גילוי נאות גמל

בהתאם להוראות הדין הרינו להביא לידיעתך כי אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ הינה חברה בעלת רשיון ממשרד האוצר כחברה מנהלת, פועלת כסוכן פנסיוני לצורך שיווק מוצריה ובעלת זיקה למוצריה של החברה, תוך שתיתכן העדפתם של אותם מוצרים פנסיונים על פני מוצרים אחרים, ואינה יועץ פנסיוני כמשמעו בחוק.

גילוי נאות גמל
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום