אמיר איל מנסה להרגיע את המודאגים.גלובס.12.7.11

  יעל גרונטמן, 12.7.11. אמיר איל:"זה בכלל לא מוטל בספק שארה"ב תגדיל את תקרת החוב.הנזק הסוציו-כלכלי שיגרם במקרה הלא סביר הזה..." למאמר המלא לחץ כאן...
תקשורת ופרסום שוק ההון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום