עודף תקציב או צמצום בגירעון?

נתניהו וכחלון סיכמו: תקציב 2019 יאושר כבר במושב הכנסת הקרוב. אולם, בינתיים, ב-2017 נותרו למעלה מ- 10 ₪ פנויים... האם מדובר בעודף או גירעון תקציבי? וכיצד ינוצל סכום זה לטובת עם ישראל?
האזינו לרו"ח אמיר איל בתכנית " מה עם הכסף" עם שרון גל ברדיו גלי ישראל.

23.10.17

 

 

 

     הירשם למועדון המידע המקצועי!

 

הריני לאשר את הסכמתי כי מדי פעם ישלחו אלי על ידי אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ ו/או ע"י אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ ו/או על ידי חברות הקשורות אליהן חומרים מקצועיים ו/או דברי פרסומת ו/או מידע אודות המוצרים באמצעות הדואר האלקטרוני/ הפקס ו/או הדואר ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או מסרון, לפי הפרטים המופיעים מעלה. הריני מאשר קבלת דברי פרסומת (על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים)) באמצעים הבאים : דואר/ דואר אלקטרוני, פקס, מערכת חיוג אוטומטית, מסרון (SMS).

 

 

 

 

 

 

 


עודף תקציב או צמצום בגירעון?
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום