מה מחפשות כל חברות הענק ברשת חברתית ששייכת לעולם של הצעירים?

דאטא.
לאחרונה קיבלנו דיווחים של חברות כמו: וולמארט, אורקול וטוויטר על רכישת "טיקטוק".
הראשונה לדווח הייתה חברת מיקרוסופט.
כל העיניים מופנות אליה כמאגר פוטנציאלי של דאטה ששווה הרבה מאוד כסף. לפי הערכות של פורבס, הפעילות האמריקאית של "טיקטוק" לבדה שווה כבר עכשיו כ-20 מיליארד דולר.
זה לא שחסר דאטה לחברות כמו מיקרוסופט ואורקול, אלא חסר להם דאטה מהסוג של רשתות חברתיות.
הפעולות שלנו ברשתות חברתיות הן כאלה שמניבות מידע ששווה המון כסף.
ל"טיקטוק" כ-80 מיליון משתמשים חודשיים. אינסטגרם כ-130 מיליון משתמשים, ולפייסבוק כ-190 מיליון משתמשים.
סיבה נוספת היא בכלל פוליטית. נשיא ארצות הברית הוציא צו נשיאותי נגד חברת "בייטדאנס" הסינית, לה שייכת אפליקציית הסרטונים.
יחסי ארה"ב וסין ידועים כעכורים והנשיא לא תומך באפליקציה המופעלת ונשלטת בסין. בעקבות זאת הוא רואה איום ביטחוני ותרבותי באפליקציית "טיקטוק" ולכן הוא מעוניין שהחברה תהייה בשליטה אמריקאית.

* אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.