סקירה פיננסית לסיכום חודש יולי 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי

05.08.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

עליית מדרגה נוספת במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. הנשיא טראמפ הודיע על מכסים חדשים בהיקף של 200 מיליארד דולר על יבוא סחורות מסין. המכסים החדשים צפויים להיכנס לתוקף לקראת סוף אוגוסט השנה. מוצרים אלה מהווים כ-67% מכלל היצוא הסיני המהווה כשלעצמו כ-18% מהתמ"ג הסיני. בנוסף, הודיע הנשיא כי הוא בוחן את העלאת מכסים מ-10% ל-25% על סחורה סינית בהיקף 200 מיליארד דולר. מנגד, נימה חיובית עלתה מפגישת טראמפ עם נשיא הנציבות האירופאית, יונקר. שני הצדדיים הסכימו על הגדלת היבוא של גז טבעי נוזלי ושל סויה מארה"ב לאירופה, וכן על הורדת המכסים משני צדי האוקייאנוס. כלכלני ה-IMF פרסמו את תחזיתם לצמיחה העולמית, ממנה עולה כי הן השנה והן בשנה הבאה המשק העולמי יצמח בשיעור של 3.9% (ללא שינוי לעומת התחזית הקודמת). עם זאת, הצמיחה תהיה פחות מאוזנת. המשקים המפותחים צפויים לצמוח השנה ב-2.4% וב-1.9 בשנה הבאה. המשקים המתעוררים צפויים להציג האצה בקצב הצמיחה ולאחר 5% השנה יצמחו ב-5.4% בשנה הבאה. קרן המטבע הזהירה כי הסלמה נוספת במלחמת הסחר עלולה להקטין את קצב צמיחת הכלכלה הגלובאלית בכ-0.5%.

ישראל:

האומדן השלישי לתוצר לרבעון הראשון עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 4.7% (לעומת 4.5% באומדן הקודם), קצב הצמיחה החד ביותר מאז הרבעון השני של 2016. הצריכה הפרטית עלתה ב-10%, בעיקר בשל זינוק ביבוא כלי רכב. משרד האוצר צופה ירידה זמנית בצמיחת המשק ברבעון השני לרמה של 2-2.5%. הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בשיעור מתון, בעיקר לאור הירידה ביבוא כלי רכב. מדובר בעיקר בתיקון טכני כאשר בניכוי אירועים חד פעמיים (ייבוא מואץ של כלי רכב ברבעון הראשון) צמיחת המשק עומדת בטווח של 3-3.5%. נתון זה מקבל חיזוק מקצב צמיחת המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל אשר עלה ביוני ב-0.35%. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.1%, ברף העליון של ממוצע החזאים. מדד המחירים נכנס לראשונה ממאי 2014 לטווח האינפלציה. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי וכן את הכוונה להשאיר את המדיניות המרחיבה עד להתבססות סביבת האינפלציה ביעד. שיעור האבטלה בחודש יוני נותר יציב על 3.9% בדומה לחודש מאי. חברת הדירוג Moody's העלתה את אופק דירוג האשראי של ישראל מיציב לחיובי נוכח המשך ירידה של היחס חוב תוצר.

ארה"ב:

המשק צמח ברבעון השני בשיעור של 4.1%. מדובר בשיעור החד ביותר מזה כמעט 4 שנים. בנוסף, הנתון של הרבעון הראשון עודכן כלפי מעלה מ-2% ל-2.2%. העלייה מיוחסת בעיקר לעלייה בצריכה הפרטית בשיעור של 4%, לעלייה בהשקעות בנכסים קבועים (5.4%) ובן לעלייה ביצוא החקלאי. שיעור הריבית לחודש אוגוסט נתרה ללא שינוי ברמה של 1.75%-2%, בדומה לצפי. מדד הליבה של הצריכה הפרטית עלה ב-0.1% בחודש יוני (קצב שנתי של 2%), בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.2% בחודש מאי. מבחינת הפד, נתון זה מהווה אינדיקציה לסביבת האינפלציה בארה"ב.

אירופה:

כלכלת גוש האירו צמחה ברבעון השני בקצב אטי מהמצופה. הצמיחה הסתכמה ברבעון השני ב-0.3%, לעומת תחזיות לצמיחה של 0.4%. בקצב שנתי מדובר על צמיחה של 2.1% לעומת צמיחה של 2.5% ותחזיות לצמיחה של 2.2%. מדד המחירים לצרכן הסופי בחודש יוני עלה ב-2%, בדומה לצפי. מדד הליבה עלה ב-0.9% לעומת צפי לעלייה של 1%. האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.1%, לעומת צפי לעלייה של 2%. מדד הליבה עלה בקצב של 1.1%, לעומת הצפי לעלייה של 1%, זאת לאחר העלייה של 0.9% ביוני. שיעור הריבית בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 0%, בדומה לצפי. תוכנית הרכישות נותרה גם היא ללא שינוי בהיקף רכישות חודשי של 15 מיליארד אירו, כאשר היא צפויה להסתיים בתחילת 2019.

אסיה:

ביפן, הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה שלילית של 0.1%. הבנק הוריד את תחזית האינפלציה לשנים 2018- 2019 בכ-0.3% ל-1.0% ו-1.5% בהתאמה. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בקצב שנתי בחודש יוני, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.7% במאי. בסין, הכלכלה צמחה ברבעון השני בקצב של 6.7%, בהתאם לציפיות, אך נתוני חודש יוני העידו על התמתנות הפעילות לקראת סוף הרבעון. יתרה מכך, הירידה בהיקף מתן האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מעידה על צפי להתמתנות נוספת בקצב צמיחת הכלכלה ברבעון השלישי. על רקע ההאטה בצמיחת הכלכלה והתגברות החששות מהסלמת מלחמת הסחר, הממשל הסיני הכריז על מספר צעדים לעידוד הצמיחה, בהם יישום מדיניות פיסקאלית מרחיבה, הקלה מוניטארית, הטבות מס לעידוד מו"פ והנפקת אג"ח להשקעה בתשתיות.

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב סביר. האינפלציה המרוסנת מוסיפה לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב והחרפת מלחמת הסחר הגלובלית תורמות להעלאת מפלס המתחים הגיאוופוליטיים בעולם. בנוסף, התחזקות הדולר מעיבה על השווקים המתעוררים מחשש ממשברי חוב בחלק מהמדינות הרגישות. 

במישור המקומי, מצב הכלכלה ממשיך להיות איתן. המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, התגברות התחרות בענפי המשק השונים והפחתות המחירים שישמה הממשלה גורמים להישארות האינפלציה ברמתה הנמוכה גם השנה, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום