אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.4.2018

מדד חודש מרץ עלה  ב-0.3% בטווח העליון של הציפיות בשוק ומעט מעל ההערכה שלנו (0.2%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הדיור אשר עלה ב-0.9%,  סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-4.9% וסעיף תרבות ובידור אשר עלה ב-1.0%. מחירי השכירות עלו ב- 1.2% על רקע העונתיות המאפיינת את חודש מרץ. בסיכום השנה האחרונה מחירי השכירות עלו ב-2.0%. 

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הירקות והפירות אשר ירד ב-2.9% וסעיף המזון אשר ירד ב-0.3%.

מדד מחירי הדירות (שאינו נכלל במדד), ירד ב-0.2% זאת בהמשך לרצף ירידות בחודשים האחרונים. בסיכום 12 החודשים האחרונים מחירי הדיור עלו ב-0.2%.

בהסתכלות על האינפלציה בחודשים האחרונים, ניתן לראות כי המדדים מצויים בטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. עם זאת, סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.2%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%.

בין גורמי המאקרו המשפיעים על האינפלציה, ניתן לראות כי הגורמים האנטי דפלציוניים עדיין דומיננטיים, וכוללים בין היתר את צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה במקביל ליציבות במחירי הסחורות בעולם עקב הגברת התחרות במשק והסחר המקוון אשר ממתנים את האינפלציה.  

מנגד, מספר גורמים התומכים באינפלציה בינהם עליית השכר הממוצע במשק התומך בשימור ואף בהגדלת הצריכה הפרטית, גידול חד יחסית בתיירות אשר יביא לעליית מחירי החופשות, המלונות והטיסות, עלייה במחירי הדלקים בעולם אשר תשפיע על כלל סעיפי המדד ובראשם התחבורה, ותהליך הפיחות בשקל אשר החל בסוף מרץ ובשבועות הקרובים נדע אם מדובר בשינוי מגמה.

במבט קדימה, אנו צופים המשך מדדים חיוביים אף בטווח העליון של הציפיות, כך שהאינפלציה עד סוף השנה תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני הרבעון הראשון של 2019.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום