איפה הכסף 01.10.17

רו"ח אמיר איל מסכם את המסחר היומי בבורסה בתכנית "איפה הכסף" 103FM מי עלה ומי ירד?

01.10.17

https://goo.gl/FdoKtZ

איפה הכסף 01.10.17
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום