אין עוררין לגבי העובדה שאחת המניות אשר מושכות את מירב תשומת הלב השנה היא טסלה.
מתחילת השנה רשמה טסלה תשואה של 260%. לאור הזינוק צייץ איילון מאסק ב-1 במאי שאפילו לדעתו המניה יקרה מדי, וכתוצאה מכך רשמה המנייה זינוק נוסף בשיעור של 113%.
חשוב לציין שאין סיבה עיקרית ואמיתית לטירוף סביב המניה ומספיק להסתכל על נתוני המכירות היבשים כדי להבין זאת.
בשנת 2019 מכרה טסלה כ-370,000 מכוניות וברבעון הרביעי הצמיחה במכירות הסתכמה ב-1% בודד.
לשם השוואה, טויוטה מכרה כ-10,000,000 כלי רכב. פי 27.
בהשוואת שווי השוק של טיוטה מול טסלה נכון לסוף המסחר ב-13.7.20 :
שווי השוק של טויוטה כ- 170 מיליארד דולר. גם אם נוסיף את זה לשווי של פורד, ג'נרל מוטורס ופיאט, עדיין נסתכל על שווי השוק של טסלה מלמטה – 277 מיליארד דולר!
על פי ההערכות, צפויה טסלה להיכנס בקרוב למדד S&P 500, כאשר מה שמפריד ממנה לעשות כן הוא רישום שורה תחתונה חיובית ברבעון השני של 2020. במידה ואכן תכנס המניה למדד, ייווצר לה ביקוש גבוה נוסף שאמור לתמוך בהמשך מגמת העלייה.
מנגד, המניה רושמת שיא של כל הזמנים ביתרות השורטים. נכון לתחילת החודש יתרות השורט במניה עומדות על קרוב ל-10%, כלומר 10% ממניות החברה נמכרו בשורט ונמצאות בפוזיציה פתוחה.

נראה שההייפ סביב המניה יחלוף מתישהוא, והחזרה למציאות תהיה לא נעימה בכלל.

* אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.