שכר המינימום אכן פוגע בתעסוקה - אבל זו לא הבעיה העיקרית

ד"ר אביחי שניר-כלכלן בכיר במחלקת המחקר של קבוצת ההשקעות אינפיניטי 

 8.5.18

במשך שנים, כלכלנים הניחו, כמעט כאקסיומה, שעלייה בשכר המינימום תביא לירידה בתעסוקה של עובדים בשכר נמוך. שהרי אם השכר של העובדים עולה, למעסיקים כדאי לצמצם את מספר העובדים, ולמצוא דרכים אחרות לספק את אותו השירות. עד שהגיע מחקר ששינה את הכל.

ב- 1994 פרסמו שני כלכלנים אמריקאיים, דיוויד קארד ואלן קרוגר מאמר שבחן את ההשפעה של העלאת שכר המינימום על התעסוקה ברשתות של מזון מהיר בניו-ג'רזי. מכיוון שמזון מהיר זה אחד הענפים שיש בו את השיעור הגבוה ביותר של מועסקים בשכר נמוך, הם ציפו למצוא שחלק גדול מן העובדים הלך הביתה. התוצאה שהם קיבלו הייתה מפתיעה במיוחד: שמונה חודשים אחרי העלייה בשכר המינימום, לא היה כמעט שום שינוי ברמת התעסוקה.

מחקרים נוספים איששו את הממצא הזה, ומאז, כלכלנים מנסים לברר מה השתבש בקשר בין התיאוריה והמציאות. הממצאים האחרונים מראים שבטווח קצר (בו עסק המקור שצויין) אמנם כמעט ואין קשר בין שכר מינימום ובין התעסוקה בענפים עתירי עובדים בשכר נמוך. אבל בטווח הארוך יותר, מתרחשת התופעה הבאה: חנויות קטנות נסגרות, ובמקומן נכנסות חנויות של הרשתות הגדולות. התוצאה היא שכוח השוק של הרשתות גדל, מה שמאפשר להן להעלות מחירים. מהצד השני, הרשתות הגדולות מנצלות את הטכנולוגיה באופן טוב יותר מהרשתות הקטנות, ולכן הן מעסיקות פחות עובדים. כך שבתוך שלוש-ארבע שנים, עליית שכר המינימום מביאה לעליית מחירים לצרכנים ולירידה בכוח האדם שמועסק בשכר נמוך.

תוצאות שפרסם משרד האוצר מראות שגם בנושא הזה, ישראל היא חלק מהעולם. כפי שאפשר לראות בתרשים 1, שכר המינימום בישראל ביחס לשכר החציוני במשק, הוא כיום אחד מהגבוהים בעולם המפותח. זה קרה אחרי שבעשר השנים האחרונות שכר המינימום גדל בקצב מהיר: מ- 3,850 ש"ח ב- 2008, ל- 5,300 ש"ח כיום, עלייה של כמעט 40%. 

תרשים 1 : 

שכר המינימום כאחוז מהשכר החציוני במשק. מקור: משרד האוצר, הכלכלן הראשי

נכון להיום, עד כה לעלייה הזאת כמעט ולא הייתה השפעה שלילית על התעסוקה. למעשה, האבטלה היום נמצאת בשפל היסטורי. אבל, לפני שמתחילים לחגוג, הנה שני נתונים שצריכים להראות שאין סיבה למסיבה.

הראשון הוא העובדה שלאורך תקופה ארוכה יותר, גם בישראל מתרחש אותו תהליך שמתרחש בעולם. עלייה בשכר המינימום מביאה לירידה בקליטת העובדים בחברות שרוב העובדים שלהן בשכר נמוך. עלייה של 10% בשכר המינימום, מביאה בתוך עשור לירידה של כ- 5% בתעסוקה בחברות שמעסיקות עובדים בשכר נמוך. זה אומר שעלייה של 10% בשכר המינימום אומנם משפרת את מצבם של העובדים המועסקים, אבל 75 אלף עובדים אחרים נשארים בלי עבודה.

הנתון השני משמעותי אפילו יותר. הציפייה של המחוקקים כשהעלו את שכר המינימום הייתה שזה יוביל לעלייה בשכר גם לאנשים שמשתכרים שכר גבוה יותר, כך שהחלק שהעובדים מקבלים כשכר מסך הרווחים של הפירמות יגדל. אבל נתונים שפרסם ד"ר יובל מזרר בדו"ח האחרון של בנק ישראל מראים שזה לא המצב. תרשים 2 מראה את החלק שמקבלים העובדים בישראל מתוך כלל התוצר בהשוואה לעמיתים שלהם בשאר העולם. ככל שהחלק הזה גדול יותר, כך השכר לעובדים מהווה חלק גדול יותר מההכנסות במשק, בזמן שהחלק שהולך לבעלי ההון הוא קטן יותר.

תרשים  2: שיעור התמורה להון (חלק השכר בתוצר). מקור: דו"ח בנק ישראל 2017

אפשר לראות שלמרות שיפור קטן בין 2016 ל- 2017, שישראל נמצאת קרוב לתחתית הדרוג, וזה אחרי תקופה ארוכה שבה היחס הזה נמצא בירידה. כך שלמרות ששכר המינימום עלה בישראל באופן משמעותי, זה לא סייע לעובדים לקבל חלק גדול יותר מהרווחים של הפירמות: ביחס להכנסות של הפירמות, החלק שהעובדים מקבלים כשכר נמצא בירידה.

יש לכך שני גורמים עיקריים: אחד, הגידול בכוח העבודה בשנים האחרונות נותן למעסיקים יותר כוח מול העובדים, ולכן גם עובדים מוכשרים יחסית מקבלים שכר מינימום. כך שבמקום שהעלייה בשכר המינימום תביא לעלייה בשכר של אלו שמקבלים יותר ממינימום, היא מביאה לכך שהיום יש יחסית יותר עובדים שמקבלים שכר מינימום. שנית, המעסיקים מעדיפים להשתמש בטכנולוגיה על חשבון עובדים, מה שמגדיל את ההוצאות על הטכנולוגיה ומקטין את השכר.

מסתמן שהעלאת שכר המינימום שבוצעה עד כה אינה מספיקה ויש עוד הרבה לעשות בנושא לשיפור מצבת העובדים במדינת ישראל. בעידן הטכנולוגי של היום רצוי להשקיע בפתרונות אחרים, כמו הכשרת העובדים למקצועות הנדרשים ועוד.  

 

חיפוש
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום