ב-4 לאוקטובר הכריזו שר הבריאות וסגנו על פיילוט שיאפשר הפחתת מחיר משמעותית לצרכני הקנאביס הרפואי בישראל. כחלק מהפיילוט, מספר רב של חברות יציעו את מוצריהן במחירים מוזלים ובתמורה לכך יקבלו את האפשרות לייצא את מוצריהן המיוצרים בישראל לרחבי העולם.
הקנאביס חזר לכותרות הראשיות והחזון לכבוש את העולם עם הירוק הישראלי התקרב בצעדי ענק, שוק המניות לא היסס והחברות שמשתתפות בפיילוט המריאו ונצבעו בירוק זוהר.
פנאקסיה +34.55% ; שיח +9.05% ; יוניבו +18.32% ; תיקון עולם קנביט +8.4%
האם באמת נפל דבר בתעשיית הקנאביס הישראלי או שמדובר במאחז עיניים של החברות?

הפילוט אמנם נותן לחברות את האפשרות לייצא לחו"ל אבל נכון להיום כמעט ואף חברה ישראלית לא עומדת בתקינה האירופאית המחמירה וגם אם היא אכן תצליח לקבל את אישור משרד הבריאות לתקן המתאים למי היא בכלל תמכור? אז מספרים לנו סיפורים על גרמניה ששם המחירים גבוהים והשוק צומח אבל אסור לשכוח שכבר היום החברות בגרמניה מקבלת את החומר שלהן ממספר מקורות קיימים אז למה שפתאום יחליטו לנסות את החברה הישראלית שזמינה לשלושה חודשים? כשרק התחלנו ברפורמת הקנאביס הרפואי היינו פורצי דרך, היום הרכבת הזאת יצאה מהרציף והשוק מוצף מגדלים מכל העולם.

אז ייצוא כנראה וכמעט לא נראה במהלך השלושה חודשים הקרובים אבל ירידת מחירים בישראל כן. הצרכן הישראלי ירוויח. אבל מה עם החברות? למה שהן יסכימו להורדת מחירים לשלושה חודשים? ייתכן שכך הן יוכלו לקבל את התקן האירופאי המחמיר ממשרד הבריאות האמון על מתן התקן, שיטת תן לי ואתן לך. החברות יציפו את המאיה והעיתונות בכתבות על עמידה בתקנים המחמירים וימשיכו לספר את סיפור הייצוא והמניות ימריאו לסיבוב נוסף ואז ייתכן שנחזה בגיוס מניות של החברות.

הצרכנים ירוויחו בהורדת מחירים, החברות ירוויחו בגיוס בשווי גבוה והמשקיעים ישארו לשלם את החשבון

או שאולי באמת יש עסקת ענק שמתבשלת מאחורי הקלעים…


*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.