סקירה פיננסית לסיכום חודש מאי 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי

06.06.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

בעולם התגברו מחדש החששות ממלחמת הסחר. הארה"ב הכריזה על הטלת מכסים על יבוא אלומיניום ופלדה מהאיחוד האירופי, קנדה ומקסיקו אשר הגיבו בפעולות נגדיות בדמות העלאת מכסים על מוצרים אמריקאים. בנוסף, המו"מ מול סין בנושאי הסחר לא הבשילו לכדי הסכם, והנשיא האמריקאי חידש את כוונתו להטיל מכסים על יבוא סחורות מסין ב-50 מיליארד דולר. 

ישראל:

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב 0.4%, בדומה לממוצע ציפיות החזאים. בסיכום 12 החודשים האחרונים המדד עלה ב 0.4%, לעומת 0.2% במרץ. עליות מחירים בולטות נרשמו במחירי ירקות טריים (6.6%), מחירי הארחה ונופש בארץ ובחו"ל (1.6%), דלק ושמנים (2.6%) ומחירי הלבשה (2.6%). סעיף הדיור במדד (שכ"ד) עלה באפריל ב 0.3% וב-12 החודשים האחרונים עלה ב2.2%. שיעור האבטלה במשק עלה בחודש אפריל ל 3.9% לעומת 3.6% בחודש מרץ, תוך עלייה בשיעור ההשתתפות בכח העבודה. אחוז הבלתי המועסקים מכוח העברודה בקרב בני 25-64 עלה בחודש אפריל ב-0.2% ל-3.4%. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי. מדיניות הבנק תיוותר מרחיבה עד שסביבת האינפלציה תתבסס ביעד. 

ארה"ב:

דו"ח התעסוקה של חודש מאי היה חזק והצביע על גיוס נטו של 223 אלף עובדים (לעומת צפי ל 190 אלף), ועל ירידה בשיעור אבטלה ל 3.8%, שפל של 18 שנה. במקביל, השכר הממוצע עלה בשיעור של 2.7% בחישוב שנתי. מנגד, שיעור ההשתתפות לא מצליח לעלות ונותר בשלוש השנים האחרונות סביב 63%. ליבת האינפלציה עלתה בחודש אפריל ב 0.16% (צפי ל 0.1%) ובסיכום השנה האחרונה ב 1.8%. בצד הגורמים התומכים בהמשך התבססות האינפלציה ביעד, נציין את איתנות צמיחת הכלכלה האמריקאית ועליית השכר הממוצע. הצריכה הפרטית עלתה באפריל בשיעור נומינלי חד של 0.6% (צפי ל 0.4%) והרמה הגבוה של מדד אמון הצרכנים (עלה במאי לשיא של 17 שנים), מעידים על צפי להמשך המגמה החיובית בחודשים הקרובים. הצמיחה ברבעון הראשון עוכדנה מעט כלפי מטה לרמה של 2.2%. 

אירופה:

תקופת אי הוודאות הפוליטית והחששות בשווקים כי איטליה תלך לבחירות חדשות, אשר היו עלולות להפוך למשאל עם על הישארות בגוש האירו, הסתיימו לאחר הרכבת הממשלה החדשה ומינוי שר האוצר. בספרד, ראש הממשלה, ראחוי, נחל כישלון בהצבעת אי אמון בממשלתו, זאת לאחר ששרים בממשלתו הואשמו בשחיתות. ע"פ הערכות הבחירות הבאות יוקדמו לסוף שנת 2018.

 מדד המחירים לצרכן של גוש האירו עלה בחודש מאי בשיעור חד של 1.9%, בחישוב שנתי, לעומת צפי לעליה של 1.6% על רקע עלייה במדדי המחירים של מרבית מדינות הגוש. גם מדד הליבה עלה בשיעור חד של 1.1% מ-0.7% בחודש הקודם.  שיעור האבטלה ירד ל-8.5%.

אסיה:

בסין, מדד מנהלי הרכש לחודש מאי עלה ב 0.5 נקודות לרמתו הגבוהה ביותר בשמונת החודשים האחרונים, אשר הצביעו על המשך צמיחה איתנה של הכלכלה הסינית ברבעון השני. המדד עלה בהובלת עליית הביקושים המקומיים וההזמנות לייצוא. המכירות הקמעונאיות עלו באפריל בשיעור מתון מהציפיות, 9.4% בחישוב שנתי לעומת עלייה של 10.1% במרץ, וההשקעות בנכסים קבועים עלו ב7% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 7.5% במרץ.

ביפן, לראשונה מאז 2015 הכלכלה היפנית התכווצה ברבעון הראשון ב 0.2%, לעומת צפי לל"ש. מנגד, מדד מנהלי הרכש המשוקלל עלה באפריל ל 53.1 נקודות, לעומת רמה ממוצעת של 52.1 ברבעון הראשון- אינדיקציה להתרחבות מחודשת של הכלכלה היפנית בתחילת הרבעון השני. 

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב סביר זאת לצד הצפי להמשך שיפור בתוצאות החברות שמשיכות להוות רוח גבית לשווקים. האינפלציה המרוסנת תוסיף לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב מעלה את מפלס המתחים הגיאוופוליטיים בעולם על רקע החשש ממלחמת הסחר. בנוסף, קיימת אי וודאות פוליטית בנושא היחסים בין ארה"ב לצפון קוריאה וכן במספר מדינות באירופה. במישור המקומי, מצב הכלכלה עודנו איתן, המשק צומח בקצב של מעט מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, התגברות התחרות בענפי המשק השונים, הפחתות המחירים שישמה הממשלה , והירידה במחירי המוצרים הסחירים עקב ייסוף השקל כנגד הדולר גורמים להישארות האינפלציה ברמתה הנמוכה גם השנה, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום