ק.ה.ר. מרכיבי תשואה 2015 - אינפיניטי

ק.ה.ר. מרכיבי תשואה 2015

ינואר 

פברואר 

מרץ 

רבעון 1 

אפריל 

מאי 

יוני 

רבעון 2

יולי 

אוגוסט 

ספטמבר 

רבעון 3 

אוקטובר 

נובמבר 

דצמבר 

רבעון 4

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

string(216) "Smarty error: [in bottom.html line 145]: syntax error: unrecognized tag: if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments) (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(112) "Smarty error: [in bottom.html line 145]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"