השבוע נודע לנו כי אדוארדו אלשטיין בדרך לאבד את חברת ההחזקות שברשותו – "אי די בי", השולטת בחברת ההחזקות "דיסקונט השקעות".
אדוארדו אלשטיין, אשר רכש את השליטה בחברה בשנת 2014 והעביר לאורך השנים כ-3 מיליארד שקלים על מנת לשמר את אחזקותיו, לא הצליח הפעם וזאת מכיוון שמחזיקי האג"ח של חברת אי די בי העמידו אותם לפירעון מידי עקב אי עמידה בהתחייבות להעברת 70 מיליון שקל בתחילת ספטמבר.
דיסקונט השקעות היא חברה עם מינוף גבוה, ועם זאת, חשוב לזכור כי יש לה אחזקות מהותיות בחברות גדולות ומוכרות כגון סלקום אשר רשמה עלייה בשיעור של כ-25% מתחילת השנה ומראה יציבות בשילוב מיזוג עם חברת גולן טלקום, נכסים ובנין שמחזיקה במגדל HSBC בניו יורק וכ-30% בחברת הנדל"ן "גב ים. לנכסים ובנין יתרת מזומנים גדולה מאוד עקב מימושים של חברת "גב ים" במהלך השנים, מימושים שבוצעו בכדי לעמוד ברגולציית חוק הריכוזיות.
יש לציין כי את יתרת המזומנים הגדולה ניצלה נכסים ובנין לרכישה של מניות בהנפקת חברת "נורסטאר" המחזיקה ב"גזית גלוב". עקב הרכישה, נכסים ובנין הפסידו עשרות אחוזים (עוד סיבה לאי אמון בניהולו של אלשטיין).
כתוצאה מדיווח איבוד השליטה של אלשטיין – חברת ההחזקות וחברות בנות נוספות זינקו השבוע בעשרות אחוזים: דיסקונט השקעות רשמה עלייה בשיעור של כ-40%, סלקום כ-5% ונכסים ובנין זינקה בשיעור של כ-20%.
נראה כי השוק נתן תמחור שלילי לניהולו של אלשטיין בציפייה למשקיע חדש.


*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.