אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות, אינפיניטי

17.6.2018

מדד חודש מאי עלה ב-0.5%, ברף הגבוה של הציפיות בשוק ומעט מעל להערכה שלנו (0.4%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-7.1% וסעיף ירקות ופירות טריים אשר עלה ב-9.7%.

מנגד, הסעיף העיקרי בו נרשמה ירידה משמעותית היה סעיף המזון אשר ירד ב-0.6%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב 0.8%. המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6% והמדד ללא דיור עלה ב-1.1%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות, אשר נותר ללא שינוי. במדד מחירי הדירות החדשות, חלה עלייה של 1.6% לאחר מספר חודשים רצופים בהם היו ירידות מחירים.

למרות שבחודשים האחרונים אנו עדים למדדים חיוביים ואף עם נטייה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות, הערכתינו לסביבת אינפלציה מתונה במשק עדיין בתוקף. מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.5%. התרומה העיקרית לעליית המדד עדיין שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד בשנים עשר החודשים האחרונים ב-0.1%.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה נציין את עליית מחירי הנפט והדלק ועליית מחירי הסחורות בעולם. בישראל נתוני אבטלה נמוכים ושוק עבודה הדוק, אשר מהווים גורמים התומכים בעליית שכר וגידול בצריכה הפרטית המהווה מנוע צמיחה חשוב שלרוב גם מלווה בעליית מחירים. תהליך של עליית הריבית בארה"ב וכפועל יוצא של התרחבות בפער הריביות מול ישראל, בשילוב עם גידול של הגירעון במאזן הסחר עשוי להביא, להערכתנו, להתחזקות נוספת של הדולר מול השקל ובעקבות זאת תרומה נוספת למדד.

מנגד צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה במקביל להגברת התחרות במשק והסחר המקוון מהווים גורמים הממתנים את עליית המחירים.

במבט קדימה, אנו דבקים בהערכתינו כי האינפלציה עד סוף השנה תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. בשלב זה איננו מזהים האצה באינפלציה ומעריכים כי בחודשים הקרובים צפויים מדדים נמוכים ואולי אף שליליים.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני התבססות האינפלציה בטווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

 

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום