ההנחה הרווחת היא כי גם המשקיע המיומן במרבית המקרים לא יצליח לזהות במדויק את נקודת המפנה של מניה. אז למה בכל זאת אנו נוטים להתעלם ממגמות השוק ולהיכנס להשקעה רק בגלל שהיא ב"מחיר נוח"??

(למרות שהמגמה מראה משהו הפוך לגמרי)…

זאת ההרגשה הקיימת היום בבנקים בישראל. נכון שהבנקים בישראל נסחרים במכפילי הון נמוכים וגם ההפרשות המאסיביות בעקבות הקורונה היו הפרשות קבוצתיות ושוק המשכנתאות לא נפגע.

אך אסור לנו לשכוח שהבנקים מייצגים את הכלכלה של המדינה. מדינה שהממשלה בה מפגינה חוסר יציבות ולא מצליחה להוציא לפועל תוכנית כלכלית ארוכת טווח, מדינה שאחוז המובטלים בה גבוה ואין צפי לשיפור משמעותי בעתיד הקרוב, מדינה שעדיין מדברת על סגר…

מנגד, עונת הדוחות של הבנקים התחילה ויש שם לא מעט נקודות ששווה מאוד להתייחס אליהם: ההפרשות הן בגדר הפרשות ויתכן שהמשק יתייצב והלקוחות יצליחו לעמוד בהתחייבויותיהם ובמקרה זה הבנקים יציגו החזר בגין הפרשות אלו. ההון העצמי של הבנקים גדל לאורך השנים וכך גם האשראי לציבור כך שבהחלט ניתן להגיד כי העסק צומח. אפילו בהסתכלות על מכפילי ההון של כל בנק בנפרד ושל מדד הבנקים כמקשה ניתן לראות מכפילים נמוכים ואטרקטיביים יחסית לממוצע ב-5 שנים האחרונות.

השאלה שכל משקיע צריך לשאול עצמו היא, האם הפעם מדובר בנקודת המפנה וכל ההשפעות השליליות שהזכרנו כבר מגולמים במחירי המניות...

  • אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.