ק.ה.ר צדדים קשורים

* הקרן אינה משקיעה בצדדים קשורים