אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

סקירה פיננסית לסיכום חודש ינואר 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי

01.02.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

כלכלני קרן המטבע הבינלאומית עדכנו תחזיתם לצמיחה העולמית כלפי מעלה ב-0.2% ל-3.9% ב-2018-2019. לדעתם, הכלכלה הגלובלית תצמח בקצב המהיר ביותר מזה שבע שנים בהשפעת רפורמת המס בארה"ב שתעודד את ההשקעות של החברות. הקיצוץ במס החברות יעניק לכלכלת ארה"ב זריקת עידוד ויאיץ את הצמיחה שלה בשנת 2018 ב-0.4% לכדי 2.7%.

ישראל:

ברבעון השלישי צמח המשק בשיעור של 3.5%, השיעור החד ביותר מראשית השנה. העלייה בתוצר משקפת בעיקר עלייה בהוצאה לצריכה פרטית, השקעה בנכסים קבועים וירידה בהוצאה הממשלתית. מדד המחירים לצרכן בדצמבר עלה ב-0.1%. האינפלציה בשנת 2017 הסתכמה ב-0.4%, כאשר המדד ללא דיור ירד ב-0.5%. בנק ישראל, כצפוי,  הותיר את הריבית ללא שינוי. תחזית המאקרו של מחלקת המחקר מניחה השנה צמיחה של 3.4% (עליה של 0.1% לעומת התחזית הקודמת), אינפלציה של 1.1% (עודכן כלפי מעלה ב-0.1% ביחס לתחזית קודמת) והעלאת ריבית ראשונה של 0.25% ברבעון רביעי (ללא שינוי). המדד המשולב של בנק ישראל רשם בדצמבר עלייה של 0.32%, בדומה לקצב ההתרחבות החודשי הממוצע בשנת 2017. המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא מוצרי הצריכה וביבוא התשומות בדצמבר, ומהעלייה ביצור התעשייתי ובפדיון השירותים בנובמבר. לעומת זאת, את קצב עלייתו של המדד מיתנה הירידה הקלה ביצוא הסחורות בחודש דצמבר. שיעור האבטלה ירד בדצמבר לרמה של 4.0% לעומת 4.3% בנובמבר. בקבוצת הגילאים 25-64 שיעור האבטלה ירד ל-3.5% מ-3.7% בנובמבר. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה לרמה של 64.0% לעומת 63.9% בנובמבר. שיעור החוב הממשלתי ירד בשנת 2017 לכדי 59.4%, לעומת 60.7% בשנת 2016.

ארה"ב:

התוצר ברבעון הרביעי של 2017 צמח בשיעור של 2.6% לעומת הצפי לצמיחה של 2.9%, זאת לאחר גידול של 3.2% ו-3% בשני הרבעונים הקודמים. החולשה הגיעה מעלייה בגירעון המסחרי ומגידול במלאים. לעומת זאת, הצריכה הפרטית עלתה ב-3.8% וההשקעות במשק נסקו בשנה האחרונה ב-6.8%. שנת 2017 הסתיימה עם צמיחה של 2.3%. שיעור הריבית נותר ללא שינוי ברמה של 1.25%-1.5%, בדומה לצפי. מדד המחירים לצרכן ללא מחירי המזון והאנרגיה המבוסס על הצריכה הפרטית (Core PCE), המדד המועדף על הבנק הפדרלי, עלה בדצמבר בקצב שנתי של 1.5%, בדומה לצפי.

אירופה:

האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 0.6% ברבעון הרביעי, בדומה לצפי, זאת בהמשך לצמיחה דומה ברבעון השלישי. מדובר ברבעון ה-19 ברציפות של התרחבות כלכלת הגוש. בשנת 2017 נרשמה צמיחה של 2.7%, זאת בהמשך לצמיחה של 1.9% בשנת 2016. הבנק המרכזי (ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי, בדומה לצפי. המדיניות המוניטרית נותרה גם היא ללא שינוי עם היקף רכישות אג"ח חודשי של כ-30 מיליארד אירו עד ספטמבר 2018. מריו דרגי ציין שאין עידויות חד משמעותיות לכך שהאינפלציה תעלה, לכן הסיכויים לעליית ריבית השנה נמוכים. מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-1.3% בינואר, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 1.4% בדצמבר. מדד הליבה עלה ב-1% לעומת 0.9% בדצמבר. שיעור האבטלה בדצמבר נותר ללא שינוי ברמה של 8.7%, בדומה לצפי.

כלכלת בריטניה התרחבה ברבעון הרביעי בקצב של 0.5% לעומת תחזית קודמת של 0.4%. בשנת 2017 האטה הצמיחה הכלכלית במדינה ל-1.8%, קצב הצמיחה החלש ביותר מזה חמש שנים. ע"פ הערכות, הצמיחה הכלכלית בבריטניה תאט השנה ל-1.4%.   

אסיה:

ביפן, מדד המחירים לצרכן עלה בקצב שנתי של 1% בחודש דצמבר לעומת צפי לעליה של 1.1%. המכירות הקמעונאיות עלו בדצמבר ב-3.6% לעומת הצפי לעליה של 2.1%. בסין, נתוני הצמיחה לרבעון הרביעי היו מעט טובים מהצפי, והצמיחה לעומת הרבעון המקביל עמדה על 6.8%. בסיכום שנתי צמחה סין בשיעור של 6.9%. מדד מנהלי הרכש של Caixin . בענף הייצור הצביע על קריאה של 51.5 נק' בינואר, בהתאם לציפיות המוקדמות.   

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב מהיר מאוד זאת לצד המשך שיפור בתוצאות החברות ממשיכים להוות רוח גבית לשווקים. האינפלציה המרוסנת תוסיף לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מפלס האיומים הגיאופוליטיים עודנו גבוה לנוכח המתחיות המתמשכת מול צפון קוריאה, הכרזת העצמאות של קטלוניה מספרד, אי הסכמות אפשריות בין בריטניה לאיחוד האירופי על תוואי ה-BREXIT ורצונה של ארה"ב להכניס שינויים בהסכמי הסחר בשל מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב. התמחור הנוכחי בשווקים בשילוב האתגרים הגיאופוליטייים מהווים גורם סיכון לתיקון בשווקים הפיננסיים.  במישור המקומי מצב הכלכלה עודנו איתן, המשק צומח בקצב של מעט מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, בשנה הקרובה נמשיך לראות סביבת אינפלציה ממותנת עקב המשך התחזקות השקל, הורדת מיסי יבוא ופעולות ממשלה נוספות להורדת יוקר המחייה,  לכן אנו לא מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות בהן נמצאים השווקים, אנו צופים גידול בתנודתיות וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום