גלובס- השנים ה"נוחות" הגיעו לסיומן! מה עתידו של שוק האג"ח בישראל?

ניר סעאת ואבי חזקיהו  |  מנהלי מחלקות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

18.12.18

בשנים האחרונות חל שינוי מהותי בשווקי הכספים והאג"ח העולמיים כאשר זרעי השינוי החלו במשבר 2008. הריביות ירדו לרמות אפסיות והבנקים המרכזיים השיקו תכניות "הקלה כמותית" לרכישת אג"ח מסוגים שונים בשוק האג"ח העולמי מה שגרר את התשואות לרמות נמוכות מאוד בפרספקטיבה היסטורית. גם בישראל חלו תמורות ושינויים מהותיים והשוק המקומי חווה ירידת ריבית שהגיעה בשיא השפל לרמה של 0.1% ונמשכה עד לחודש דצמבר השנה, החודש בו עלתה הריבית לראשונה מזה זמן רב ב 0.15% לרמה של 0.25%. שוק האג"ח המקומי חווה עליות שערים וירידת תשואות בשנים הללו שהניבו רווחי הון גדולים למשקיעים בעקבות הריבית האפסית והאינפלציה הנמוכה.

בסוף שנת 2015 לאחר שהמשק האמריקאי הראה סימני התאוששות חזקים יותר, ונתוני המקרו ובראשם האבטלה הצביעו על שיפור עקבי החל הבנק המרכזי בארה"ב בניגוד לשאר העולם בסדרה של העלאות ריבית כאשר הריבית עלתה מרמה של 0.25% עד לרמה של 2.25% כיום. בנוסף החל הבנק המרכזי לצמצם את מאזנו בצורה איטית. כתוצאה מכך תשואות האג"ח בשוק האמריקאי החלו לעלות בהדרגה מרמות שפל עד לרמה של סביבות 3% תשואה באג"ח ממשלת ארה"ב ל 10 שנים. גם בשוק אג"ח החברות בארה"ב חלה עלייה של התשואות, וכתוצאה משינוי תנאי המימון שוק הנדל"ן המסחרי והפרטי בארה"ב נבלם והחל לשנות כיוון כלפי מטה לאחר שנים ארוכות של עליות מחירים.

לאחרונה בארה"ב התשואות נלחצות מטה חזרה בעיקר מפני ההתגוששות מול סין והפחד ממצב בו לא יגיעו שתי הכלכלות הגדולות בעולם להסכמה בנושאי הסחר, ולכן כמה משתנים עיקריים בעלי השפעה מנוגדת יתוו את הטון בתקופה הקרובה. ניתן לומר בזהירות שהתנאים הנוכחיים בארה"ב מאפשרים לפד לעצור את תוואי עליית הריבית לפחות לתקופה מסוימת. "מלחמת הסחר" יכולה להביא מחד גיסא להתמתנות ביקושים, ומאידך גיסא דרך הטלת מכסים הדדיים לעליית מחירים של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים והפרת איזון בכלכלה העולמית שקשה לדעת כיצד "תתגלגל" הלאה. הבנקים המרכזיים ע"פ התוואי המוצהר שלהם (הפד החל בכך) אמורים לסיים את ההקלות הכמותיות ואפילו "לספוח" חזרה כספים מהשווקים, השאלה העיקרית עד כמה ילכו רחוק עם הרצון לגמול את השווקים מכספים זולים ולנסות לפחות לחזור ל"נורמאליות" בשווקי הכספים קרי ריבית גבוהה יותר ופחות התערבות שלהם בשווקים.

בישראל לאחר שלוש שנים "שחונות" מבחינת אינפלציה חלה עלייה של 1.4% במדד המחירים לצרכן מתחילת 2018, הריבית הריאלית הפכה לשלילית והציפיות להעלאת ריבית הדרגתית מתונה החלו לטפס אט אט. בנוסף אנו עדים לעליות מחירים רוחביות בעיקר בשוק המזון ומוצרי הצריכה. מתחילת השנה תשואות אג"ח ממשלת ישראל עלו כמעט לאורך כל העקום, כאשר תשואת אג"ח ממשלת ישראל ל 10 שנים הגיעה לרמה של 2.4%, שוק אג"ח החברות ספג כמובן גם עלייה בתשואות והפסדי הון נרשמו בשוק האג"ח לכל אורכו כמעט באופן גורף. הגרף להלן ממחיש את השנה האחרונה בשוק האג"ח הממשלתי בישראל, שנת 2018 מסתמנת כשנה בה מסיים מדד אג"ח ממשלתי כללי בתשואה שלילית בפעם הראשונה מאז שנת 2000, נכון לתחילת חודש דצמבר עומדת התשואה על מינוס 1.5% (למרות תיקון וירידה של התשואות בארה"ב בימים האחרונים). יש לציין שירידת המחירים ועליית התשואות החלה לפני העלאת הריבית של בנק ישראל.

לבסוף בישראל חלו שינויים בעוד מספר משתנים קריטיים, בשנים האחרונות יחס החוב תוצר של מדינת ישראל ירד עד לרמה של 59.4% בסוף 2017, ומאזן התשלומים הכולל היה מאוד חיובי בשנים האחרונות עם עודפים גדולים בזרימת המט"ח, לשני הגורמים הללו הייתה השפעה מכרעת על ההחלטה לעלות את דירוג האשראי של מדינת ישראל, ועל עוצמת השקל שהתוודענו לה בשנים האחרונות. ההשפעה כמובן לא פסחה על שוק האג"ח הממשלתי בישראל והביאה לירידה של התשואות לרמות נמוכות מאוד בשנים האחרונות וכמובן שגם שוק אג"ח החברות חווה עדנה באופן כללי. כפי הנראה בשנים הקרובות הירידה ביחס החוב/תוצר לכל הפחות תיבלם (בעקבות גידול צפוי בהוצאות הממשלה והתמתנות בצמיחה של גביית המיסים), גם העודף במאזן התשלומים התמתן והוא קטן יותר. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 קטן העודף במאזן התשלומים לרמה של ממוצעת של 1.7 מיליארד דולר לעומת עודפים גדולים יותר בשנים 2015-2017 בעיקר בעקבות הגירעון בחשבון הסחורות, הגירעון בחשבון הסחורות גדל באופן חד בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה לרמה של 14.4 מיליארד דולר כאשר בשנת  2017 כולה עמד הגירעון בסחורות על רמה של 10.5 מיליארד דולרים, ובשנים 2016 ו 2015 עמד על 7.8 ו 3.7 מיליארד דולרים בהתאמה, הפער בגירעון המסחרי היה קטן יחסית ובשנת  2015 החל להיפתח. ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף שנת  2017 הגידול בייבוא התרחב ורובו נבע מייבוא מוגבר של מוצרי צריכה מחו"ל ומוצרי השקעה (נחשב לייבוא חיובי), ייצוא הסחורות מנגד די סטטי ואף נחלש מעט מאז שנת 2013. בשנת 2018 המגמה התעצמה והפער המשיך להתרחב. המשמעות היא שאם השינוי הוא פרמננטי אזי העודף בחשבון השוטף יהיה נמוך יותר בשנים הבאות ויכול אף לגלוש לטריטוריה אפסית או שלילית, כתוצאה מכך הסבירות לפיחות בשקל ועליית תשואות אג"ח ממשלתי תהייה גבוהה יותר מאשר בשנים האחרונות, מנגד התחלה של יצוא גז ממאגר ליוויתן אמורה להוות גורם מאזן.

הגרף הנ"ל ממחיש את הקיטון במאזן התשלומים משנת 2015 ואת הקפיצה בגירעון בחשבון הסחורות ב 2018. המשתנים שהבאנו לעיל יהיו הגורמים החשובים שיסמנו את כיוון שוק האג"ח והמט"ח בישראל, לכיוון שוק האג"ח יהיו השלכות כמובן על מחירי איגרות החוב והתשואה הנגזרת, וגם על שוק המניות והסקטורים השונים. המשך תוואי הריבית והתשואות מהווה נדבך חשוב בהחלטה של הקצאת נכסים בפן הגאוגרפי המדדי/סקטוריאלי בשוק המניות, וכמובן בשוק האג"ח שבו מחירי איגרות החוב מושפעים באופן ישיר מהמשתנים הנ"ל.

בנוסף יש לתת את הדעת לגבי שוק אג"ח החברות, בתקופה של צמיחה כלכלית וגידול ברווחים נוטים המרווחים בתשואות שבין אג"ח מדינה לאג"ח חברות להצטמצם, ובתקופות של מיתון ונסיגה ברווחים להיפתח, כך שהמרווחים נעים בקורלציה מסוימת עם שווקי המניות, השנה המרווחים שהיו מאוד נמוכים החלו להיפתח והתשואות עלו בעקבות שינוי בתפיסת הסיכון, כך שהיום התשואה הפוטנציאלית  בשוק החברות גבוהה יותר ומספקת הזמנות נוחה יותר להשקעה ארוכת טווח, אם כי שוק זה ניחן בסלקטיביות רבה ומצריך יכולות אנליטיות התמחות בניתוח חוב, והכרת הסביבה העסקית של כל חברה וחברה.

לאחר שנים רבות בהם שוק האג"ח סיפק למשקיעים רווחי הון נאים והיווה השקעה סולידית ויציבה המשקיעים חווים ירידת מחירים לראשונה בשוק האג"ח הממשלתי לאחר שנים רבות, ובשוק האג"ח החברות נרשמו הפסדים גדולים אף יותר, מאידך גיסא רמות התשואה בשוק האג"ח מספקות נקודה נוחה יותר לכניסה ומשקיעים נזילים יחסית שלא הטילו את כל יהבם לתוך שוק האג"ח יכולים לנצל בשנה/שנתיים הקרובות באופן מושכל את המצב השורר בשוק ו"ליהנות" מרמות תשואה אטרקטיביות יחסית לשנים האחרונות גם בשוק האג"ח הממשלתי וגם בשוק אג"ח החברות על שלל גווניו. כמובן שרמות התשואה הנוחות יחסית אינם הפרמטר היחיד שעליו יש להישען מפני שכרגע ייתכן בסבירות גבוהה שאנו רק בעיצומו של תהליך עליית תשואות, לכן נדרש לעקוב אחר המשתנים שנזכרו לעיל. בנוסף, לגורם העיתוי, רמת הסיכון, ובחירת האג"ח הסלקטיבית תהיה השפעה גדולה על התוצאות שיניבו המשקיעים בטווח הארוך. השינויים הנ"ל והמצב החדש מכריחים את המשקיעים להיות "ערניים" ו"חדים" יותר מאשר בשנים האחרונות שהיו "נוחות" באופן יחסי, ומאידך מספקים להם סביבת השקעות בעלת פוטנציאל גבוה יותר.

תקשורת ופרסום שוק ההון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום