האזינו לרו"ח אמיר איל בתכנית "איפה כסף" 30.07.17

מניית בזק: אלוביץ מציע הסדר פשרה להסדר חוב עם הבנקים כמכירה של כ־ 5% ממניות בזק בכל שנה, עד לסך של 15% ממניות החברה. ובכך מסיר את העננה מהפירמידה. איך המהלך השפיע על המניה? האזינו לרו"ח אמיר איל בתכנית "איפה הכסף" 103FM

https://goo.gl/8HbsZV

איפה הכסף - מי עלה ומי ירד?
רו"ח אמיר איל מסכם את המסחר היומי בבורסה
103FM.MAARIV.CO.IL

 

 

 

     הירשם למועדון המידע המקצועי!

 

הריני לאשר את הסכמתי כי מדי פעם ישלחו אלי על ידי אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ ו/או ע"י אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ ו/או על ידי חברות הקשורות אליהן חומרים מקצועיים ו/או דברי פרסומת ו/או מידע אודות המוצרים באמצעות הדואר האלקטרוני/ הפקס ו/או הדואר ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או מסרון, לפי הפרטים המופיעים מעלה. הריני מאשר קבלת דברי פרסומת (על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים)) באמצעים הבאים : דואר/ דואר אלקטרוני, פקס, מערכת חיוג אוטומטית, מסרון (SMS).

IL


 
האזינו לרו"ח אמיר איל בתכנית "איפה כסף" 30.07.17
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום