בתחילת אוקטובר השלימה ענקית האנרגיה האמריקאית שברון את רכישת נובל אנרג'י, השותפה בתמר (25%) ובליוויתן (40%). ענקית האנרגיה שילמה 4.1 מיליארד דולר תמורת הפעילות והמאגרים של נובל וסימנה וי על כניסה ראשונה של ענקית אנרגיה אמריקאית לאזור המזרחי של הים התיכון.
מדוע החליטה שברון, הנסחרת בשווי שוק של כ-140 מיליארד דולר ומעסיקה כ-50,000 עובדים להגיע דווקא לכאן ודווקא כעת, כשסקטור האנרגיה נמצא באחד המשברים הגדולים בתולדותיו?

עד כה נמנעו ענקיות האנרגיה בעולם מלהגיע לאזור. הן חששו כי שיתוף פעולה עם מדינת ישראל עלול לטרפד שיתופי פעולה עסקיים שלהן עם חברות ומדינות במפרץ. אך מה שעד עתה נראה מסוכן, הופך פתאום להזדמנות אסטרטגית ששווה המון כסף.
בחודשים האחרונים המזרח התיכון משתנה מבחינה גיאופוליטית. מדינות ערב חותמות בזו אחר זו על נרמול היחסים עם מדינת ישראל, שבמקביל מנהלת משא ומתן עם לבנון בקשר לקביעת גבולות המים הכלכליים ביניהן (ומגיעה עם הגב של שברון). מומחים מעריכים כי סביב הגבולות קיימים עוד מספר מאגרים גדולים דמויי ליוויתן הענק, שעתודותיו גדולות מן הביקוש והצורך האזורי.

אז מה עושים עם כל הגז הזה?

בהמשך לייצוא הגז למצרים וירדן, אחת האפשרויות של המחזיקות במאגרים הקיימים ואלה העתידיים היא מכירת הגז לאירופה, טריטוריה שישראל לא העזה לבחון עד כה כדי לא להעיר את הדוב הרוסי משנתו (באמצעות ענקית האנרגיה הממשלתית הרוסית Gazprom) או את הסולטן הטורקי שנעזר ביצירת סכסוכים אזוריים (גם על מאגרי גז – עם קפריסין) כדי להסית את דעת הקהל הטורקי מאחד המשברים הכלכליים הקשים ביותר שידעה המדינה.

כעת, כשלענקית אנרגיה כמו שברון יש אינטרסים באזור, התמונה נראית שונה לחלוטין מבחינתה של ישראל.


*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.