הפד בשנה האחרונה.

אירופה:

הכלכלה האירופאית ממשיכה לספק את הסחורה לאחר שצמיחת התמ"ג לרבעון השלישי עמדה על 0.6% בהתאם לתחזית ובראיה שנתית הצמיחה עמדה על 2.5%. קרן המטבע העלתה את תחזית הצמיחה של גוש האירו ב-2017 מ-1.6% ל-2.1% וציינה לחיוב כי הצמיחה מקיפה את מרבית המדינות. סקרי הציפיות ממשיכים לשבור שיאים ולהצביע על האצה נוספת בצמיחת הכלכלה. יחד עם זאת, ליבת האינפלציה ממשיכה לדשדש מתחת ליעד. מדד הליבה עלה בקצב שנתי של 0.9%, בדומה לקצב עלייתו באוקטובר. שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לרמה של 8.8% באוקטובר לעומת הצפי שיישאר ללא שינוי ברמה של 8.9%.

בבריטניה, האומדן השני לתוצר הצביע על צמיחה של 0.4% ברבעון השלישי, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הראשון ולאחר צמיחה של 0.3% ברבעון השני. מדד המחירים לצרכן עלה עלה ב-3% בחודש אוקטובר, לעומת הצפי לעליה של 3.1%. נציגי הבריטניה וה-EU הגיעו להסכמה על היקף "קנס יציאה" של בריטניה מהאיחוד.

אסיה:

ביפן, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% באוקטובר, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.7% בספטמבר. הכלכלה צמחה ברבעון השלישי בקצב שנתי של 1.4% והמשיכה את רף הצמיחה הארוך ביותר ב-16 שנה, הודות לביקוש העולמי למוצרים יפניים.

בסין, מסתמנת האטה בקצב הצמיחה. מדד מנהלי הרכש של Caixin ירד לרמת של 51.2 נק', זאת לאחר שהיה ברמה של 51 נק' בחודש אוקטובר. המכירות הקמעונאיות באוקטובר רשמו עליה של 10% בעוד כלכלנים ציפו לעליה של 10.5%, הייצור התעשייתי צמח השיעור של 6.2% לעומת הצפי לצמיחה של 6.3%.  

הערכות להמשך שנת 2017:

המשך השיפור בצמיחה הגלובלית, לצד שיפור בתוצאות החברות מהווים רוח גבית לשווקים. בארה"ב, הרפורמה המוצעת של טראמפ עשויה לעודד השקעות של הסקטור העסקי, אך ההשפעה על הצריכה הפרטית צפויה להיות זניחה, כיוון שהטבות המס יתקבלו בעיקר בקרב המעמד הגבוה עם נטייה שולית לצרוך נמוכה. נציין כי עדיין קיימת אי וודאות לגבי המסגרת הסופית של הרפורמה במסים. מנגד, צעדי הרחבה פיסקאלית בארה"ב, אי וודאות בנושא הסכמי סחר בין בריטניה לאיחוד האירופי,

לצד המתחים בזירה הגיאו פוליטית מהווים איום לא מבוטל על השווקים. נתוני החשבונאות הלאומית מעידים על כך שהכלכלה הישראלית ממשיכה לצמוח בקצב גבוה. סביבת האינפלציה הנמוכה ממשיכה להוות הגורם העיקרי בשיקולי החלטת הריבית של בנק ישראל. אומנם, הקרבה לתעסוקה מלאה צפויה לתמוך בעליית השכר ובכך, להשפיע לחיוב על האינפלציה, אך מנגד, הגברת התחרות בחלק מענפי המשק, צעדי ממשלה להפחתת יוקר המחייה והשקל החזק ממתנים את קצב עליית האינפלציה. להערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית לפני 2019. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשווקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום