אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2018

26.02.2018  |  יוליה מסלוב – אנליסטית בכירה 

ריבית בנק ישראל לחודש מרץ נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק (ללא שינוי בנוסח ביחס להודעה הקודמת). בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.5%, וגם בחודשיים הקרובים צפויה אינפלציה נמוכה, בהתאם לתוואי העונתי ועקב הפחתות המחירים שיזמה הממשלה. עם זאת, בחודש האחרון הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה משוק ההון עלו ל-0.8%, וממוצע תחזיות החזאים מצוי בסביבה דומה.

 

הפעילות הכלכלית מוסיפה להתרחב בקצב שתואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלית. על פי האומדן הראשון, המשק צמח ברביע האחרון של 2017 ב-3.6%. על רקע הצמיחה המהירה בסחר העולמי יצוא הסחורות הציג צמיחה חיובית, על אף הייסוף, ויצוא השירותים צמח בקצב נאה. לעומת זאת, הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה בפעילות. נרשמה ירידה במחירי הדירות בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים, כך שבהסתכלות שנתית קצב העלייה התמתן מאוד.

בארה"ב הריבית צפויה להמשיך ולעלות בעוד מרבית הבנקים המרכזיים מוסיפים לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה, עם זאת בשווקים הפיננסיים מתחיל להסתמן תוואי עתידי של מדיניות מרחיבה פחות.

להערכתנו, לא צפוי שבנק ישראל יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, היות והאינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי המשפיע על שיקולי ההחלטה.

 


אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום