אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2017

מדד נובמבר ירד ב- 0.3% בהתאם לצפי שלנו, שהיה נמוך מציפיות השוק. בשנים עשר החודשים האחרונים ומתחילת השנה ירד המדד במצטבר ב- 0.3%.

בשלושת החודשים הקודמים, האינפלציה הייתה גבוהה מהצפי (0.7%) והוסיפה לעלייה בציפיות האינפלציה בטווחים שנתיים עד חמש שנים, ופערי הרווחים באפיק הצמוד הובילו באופן משמעותי על רווחי ההון באפיק השיקלי. נדמה היה כי אנו בפני שינוי מגמה חיובי, אך בשבוע האחרון הבחנו בירידה בציפיות האינפלציה, אשר צפויה להימשך בתקופה הקרובה.

 במבט לשנת 2018, אנו מעריכים, כי סביבת האינפלציה הנמוכה תימשך. צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחייה, בהובלת רפורמת נטו למשפחה של כחלון, צפויים להשפיע בעיקר על הורדת מכסים ומיסים עקיפים (ככל שידוע עד כה). בנוסף, בגזרת מחירי הסחורות, התחרות צפויה להמשיך ואף להתגבר, בעקבות פתיחת השוק לתחרות והתגברות היבוא המקביל לישראל.

בין הגורמים אשר צפויים לתרום לאינפלציה בשנה הקרובה: המשך עליות במחירי השכירות בקצב של 2% לשנה לפחות, התאוששות מחיר חבית הנפט בעולם עקב הקטנת התפוקה העולמית, רמת השקל החזק, אשר צפוי להיחלש בהמשך השנה, עם ירידה בעודף החשבון השוטף ופער הריביות שייפתח בין ארה"ב, ועלייה משמעותית בכוח הצרכנים, הנובעת מאבטלה נמוכה מאוד, גידול בצריכה הפרטית ועלייה בשכר המינימום ובשכר הממוצע.

בעקבות זאת, אנו ממליצים לקחת רווחים באפיק הצמוד ולהגדיל את החשיפה לאפיק השיקלי במח"מ בינוני עד 4 תוך החזקה סינטטית של העקום. יחד עם זאת, ייתכן כי חזרה להחזקה עודפת באפיק הצמוד תתרחש לקראת אמצע השנה, כאשר נעבור את 3 החודשים הקרובים בהם האינפלציה אמורה להיות נמוכה אף יותר כתוצאה מהשפעה  עונתית.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום