עיתונות מקצועית - אינפיניטי

למה המדינה לא מצליחה להוציא ילדים ממעגל העוני?

 בשנת 2017 לבדה השקיעה המדינה 9.1 מיליארד שקלים בקצבאות ילדים - אך שיעור הילדים העניים כמעט ולא פחת. מה צריכה המדינה לשנות כדי שההשקעה בילדים תגרום להצלחה בחילוצם מעוני בדומה לקבוצות אוכלוסייה אחרות? 

ד"ר אביחי שניר-כלכלן בכיר במחלקת המחקר של קבוצת ההשקעות אינפיניטי

2.3.2018

משרד האוצר פרסם את דו"ח השפעת קצבאות המדינה על הפחתת שיעורי העוני באוכלוסיות שונות. את התוצאות אפשר לראות בתרשים הבא, המציג את אחוזי העוני בכל אחת מקבוצות האוכלוסיה בישראל. הקו הכחול בתרשים מראה את אחוז העניים בכל קבוצה לפני תשלומי הקצבאות (הכנסות ברוטו) והמעויין האדום מראה את אחוז העניים בה אחרי הקצבאות (הכנסות נטו). אפשר לראות כי הקצבאות יעילות במיוחד בהפחתת העוני בקרב מבוגרים ובקרב חרדים. השפעת הקצבאות בקרב משקי בית יהודיים לא חרדים נמוכה יותר, ובקרב משקי בית ערביים וילדים ההשפעה זניחה.

תרשים  1: שיעורי עוני בהכנסה ברוטו ונטו. מקור: סקירה כלכלית, משרד האוצר

שיעורי עוני בהכנסה ברוטו ונטו. מקור: סקירה כלכלית, משרד האוצר (עיבוד תמונה)

כמעט חצי מהעניים - יהודים לא חרדים

אחת מסקנות שנובעות מהתרשים היא שמערכת הרווחה הישראלית מצליחה לסייע למבוגרים, ובדיקה מעמיקה יותר (שאינה מוצגת בתרשים) מראה שיש הצלחה מסוימת גם בסיוע לנכים. אם כן, ניראה שעל אף הרושם שישראל כמדינת רווחה לא נותנת מספיק למבוגרים ולנכים שאינם מסוגלים לעבוד, באופן יחסי לסיוע שהיא נותנת לקבוצות אחרות באוכלוסיה, עולה שלמבוגרים ולנכים היא נותנת לא מעט. קבוצה נוספת שבה למערכת הרווחה יש הצלחה לא מעטה בחילוץ מעוני, היא האוכלוסיה החרדית.

מצד שני, למערכת הרווחה יש הצלחה מועטה מאד בהפחתת העוני בקרב ילדים. ביטוח לאומי הוציא ב- 2017 כ-9.1 מיליארדי ש"ח על קצבאות ילדים, ולמרות זאת ניראה ששיעור העוני בקרב ילדים נשאר ללא שינוי. לעומת זאת, קצבאות הילדים כן מצליחות לחלץ משפחות חרדיות מעוני. העובדה שקצבאות הילדים מחלצות מעוני משפחות חרדיות אבל לא משפחות אחרות, עשויה אולי שלא להפתיע את מי שחושבים שמרבית העניים בישראל הם חרדים. אבל כפי שאפשר לראות בתרשים 2, קרוב ל- 50% מהעניים בישראל הם יהודים לא חרדים.

תרשים  2: חלקם של סוגי משפחות בקרב העניים. מקור: ביטוח לאומי

 חלקם של סוגי משפחות בקרב העניים. מקור: ביטוח לאומי (עיבוד תמונה)

בנוסף, על פי תרשים 3, כ-60% ממשקי הבית העניים בישראל הם משקי בית עם מפרנס אחד או יותר. למעשה, אחוז משקי הבית העניים שיש בהם שני מפרנסים ויותר כמעט זהה לשיעור משקי הבית העניים בגילאי עבודה שאין בהם אפילו מפרנס יחיד.

 

תרשים  3: חלקם של סוגי משפחות בקרב העניים, על פי מספר מפרנסים במשק הבית. מקור: ביטוח לאומי

 חלקם של סוגי משפחות בקרב העניים, על פי מספר מפרנסים במשק הבית (עיבוד תמונה)

להשקעה בגיל צעיר תוצאות טובות יותר 

לתופעה זו בה חלק גדול מהעניים בישראל הם אנשים עובדים, ולכך שקצבאות הילדים אינן מצליחות לחלץ חלק מהילדים מעוני, ישנה השלכה שלילית ביותר. ילדים שחווים עוני למרות שהוריהם עובדים, עלולים לפתח תפיסה לפיה "העבודה אינה בהכרח מחלצת מעוני", ואז הסיכוי שלהם לצאת מעוני בעתיד קטן, וזו עלולה להיות תופעה שמנציחה את העוני לדורות הבאים.

מחקרים חדשים, כולל המחקר של חתן פרס נובל בכלכלה, פרופסור ג'יימס הקמן, מראים שהדרך הטובה ביותר להילחם בעוני היא להשקיע בילדים בשנים הראשונות לחייהם, מיום שנולדו ועד לגיל 6. בגילאים אלו ילדים רוכשים חלק גדול מהכישורים הקוגנטיביים והחברתיים שלהם, וכן תכונות כחריצות, שאיפה להצלחה ותכונות אחרות שמסייעות להצלחה עתידית בשוק העבודה. בגילאים אלו, כל השקעה שמשפרת את כישורי הילדים, משיגה תשואה גבוהה יותר מבחינת סיכויי ההצלחה שלהם בחיים. השקעה בילדים בגילאים מאוחרים יותר, גם כן יכולה להצליח, אבל נדרשת השקעה גדולה הרבה יותר. הקמן חישב, למשל, שהתשואה החברתית מהשקעה בילדים מרקע חלש בגילאים צעירים, יכולה להיות גדולה פי תשע מההשקעה עצמה! בעוד שילדים שגדלו בתנאים דומים הפכו לפושעים, או שהיוו נטל כלכלי על החברה בדרך אחרת, ילדים בהם השקיעו בגילאים צעירים הפכו להיות אנשים עובדים ומשתכרים יפה למחייתם.

אם מדינת ישראל החליטה ששווה להשקיע 9.4 מיליארד ש"ח בשנה כדי לשפר את מצבם של ילדים, עליה, אם כן, לכוון את ההשקעה כך שהכסף המושקע ישיג את התשואה הגבוהה ביותר, ולא לאפשר את המצב כיום בו מספר רב של ילדים ממשפחות עם הורים עובדים גדלים בעוני.

תקשורת ופרסום שוק ההון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום