אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

18.02.18

מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב-0.5% והיה בטווח התחתון של הציפיות בשוק ומעט מתחת לצפי שלנו (0.4%-).

המדד ללא ירקות ופירות והמדד  ללא אנרגיה ירדו ב-0.4% כל אחד. מדד המחירים ללא דיור ירד ב-0.3%.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה, אשר ירד ב 8.8% מסיבות עונתיות בשילוב חורף חם יחסית, סעיף הדיור, אשר ירד ב-0.6%, ובשל משקלו הגבוה היחסית  במדד השיל ממנו כ-0.15%, וסעיף חינוך, תרבות ובידור אשר ירד ב-0.5%.

מנגד, נרשמו עליות מחירים בסעיפי התחבורה, בו נרשמו עליות במחירי הביטוח, וסעיף המזון.

מדד מחירי הדירות, שאינו נכלל במדד, ירד ב-0.7%. בהשוואה לעסקאות שבוצעו באותה תקופה אשתקד עלו מחירי הדירות ב-2%. מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.4% בחודשים נובמבר-דצמבר 2017 לעומת החודשים אוקטובר-נובמבר 2017.

בהסתכלות על שנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2017 - ינואר 2018) סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה ומדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב-0.1%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5%. ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים בראשם צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, התחרות במשק וירידת מחירי הסחורות בעולם והליך הייסוף בשקל (אשר התהפך בשבועות האחרונים) ממשיכים להוביל ומעכבים את עליית המחירים.

 במבט  להמשך השנה הקרובה אנו מעריכים כי סביבת האינפלציה המתונה תימשך, לפחות בחודשים הקרובים, שכן, הגורמים המשפיעים אינם צפויים להשתנות בקרוב. עם זאת, המשך תהליך הפיחות בשקל מול הדולר, לחצי שכר במשק אשר נמצא בסביבת תעסוקה מלאה והמשך עלייה בשכר הדירה עשויים להביא למדדים גבוהים מציפיות בשוק. 

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום