אינפלציה היא תופעה יחסית פשוטה. כל הגורמים המשפיעים עליה מסתכמים לפונקציה של היחס בין כמות הכסף לסך המוצרים. ככל שכמות הכסף גדלה בקצב מהיר יותר מאשר כמות המוצרים שאותו הכסף מתחרה עליהם, מחירי המוצרים והשירותים לצרכן צפויים לעלות.
אם כך, מדוע בעשור האחרון, על רקע המדיניות המרחיבה בה נוקטים בנקים מרכזיים בעולם, האינפלציה לא מצליחה באמת להרים ראש?
הסיבה פשוטה – הכסף אף פעם לא הגיע לצרכנים.
משבר הסאבפריים של 2008 גרם לכלכלות העולם להדפיס סכומי עתק. הבנקים המרכזיים ובראשם הפד הדפיסו סכומים עצומים של כסף והזרימו אותם לבנקים המסחריים לטובת ייצוב ההון העצמי של הבנקים שנפגע קשה עקב איבוד הערך שנגרם להם עם קריסת המוצרים הפיננסים דוגמת ה-MBS. כלומר כמעט כל הכסף שהודפס נשאר במערכת הפיננסית ולא הגיע לכדי צריכה ריאלית.

קורונה- מה נשתנה?
אם במשבר הקודם הבנקים המרכזיים היו אלה שנקראו לדגל, הפעם אלה בעיקר הממשלות. בעוד הבנקים המרכזיים תלויים במערכת הבנקאית שתעביר למשק את הכסף, הממשלות לא זקוקות לגורם מסייע – הן יכולות להעביר את הכסף ישירות למשקי הבית ולעסקים, וזה בדיוק מה שהן עושות. אם דרך דחיית תשלומי מיסים והחזרי הלוואות ועד העברת כסף ישירות לחשבונות האזרחים – התוכניות הכלכליות וחבילות הסיוע עליהן הכריזו (ועדיין מכריזות) הממשלות הן בהיקף חסר תקדים.
אז בניגוד ל-2008, נראה שהכסף אכן מגיע לציבור. האם זה מספיק? לא בטוח.

חוסר הודאות הכלכלי המאפיין את משבר הקורונה הוא עצום. שוק העבודה שנתפס כחזק (לפחות בארה"ב ובישראל) התברר כשביר, ההכנסה הפנויה ואיתה הצריכה הפרטית קרסו והובילו למגמה דיפלציונית בכל העולם.
עם זאת, ניתן לסמן מספר גורמים שיכולים לעודד אינפלציה:
• המשך ההרחבות הפיסקליות והמוניטריות
• סביבת הריבית הנמוכה שצפויה להישאר כך
• פתיחה מחודשת של סקטורים שנשארו סגורים בחלקם
• מגמת דה-גלובליזציה שתייקר מוצרים
• האינטרס הממשלתי לאינפלציה שתישחק את החובות הממשלתיים הנערמים

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.