אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוגוסט 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוגוסט 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

02.09.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

מבט עולמי:

הממשל האמריקאי ממשיך ביתר שאת להפעיל מדיניות סחר אגרסיבית לתיקון האסימטריה הבוטה ביחסים הכלכליים של ארה"ב עם גושי הסחר בעולם. אנו רואים עקביות והמשכיות ברורה באסטרטגיה זו והשלכותיה. נחתם הסכם סחר חדש בין ארה"ב למכסיקו, וקנדה הבאה בתור. מול סין יש הפוגה לכאורה, אך בתוכנית מכסים חדשים על יבוא סחורות סיניות לארה"ב בהיקף של 200 מיליארד דולר.

 ישראל:

ע"פ האומדן הראשון, המשק  צמח ברבעון השני של 2018 בשיעור ריאלי של 2.0% לעומת הרבעון הקודם, זאת לאחר צמיחה של 4.8% ברבעון הראשון. ההאטה בצמיחה נרשמה בעיקר בשל ירידה חדה ביבוא של כלי רכב, זאת לאחר גידול חד ומהיר    ברבעון הקודם. ללא מסים על היבוא, הצמיחה ברבעון השני השני היתה 3%. כצפוי, ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. נוסח ההודעה התפרש בשוק כ"ניצי" יותר, מה שתרם לייסוף השקל ולעלייה מתונה בתשואות. שיעור האבטלה בקרב בני 15 ומעלה עלה ביולי ל-4.2% לעומת 4.0% ביוני. עם זאת, בקרב בני 25-64 שיעור האבטלה ירד ב-0.2% לרמה של 3.4%. שיעור התעסוקה בקבוצה זו עמד על 77.7%, ירידה של 0.1% מהחודש הקודם.  מדד המחירים לצרכן בחודש יולי נותר ללא שינוי והיה כ-0.2% מתחת לציפיות החזאים. ההפתע המרכזית במדד היה סעיף הדיור שנותר אף הוא ללא שינוי. מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.9% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-1.4%. מחירי הדירות שאינם נכללים במדד עלו בשיעור חד יחסית של 0.9% לאחר מספר חודשים של ירידות קלות. דירוג החוב של ישראל הועלה ע"י S$P ל-"AA-", זאת בזכות הצמיחה הנמשכת לאורך זמן, הפחתת החוב הציצבורי והמשמעת התקציבית.

 ארה"ב:

 האומדן השני לתמ"ג ברבעון השני הצביע על צמיחה בשיעור של 4.2%, לעומת 4.1% באומדן הראשון. נתוני התמ"ג הצביעו על גידול של 3.8% בצריכה הפרטית וגידול חד בשיעור של 6.2% בהשקעות הריאליות במגזר העסקי. הפד הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי. מדד הליבה של הצריכה הפרטית (ה-PCE), שהוא המדד המועדף ע"י ה-FED, עלה בחודש יולי בשיעור של 2% (קצב שנתי), בדומה לצפי. מדובר בעלייה קלה בהשוואה של קצב שנתי של 1.9% בחודש הקודם. הכלכלה האמריקאית נתמכת בהוצאה צרכנית חזקה – בחודש  יולי התרחבו המכירות הקמעוניות ב-0.5% בהשוואה לחודש הקודם. נתון זה היה גבוה משמעותית מהקונצנזוס. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 6.4%. שיעור האבטלה הנמוך מספק קרקע אעצנה לצריכה הפרטית. גם הפעילות היצרנית ממשיכה להציג התפתחויות חיוביות. הייצור התעשייתי התרחב ביולי ב-0.3% וב-2.8% ב-12 החודשים האחרונים.

אירופה:

האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן באוגוסט הצביע על האטה באינפלציה השנתית לרמה של 2.0% בהשוואה לצפי לעלייה של 2.1%. אינפלציית הליבה ירדה מ-1.1% בחודש יולי ל-1.0% באוגוסט. בשוק העבודה נמשך השיפור ושיעור האבטלה בגוש האירו עמד בחודש יולי ברמה של 8.2% לעומת 8.3% בחודש הקודם. הצמיחה בגוש האירו ברבעון השני השנה עודכנה כלפי מעלה מ-0.3% ל-0.4% (2.2% קצב שנתי).  הצמיחה התמתנה ברבעון השני לקצב הנמוך ביותר מאז 2015. בבריטניה, האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 0.4% ברבעון השני (קצב שנתי של 1.3%), בדומה לצפי. מדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.5%, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 2.4% ביוני. מדד הליבה עלה ב-1.9%, בדומה לקצב עלייתו בחודש יוני. הבנק המרכזי העלה את הריבית לכדי 0.75%, למרות חוסר הוודאות במשק ובמיוחד בכל הקשור ל-Brexit.

אסיה:

ביפן, האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 0.5% ברבעון השני (קצב שנתי של 1.9%), לעומת צפי לצמיחה של 0.3%. מאזן הסחר הצביע על גירעון של 45.6 מיליארד יין בחודש יולי, לעומת צפי לעודף של 20.7 מיליארד יין, זאת לאחר עודף של 83.1 מיליארד יין בחודש יוני. בסין, היצוא ממשיך להתרחב בקצב מהיר יחסית – בחודש יולי נרשם גידול בקצב שנתי של 12.2%. מדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.1%, זאת לאחר עלייה של 1.9% בחודש יוני.

הערכות להמשך שנת 2018:

הצמיחה העולמית ממשיכה להיות איתנה, זאת למרות אי היציבות במספר משקים מתעוררים רגישים, דוגמת ארגנטינה וטורקיה, והעלייה בחששות מפני מלחמת סחר גלובלית. מפלס החששות באירופה עלה גם על רקע התחזקות הכוחות היורו-סקפטיים בשוודיה לקראת הבחירות הקרובות בספטמבר והדאגה הגוברת מגידול בחוב הציבורי של איטליה. במישור המקומי, מצב הכלכלה ממשיך להיות איתן. המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. אומנם,  האינפלציה מתחילה להתבסס בתחום יעד יציבות המחירים של בנק ישראל, אך התגברות התחרות בענפי המשק השונים והפחתות המחירים שישמה הממשלה גורמים להישארותה בטווח התחתון של תחום היעד, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכהבתקופה הקרובה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום