החל מפרוץ וירוס הקורונה ובשל ההגבלות שנכנסו, אחד הענפים העיקריים שנפגעו הינו ענף התיירות והמלונאות.
פתאל החזקות, הינה קבוצה הפועלת בענף המלונאות ועוסקת בתפעול, שכירות וניהול מלונות. החברה מפעילה כ- 221 בתי מלון ב- 19 מדינות בישראל (48 מלונות) ובאירופה (173 מלונות), באמצעות חברות בנות. בנוסף, מחזיקה הקבוצה בשליטה משותפת בכ-50% בזכויות חברה פרטית קפריסאית לה זכויות בבתי מלון נוספים.
בתקופת טרום הקורונה החברה נהנתה מגאות בענף, התיירות צמחה, רמת החיים עלתה והטיסות הוזלו, עד להגעת המשבר. על רקע המגבלות שהוטלו על התנועה וההתכנסות בישראל ובאירופה פעילות החברה נפגעה באופן מהותי. החברה אולצה לסגור חלק ממלונותיה (נכון ליוני 2020 רק (39%) 86 ממלונות החברה נותרו פתוחים) במדינות הפעילות ולפעול לטובת צמצום הוצאותיה. בשל אי הוודאות השוררת בחודשים האחרונים בדוחות Q120 הציפה החברה כי צפויות למשבר הקורונה השפעות ארוכות טווח על החברה עקב הצמיחה הגלובלית והשינויים הצפויים בהרגלי הנסיעות והנופש.
מתחילת השנה רשמה מניית החברה תשואה שלילית בשיעור של כ- 70%, ומתחילת חודש מרץ ירידה בשיעור של כ- 60%.
בנוסף, תשואת אגרת החוב של החברה עלתה לרמה דו ספרתית בשל הסיכון הניכר ואי הוודאות הקיימת בענף.
נקודת החולשה של החברה והסיכון המשמעותי הינו פעילות מלונותיה הממוקמים באירופה (55 מלונות).

ההנחה הינה שבישראל בתי המלון יהיו בתפוסה מלאה (שמיים סגורים ויותר אנשים נשארים בארץ) ועל פעילות זו החברה תמשיך להרוויח, באירופה לעומת זאת החברה מחזיקה ברוב של מלונות עסקים שתפוסתם ירדה מאד בעקבות ההגבלות וצפוי שנראה ירידה משמעותית בהכנסותיה.
נכון ליולי 2020, 49 ממלונות החברה פעילים ותפוסת הממוצעת עומדת על כ-35%.
פריסת החוב של חברת פתאל נכסים (אירופה) לשלוש השנים הבאות:
שנה ראשונה: החזר חוב של כ-185 מ' ₪ (150 אגח (קרן+ריבית)+ 35 בנקים)
שנה שניה: החזר חוב של כ- 175 מ' ₪ (140 אגח (קרן+ריבית)+ 35 בנקים)
שנה שלישית: החזר חוב של כ- 175 מ' ₪ (140 אגח ( קרן+ריבית)+ 35 בנקים)
לחברה המאוחדת יתרות מזומן של כ- 278 מ' ₪.
בחודש הקודם, חברת האם (החזקות) יצאה בהליך הנפקת זכויות למשקיעים וגייסה כ- 100 מ' ₪, מתוכם הושקעו כ -57 מ' ₪ מצד בעל השליטה בחברה 'דוד פתאל' (56.6%) – מהלך המראה על נכונות ואמון בחברה ותורם להגדלת הנזילות.
נוסף על כך, החברה הודיעה כי חתמה על מכירה והשכרה מחדש (sell&lease back) של מלון רויאל ברלין, באמצעות חברת הבת פתאל נכסים (אירופה) בתמורה לכ- 57.4 מיליון אירו (כ-230 מ' ₪ ). תזרים נטו צפוי לחברה – כ19 מ' אירו.
החברה הוסיפה כי היא בוחנת הנפקת אגרת חוב חדשה – סדרה ד' ע"י חברת הבת (נכסים) בהיקף של כ- 200 מ' ₪, אגרות החוב יהיו מובטחות בשעבוד ראשון על נכסים בשווי של כ-100 מ' ₪ , יחס LTV  – כ- 50%.
החברה ממשיכה לרמוז כי נכסים נוספים באירופה מיועדים למכירה; כל מכירה של נכס נוסף תגדיל את תזרים המזומנים של החברה ותקנה שקט תעשייתי מסוים, וזאת בתנאי שמשבר הקורונה לא יגרום לקריסת ענף המלונאות בכללותו. 
החברה מחזקת ומציינת כי תעשה את מירב המאמצים על מנת לצלוח את המשבר, גם במחיר של מימוש נכסיה, פעולותיה מראות נכונות וכוונה לשמור על החברה תוך הגדלת הנזילות ובכך נותנת מרווח נשימה לחברה.

  • אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.