רו"ח אמיר איל בתכנית "צבע הכסף" - כאן ב' - תאגיד השידור הישראלי 23.07.17

איך ישפעו התנודות בחברת טבע על רווחיות המנייה? ובעיקר על קרנות הפנסיה וקופות הגמל של כולנו? האזינו לרו"ח אמיר איל בתכנית "צבע הכסף" - כKן ב' - תאגיד השידור הישראלי - החל מדקה 07:12

https://goo.gl/8S2eA8

 

 

 

     הירשם למועדון המידע המקצועי!

 

הריני לאשר את הסכמתי כי מדי פעם ישלחו אלי על ידי אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ ו/או ע"י אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ ו/או על ידי חברות הקשורות אליהן חומרים מקצועיים ו/או דברי פרסומת ו/או מידע אודות המוצרים באמצעות הדואר האלקטרוני/ הפקס ו/או הדואר ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או מסרון, לפי הפרטים המופיעים מעלה. הריני מאשר קבלת דברי פרסומת (על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים)) באמצעים הבאים : דואר/ דואר אלקטרוני, פקס, מערכת חיוג אוטומטית, מסרון (SMS).

IL


רו"ח אמיר איל בתכנית "צבע הכסף" - כאן ב' - תאגיד השידור הישראלי 23.07.17
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום