תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

20.03.18

אחרי רצף של שנים בהם המדד בחודש פברואר התאפיין במדדים ללא שינוי ואף שליליים, מדד חודש פברואר עלה  ב-0.1% בטווח העליון של הציפיות בשוק.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב 4.6% בהמשך לירידה של 8.8% בחודש הקודם, ירידות שנגרמו עקב סיבות עונתיות של חורף קל יחסית בשילוב אותות ראשונים של המצב הקשה בסקטור האופנה. סעיף הירקות הטריים אשר ירד ב-2.2% וסעיף התקשורת אשר ירד ב-1.3%.

מנגד, נרשמו עליות מחירים בסעיף הפירות טריים אשר זינק ב 9.4% והוסיף למדד כ 0.08% וסעיף  התחבורה אשר עלה ב 0.8%

מדד מחירי הדירות (שאינו נכלל במדד), ירד ב-1% בהמשך לירידה של 0.7% בחודש הקודם. בהשוואה לעסקאות שבוצעו באותה תקופה אשתקד נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.2%, מה שמשקף קצב עלייה הנמוך ביותר בשש השנים האחרונות. זהו החודש הרביעי ברציפות בו יורדים מחירי כלל הדירות בבעלות ובחודשים הקרובים נדע עם מדובר במגמה.

בהסתכלות על שנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2017 - פברואר 2018) סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב-0.2%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%.  ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים בראשם צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, ירידת מחירי הסחורות בעולם עקב הגברת התחרות במשק והסחר המקוון מביאים לכדי אינפלציה מתונה יחסית ועדיין נראה כי יעד האינפלציה של בנק ישראל העומד על 1%-3% עוד רחוק ובהתאם גם מהלך של העלאת רבית במשק, אשר להערכתינו לא צפויה לפני רבעון ראשון של שנת 2019.  

במבט קדימה, לפנינו חודשים בהם מדדי המחירים צפויים להיות חיוביים. בצד הגורמים התומכים באינפלציה יש לציין את עליית שכר המינימום ולחצי השכר במשק, בשילוב התרחבות הצריכה הפרטית ועליות עונתיות בסעיפים השונים ובשכר הדירה. מנגד, יתרמו למתן את עלית האינפלציה העודף בחשבון השוטף אשר יביא להמשך תהליך הייסוף בשקל מול הדולר , צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה ויציבות במחירי הסחורות בעולם. 

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום