סקירה פיננסית חודשית

סקירה פיננסית לסיכום חודש ספטמבר 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

03.10.18  |  ניר סעאת, מנהל מחלקת השקעות

 

מבט עולמי:

המדיניות האמריקאית בתחום הסחר וה"פוליטיקה " העולמית ממשיכה לנוע לכיוון אותו הטווה הנשיא טרמפ כאשר ארה"ב     וקנדה הגיעו להסכמה על תנאי מסגרת להסכם סחר חדש , הסכם שיכלול את מקסיקו ויחליף את ההסכם הקודם . נתוני המקרו בארה"ב ממשיכים להיות יציבים והתשואות לעשר שנים מתבססות מעל רמה של 3% .באירופה איטליה מחליטה להתעלם ממסגרות האיחוד האירופאי ולהעלות את הגירעון התקציבי לרמה של 2.4% מהתוצר , מה שגורר עליית תשואות באג"ח איטלקי לעשר שנים לרמה של מעל 3.3% ושולח את האירו לרמה של מתחת ל 1.16 מול הדולר. הלחץ בשווקים המתעוררים נרגע מעט אך צפוי להמשך ככל שהפד האמריקני ימשיך בתוואי של צמצום המאזן ועליית הריבית. הנפט עולה לרמה של מעל 75 דולרים לחבית כאשר ברקע הסנקציות האמריקאיות על איראן האמורות להיכנס לתוקפן בתחילת נובמבר.

 ישראל:

ע"פ האומדן השני, המשק  צמח בחצי הראשון של 2018 בשיעור של 4.1% לעומת השנה הקודמת, ברבעון השני נרשמה צמיחה של 1.8% כאשר ברבעון הראשון הצמיחה הייתה חזקה יותר ועמדה על 5.1%. ההאטה ברבעון השני נרשמה בעיקר בשל ירידה חדה ביבוא של כלי רכב, זאת לאחר גידול חד ומהיר ברבעון הראשון. בחצי הראשון של השנה בולטים בעיקר העלייה של 10.5% בייבוא סחורות ושיירותים ,עלייה של 6.9% בהוצאה לצריכה ציבורית (הוצאה ממשלתית גדלה),ועלייה של 4.8% בהוצאה לצריכה פרטית. מנגד, ההשקעה בנכסים קבועים נחלשה ועמדה על גידול של 1.7% בלבד בחציון. עודף במאזן במאזן התשלומים קטן בשנה האחרונה מרמות של מעל 2 מיליארד לרבעון ב 2017 והסתכם ברבעון השני ב 0.8 מיליארד דולר בהמשך לעודף של  1.5 מיליארד ברבעון הראשון, הפער נובע מגידול חד בייבוא לצריכה פרטית ועסקית ומחליש מעט את "עוצמת" השקל , אם כי הצפי להתחלת הפקה ממאגר ליוויתן ברבעון השלישי של 2019 ותחילת הייצוא ממנו אמורים להגדיל שוב את העודף במאזן התשלומים .

 ארה"ב:

הפד העלה ריבית כצפוי לרמה של 2.25%. האבטלה בספטמבר נותרה על רמה של 3.9% ,קצב הגידול השנתי בשכר מתקרב לרמה של 3% , ומספר המשרות הפתוחות בשיא , מה שמצביע על שוק עבודה הדוק .מנגד עקום הריבית ממשיך לעלות גם בטווחים הקצרים ומייקר את עלות ההלוואות לצרכנים ולחברות מה שמעיב מעט על הצמיחה החדה שחווה שוק הנדל"ן בשנים האחרונות. גירעונות הסחר האמריקאים נמצאים בשיא כאשר הגירעון מחשבון הסחורות והטובין (ללא שירותים ) עמד באוגוסט על סך של 75.8 מיליארד דולר , כל זאת כאשר הנשיא האמריקאי ממשיך לנסות ולשפר את תנאי הסחר הישנים מול המדינות והגושים השונים . בינתיים עקרונות להסכם חדש נסגרו עם קנדה ומכסיקו כאשר "ההתגוששות" מול הסינים היא הקריטית ביותר שם מונח החלק הארי של הפער בין הייבוא לייצוא כאשר גם יפן ואירופה יצטרכו כפי הנראה להתגמש מעט מול ארה"ב בנושא הסחר.

אירופה:

האבטלה בגוש האירו ירדה מעט בחודש אוגוסט לרמה של 8.1% כאשר האבטלה באיטליה ירדה במפתיע לרמה של 9.7% מרמה של 10.4% .מדדי מנהלי הרכש נחלשו מעט בחודשיים האחרונים אם כי עדיין מתבססים מעל רמת 50 הנקודות בספטמבר , התשואות באיטליה עלו בחדות לאחר ההחלטה על הגדלת הגירעון מה שהביא לירידות חדות במניות הבנקים האיטלקיים , הפער של האג"ח ל 10שנים של ממשלת איטליה מול האג"ח הגרמניות המקבילות עומד על כמעט 300 נקודות בסיס , למעשה ממשלת איטליה תלויה ברכישות שמבצע הבנק המרכזי באירופה וכך גם המערכת הפיננסית שלה ,מה שיגרום להמשך תנודתיות ורגישות של המדדים באירופה. יש לציין שדיווחים מאיטליה מדברים על הורדת הגירעון לרמה של 2% תוצר עד לשנת 2020

אסיה:

מדד מנהלי הרכש Caixin  בסין ירד בחודש ספטמבר לרמה של 50 נקודות והגידול בייצור התעשייתי עמד באוגוסט על רמה  של 6.5% בחישוב שנתי מה שמשקף האטה מסויימת בצמיחה הסינית. הסינים כרגע נמצאים בעמדת נחיתות מסויימת מול ארה"ב כאשר התחמושת בהטלת הסנקציות ההדדיות גדולה הרבה יותר בצד האמריקאי , בחודשים הקרובים תיבחן ההשפעה של הסנקציות שנכנסו לתוקף והסיכוי של הפגישות ההדדיות בין נציגי המדינות להגיע להסכם כלשהו .

הערכות להמשך שנת 2018:

הצמיחה העולמית ממשיכה להיות איתנה, זאת למרות אי היציבות במספר משקים מתעוררים, הפיחות במטבעות שלהן מול הדולר והעלייה בחששות מפני מלחמת סחר גלובלית. התנודתיות והחולשה באירופה התחזקו על רקע התחזקות הכוחות המתנגדים לאיחוד ,והמהלך האיטלקי. במישור המקומי, מצב הכלכלה ממשיך להיות איתן והצריכה הפרטית ממשיכה להיות חזקה. המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. האינפלציה מתחילה להתבסס בתחום יעד יציבות המחירים של בנק ישראל, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות. שווקי המניות הפכו להיות פחות "הומוגנים " מאשר בשנים האחרונות והחלו אף לנוע בכיוונים מנוגדים,המדדים בארה"ב וישראל כרגע עדיפים על פני שווקי אירופה והשווקים המתעוררים. יש לציין בנוסף שגם בתוך המדינות עצמן יש לתת את הדעת לבחירה בין הסקטורים והמדדים השונים תוך כדי ניטור הרכבים פנימיים והמשתנים העיקריים שחלים על כל מדד ומדד .

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוגוסט 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

02.09.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

מבט עולמי:

הממשל האמריקאי ממשיך ביתר שאת להפעיל מדיניות סחר אגרסיבית לתיקון האסימטריה הבוטה ביחסים הכלכליים של ארה"ב עם גושי הסחר בעולם. אנו רואים עקביות והמשכיות ברורה באסטרטגיה זו והשלכותיה. נחתם הסכם סחר חדש בין ארה"ב למכסיקו, וקנדה הבאה בתור. מול סין יש הפוגה לכאורה, אך בתוכנית מכסים חדשים על יבוא סחורות סיניות לארה"ב בהיקף של 200 מיליארד דולר.

 ישראל:

ע"פ האומדן הראשון, המשק  צמח ברבעון השני של 2018 בשיעור ריאלי של 2.0% לעומת הרבעון הקודם, זאת לאחר צמיחה של 4.8% ברבעון הראשון. ההאטה בצמיחה נרשמה בעיקר בשל ירידה חדה ביבוא של כלי רכב, זאת לאחר גידול חד ומהיר    ברבעון הקודם. ללא מסים על היבוא, הצמיחה ברבעון השני השני היתה 3%. כצפוי, ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. נוסח ההודעה התפרש בשוק כ"ניצי" יותר, מה שתרם לייסוף השקל ולעלייה מתונה בתשואות. שיעור האבטלה בקרב בני 15 ומעלה עלה ביולי ל-4.2% לעומת 4.0% ביוני. עם זאת, בקרב בני 25-64 שיעור האבטלה ירד ב-0.2% לרמה של 3.4%. שיעור התעסוקה בקבוצה זו עמד על 77.7%, ירידה של 0.1% מהחודש הקודם.  מדד המחירים לצרכן בחודש יולי נותר ללא שינוי והיה כ-0.2% מתחת לציפיות החזאים. ההפתע המרכזית במדד היה סעיף הדיור שנותר אף הוא ללא שינוי. מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.9% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-1.4%. מחירי הדירות שאינם נכללים במדד עלו בשיעור חד יחסית של 0.9% לאחר מספר חודשים של ירידות קלות. דירוג החוב של ישראל הועלה ע"י S$P ל-"AA-", זאת בזכות הצמיחה הנמשכת לאורך זמן, הפחתת החוב הציצבורי והמשמעת התקציבית.

 ארה"ב:

 האומדן השני לתמ"ג ברבעון השני הצביע על צמיחה בשיעור של 4.2%, לעומת 4.1% באומדן הראשון. נתוני התמ"ג הצביעו על גידול של 3.8% בצריכה הפרטית וגידול חד בשיעור של 6.2% בהשקעות הריאליות במגזר העסקי. הפד הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי. מדד הליבה של הצריכה הפרטית (ה-PCE), שהוא המדד המועדף ע"י ה-FED, עלה בחודש יולי בשיעור של 2% (קצב שנתי), בדומה לצפי. מדובר בעלייה קלה בהשוואה של קצב שנתי של 1.9% בחודש הקודם. הכלכלה האמריקאית נתמכת בהוצאה צרכנית חזקה – בחודש  יולי התרחבו המכירות הקמעוניות ב-0.5% בהשוואה לחודש הקודם. נתון זה היה גבוה משמעותית מהקונצנזוס. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 6.4%. שיעור האבטלה הנמוך מספק קרקע אעצנה לצריכה הפרטית. גם הפעילות היצרנית ממשיכה להציג התפתחויות חיוביות. הייצור התעשייתי התרחב ביולי ב-0.3% וב-2.8% ב-12 החודשים האחרונים.

אירופה:

האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן באוגוסט הצביע על האטה באינפלציה השנתית לרמה של 2.0% בהשוואה לצפי לעלייה של 2.1%. אינפלציית הליבה ירדה מ-1.1% בחודש יולי ל-1.0% באוגוסט. בשוק העבודה נמשך השיפור ושיעור האבטלה בגוש האירו עמד בחודש יולי ברמה של 8.2% לעומת 8.3% בחודש הקודם. הצמיחה בגוש האירו ברבעון השני השנה עודכנה כלפי מעלה מ-0.3% ל-0.4% (2.2% קצב שנתי).  הצמיחה התמתנה ברבעון השני לקצב הנמוך ביותר מאז 2015. בבריטניה, האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 0.4% ברבעון השני (קצב שנתי של 1.3%), בדומה לצפי. מדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.5%, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 2.4% ביוני. מדד הליבה עלה ב-1.9%, בדומה לקצב עלייתו בחודש יוני. הבנק המרכזי העלה את הריבית לכדי 0.75%, למרות חוסר הוודאות במשק ובמיוחד בכל הקשור ל-Brexit.

אסיה:

ביפן, האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 0.5% ברבעון השני (קצב שנתי של 1.9%), לעומת צפי לצמיחה של 0.3%. מאזן הסחר הצביע על גירעון של 45.6 מיליארד יין בחודש יולי, לעומת צפי לעודף של 20.7 מיליארד יין, זאת לאחר עודף של 83.1 מיליארד יין בחודש יוני. בסין, היצוא ממשיך להתרחב בקצב מהיר יחסית – בחודש יולי נרשם גידול בקצב שנתי של 12.2%. מדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.1%, זאת לאחר עלייה של 1.9% בחודש יוני.

הערכות להמשך שנת 2018:

הצמיחה העולמית ממשיכה להיות איתנה, זאת למרות אי היציבות במספר משקים מתעוררים רגישים, דוגמת ארגנטינה וטורקיה, והעלייה בחששות מפני מלחמת סחר גלובלית. מפלס החששות באירופה עלה גם על רקע התחזקות הכוחות היורו-סקפטיים בשוודיה לקראת הבחירות הקרובות בספטמבר והדאגה הגוברת מגידול בחוב הציבורי של איטליה. במישור המקומי, מצב הכלכלה ממשיך להיות איתן. המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. אומנם,  האינפלציה מתחילה להתבסס בתחום יעד יציבות המחירים של בנק ישראל, אך התגברות התחרות בענפי המשק השונים והפחתות המחירים שישמה הממשלה גורמים להישארותה בטווח התחתון של תחום היעד, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכהבתקופה הקרובה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

סקירה פיננסית לסיכום חודש יולי 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

05.08.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

מבט עולמי:

עליית מדרגה נוספת במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. הנשיא טראמפ הודיע על מכסים חדשים בהיקף של 200 מיליארד דולר על יבוא סחורות מסין. המכסים החדשים צפויים להיכנס לתוקף לקראת סוף אוגוסט השנה. מוצרים אלה מהווים כ-67% מכלל היצוא הסיני המהווה כשלעצמו כ-18% מהתמ"ג הסיני. בנוסף, הודיע הנשיא כי הוא בוחן את העלאת מכסים מ-10% ל-25% על סחורה סינית בהיקף 200 מיליארד דולר. מנגד, נימה חיובית עלתה מפגישת טראמפ עם נשיא הנציבות האירופאית, יונקר. שני הצדדיים הסכימו על הגדלת היבוא של גז טבעי נוזלי ושל סויה מארה"ב לאירופה, וכן על הורדת המכסים משני צדי האוקייאנוס. כלכלני ה-IMF פרסמו את תחזיתם לצמיחה העולמית, ממנה עולה כי הן השנה והן בשנה הבאה המשק העולמי יצמח בשיעור של 3.9% (ללא שינוי לעומת התחזית הקודמת). עם זאת, הצמיחה תהיה פחות מאוזנת. המשקים המפותחים צפויים לצמוח השנה ב-2.4% וב-1.9 בשנה הבאה. המשקים המתעוררים צפויים להציג האצה בקצב הצמיחה ולאחר 5% השנה יצמחו ב-5.4% בשנה הבאה. קרן המטבע הזהירה כי הסלמה נוספת במלחמת הסחר עלולה להקטין את קצב צמיחת הכלכלה הגלובאלית בכ-0.5%.

ישראל:

האומדן השלישי לתוצר לרבעון הראשון עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 4.7% (לעומת 4.5% באומדן הקודם), קצב הצמיחה החד ביותר מאז הרבעון השני של 2016. הצריכה הפרטית עלתה ב-10%, בעיקר בשל זינוק ביבוא כלי רכב. משרד האוצר צופה ירידה זמנית בצמיחת המשק ברבעון השני לרמה של 2-2.5%. הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בשיעור מתון, בעיקר לאור הירידה ביבוא כלי רכב. מדובר בעיקר בתיקון טכני כאשר בניכוי אירועים חד פעמיים (ייבוא מואץ של כלי רכב ברבעון הראשון) צמיחת המשק עומדת בטווח של 3-3.5%. נתון זה מקבל חיזוק מקצב צמיחת המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל אשר עלה ביוני ב-0.35%. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.1%, ברף העליון של ממוצע החזאים. מדד המחירים נכנס לראשונה ממאי 2014 לטווח האינפלציה. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי וכן את הכוונה להשאיר את המדיניות המרחיבה עד להתבססות סביבת האינפלציה ביעד. שיעור האבטלה בחודש יוני נותר יציב על 3.9% בדומה לחודש מאי. חברת הדירוג Moody's העלתה את אופק דירוג האשראי של ישראל מיציב לחיובי נוכח המשך ירידה של היחס חוב תוצר.

ארה''ב:

המשק צמח ברבעון השני בשיעור של 4.1%. מדובר בשיעור החד ביותר מזה כמעט 4 שנים. בנוסף, הנתון של הרבעון הראשון עודכן כלפי מעלה מ-2% ל-2.2%. העלייה מיוחסת בעיקר לעלייה בצריכה הפרטית בשיעור של 4%, לעלייה בהשקעות בנכסים קבועים (5.4%) ובן לעלייה ביצוא החקלאי. שיעור הריבית לחודש אוגוסט נתרה ללא שינוי ברמה של 1.75%-2%, בדומה לצפי. מדד הליבה של הצריכה הפרטית עלה ב-0.1% בחודש יוני (קצב שנתי של 2%), בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.2% בחודש מאי. מבחינת הפד, נתון זה מהווה אינדיקציה לסביבת האינפלציה בארה"ב.

אירופה:

כלכלת גוש האירו צמחה ברבעון השני בקצב אטי מהמצופה. הצמיחה הסתכמה ברבעון השני ב-0.3%, לעומת תחזיות לצמיחה של 0.4%. בקצב שנתי מדובר על צמיחה של 2.1% לעומת צמיחה של 2.5% ותחזיות לצמיחה של 2.2%. מדד המחירים לצרכן הסופי בחודש יוני עלה ב-2%, בדומה לצפי. מדד הליבה עלה ב-0.9% לעומת צפי לעלייה של 1%. האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.1%, לעומת צפי לעלייה של 2%. מדד הליבה עלה בקצב של 1.1%, לעומת הצפי לעלייה של 1%, זאת לאחר העלייה של 0.9% ביוני. שיעור הריבית בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 0%, בדומה לצפי. תוכנית הרכישות נותרה גם היא ללא שינוי בהיקף רכישות חודשי של 15 מיליארד אירו, כאשר היא צפויה להסתיים בתחילת 2019.

אסיה:

ביפן, הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה שלילית של 0.1%. הבנק הוריד את תחזית האינפלציה לשנים 2018- 2019 בכ-0.3% ל-1.0% ו-1.5% בהתאמה. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בקצב שנתי בחודש יוני, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.7% במאי. בסין, הכלכלה צמחה ברבעון השני בקצב של 6.7%, בהתאם לציפיות, אך נתוני חודש יוני העידו על התמתנות הפעילות לקראת סוף הרבעון. יתרה מכך, הירידה בהיקף מתן האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מעידה על צפי להתמתנות נוספת בקצב צמיחת הכלכלה ברבעון השלישי. על רקע ההאטה בצמיחת הכלכלה והתגברות החששות מהסלמת מלחמת הסחר, הממשל הסיני הכריז על מספר צעדים לעידוד הצמיחה, בהם יישום מדיניות פיסקאלית מרחיבה, הקלה מוניטארית, הטבות מס לעידוד מו"פ והנפקת אג"ח להשקעה בתשתיות.

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב סביר. האינפלציה המרוסנת מוסיפה לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב והחרפת מלחמת הסחר הגלובלית תורמות להעלאת מפלס המתחים הגיאוופוליטיים בעולם. בנוסף, התחזקות הדולר מעיבה על השווקים המתעוררים מחשש ממשברי חוב בחלק מהמדינות הרגישות. 

במישור המקומי, מצב הכלכלה ממשיך להיות איתן. המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, התגברות התחרות בענפי המשק השונים והפחתות המחירים שישמה הממשלה גורמים להישארות האינפלציה ברמתה הנמוכה גם השנה, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

סקירה פיננסית לסיכום חודש יוני 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

05.07.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

מבט עולמי:

מתיחות בגזרת מלחמת הסחר ממשיכה להעיב על השווקים, כאשר בעוד מספר ימים אמורים להיכנס לתוקף המכסים שהטילה ארה"ב על סין בסך של 34 מיליארד דולר וכן מכסי הגומלין שהטילה סין. בנוסף, הודיע נשיא ארה"ב כי יטיל מכסים נוספים על יבוא מסין בהיקף של 200 מיליארד דולר. כמו כן, מאיים הנשיא להטיל מגבלות על השקעות של חברות זרות בחברות טכנולוגיה אמריקאיות. גם ביחסי ארה"ב – אירופה נרשמה החרפה לאחר שהאיחוד האירופי הודיע על הטלת מכסים בשווי של 3.2 מיליארד דולר על מוצרים אמריקניים שונים, זאת בתגובה על הטלת מכסים על יבוא פלדה ואלומיניום.

ישראל:

לפי האומדן השני, התמ"ג ברבעון הראשון השנה רשם צמיחה של 4.5%. מדובר בעלייה של 0.3% בהשוואה לאומדן הראשון. השיפור המרכזי בפעילות המשקית הגיע מההוצאה הפרטית, הציבורית וגם מהשקעות בענפי המשק. עם זאת, התרחבות משמעותית ביבוא מיתנה את שיעור הצמיחה. המדד המשולב של בנק ישראל עלה ב-0.3% במאי, קצב דומה לחודשים הקודמים אשר מצביע על יציבות בקצב התרחבות במשק. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.5%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד בשיעור של 0.5%, והמדד ללא סעיף הדיור ירד ב-0.1%. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.8%. שוק התעסוקה המקומי ממשיך להיות איתן – שיעור האבטלה בקבוצת הגילאים 25-64 ירד במאי לרמה של 3.4% מ-3.5%, זאת במקביל לעלייה חדה בשיעור ההשתתפות לכ-80.7%.

ארה''ב:

האומדן הסופי לתוצר ברבעון הראשון השנה עודכן כלפי מטה מ-2.2% ל-2.0%, זאת לאחר צמיחה של 2.9% ברבעון הקודם. מדד הליבה של הצריכה הפרטית (PCE) עלה ב-0.2% בחודש מאי (קצב שנתי של 2%), לעומת קצב שנתי של 1.8% באפריל.

כצפוי, הפד העלה את שיעור הריבית לרמה  של 1.75%-2.0%. מדובר בהעלאת הריבית השניה השנה. חברי הפד העריכו שהריבית תועלה פעמיים השנה לרמה של 2.5%.

אירופה:

האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ביוני בקצב שנתי של 2.0%, זאת לאחר עלייה של 1.9% במאי. מדד הליבה עלה בקצב שנתי של 1.0%, זאת לאחר עלייה של 1.1% במאי.  הבנק המרכזי האירופי הותיר, כצפוי, ריבית ללא שינוי. כמו כן, הבנק הודיע על הפחתת היקפי הרכישות מ-30 מיליארד אירו לחודש ל-15 מיליארד אירו לחודש החל מאוקטובר. הבנק מעריך שרכישות האג"ח יסתיימו בסוף השנה הנוכחית. הריבית לא צפויה לעלות במחצית הראשונה של 2019.

האומדן הסופי לתוצר בבריטניה הצביע על צמיחה של 0.2%, קצב שנתי של 1.2%, לעומת צפי לצמיחה של 0.1%, זאת לאחר צמיחה של 0.4% ברבעון הרביעי. הבנק אוף אינגלנד הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.5%. 

אסיה:

ביפן, האומדן הראשון לייצור התעשייתי ירד ב-0.2% בחודש מאי, לעומת צפי לירידה של 1.1%, זאת לאחר עלייה של 0.5% באפריל. שיעור האבטלה ירד ל-2.2%, מדובר בשפל של 26 שנה.

בסין, מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור ירד לרמה של 51 נק' ביוני, לעומת צפי כי יישאר ללא שינוי ברמה של 51.1 נק'. הבנק המרכזי הודיע כי יחס הרזרבות יירד ב-50bp במטרה להעלות את הנזילות במערכת הפיננסית.   

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב סביר זאת לצד הצפי להמשך שיפור בתוצאות החברות שמשיכות להוות רוח גבית לשווקים. האינפלציה המרוסנת תוסיף לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב והחרפת מלחמת הסחר הגלובלית תורמות להעלאת מפלס המתחים הגיאוופוליטיים בעולם. בנוסף, התחזקות הדולר הביאה לפיחות במטבעות בשווקים המתעוררים ולעליית החשש ממשברי חוב בחלק מהמדינות הרגישות דוגמת ארגנטינה וטורקיה.

במישור המקומי, מצב הכלכלה עודנו איתן, המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, התגברות התחרות בענפי המשק השונים והפחתות המחירים שישמה הממשלה גורמים להישארות האינפלציה ברמתה הנמוכה גם השנה, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש מאי 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

06.06.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

מבט עולמי:

בעולם התגברו מחדש החששות ממלחמת הסחר. הארה"ב הכריזה על הטלת מכסים על יבוא אלומיניום ופלדה מהאיחוד האירופי, קנדה ומקסיקו אשר הגיבו בפעולות נגדיות בדמות העלאת מכסים על מוצרים אמריקאים. בנוסף, המו"מ מול סין בנושאי הסחר לא הבשילו לכדי הסכם, והנשיא האמריקאי חידש את כוונתו להטיל מכסים על יבוא סחורות מסין ב-50 מיליארד דולר. 

ישראל:

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב 0.4%, בדומה לממוצע ציפיות החזאים. בסיכום 12 החודשים האחרונים המדד עלה ב 0.4%, לעומת 0.2% במרץ. עליות מחירים בולטות נרשמו במחירי ירקות טריים (6.6%), מחירי הארחה ונופש בארץ ובחו"ל (1.6%), דלק ושמנים (2.6%) ומחירי הלבשה (2.6%). סעיף הדיור במדד (שכ"ד) עלה באפריל ב 0.3% וב-12 החודשים האחרונים עלה ב2.2%. שיעור האבטלה במשק עלה בחודש אפריל ל 3.9% לעומת 3.6% בחודש מרץ, תוך עלייה בשיעור ההשתתפות בכח העבודה. אחוז הבלתי המועסקים מכוח העברודה בקרב בני 25-64 עלה בחודש אפריל ב-0.2% ל-3.4%. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי. מדיניות הבנק תיוותר מרחיבה עד שסביבת האינפלציה תתבסס ביעד.  

ארה''ב:

דו"ח התעסוקה של חודש מאי היה חזק והצביע על גיוס נטו של 223 אלף עובדים (לעומת צפי ל 190 אלף), ועל ירידה בשיעור אבטלה ל 3.8%, שפל של 18 שנה. במקביל, השכר הממוצע עלה בשיעור של 2.7% בחישוב שנתי. מנגד, שיעור ההשתתפות לא מצליח לעלות ונותר בשלוש השנים האחרונות סביב 63%. ליבת האינפלציה עלתה בחודש אפריל ב 0.16% (צפי ל 0.1%) ובסיכום השנה האחרונה ב 1.8%. בצד הגורמים התומכים בהמשך התבססות האינפלציה ביעד, נציין את איתנות צמיחת הכלכלה האמריקאית ועליית השכר הממוצע. הצריכה הפרטית עלתה באפריל בשיעור נומינלי חד של 0.6% (צפי ל 0.4%) והרמה הגבוה של מדד אמון הצרכנים (עלה במאי לשיא של 17 שנים), מעידים על צפי להמשך המגמה החיובית בחודשים הקרובים. הצמיחה ברבעון הראשון עוכדנה מעט כלפי מטה לרמה של 2.2%.

אירופה:

תקופת אי הוודאות הפוליטית והחששות בשווקים כי איטליה תלך לבחירות חדשות, אשר היו עלולות להפוך למשאל עם על הישארות בגוש האירו, הסתיימו לאחר הרכבת הממשלה החדשה ומינוי שר האוצר. בספרד, ראש הממשלה, ראחוי, נחל כישלון בהצבעת אי אמון בממשלתו, זאת לאחר ששרים בממשלתו הואשמו בשחיתות. ע"פ הערכות הבחירות הבאות יוקדמו לסוף שנת 2018.

מדד המחירים לצרכן של גוש האירו עלה בחודש מאי בשיעור חד של 1.9%, בחישוב שנתי, לעומת צפי לעליה של 1.6% על רקע עלייה במדדי המחירים של מרבית מדינות הגוש. גם מדד הליבה עלה בשיעור חד של 1.1% מ-0.7% בחודש הקודם.  שיעור האבטלה ירד ל-8.5%.

אסיה:

בסין, מדד מנהלי הרכש לחודש מאי עלה ב 0.5 נקודות לרמתו הגבוהה ביותר בשמונת החודשים האחרונים, אשר הצביעו על המשך צמיחה איתנה של הכלכלה הסינית ברבעון השני. המדד עלה בהובלת עליית הביקושים המקומיים וההזמנות לייצוא. המכירות הקמעונאיות עלו באפריל בשיעור מתון מהציפיות, 9.4% בחישוב שנתי לעומת עלייה של 10.1% במרץ, וההשקעות בנכסים קבועים עלו ב7% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 7.5% במרץ.

ביפן, לראשונה מאז 2015 הכלכלה היפנית התכווצה ברבעון הראשון ב 0.2%, לעומת צפי לל"ש. מנגד, מדד מנהלי הרכש המשוקלל עלה באפריל ל 53.1 נקודות, לעומת רמה ממוצעת של 52.1 ברבעון הראשון- אינדיקציה להתרחבות מחודשת של הכלכלה היפנית בתחילת הרבעון השני.

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב סביר זאת לצד הצפי להמשך שיפור בתוצאות החברות שמשיכות להוות רוח גבית לשווקים. האינפלציה המרוסנת תוסיף לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב מעלה את מפלס המתחים הגיאוופוליטיים בעולם על רקע החשש ממלחמת הסחר. בנוסף, קיימת אי וודאות פוליטית בנושא היחסים בין ארה"ב לצפון קוריאה וכן במספר מדינות באירופה. במישור המקומי, מצב הכלכלה עודנו איתן, המשק צומח בקצב של מעט מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, התגברות התחרות בענפי המשק השונים, הפחתות המחירים שישמה הממשלה , והירידה במחירי המוצרים הסחירים עקב ייסוף השקל כנגד הדולר גורמים להישארות האינפלציה ברמתה הנמוכה גם השנה, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש ינואר 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

01.02.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

מבט עולמי:

כלכלני קרן המטבע הבינלאומית עדכנו תחזיתם לצמיחה העולמית כלפי מעלה ב-0.2% ל-3.9% ב-2018-2019. לדעתם, הכלכלה הגלובלית תצמח בקצב המהיר ביותר מזה שבע שנים בהשפעת רפורמת המס בארה"ב שתעודד את ההשקעות של החברות. הקיצוץ במס החברות יעניק לכלכלת ארה"ב זריקת עידוד ויאיץ את הצמיחה שלה בשנת 2018 ב-0.4% לכדי 2.7%.

ישראל:

ברבעון השלישי צמח המשק בשיעור של 3.5%, השיעור החד ביותר מראשית השנה. העלייה בתוצר משקפת בעיקר עלייה בהוצאה לצריכה פרטית, השקעה בנכסים קבועים וירידה בהוצאה הממשלתית. מדד המחירים לצרכן בדצמבר עלה ב-0.1%. האינפלציה בשנת 2017 הסתכמה ב-0.4%, כאשר המדד ללא דיור ירד ב-0.5%. בנק ישראל, כצפוי,  הותיר את הריבית ללא שינוי. תחזית המאקרו של מחלקת המחקר מניחה השנה צמיחה של 3.4% (עליה של 0.1% לעומת התחזית הקודמת), אינפלציה של 1.1% (עודכן כלפי מעלה ב-0.1% ביחס לתחזית קודמת) והעלאת ריבית ראשונה של 0.25% ברבעון רביעי (ללא שינוי). המדד המשולב של בנק ישראל רשם בדצמבר עלייה של 0.32%, בדומה לקצב ההתרחבות החודשי הממוצע בשנת 2017. המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא מוצרי הצריכה וביבוא התשומות בדצמבר, ומהעלייה ביצור התעשייתי ובפדיון השירותים בנובמבר. לעומת זאת, את קצב עלייתו של המדד מיתנה הירידה הקלה ביצוא הסחורות בחודש דצמבר. שיעור האבטלה ירד בדצמבר לרמה של 4.0% לעומת 4.3% בנובמבר. בקבוצת הגילאים 25-64 שיעור האבטלה ירד ל-3.5% מ-3.7% בנובמבר. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה לרמה של 64.0% לעומת 63.9% בנובמבר. שיעור החוב הממשלתי ירד בשנת 2017 לכדי 59.4%, לעומת 60.7% בשנת 2016.

ארה"ב:

התוצר ברבעון הרביעי של 2017 צמח בשיעור של 2.6% לעומת הצפי לצמיחה של 2.9%, זאת לאחר גידול של 3.2% ו-3% בשני הרבעונים הקודמים. החולשה הגיעה מעלייה בגירעון המסחרי ומגידול במלאים. לעומת זאת, הצריכה הפרטית עלתה ב-3.8% וההשקעות במשק נסקו בשנה האחרונה ב-6.8%. שנת 2017 הסתיימה עם צמיחה של 2.3%. שיעור הריבית נותר ללא שינוי ברמה של 1.25%-1.5%, בדומה לצפי. מדד המחירים לצרכן ללא מחירי המזון והאנרגיה המבוסס על הצריכה הפרטית (Core PCE), המדד המועדף על הבנק הפדרלי, עלה בדצמבר בקצב שנתי של 1.5%, בדומה לצפי.

אירופה:

האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 0.6% ברבעון הרביעי, בדומה לצפי, זאת בהמשך לצמיחה דומה ברבעון השלישי. מדובר ברבעון ה-19 ברציפות של התרחבות כלכלת הגוש. בשנת 2017 נרשמה צמיחה של 2.7%, זאת בהמשך לצמיחה של 1.9% בשנת 2016. הבנק המרכזי (ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי, בדומה לצפי. המדיניות המוניטרית נותרה גם היא ללא שינוי עם היקף רכישות אג"ח חודשי של כ-30 מיליארד אירו עד ספטמבר 2018. מריו דרגי ציין שאין עידויות חד משמעותיות לכך שהאינפלציה תעלה, לכן הסיכויים לעליית ריבית השנה נמוכים. מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-1.3% בינואר, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 1.4% בדצמבר. מדד הליבה עלה ב-1% לעומת 0.9% בדצמבר. שיעור האבטלה בדצמבר נותר ללא שינוי ברמה של 8.7%, בדומה לצפי.

כלכלת בריטניה התרחבה ברבעון הרביעי בקצב של 0.5% לעומת תחזית קודמת של 0.4%. בשנת 2017 האטה הצמיחה הכלכלית במדינה ל-1.8%, קצב הצמיחה החלש ביותר מזה חמש שנים. ע"פ הערכות, הצמיחה הכלכלית בבריטניה תאט השנה ל-1.4%.   

אסיה:

ביפן, מדד המחירים לצרכן עלה בקצב שנתי של 1% בחודש דצמבר לעומת צפי לעליה של 1.1%. המכירות הקמעונאיות עלו בדצמבר ב-3.6% לעומת הצפי לעליה של 2.1%. בסין, נתוני הצמיחה לרבעון הרביעי היו מעט טובים מהצפי, והצמיחה לעומת הרבעון המקביל עמדה על 6.8%. בסיכום שנתי צמחה סין בשיעור של 6.9%. מדד מנהלי הרכש של Caixin . בענף הייצור הצביע על קריאה של 51.5 נק' בינואר, בהתאם לציפיות המוקדמות.   

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב מהיר מאוד זאת לצד המשך שיפור בתוצאות החברות ממשיכים להוות רוח גבית לשווקים. האינפלציה המרוסנת תוסיף לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מפלס האיומים הגיאופוליטיים עודנו גבוה לנוכח המתחיות המתמשכת מול צפון קוריאה, הכרזת העצמאות של קטלוניה מספרד, אי הסכמות אפשריות בין בריטניה לאיחוד האירופי על תוואי ה-BREXIT ורצונה של ארה"ב להכניס שינויים בהסכמי הסחר בשל מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב. התמחור הנוכחי בשווקים בשילוב האתגרים הגיאופוליטייים מהווים גורם סיכון לתיקון בשווקים הפיננסיים.  במישור המקומי מצב הכלכלה עודנו איתן, המשק צומח בקצב של מעט מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, בשנה הקרובה נמשיך לראות סביבת אינפלציה ממותנת עקב המשך התחזקות השקל, הורדת מיסי יבוא ופעולות ממשלה נוספות להורדת יוקר המחייה,  לכן אנו לא מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות בהן נמצאים השווקים, אנו צופים גידול בתנודתיות וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש דצמבר 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

01.01.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

מבט עולמי:

 

לאחר שאושרה על ידי שני בתי המחוקקים חתם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על רפורמת המס. הרפורמה כוללת קיצוץ במס החברות מ-35% ל-21%, הפחתת המס על פרטיים וכמעט הכפלה של ההוצאות המוכרות לצרכי חישוב מס. עלות התכנית מוערכת ב-1.5 טריליון דולר על פני עשור, ועל פי החזאים הכלכליים, הרפורמה תוביל לגידול של כ-0.3%-0.5% בקצב הצמיחה של הכלכלה האמריקאית בשנתיים הקרובות.

 

ישראל:

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.3%, ברף הנמוך של ההערכות המוקדמות. עיקר הירידה נרשמה בסעיפי ירקות ופירות. עליית מחירים נרשמה במיוחד בסעיף הלבשה והנעלה (2%). מתחילת השנה עלה המדד ב-0.3%. מחירי הדיור ממשיכים להיות התורם העיקרי לעליית האינפלציה. סעיף הדיור עלה בשנה האחרונה ב-2.1% ותרם 0.5% לאינפלציה. המדד המשולב לבחינת מצב המשק של בנק ישראל עלה בחודש נובמבר ב-0.25%, בדומה לקצב עלייתו בחודשיים הקודמים. קצב הצמיחה השנתי התמתן ועומד כעת על כ-3.1% לעומת קצב של 4% באמצע השנה. שיעור האבטלה בקרב כוח העבודה העיקרי (25-64) נותר ללא שינוי ברמה של 3.7% תוך עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ל-80.3% לעומת 80.2% באוקטובר.

 

ארה"ב:

האומדן הסופי לתמ"ג הצביע על צמיחה של 3.2% ברבעון השלישי לעומת הצפי לצמיחה של 3.3%. מדד המחירים לצרכן ה-Core PCE, אשר הינו המדד המועדף על הפד, אמנם עלה ב-1.5% בנובמבר לעומת 1.4% באוקטובר, אך עדיין נמצא מתחת ליעד של 2%. הפד,  העלה את הריבית ב-0.25% לרמה של 1.5%-1.25%, בדומה לצפי. בהודעתו ציין הפד כי הנתונים שהתקבלו מאז נובמבר מעידים על המשך ההתחזקות של שוק העבודה ושל הפעילות הכלכלית. שיעור האבטלה המשיך לרדת ומשרות המשיכו להתווסף לשוק העבודה. האינפלציה אמנם עדיין מתחת ליעד של 2%, אבל התחזית נותרה כי תגיע ל-2%. הבנק הפדרלי צופה שלוש העלאות ריבית בשנת 2018. בנוסף, קצב הפחתת המאזן יגדל החל מינואר ל-20 מיליארד דולר בחודש. מדד פעילות מגזר השירותים (ISM) בנובמבר ירד ל-54.5 נק' לעומת השיא של 12 שנים שנרשם באוקטובר (60.1 נק'). רמת אמון הצרכנים אמנם ירדה בדצמבר ב-6.5 נק' ל-122.1 נק', אך עדיין נמצאת ברמה היסטורית גבוהה מאוד, מה שתומך בהמשך התרחבות בביקושים המקומיים.

אירופה:

הכלכלה האירופאית ממשיכה לספק את הסחורה לאחר שצמיחת התמ"ג לרבעון השלישי עמדה על 0.6% בהתאם לתחזית. בהשוואה מול הרבעון המקביל הצמיחה הסתכמה ב-2.6%, בדרך להשגת הצמיחה הגבוהה ביותר משנת 2007. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו עלה לרמה של 60.6 נק', לעומת הצפי לירידה לרמה של 59.8 נק', זאת לאחר שהגיע לרמה של 60.2 נק' בחודש הקודם. האינפלציה בנובמבר הואצה לקצב של 1.5% לעומת 1.4% באוקטובר ובהתאם לתחזית. יחד עם זאת, מדד הליבה נותר ללא שינוי ברמה של 0.9%. שיעור הריבית בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 0%, בדומה לצפי. יו"ר ה-ECB, דראגי, חשף תחזיות כלכליות מעודכנות, שהראו צמיחה חזקה יותר במהלך 3 השנים הבאות. ה-ECB העלה את תחזית הצמיחה ל-2.4% בשנת 2017 לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 2.2%.

בבריטניה האומדן הסופי לתוצר הצביע על צמיחה של 0.4% לרבעון השלישי, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הקודם, ולאחר צמיחה של 0.3% ברבעון השני. מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.1% בחודש נובמבר לעומת הצפי לעליה של 3%.  שיעור הריבית נותר ללא שינוי ברמה של 0.5%, בדומה לצפי.

מדינות האיחוד האירופי אישרו מעבר לשלב השני בהיפרדות מבריטניה, מה שאומר שבזמן הקרוב יחלו המגעים לחתימה על הסכמי סחר חדשים, אשר ע"פ הערכות ייחתמו בטווח זמן של 6-9 חודשים. ראש ממשלת בריטניה הגישה הצעה לאיחוד האירופי שכוללת פיתויים פיננסיים לאיחוד, הסכם על מעמד האזרחים בבריטניה ופתרון לגבול עם אירלנד.

אסיה:

ביפן , מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בנובמבר, מעל הצפי לעלייה של 0.5% ולעומת העלייה של 0.2% בחודש הקודם. שיעור האבטלה ירד ל-2.7% בנובמבר, הרמה הנמוכה ביותר מאז 1993. שיעור הריבית נותר ללא שינוי ברמה של 0.1%-, בדומה לצפי. האומדן הסופי לתוצר הצביע על צמיחה של 0.6% ברבעון השלישי לעומת צפי לצמיחה של 0.4%, זאת לאחר צמיחה של 0.7% ברבעון הקודם. הממשלה עידכנה את תחזית הצמיחה ל-2018 מ-1.5% ל-1.9%.

בסין, מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף השירותים עלה לרמה של 51.9 נק' בנובמבר לעומת הצפי לעליה לרמה של 51.5 נק', זאת לאחר שהיה ברמה של 51.2 נק' בחודש הקודם. הבנק לפיתוח אסיה הזהיר כי אומנם כלכלת סין תצמח השנה ב-6.8%, אך ב-2018 הכלכלה תחווה האטה ותצמח ב-6.4%. מדובר בקצב הצמיחה הקטן ביותר מאז 1990.

הערכות להמשך שנת 2017:

המשך השיפור בצמיחה הגלובלית לצד שיפור בתוצאות החברות ממשיכים להוות רוח גבית לשווקים. בארה"ב,  רפורמת המס עשויה לעודד את ההשקעות של הסקטור העסקי, אך ההשפעה על הצריכה הפרטית צפויה להיות זניחה, כיוון שהטבות המס יתקבלו בעיקר ע"י המעמד הגבוה שנטייתו השולית לצרוך נמוכה. רפורמת המס, לפחות בטווח הקצר,  מסירה את איום אי יציבות כהונתו של טראמפ, היא תוביל לגידול בגרעון ממשלת ארה"ב שיאלץ אותה לפנות לשוק החוב האמריקאי. מנגד, צעדי הרחבה פיסקאלית בארה"ב , אי וודאות בנושא הסכמי סחר בין בריטניה לאיחוד האירופי, לצד המתחים בזירה הגיאו פוליטית מהווים איום על השווקים. בישראל, הנתונים מעידים על כך שהכלכלה ממשיכה לצמוח בקצב גבוה. בשנה הקרובה אף צפויה האצה קלה בקצב הצמיחה, בין היתר,  בשל הקדמת רכישת כלי רכב על חשבון 2019 עקב העדכון של נוסחת המס הירוק בתחילת 2019. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, בשנה הקרובה נמשיך לראות סביבת אינפלציה ממותנת עקב הורדת מיסי יבוא ופעולות ממשלה נוספות להורדת יוקר המחייה, לכן אנו לא מניחים שתהיה העלאת ריבית השנה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות בהן נמצאים השווקים, אנו צופים גידול בתנודתיות וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש נובמבר 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

04.12.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

 הסנאט האמריקאי אישר את רפורמת המס של דונלד טראמפ. לפי התוואי המוצע, מס החברות ירד מ-35% ל-20% ויונהג פחת מואץ ל-5 השנים הקרובות. תהליך הורדת מס החברות צפוי להתחיל רק ב-2019. למרות ההצלחה בהצבעה בסנאט, החוק עדיין לא אושר סופית, מאחר שהוא שונה מזה שאושר בבית הנבחרים. עד חג המולד מקווים המחוקקים הרפובליקנים ליישב את ההבדלים בין שתי הגרסאות ולאשר את החוק. הורדת מס החברות תיטיב עם שוק המניות מכיוון שהחברות ישתמשו בכסף שיתפנה לביצוע קניה חוזרת של מניות ולהגדלת תשלום הדיבידנדים. עלות התכנית צפויה לעמוד על 1.4-1.5 טריליון דולר על פני עשור.

ישראל:

האומדן הראשון לתוצר ברבעון השלישי הצביע על צמיחה של 4.1%, זאת לאחר צמיחה של 2.5% ברבעון הקודם וצמיחה של 0.9% ברבעון הראשון. הצמיחה נרשמה הודות לעלייה של 7.8% בצריכה הפרטית ולעלייה של 8.1% בסעיף השקעה בנכסים קבועים. האינפלציה באוקטובר הפתיעה כלפי מעלה ועלתה ב-0.3%, בעיקר עקב האצה במחירי השכירות.  בנק ישראל, כצפוי,  הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בבנק ציינו כי אומנם לאחרונה חלה התאוששות קלה בקצב האינפלציה, אך כוונתו להמשיך לשמור על המדיניות המרחיבה "כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד". הבנק צופה העלאת הריבית הראשונה ב-0.25% ברבעון האחרון של 2018.

כלכלני ה-OECD פרסמו את תחזית המאקרו של ישראל, לפיה הצמיחה בשנת 2018 תגיע ל-3.5% על רקע גידול מהיר בצריכה הפרטית של 4.2%. סוכנות הדירוג Fitch הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה. כלכלני Fitch ציינו לטובה את העודף בחשבון השוטף של ישראל, הנובע, בין היתר, מהעליייה החדה ביצוא שירותי ההיי-טק ומהפקת הגז הטבעי.

ארה"ב:

האומדן השני לתוצר ברבעון השלישי עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 3.3%, בדומה לצפי ולאחר נתון הצמיחה של 3.1% באומדן הראשון וברבעון השני. מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן, המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE), אשר הינו המדד המועדף על הפד, עלה באוקטובר ב-0.2%, ללא שינוי לעומת החודש הקודם. מדד הייצור  (ISM( ירד אומנם ב-0.5 נק', אך נותר ברמה גבוהה של 58.2 נק'.

בתחום המוניטרי, דברי יו"ר הפד הנבחר, ג'רום פאוול בפני הסנאט העבירו מסר של המשכיות המדיניות בה נקט הפד בשנה האחרונה.

אירופה:

הכלכלה האירופאית ממשיכה לספק את הסחורה לאחר שצמיחת התמ"ג לרבעון השלישי עמדה על 0.6% בהתאם לתחזית ובראיה שנתית הצמיחה עמדה על 2.5%. קרן המטבע העלתה את תחזית הצמיחה של גוש האירו ב-2017 מ-1.6% ל-2.1% וציינה לחיוב כי הצמיחה מקיפה את מרבית המדינות. סקרי הציפיות ממשיכים לשבור שיאים ולהצביע על האצה נוספת בצמיחת הכלכלה. יחד עם זאת, ליבת האינפלציה ממשיכה לדשדש מתחת ליעד. מדד הליבה עלה בקצב שנתי של 0.9%, בדומה לקצב עלייתו באוקטובר. שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לרמה של 8.8% באוקטובר לעומת הצפי שיישאר ללא שינוי ברמה של 8.9%.

בבריטניה, האומדן השני לתוצר הצביע על צמיחה של 0.4% ברבעון השלישי, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הראשון ולאחר צמיחה של 0.3% ברבעון השני.  מדד המחירים לצרכן עלה עלה ב-3% בחודש אוקטובר, לעומת הצפי לעליה של 3.1%. נציגי הבריטניה וה-EU הגיעו להסכמה על היקף "קנס יציאה" של בריטניה מהאיחוד.

אסיה:

ביפן , מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% באוקטובר, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.7% בספטמבר. הכלכלה צמחה ברבעון השלישי בקצב שנתי של 1.4% והמשיכה את רף הצמיחה הארוך ביותר ב-16 שנה, הודות לביקוש העולמי למוצרים יפניים.

בסין, מסתמנת האטה בקצב הצמיחה. מדד מנהלי הרכש של Caixin ירד לרמת של 51.2 נק', זאת לאחר שהיה ברמה של 51 נק' בחודש אוקטובר. המכירות הקמעונאיות באוקטובר רשמו עליה של 10% בעוד כלכלנים ציפו לעליה של 10.5%, הייצור התעשייתי צמח השיעור של 6.2% לעומת הצפי לצמיחה של 6.3%.  

הערכות להמשך שנת 2017:

המשך השיפור בצמיחה הגלובלית, לצד שיפור בתוצאות החברות מהווים רוח גבית לשווקים. בארה"ב, הרפורמה המוצעת של טראמפ עשויה לעודד השקעות של הסקטור העסקי, אך ההשפעה על הצריכה הפרטית צפויה להיות זניחה, כיוון שהטבות המס יתקבלו בעיקר בקרב המעמד הגבוה עם נטייה שולית לצרוך נמוכה. נציין כי עדיין קיימת אי וודאות לגבי המסגרת הסופית של הרפורמה במסים. מנגד, צעדי הרחבה פיסקאלית בארה"ב, אי וודאות בנושא הסכמי סחר בין בריטניה לאיחוד האירופי,

לצד המתחים בזירה הגיאו פוליטית מהווים איום לא מבוטל על השווקים. נתוני החשבונאות הלאומית מעידים על כך שהכלכלה הישראלית ממשיכה לצמוח בקצב גבוה. סביבת האינפלציה הנמוכה ממשיכה להוות הגורם העיקרי בשיקולי החלטת הריבית של בנק ישראל. אומנם, הקרבה לתעסוקה מלאה צפויה לתמוך בעליית השכר ובכך, להשפיע לחיוב על האינפלציה, אך מנגד, הגברת התחרות בחלק מענפי המשק, צעדי ממשלה להפחתת יוקר המחייה והשקל החזק ממתנים את קצב עליית האינפלציה. להערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית לפני 2019. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשווקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

 


 

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוקטובר 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

01.11.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

קרן המטבע הבינלאומית (IMF) פרסמה תחזית מעודכנת לצמיחה העולמית, לפיה הצמיחה לשנה הנוכחית תסתכם ב-3.6% ובשנת 2018 ב-3.7%, המהווים עלייה של 0.1% מהתחזיות שניתנו ביולי. בקרן הביעו אופטימיות מנתוני הצמיחה בעולם והדגישו כי הם מאפיינים מדינות רבות.
מבט עולמי:

 

הסנאט האמריקאי אישר את מסגרת התקציב לשנת 2018 וסלל בכך את הדרך לאישור רפורמת המס של הנשיא טראמפ.  יחד עם זאת, לאחרונה פורסם כי בית הנבחרים יוריד באופן הדרגתי את מס החברות בארה"ב, ועד שנת 2022 יעמוד על שיעור של 20%. הגרסה הסופית של רפורמת המס צפויה לעלות להצעה בקונגרס בלקראת סוף החודש. 

מחר צפוי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ  להכריז על זהותו של יו"ר הפדרל הריזרב החדש. ע"פ רוב התחזיות, המעמד המועדף הינו ג'רום פאוול, חבר הפד המכהן, אשר ידוע כבעל דעות דומות לאלה של יו"ר הפד יילן (תומך בהעלאת ריבית הדרגתית).   

ישראל:

מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר עלה ב-0.1%, שיעור גבוה בהרבה מהערכות מוקדמות. הסעיפים העיקריים שתרמו לעלייה הינם מחירי שכירות דירה ומחירי הירקות. כצפוי, ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. בכוונת הבנק להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, על מנת לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק. להודעת הריבית צורפה תחזית מאקרו עדכנית. כעת, צופה בנק ישראל כי המשק יצמח בשנת 2017 ב-3.1% לעומת הצפי לצמיחה של 3.4% בתחזית שפורסמה בחודש יולי, וזאת על רקע התמתנות בקצב הגידול ביצוא ובהשקעות. תחזית הצמיחה לשנת 2018 נותרה ללא שינוי. תחזית האינפלציה ירדה ב-0.5% בכל אחת מהשנים 2017-2018. כעת צופה הבנק אינפלציה בשיעור אפס השנה, ובשיעור של 1.0% בשנת 2018. בנק ישראל צופה העלאת ריבית אחת ברבעון הרביעי של שנת 2018  ל-0.25%, לעומת הצפי ל-2 העלאות ריבית בשנת 2018 בתחזית הקודמת. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי בספטמבר ברמה של 4.1%. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה לרמה של 63.9% לעומת 63.8% באוגוסט. המדד המשולב למצב המשק לחודש ספטמבר עלה ב-0.3%, בדומה לחודש אוגוסט.

ארה"ב:

לצד הדוחות החזקים שמפרסמות חברות בארה"ב, בהובלת מגזר הטכנולוגיה, בגזרת המאקרו התפרסמו נתונים חזקים מאוד. התמ"ג צמח ברבעון השלישי בשיעור של 3%, גבוה מהקונצנזוס שעמד על 2.5%.  הצריכה הפרטית זינקה ב-1% בספטמבר, הקפיצה החדה ביותר מאז אמצע שנת 2009. מדד ביטחון הצרכנים טיפס באוקטובר לרמה של 125.9 נק', רמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2000. מדד מנהלי הרכש של שיקגו, אשר נחשב לברומטר למצב כלכלת ארה"ב כולה, טיפס באוקטובר לרמה של 66.2 נק', רמתו הגבוהה ביותר מאז מרץ 2011. עם זאת, סביבת האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה - ה-Core PCE עלה בספטמבר ב-1.3%, בדומה לחודש קודם. אמש התחילו דיוני ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי שבסופה תפורסם  מדיניות הבנק המרכזי המעודכנת.

אירופה:

באירופה מתפרסמים נתונים המעידים מחד על המשך התאוששות ביבשת ומאידך על זהירות הצרכנים. האומדן הראשון לתוצר ברבעון השלישי הצביע על צמיחה של 0.6% לעומת הצפי לצמיחה של 0.5%, זאת בהמשך לצמיחה של 0.7% ברבעון הקודם (לאחר תיקון כלפי מעלה).  האבטלה המשיכה לרדת והגיעה בספטמבר ל-8.9% לעומת 9% באוגוסט. אולם, האינפלציה היתה נמוכה מהצפי – מדד המחירים לצרכן באוקטובר עלה ב-1.4% לעומת העלייה של 1.5% שנרשמה בספטמבר.

כצפוי, ה-ECB הותיר את הריבית ביבשת ללא שינוי. הבנק פרסם תוכנית מוניטרית חדשה, לפיה היקף רכישות האג"ח החודשי ירד, החל מ-01/18, מ-60 מיליארד אירו ל-30 מיליארד אירו, אך מנגד, התכנית הוארכה לפחות עד ספטמבר 2018.

כצפוי, הפרלמנט הקטלוני הכריז על עצמאות הרפובליקה הקטלונית ובכך הביא לשיא את התהליך שהחל בהכרזה על משאל העם. הספרדים הפעילו את סעיף 155 לחוקה אשר מאפשר לבטל את האוטונומיה של המחוז, לפזר את הפרלמנט, להשתלט על העמדות הבכירות בממשל, ולקבוע בחירות חדשות ל-21 בדצמבר.

אסיה:

ביפן , מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7% בחודש ספטמבר, בדומה לצפי ובדומה לקצב עלייתו בחודש אוגוסט. הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של מינוס 0.1% בניסיון להעלות את האינפלציה לרמה של 2%. רה"מ שינזו אבה זכה עם הקואליציה בראשותו לרוב של מעל 2/3 מהמושבים – תוצאה המקנה לו כח פוליטי להמשך יישום האג'נדה הכלכלית ששמה למטרה את הגדלת שיעור הצמיחה, העלאת השכר והעלאת האינפלציה. תוצאות הבחירות מבשרות על כך שהמדיניות המוניטארית המרחיבה תימשך בשנים הקרובות.

בסין, השיפור בפעילות הכלכלית בספטמבר הוביל לכך שהכלכלה צמחה ברבעון השלישי בקצב נאה של 6.8%. פעילות הייצור נותרה יציבה באוקטובר, כך לפי מדד מנהלי הרכש אשר נותר ללא שינוי ברמה של 51 נק' באוקטובר.

 

הערכות להמשך שנת 2017:

רמות הסיכון בשווקים נותרו גבוהות. נתוני המאקרו החיוביים ושיפור בצמיחה הגלובלית, לצד צמצום מוניטרי הדרגתי, ביחד עם שיפור בתוצאות החברות מהווים רוח גבית לשווקים. אולם אי וודאות סביב יישום רפורפמות וצעדי הרחבה פיסקאלית בארה"ב , לצד המתחים בזירה הגיאו פוליטית מהווים איום לא מבוטל. מצב המשק בישראל עודנו איתן. סביבת האינפלציה הנמוכה ממשיכה להוות הגורם העיקרי בשיקולי החלטת הריבית של בנק ישראל. אומנם, הקרבה לתעסוקה מלאה צפויה לתמוך בעליית השכר ובכך, להשפיע לחיוב על האינפלציה, אך מנגד, הגברת התחרות בחלק מענפי המשק, צעדי ממשלה להפחתת יוקר המחייה וייסוף השקל ממתנים את קצב עליית האינפלציה. לערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית לפני 2019.  אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות. 

סקירה פיננסית לסיכום חודש ספטמבר 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

02.10.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה


מבט עולמי:

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציג את מתווה רפורמת המס העשויה להשפיע על הכלכלה הגלובלית. המסמך לא כלל פרטי התכנית, אלא רק קווים כלליים המתארים את יעדי הרפורמה, בהם הורדת מס חברות מ-35% ל-20% וצמצום מדרגות המס מ-7 היום ל-3: 12%, 25% ו-35%. כיום המדרגה הנמוכה ביותר עומדת על 10%. המסמך לא כלל התייחסות למקורות התקציביים למימון קיצוצי המסים. ע"פ הערכות בתי השקעות בעולם, הרפורמה תגדיל את חובות הממשל בכ-3 טרליון דולר בעשור הקרוב. מנגד, טראמפ מצפה שהאצה בפעילות תביא לתוספת גבייה.

ישראל:

ברבעון השני 2017 צמח המשק ב-2.4%, נמוך מ-2.7% שנרשם באומדן הראשון. זאת, לאחר צמיחה של 0.6% ברבעון הראשון של 2017. הצמיחה הושפעה לחיוב מהתרחבות ההשקעות בנכסים קבועים ב-10.7%, מהעלייה של 6.5% בהוצאה לצריכה הפרטית ושל 3.1% בהוצאה לצריכה הציבורית. מנגד, חלה התכווצות של 7.0% ביצוא הסחורות והשירותים ועלייה של 3.4% ביבוא הסחורות והשירותים.  מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב-0.3%, בהתאם לתחזיות המוקדמות בשוק. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.2% וב-12 החודשים האחרונים ירד המדד ב-0.1%. סעיף הדיור ממשיך להיות בעל התרומה החיובית העיקרית לאינפלציה כאשר בשנה האחרונה הוא עלה בשיעור של 1.5%. המדד ללא סעיף דיור ירד בשנה האחרונה בשיעור של 0.6%.

ארה"ב:

הבנק הפדרלי, כצפוי, הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 1.0%-1.25%. כמו כן, הכריז הבנק על תחילת תהליך צמצום המאזן החל מחודש אוקטובר לפי קצב של 10 מיליארד דולר בחודש. סכום זה יגדל ב-10 מיליארד דולר בכל שלושה חודשים. עד לקצב של 50 מיליארד דולר בחודש. בהודעת הבנק נאמר כי לא צפויה השפעה ארוכת טווח של ההוריקנים וכן מעריכים האינפלציה תתעורר באופן זמני. הפד עדיין מצהיר על צפי להעלאת ריבית אחת נוספת השנה ועוד 2-3 העלאות הבאה. לעומת זאת, ריבית הטווח הארוך ירדה ע"פ תחזיות הפד מ-2.9% ל-2.7%. ילן סבורה ששוק עבודה "מתוח" יתרום ללחצי אינפלציה ומעריכה שההתמתנות באינפלציה הינה תופעה זמנית.  כעת הפד צופה כי הצמיחה השנה תגיע ל-2.4% לעומת 2.2% בתחזית של יוני. אינפלציית הליבה השנה תגיע ל-1.5% (עדכון מ-1.7%) ותעלה ל-1.9% בשנה הבאה.

האומדן הסופי לתוצר ברבעון השני עודכן כלפי מעלה ב-0.1% ל-3.1%, זאת לאחר צמיחה של 1.4% ברבעון הקודם. אומנם נתוני ה-Core PCE היו נמוכים (1.3% באוגוסט לעומת 1.4% בחודש קודם), אך השפעתם על השווקים היתה מתונה.

אירופה:

הנתונים הכלכליים מוסיפים להיות טובים, אך האינפלציה נותרה מתונה. האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-1.5% בקצב שנתי בחודש ספטמבר, לעומת צפי לעלייה של 1.6%, זאת בהמשך לעלייה דומה בחודש אוגוסט. קצה אינפלציית הליבה ירד ל-1.1% בספטמבר מ-1.2% באוגוסט. לפי ה-ECB, התחזקות מטבע האירו צפויה למתן את הצמיחה ב-0.3% וכן לגרוע כ-1.3% מהאינפלציה עד שנת 2019. עקב כך, ה-ECB צופה אינפלציה נמוכה של 1.2% בשנת 2018. מדד מנהלי הרכש של גוש האירו טיפס בספטמבר לרמה של 56.7 נקודות, שיא של 4 חודשים ומעל לתחזיות הכלכלנים. מדדי מנהלי הרכש של הכלכלות המובילות בגוש, גרמניה וצרפת, עלו לשיא של יותר מ-6 שנים. מדד בטחון הצרכנים טיפס בחודש האחרון לרמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2001.

בגרמניה התקיימו הבחירות הכלליות והתוצאות היו מעורבות. מחד, הקנצלרית המכהנת, אנגלה מרקל,  נבחרה כצפוי לכהונה רביעית ברציפות. מאידך, מפלגת הימין הקיצוני נכנסה לפרלמנט לראשונה מאז שנות ה-60 ותהיה המפלגה השלישית בגודלה. 

בבריטניה האומדן הסופי לתוצר מצביע על צמיחה של 0.3% ברבעון השני, בדומה לצפי ולאומדן הקודם, זאת לאחר צמיחה של 0.2% ברבעון הקודם. הריבית נותרה ללא שינוי ברמה של 0.25%, אך הציפיות לעליית ריבית עלו לאחר שחברי הועדה ציינו שייתכן והריבית תעלה בחודשים הקרובים, וזאת על רקע העלייה בסביבה האינפלציונית, שרשמה התייקרות של 2.9% בשנה האחרונה, בעיקר בשל הפיחות בשטרלינג.

ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, הציעה תקופת מעבר בת שנתיים לאחר יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי, שבמהלכו הסחר יימשך בתנאים הנוכחיים.  

אסיה:

ביפן הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של מינוס 0.1%. בנוסף, הבנק שב על התחייבותו לקנות אג"ח ממשלתיות בקצב של 80 טריליון ין (713 מיליארד דולר) בשנה.  הכלכלה צמחה ברבעון השני ב-2.5%, נמוך יותר מהערכות הראשונות, זאת על רקע האטה בהשקעות בעסקים. מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט עלה ב-0.7% בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של 0.4% בחודש יולי. האומדן הראשון לייצור התעשייתי עלה ב-2.1% בספטמבר לעומת צפי לעלייה של 1.8% ולאחר ירידה של 0.8% באוגוסט. מנגד, קצב המכירות הקמעונאיות עלה באוגוסט ב-1.7% לעומת צפי לעלייה של 2.5%.

בסין נתוני מאקרו מעורבים. בחודש אוגוסט עלו המכירות הקמעונאיות ב-10.1%, נמוך מהצפי לעלייה של 10.5%. התפוקה התעשייתי צמחה ב-6% בהשוואה לצמיחה של 6.4% בחודש הקודם. מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור ירד לרמה של 51 נק' בחודש ספטמבר לעומת צפי לירידה לרמה של 51.5 נק'. סוכנות הדירוג S&P הורידה את דירוג האשראי של ממשלת סין בדרגה אחת ל-A+ ושינתה את אופק הדירוג של סין מיציב לשלילי. הסוכנות נימקה את המהלך בסיכונים הנובעים מהחוב ההולך וגדל .

 

הערכות להמשך שנת 2017

רמת הסיכון והתנודתיות בשווקים יוותרו גבוהות. נחישותה של נגידת הפד, יילן, להעלות ריבית, גם אם סביבת האינפלציה בארה"ב נותרת נמוכה, ביחד עם הצגת תכנית המס של הנשיא טראמפ, מביאים לעליות בשוק המניות לצד הפסדי הון בשוק האג"ח. מנגד, אישור התכנית עלול להתעכב בשל התנגדות הדמוקרטים ואף חלק מהרפובליקנים, כך שאישורה בפועל לא צפוי להיגרר לשנת 2018. הנתונים החיוביים באירופה מחזקים את ההערכות כי הכלכלה נכנסת לתקופה של צמיחה חזקה, מה שמעלה את ההסתברות כי הבנק המרכזי האירופי יצמצם את התמריצים המוניטריים. אולם, בשל האינפלציה הנמוכה, הריבית כנראה תיוותר על כנה בטווח הבינוני ויתכן שאף בטווח הארוך. בישראל, התקררות בשוק הדיור והתמתנות הצריכה הפרטית,  ירידת מחירי הסחורות,  התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה צפויים לעכב את חזרת האינפלציה ליעד. גורמים אלה תומכים באי שינוי בריבית בשנה הקרובה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת, אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות. 

 

 

 

 

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוגוסט 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

03.09.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

מבט עולמי:

המשבר בין ארה"ב לצפון קוריאה מעיב על השווקים. מסתמן כי סופת האוריקן "הארווי" תהיה אסון הטבע היקר ביותר בתולדות ארה"ב עם נזק כלכלי המוערך בכ-190 מיליארד דולר ושווה ערך ל-1% מהתמ"ג. הדולר מושפע לשלילה מחוסר יכולתו של טראמפ לקדם את מהלכיו הפיסקאליים ומהתקרבות המועד להעלאת "תקרת החוב".

מדד מנהלי הרכש הגלובאלי של מגזר התעשייה עלה בחודש אוגוסט לרמתו הגבוהה ביותר מאז מאי 2011, על רקע עליות בסין, בארה"ב, בגוש האירו ובבריטניה.

ישראל:

בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש ספטמבר ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, על מנת לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק.  קצב האינפלציה השלילי במשק הישראלי בין יולי 2016 ליולי 2017 היה  ,-0.7%נמוך משמעותית מיעד האינפלציה של 1%-3% שהגדיר הבנק. למרות הירידה באינפלציה, בנק ישראל סבור שלא מדובר בירידה בביקושים. הבנק צופה כי האינפלציה תעלה עקב לחצי השכר ושינוי כיוון בשע"ח.  עם זאת, הלחץ לייסוף צפוי להימשך על רקע העודף בחשבון השוטף והמשך הגברת התחרותיות במשק ישמרו על סביבת אינפלציה ממותנת לתקופה ממושכת.  

התמ"ג בישראל עלה במחצית הראשונה של השנה ב-2.1% בחישוב שנתי. מדובר בירידה משמעותית בקצב הצמיחה לאחר עלייה של 4.6% במחצית הקודמת ועלייה של 4.7% במחצית הראשונה של 2016. מניתוח רכיבי התוצר עולה כי ההוצאה לצריכה פרטית רשמה עלייה מזערית של 1.1% וייצוא הסחורות והשירותים עלה ב-1.8% בלבד.

 

ארה"ב:

לפי האומדן השני, הצמיחה במדינה ברבעון השני הגיעה ל-3.0% לעומת 2.6% באומדן הראשון. הצריכה הפרטית עודכנה כלפי מעלה מ-2.8% ל-3.3%.

דו"ח תעסוקה בחודש אוגוסט היה חלש והצביע על תוספת של 156 אלף משרות חדשות, לעומת צפי לתוספת של 180 אלף משרות. האומדן לחודשיים הקודמים ירד ב-41 אלף מועסקים. שיעור האבטלה עלה לרמה של 4.4%, לעומת שיעור של 4.3% ביולי. שיעור ההשתתפות נותר יציב על 62.9%. אינפלציית הליבה (PCE) התמתנה ל-1.4% ביולי מ-1.5% ביוני, הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2015. מדד מנהלי הרכש בענף הייצור עלה לרמת של 58.8 נק' בחודש אוגוסט – רמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2011. הצפי היה לעלייה לרמה של 56.5 נק'. 

 

אירופה:

סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה כי הבנק המרכזי של אירופה עדיין אינו מוכן להודיע על צמצום תוכניתו לרכישת אג"ח בהיקף חודשי של 60 מיליארד אירו. מקבלי ההחלטות בבנק עשויים להמתין עד דצמבר בטרם יקבלו את ההחלטה.

האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-1.5% לעומת הצפי לעלייה של 1.4% ולאחר עלייה של 1.3% בחודש יולי. מדד הליבה עלה ב-1.2%, בדומה לקצב עלייתו בחודש יולי. שיעור האבטלה בחודש יולי נותר ללא שינוי ברמה של 9.1%. מדד מנהלי הרכש הסופי בתעשייה עלה לרמה של 57.4 נק' בחודש אוגוסט, בדומה לצפי, זאת לאחר שהיה ברמה של 56.6 נק' בחודש יולי.  

בבריטניה החל הסיבוב השלישי של שיחות הברקזיט. הנציג הראשי של האיחוד האירופי בשיחות אמר כי הוא מודאג מקצב התקדמות השיחות. באיחוד האירופי הבהירו לבריטניה כי בטרם תוכל לדון בקשריה העתידיים עם האיחוד, עליה להגיע להסכמה על חלקה בתקציב 2014-20 של האיחוד, הגבול עם אירלנד וזכויותיהם של אזרחי האיחוד האירופי בבריטניה. 

 

אסיה:

מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור בסין עלה לרמה של 51.6 נק' בחודש אוגוסט, לעומת צפי לירידה לרמה של 50.9 נק', זאת לאחר שהיה ברמה של 51.1 נק' בחודש יולי.

ביפן נגיד הבנק המרכזי חזר והדגיש כי תכנית ההרחבה הכמותית תימשך עוד זמן רב. הצריכה הפרטית ירדה ב-0.2% ביולי אך הייצור התעשייתי עלה ב-4.6%.

 

הערכות להמשך שנת 2017:

רמת הסיכון והתנודתיות בשווקים יוותרו גבוהות. מבין האיומים אשר ישפיעו על הכלכלה העולמית ניתן למנות את הקשיים בהעברת רפורמות המתוכננות ע"י ממשל טראמפ בארה"ב, אי וודאות סביב העלאת תקרת החוב והסכמי סחר בין ארה"ב לבין המדינות המובילות,  עלייה ברמת אי הוודאות לקראת הבחירות בגרמניה. יחד עם זאת, הנתונים החיוביים באירופה מחזקים את ההערכות כי הכלכלה נכנסת לתקופה של צמיחה חזקה יותר והתבהרות התמונה הפוליטית בהמשך תתרום ליציבות השוק האירופאי, מה שמעלה את ההסתברות כי הבנק המרכזי האירופי יצמצם את התמריצים המוניטריים, אך בשל האינפלציה הנמוכה הריבית כנראה תיוותר על כנה בטווח הבינוני ויתכן שאף בטווח הארוך.  בישראל התקררות בשוק הדיור והתמתנות הצריכה הפרטית,  ירידת מחירי הסחורות,  התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה צפויים לעכב את חזרת האינפלציה ליעד. גורמים אלה תומכים באי שינוי בריבית בשנה הקרובה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות. 

 


 

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש יולי 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

02.08.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

קרן המטבע העולמית פרסמה את התחזית המעודכנת לכלכלה העולמית, לפיה צפויה צמיחה של 3.5%, בדומה להערכה שניתנה בחודש אפריל. עם זאת, כלכלני הקרן הפחיתו את תחזית הצמיחה למשק האמריקאי מ-2.3% ל-2.1%, וכן למשק הבריטי. מנגד, הועלו תחזיות הצמיחה לגוש האירו וליפן. הכלכלנים ציינו כי התחזיות לארה"ב נמוכות יותר, בעיקר בשל ההנחה שמדיניות התקציב תהיה פחות מרחיבה מכפי שציפו קודם.

בארה"ב נמשכת אי הודאות ביחס להצלחתו  של נשיא טראמפ לקדם רפורמות כלכליות. הסנאט דחה את ביטול תוכנית ביטוח הבריאות , ה"אובמהקר". בקרוב, צפוי הנשיא טראמפ להגיש את התקציב לאישור לראשונה מאז מינויו . כמו כן, לקראת סוף השנה צפויים להתקיים דיונים בנושא רפורמת המס שהנשיא טראמפ יזם.  

ישראל:

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. הבנק פרסם את תחזית המאקרו העדכנית, לפיה המשק צפוי לצמוח השנה ב-3.4%, לעומת התחזית הקודמת לצמיחה של 2.8%, זאת בשל הערכות כי היצוא וההשקעות יצמחו מהר יחסית להערכות הקודמות. האינפלציה בשנה הקרובה תסתכם ב-0.8% (עדכון כלפי מטה ב-0.2%). בבנק מעריכים כי האינפלציה תיכנס לתחום היעד בעוד כשנה, אם כי היא צפויה עוד לרדת לפני שתשוב לעלות. על פי הערכת בנק ישראל הריבית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית בשנה הקרובה כדי לתמוך בהתבססות סביבת האינפלציה בתחום היעד ולעלות ברבעון השני של 2018 ל-0.25%. זאת, לאחר כמה רבעונים בהם קצב האינפלציה יעלה על 1%, וכאשר תחזיות האינפלציה לשנה קדימה יתקרבו למרכז תחום היעד.

מדד המחירים לצרכן ירד ביוני בשיעור חד של 0.7%, משמעותית מתחת לממוצע החזאים. בין הסיבות לירידה החדה במדד ניתן לציין את השינוי המתודולוגי שערכה השנה הלמ"ס במדידת פרטי הלבשה והנעלה, חישוב זה גרם לעלייה חדה במדד מאי ותוקן ביוני, סיבה שניה היא הירידה החדה במחירי הפירות והירקות. 

ארה"ב:

ברבעון השני של 2017 צמח המשק ב-2.6%, לעומת הצמיחה החלשה של 1.2% ברבעון הקודם, זאת הודות להתרחבות משמעותית של היצוא (4.1%) וההשקעות בענפי המשק (5.2%). גם ההוצאה הפרטית המשיכה במגמה החיובית כאשר התרחבה ב-2.8%. הפד הותיר את הריבית ללא שינוי, בהתאם לצפי.  בהודעת הריבית צוין כי תהליך צמצום המאזן (מכירת איגרות החוב) צפוי להתחיל בקרוב. עיקרי התכנית פורסמו עוד בחודש יוני, לפיה הבנק יחל להקטין את המאזן ב-10 מיליארד דולר בכל חודש. סכום זה יגדל ב-10 מיליארד דולר כל 3 חודשים עד ל-50 מיליארד דולר בחודש.   

אינפלצית הליבה עלתה בחודש יוני ב-1.5%, עדיין ברמה נמוכה מהיעד שקבע הבנק הפדרלי. ממשיכים להתפרסם נתוני מאקרו מעורבים: האינדיקטורים המובילים התרחבו ביוני ב-0.6% (ההתרחבות החודשית החזקה ביותר מאז דצמבר 2014),  התחלות ואישורי הבניה עלו ביוני בחדות ב-8.3% וב-7.4%, מנגד, הצריכה הפרטית גדלה בחודש יוני בשיעור המתון ביותר מזה חמישה חודשים (0.1%).  בנוסף, מדד פעילות מגזר הייצור נסוג ביולי לרמה של 56.3 נק' לעומת רמה של 57.8 נק' ביוני והוצאות הבנייה בארה"ב ירדו ביוני ב-1.3%.

אירופה:

צמיחת כלכלת גוש האירו הואצה ברבעון השני - התמ"ג עלה ב-0.6% לעומת הרבעון הראשון של השנה וב-2.1% במונחים שנתיים (גבוה מתחזיות הבנק המרכזי לצמיחה של 1.9%). בחלוקה למדינות, נתוני הצמיחה בצרפת הפתיעו לטובה ברבעון השני כשקצב הצמיחה השנתי עלה ל-1.8%, הגבוהה ביותר מאז שנת 2011. בספרד, קצב הצמיחה נותר ברמה גבוהה של 3.1%, בדומה לרבעונים קודמים. האבטלה ירדה בחודש יוני ב-0.1% ל-9.1%. האינפלציה בחודש יולי היתה 1.3% בהשוואה לחודש יולי 2016, הרמה הנמוכה ביותר השנה ומתחת ליעד ה-ECB שעומד על כ 2%.

שיעור הריבית בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 0%. תכנית הרכישות נותרה ללא שינוי והבנק הודיע כי לא יצמצם אותה לפחות עד דצמבר. יו"ר ה-ECB, דראגי, הבהיר כי ה-ECB מוטרד מרמת אינפלציה נמוכה. יחד עם זאת, אמר כי השיפור הניכר בכלכלה האירופאית צפוי להוביל בסתיו הקרוב לדיונים על תחילת ה-Tapering. קרן המטבע הסכימה להעמיד ליוון הלוואה נוספת של 1.8 מיליארד דולר ללא קיצוצים נוספים בהוצאות של יוון. 

אסיה:

הכלכלה הסינית צמחה ברבעון השני ב-6.9%, מעבר לציפיות, על רקע השיפור שחל לקראת סוף הרבעון בנתונים הכלכליים וזאת לאחר האטה בחודש אפריל. מחירי הבתים בסין ממשיכים לעלות ופעילות הבנייה ממשיכה לתמוך בצמיחת הכלכלה, למרות נסיונות הממשל לקירור שוק הנדל"ן, להורדת מינוף הסקטור העסקי ולהורדת הסיכון של המערכת הפיננסית. מחירי הבתים בסין עלו בחודש יוני ב-60 מתוך 70 הערים הנסקרות, לעומת 56 בחודש מאי.

הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית (0.1%) ואת המדיניות המוניטארית על כנה. למרות השיפור הנמשך בשוק העבודה- שיעור האבטלה ירד לשפל של 2.8%, האינפלציה מתקשה להתרומם ונמצאת הרחק מהיעד של הבנק המרכזי. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש יוני ומדד הליבה נותר יציב, בדומה לחודש מאי. נתון זה תומך בהמשך מדיניות מוניטארית מרחיבה של הבנק המרכזי. 

הערכות להמשך שנת 2017:

רמת הסיכון והתנודתיות בשווקים יוותרו גבוהות. מבין האיומים אשר ישפיעו על הכלכלה העולמית ניתן למנות את הקשיים בהעברת רפורמות המתוכננות ע"י ממשל טראמפ בארה"ב, אי וודאות סביב הסכמי סחר בין ארה"ב לבין המדינות המובילות,  עלייה ברמת אי הוודאות לקראת הבחירות בגרמניה. יחד עם זאת, הנתונים החיוביים באירופה מחזקים את ההערכות כי הכלכלה נכנסת לתקופה של צמיחה חזקה יותר והתבהרות התמונה הפוליטית בהמשך תתרום ליציבות השוק האירופאי, מה שמעלה את ההסתברות כי הבנק המרכזי האירופי יצמצם את התמריצים המוניטריים, אך בשל האינפלציה הנמוכה הריבית כנראה תיוותר על כנה בטווח הבינוני ויתכן שאף בטווח הארוך.  בישראל התקררות בשוק הדיור והתמתנות הצריכה הפרטית, ההמשך התחזקות השקל, ירידת מחירי הסחורות,  התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה צפויים לעכב את חזרת האינפלציה ליעד. גורמים אלה תומכים באי שינוי בריבית בשנה הקרובה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת, אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות.  

 

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש יוני 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

02.07.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

בארה"ב עדיין קיימת עננה לגבי יכולתו של הנשיא החדש ליישם את הרפורמות הכלכליות שעליהן הצהיר. כך, נדחתה בסנאט ההצבעה על חוק הבריאות החדש (אשר אמור להחליף את "אובמהקר") עד לאחר הפגרה, זאת לאחר שלא הושג הרוב הנדרש. בנוסף, ישנה אי וודאות גבוהה בנוגע להסכמי הסחר. ע"פ דיווחים האיחוד האירופי ויפן קרובים לחתימה על הסכם סחר משמעותי, שעשוי לבודד את ארה"ב.  

ישראל:

נתוני הצמיחה של הרבעון הראשון 2017 עודכנו כלפי מטה מ-1.4% ל-1.2%. העדכון נבע בעיקר מקיצוץ בקצב הצמיחה של היצוא מ-10.6% ל-7.8% ומירידה משמעותית של ההשקעות, אשר ירדו ב-5.6% לעומת הירידה של 3.1% בעדכון הראשון. שיעור הצמיחה המתון יחסית לעומת הצמיחה החזקה ב-2016 נובע מהתכווצות במכירות כלי הרכב. כך, בנטרול השפעת הגידול ביבוא כלי הרכב, התמ"ג ברבעון הראשון עלה בכ-3.1%. המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל עלה בחודש מאי ב-0.3%.  מדד אפריל עודכן כלפי מעלה על רקע עדכון בסעיפי ייצוא הסחורות וייבוא מוצרי צריכה. בחודש מאי ניכרה עלייה בייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים. מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עלה ב-0.4%, מעל התחזיות המוקדמות בשוק לעלייה של 0.3%. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.7% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.8%. האינפלציה הבסיסית עלתה ב-0.6% בלבד. סעיף הדיור הפתיעה כלפי מטה וירד ב-0.3%. ריבית במשק נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. הבנק ציין כי אומנם קצב האינפלציה השנתי והציפיות לאינפלציה לשנה עלו אך הם עדיין נמוכים מהיעד. בכוונת הועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה תוך תחום היעד.

ארה"ב:

האומדן הסופי לתמ"ג ברבעון הראשון של 2017 עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 1.4% מ-1.2% באומדן הקודם. עדיין מדובר בהאטה ביחס לצמיחה של 2.1% ברבעון הרביעי. אינפלציית הליבה התמתנה לרמה של 1.4% במאי מ-1.5% לפני חודש. הצריכה הפרטית בחודש מאי עלתה ב-0.1% בלבד לעומת אפריל. מדובר בהאטה לרמה הנמוכה ביותר זה ארבעה חודשים. ההזמנות של מוצרי בני קיימא ירדו ב-1.1% בחודש מאי. ללא ענף התעופה, ההזמנות עלו ב-0.1% בלבד. הגירעון המסחרי הצטמצם בחודש מאי על רקע עלייה בייצוא (0.4%+) במקביל ירידה בייבוא (0.4%-). הבנק הפדרלי, כצפוי, העלה את הריבית בפעם השניה השנה ב-0.25% לטווח של 1%-1.25%. הפד הותיר את התחזית שלו לקצב העלאות הריבית וצופה עוד העלאת ריבית אחת השנה ושלוש העלאות ריבית בשנת 2018. כמו כן, הפד העלה מעט את תחזיתו לצמיחה בשנת 2017 לשיעור של 2.2%, אך מנגד עדכן מעט כלפי מטה את תחזית האינפלציה לרמה של 1.6%. התחזיות לשנים 2018-2019 נותרו ללא שינוי. בנוסף, הציג הבנק את תכניותיו לצמצם את המאזן שלו בהיקף של 4.5 טריליון דולר עוד השנה לפי קצב של 10 מיליארד דולר בחודש. לעומת זאת, קרן המטבע הבינלאומית (ה-IMF) הורידה את תחזית הצמיחה לארה"ב ב-2017 וב-2018 ל-2.1% לעומת 2.3% ו-2.5% בהתאמה בתחזית הקודמת מחודש אפריל על רקע בעיות מבניות וחוסר הוודאות לגבי מדיניות הממשל.

אירופה:

באירופה ממשיכים להתפרסם נתונים כלכליים חיוביים והדבר ניכר גם במדדי אמון, אשר נמצאים ברמות שיא. האומדן המעודכן לתוצר לרבעון הראשון היה גבוה מהאומדן הקודם ועמד על 1.9%. האינפלציה השנתית הגיעה ביוני לקצב של 1.3% לעומת 1.4% במאי ו-1.9% באפריל. הכלכלנים ציפו אינפלציה של 1.2%. הריבית נותרה ללא שינוי ברמה של 0.4%- וקצב רכישות אג"ח נותר ברמה של 60 מיליארד אירו. הבנק המרכזי הוריד את תחזית האינפלציה לשנת 2017 ל-1.5% לעומת 1.7% בתחזית הקודמת אך מנגד, העלה את תחזית הצמיחה לשנה מ-1.8% ל-1.9%. יו"ר ה-ECB, דראגי, התבטא בנימה מעט "ניצית" בהתייחסו להתפתחויות האחרונות בכלכלה האירופאית,  להתמתנות הלחצים הדיפלציוניים ולהיחלשות הסיכונים הפוליטיים ביבשת, וכך גרם לעליות חדות בתשואות. הייצור התעשייתי התרחב באפריל ב-0.5%  ונתוני חודש מרץ עודכנו כלפי מעלה. שוק העבודה האירופאי נמצא גם כן במגמת שיפור – קצב גידול התעסוקה ברבעון הראשון עמד על 1.5%, קצב המהיר ביותר מאז תחילת המשבר הכלכלי.

האומדן הסופי לתוצר בבריטניה ברבעון הראשון של 2017 הצביע על צמיחה של 0.2%, בדומה לצפי, וזאת לאחר שברבעון הקודם צמחה כלכלת המדינה ב-0.7%. גם בבריטניה משדר הבנק המרכזי המשך הרחבה מוניטרית, זאת בשל החשש מפגיעה בעלייה בשכר בעקבת הברקזיט והמעבר להסכם סחר חדש עם האיחוד האירופי.

אסיה:

ביפן, מדד המחירים לצרכן עלה במאי בקצב שנתי של 0.4%, לעומת הצפי לעליה של 0.5%. מדד הליבה נותר ללא שינוי. הייצור התעשייתי ירד ב-3.3% בחודש מאי, לעומת הצפי לירידה של 3.1%.  מדובר בירידה החדה מאז מרץ 2011. נתון הצמיחה של הרבעון    הראשון עודכן כלפי מטה בחדות ל-1.0% לעומת 2.2% באומדן הראשוני, אך זאת בעיקר עקב ירידה חדה ברכיב המלאי. מדד מנהלי   הרכש המשוקלל עלה במאי ב-0.8 נק' לרמתו הגבוהה ביותר מאז ינואר 2014. הבנק המרכזי הותיר את מדיניותו המוניטארית על  כנה. תחזיות הצמיחה של הבנק המרכזי לשנים 2017-2018 הועלו ב-0.1% לרמה של 1.6%. יחד עם זאת, תחזיות ליבת האינפלציה הונמכו ב-0.1% ל-1.4%. בסין, נתוני ייצור  טובים מהמצופה שמראים שפעילות המפעלים במדינה התרחבה ביוני בקצב מהיר מהחזוי. מדד מנהלי הרכש (PMI) למגזר היצרני עלה ביוני ל-51.7 נק' לעומת 51.2 נק' במאי ולעומת הצפי ל-51.0 נק'.

הערכות להמשך שנת 2017:

רמת הסיכון והתנודתית בשווקים יוותרו גבוהות. מבין האיומים אשר ישפיעו על הכלכלה העולמית ניתן למנות את הקשיים בהעברת רפורמות המתוכננות ע"י ממשל טראמפ בארה"ב, אי וודאות סביב הסכמי סחר בין ארה"ב לבין המדינות המובילות, התחזקות אפשרית של הגורמים היורו סקפטיים לקראת הבחירות בגרמניה, אי וודאות בנוגע לברקזיט , בעיות באיטליה וביוון. יחד עם זאת, הנתונים החיוביים באירופה מחזקים את ההערכות כי הכלכלה נכנסת לתקופה של צמיחה חזקה יותר והתבהרות התמונה הפוליטית בהמשך תתרום ליציבות השוק האירופאי. בישראל התקררות בשוק הדיור, ההמשך התחזקות השקל, התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה צפויים לעכב את חזרת האינפלציה יעד. גורמים אלה תומכים באי שינוי בריבית בשנה הקרובה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת, אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות.  

 

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש מאי 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

01.06.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

הממשל האמריקאי הגיש הצעת התקציב לאישור הקונגרס. התקציב מניח צמיחה בשיעור אופטימי של 3%. הקיצוצים המתוכננים בתקציב מיועדים בעיקר לאוכלוסייה חלשה ומסתכמים ב-3-4 טריליון דולר במהלך העשור הקרוב. הצעת התקציב של הממשל כנראה תצטרך לעבור שינויים גדולים, לכן יידרש הרבה זמן לאשרה.

ישראל:

הצמיחה ברבעון הראשון עלתה ב-1.4% עקב ירידה ביבוא כלי רכב לאחר זינוק במחצית השנייה של 2016. בנוסף, סיום השקעות של אינטל הביא לירידה חדה בהשקעות בענפי המשק בשיעור של 11%. יחד עם זאת, ללא הגורמים החד פעמיים, המשק הישראלי ממשיך לצמוח בקצב יציב וחזק ייחסית. הצריכה הפרטית השוטפת לנפש, למעט מוצרי בני קיימא, עלתה ב-1.2%, היצוא סחורות ושירותים עלה ב-10.6% וההשקעות בבנייה למגורים עלו ב-6%.

ייצוא השירותים ברבעון הראשון עלה בשיעור חד של 30.1% בחישוב שנתי. יצוא השירותים הינו קטר חשוב עבור המשק הישראלי ומהווה כ-13% מהתוצר.

המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל לחודש אפריל עלה ב-0.3%, בדומה לקצב גידולו של המדד בתקופה האחרונה. המדד הושפע לחיוב מעלייה ביבוא מוצרי הצריכה וביבוא התשומות, וכן מעלייתם של מדד הייצור התעשייתי ומדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים למרץ. מנגד, הירידה בייצוא הסחורות השפיעה לרעה.

באפריל אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 25-64 (כוח העבודה העיקרי) עמד על 3.8% לעומת 3.7% במרץ ושיעור ההשתתפות עמד על 80% לעומת 79.8% בחודש מרץ.

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל ב-0.2%. מחירי השכירויות ירדו ב-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים מחירי השכירות עלו ב-1.8%.

בנק ישראל , כצפוי, הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בבנק מציינים כי האינפלציה אומנם עלתה בקצב של 0.7% ב-12 החודשים האחרונים, אך היא דיין נמצאת מתחת ליעד של 1%-3%. בבנק התייחסו גם לשיפור בנתוני הצמיחה והתקררות בשוק הדיור.

ארה"ב:

האומדן השני לתמ"ג ברבעון הראשון עודכן כלפי מעלה מ-0.7% ל-1.2%. תחזית הכלכלים היתה לצמיחה של 0.9%. הצריכה הפרטית, אשר אחראית על החלק הארי של הכלכלה האמריקאית, צמחה ברבעון ב-0.6%, פי 2 מהנתון הראשוני.

ע"פ ספר הבז' של הפד כלכלת ארה"ב צמחה בקצב "צנוע עד מתון" בשישה השבועות שהסתיימו לקראת סוף מאי, אולם הצמיחה בכמה אזורים במדינה סבלה ממחסור בעובדים.  

מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) ללא מחירי המזון האנרגיה, עלה באפריל בקצב שנתי של 1.5%, האטה לעומת קצב שנתי של 1.6% במרץ וקצב של 1.8% בפברואר. יעד האינפלציה של הבנק הפדרלי הוא 2%.

ההזמנות של מוצרי בני קיימא ירדו ב-0.7% באפריל לאחר גידול של 0.7% בחודש מרץ. מדובר בירידה ראשונה זה חמישה חודשים. למעט ענף התעופה ההזמנות ירדו ב-0.4% באפריל לאחר ירידה של 0.2% במרץ.

אירופה:

האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש היורו ירד לקצב שנתי של 1.4%, מתחת לצפי לקצב של 1.5% ולעומת קצב של 1.9% בחודש אפריל.

מדד מנהלי הרכש (PMI) התייצב על רמה גבוהה של 56.8 נקודות בחודש מאי. מדד ה-PMI בתעשייה עלה לשיא של 73 חודשים (57.0 נקודות).

מדד בטחון העסקים (IFO) עלה לשיאו מאז השקת הסקר בתחילת שנות ה-90 ומדד אמון הצרכנים עלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2001 – שני המדדים תומכים בהמשך צמיחה איתנה של הכלכלה הגרמנית, וכיוצא מכך גם בהתחזקות הכלכלה האירופאית. 

בבריטניה, האומדן השני לתוצר הצביע על צמיחה של 0.2% ברבעון הראשון לעומת צפי לצמיחה של 0.3% ולאחר הצמיחה של 0.7% ברבעון הקודם.

אסיה:

ביפן, מדד מחירי הליבה עלה באפריל בקצב שנתי של 0.3%, מתחת לצפי כלכלים לעלייה של 0.4%. יחד עם זאת, הנתון מהווה שיפור ביחס למדד מרץ שעלה ב-0.2%.

חברת הדירוג Moody's הורידה את דירוג של סין לרמה של A1 עם תחזית "יציבה" לעומת Aa3 עם תחזית "שלילית", זאת על רקע חשש מהחוב ההולך וגדל.  מדובר בהורדת הדירוג הראשונה מאז 1989. עוד בסין, מדד מנהלי הרכש (PMI) לחודש מאי נפל לשפל של 11 חודשים ל-49.6 נקודות לעומת קריאה של 50.1 נקודות באפריל.

הערכות להמשך שנת 2017:

רמת הסיכון והתנודתית בשווקים יוותרו גבוהות. מבין האיומים אשר ישפיעו על הכלכלה העולמית ניתן למנות את הקשיים בהעברת רפורמות המתוכננות ע"י ממשל טראמפ בארה"ב ואי וודאות סביב פתיחת הסכמי סחר בין ארה"ב לבין המדינות המובילות, בחירות בבריטניה ובגרמניה, משבר החוב היווני ועוד. יחד עם זאת, הנתונים האחרונים שמתפרסמים באירופה מחזקים את ההערכות כי הכלכלה נכנסת לתקופה של צמיחה חזקה יותר והתבהרות התמונה הפוליטית בהמשך תתרום ליציבות השוק האירופאי. בישראל התקררות בשוק הדיור, הייסוף בשקל והגברת התחרותיות צפויים להמשיך להשפיע על סביבת האינפלציה הנמוכה. גורמים אלה תומכים באי שינוי בריבית בשנה הקרובה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות.  


סקירה פיננסית לסיכום חודש אפריל 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

03.05.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

לראשונה בשלוש השנים האחרונות, קרן המטבע מעלה את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית. הקרן העלתה ב-0.1% את תחזית הצמיחה לשנת 2017 ל- 3.5%. העדכון נעשה בעקבות עליית התחזית למדינות המפותחות, למרות שהקרן מעריכה שמרבית הצמיחה בשנים הקרובות תגיע דווקא מהמדינות המתפתחות שצפויות להגביר את קצב הצמיחה מ-4.1% בשנת 2016 ל-4.8% בשנת 2018. השיפור במדינות המתפתחות נובע משני גורמים עיקריים: התייצבות במדינות המפיקות נפט ושיפור בצמיחה בהודו שעוברת שינויים מבניים גדולים.

ישראל:

סוכנות הדירוג Fitch אישררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה. שתי סוכנויות האשראי האחרות- , S&Pו,Moody's מדרגות את ישראל ברמה זו.

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, כצפוי. להודעת החלטת הריבית צורפה תחזית מאקרו עדכנית, על פיה הבנק צופה כי המשק יצמח בשנת 2017 ב-2.8%, ירידה של 0.4% ביחס לתחזית הקודמת. בנוסף צופה בנק ישראל כי הריבית תיוותר ללא שינוי במהלך השנה, לעומת הצפי לעלייה של 0.25% בתחזית הקודמת, ותחל לעלות בהדרגה החל מהרבעון השני של 2018.

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.3%, מעל לממוצע ציפיות החזאים. מחירי השכירויות עלו בשיעור חד של 1.1% והעלו את המדד בכ-0.2%.

שיעור האבטלה בחודש מרץ נותר יציב ברמה של 4.2%. בקבוצת גילאי העבודה העיקרי (25-64), שיעור האבטלה עלה מעט ל-3.7% מ- 3.6% בחודש פברואר. המשק הישראלי נמצא קרוב לתעסוקה מלאה, מה שתומך בלחצי שכר במשק.

התמ"ג צמח ב 6.3% ברבעון האחרון של 2016, בהשוואה לרבעון קודם.  הצמיחה הושפעה במיוחד מהתרחבות של ההוצאה על מוצרים בני קיימא אשר עלתה ב- 31.5% (במונחים שנתיים).  בנוסף, נרשם שיפור משמעותי ביצוא הסחורות שהתרחב ב-11%.

שר האוצר, משה כחלון, הציג את תוכנית "נטו משפחה" הכוללת הטבות במיסוי למשפחות עובדות ובהן סבסוד צהרונים, תוספת נקודות זיכוי לנשים ולגברים בגין ילדים עד גיל 6, הרחבת מענק עבודה וביטול מכסים על בגדי תינוקות, הנעלה ומכשירי סלולר.

ארה"ב:

האומדן הראשוני לצמיחת המשק האמריקאי ברבעון הראשון עמד על 0.7%, נמוך מהציפיות ונמוך מהצמיחה הרבעונית הממוצעת בחמש השנים האחרונות שעמדה על 2%. חולשת נתוני הצמיחה באה על רקע צמיחה נמוכה של 0.3% בצריכה הפרטית, לעומת גידול של 3.5% ברבעון הרביעי של 2016.

מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE), המדד המועדף על הפד לאומדן האינפלציה, עלה ברבעון הראשון בקצב שנתי של 2%, לעומת קצב של 1.3% ברבעון קודם. יעד האינפלציה של הבנק הפדרלי הוא 2%.

ע"פ דו"ח התעסוקה של ADP, בחודש אפריל נוספו 177 אלף מקומות עבודה במגזר הפרטי, האטה לעומת תוספת של 255 אלף במרץ.

הבנק הפדרלי הותיר את הריבית ללא שינוי, בהתאם לצפי.

הממשל האמריקאי הציג רפורמת מיסים במטרה להקל על החברות ולתמרץ אותן להרחיב פעילות ובכך לעודד את הצמיחה. התכנית כוללת הפחתת מס החברות לרמה של 15%, לעומת 35% היום, וכן הפחתת המס על רווחים כלואים של חברות הענק לרמה של 10% לעומת כ 35% היום. ע"פ הערכות, הרפורמה תעלה לממשלה כ 2 טריליון דולר.

אירופה:

האומדן הראשון לתוצר בגוש האירו הצביע על צמיחה של 0.5% ברבעון הראשון, בדומה לצפי, ולאחר צמיחה של 0.4% ברבעון  הקודם. 

ריבית הבנק המרכזי האירופי נותרה כצפוי ללא שינוי וקצב רכישות האג"ח הופחת ל-60 מיליארד אירו בחודש. האינפלציה בגוש האירו מתקרבת לרמת היעד שהציב הבנק המרכזי של אירופה (2%). לפי האומדן הראשון, מדד המחירים לצרכן בגוש האירו בחודש אפריל עלה ל- 1.9% (בחישוב שנתי), לאחר שעלה ב-1.5% בחודש מרץ. אינפלציית הליבה, ללא מזון ואנרגיה, זינקה ב-1.2%, העלייה החדה ביותר מאז יוני 2013 ולאחר שעלתה ב-0.7% בחודש קודם.

בסיבוב הראשון לנשיאות צרפת, מועמד המרכז עמנואל מקרון הגיע למקום הראשון (23.75%) יחד עם מועמדת הימין הקיצוני, מרין לה פן, שהגיעה למקום השני (21.35%). השניים יתמודדו ב-7 במאי בסיבוב השני לבחירות.

אסיה:

הבנק המרכזי ביפן הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%- והודיע על המשך תכנית הרכישות. מדד הייצור התעשייתי ביפן עלה בחודש פברואר ב-3.2% (בחישוב שנתי), שיעור החד ביותר בשלוש שנים האחרונות. מדד מנהלי הרכש של מגזר התעשייה עלה באפריל ב-0.4 נקודות לרמה של 52.8, בהובלת רכיב הביקושים לייצוא ורכיב התעסוקה.

בסין, התוצר צמח ב-6.9% ברבעון הראשון של שנת 2017, מעט מעל צפי הכלכלנים שעמד על 6.8%. קצב הייצור התעשייתי עלה ב-7.6% (בקצב שנתי) בחודש מרץ. מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים לחודש אפריל הצביע על האטה וירד ל-51.5 נק', לעומת הצפי ל-52.6 נק'.

הערכות להמשך שנת 2017:

רמת הסיכון והתנודתית בשווקים יוותרו גבוהות. מבין האיומים אשר ישפיעו על הכלכלה העולמית ניתן למנות את הקשיים בהעברת רפורמות המתוכננות ע"י ממשל טראמפ בארה"ב ואי וודאות סביב פתיחת הסכמי סחר בין ארה"ב לבין המדינות המובילות, בחירות בצרפת ובגרמניה, ה-Brexit בבריטניה, משבר החוב היווני ועוד. יחד עם זאת, הנתונים האחרונים שמתפרסמים באירופה מחזקים את ההערכות כי הכלכלה נכנסת לתקופה של צמיחה חזקה יותר והתבהרות התמונה הפוליטית בהמשך תתרום ליציבות השוק האירופאי. בישראל אנו צופים עליה מתונה באינפלציה, אשר תיוותר מתחת ליעד של בנק ישראל. בשל כך, אנו מעריכים כי סביבת הריבית תיוותר נמוכה השנה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות. 

 

 

 


סקירה פיננסית לסיכום חודש מרץ 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

02.04.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

הנשיא טראמפ נכשל בינתיים בהעברת רפורמת הבריאות החדשה שהייתה אמורה להחליף את ה"אובמה-קר". הכישלון מעלה ספקות לגבי יישום מהיר של תכניותיו מהותיות של הנשיא הנבחר, בהן: רפורמות המיסוי והשקעות בתשתיות. כמו כן, קיימת אי וודאות סביב נושא מדיניות הסחר מול שותפות הסחר המובילות קנדה, מקסיקו וסין.

ישראל:

הריבית נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. על פי הערכת בנק ישראל סביבת הריבית לא צפויה להשתנות, ככל הנראה, לפני תום הרבעון השלישי של שנת 2017.

נתוני הצמיחה של הרבעון הרביעי ב-2016 עודכנו כלפי מעלה ל-6.5% בחישוב שנתי, בהשוואה ל-6.2% באומדן הקודם. הצמיחה החזקה נרשמה הודות לגידול של 8% בהשקעות ועליה בצמיחה הפרטית ב-3.8%. שוק העבודה ממשיך להיות חזק, שיעור האבטלה נותר ברמת שפל היסטורי, גורם אשר צפוי לתמוך בפעילות הצריכה הפרטית בהמשך השנה.

מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר נותר ללא שינוי, מעל התחזיות בשוק. מתחילת השנה ירד המדד ב-0.2% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.4%. מחירי השכירות עלו ב-1.7% ב-12 החודשים האחרונים ומחירי המזון עלו ב-0.3%, זאת למרות הייסוף החד בשקל. יתרות המט"ח בבנק ישראל הגיעו בחודש פברואר לסכום כולל של כ- 102 מיליארד דולר. בנסיונות לבלום את התחזקות השקל, רכש בנק ישראל במהלך חודש פברואר 1.1 מיליארד דולר, אך למרות התערבות הבנק, הדולר נחלש מול השקל בכ-3% במהלך החודש ובכ-5% מתחילת השנה.

ארה"ב:

הבנק הפדרלי העלה את הריבית ב-0.25% לטווח של 0.75%-1%, רמתה הגבוהה ביותר מאז 2008. הפד הותיר את התחזית שלו לשלוש העלאות ריבית בכל אחת משלוש השנים הבאות, זאת בניגוד לציפיות הכלכלנים כי הפד יאותת על הגברת קצב העלאות הריבית. בנוסף, נשמעו מסרים כי הבנק יחל לצמצם החזקותיו באג"ח שנרכשו במסגרת QE, אשר מסתכמות בכ-4.5 טריליון דולר. צמצום הנכסים עשוי להוות תחליף להעלאות ריבית לטווח קצר. שוק העבודה ממשיך להיות חזק, כאשר שיעור האבטלה ירד קלות ל-4.7%, במקביל לעלייה קלה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. השכר הממוצע עלה בשנה האחרונה ב-2.8, קרוב לשיעור העלייה הגבוה ביותר ב-7 שנים האחרונות. ליבת מדד ה-PCE עלה בחודש פברואר ב-2.1% (בחישוב שנתי), מעל ליעד הפד שעומד על 2%. נתוני הצמיחה של הרבעון הרביעי עודכנו כלפי מעלה ל-2.1%, בעיקר עקב עדכון חד בנתוני הצריכה הפרטית ל-3.5% (לעומת 3% באומדן הקודם). הנתונים משוק הנדל"ן ממשיכים להיות חיוביים ברובם: מכירות בתים בתהליך עלו ב-5.5% בחודש פברואר, שיעור חד מהצפוי (2.3%) ומדד מחירי הבתים Case-Shiller עלה ב- 5.7% (בחישוב שנתי).

אירופה:

ממשיכים להתפרסם נתונים חיוביים מעל הצפי. הבנק המרכזי הותיר את הריבית ברמה של 0% ואותת כי התאוששות בכלכלה האירופאית תופסת מומנטום אחרי ארבע שנים של דשדוש וכי הסיכונים בכלכלה פחתו. הנציבות האירופית העלתה את תחזית צמיחת כלכלת גוש האירו בשנת 2017 ל-1.6%, לעומת 1.5% בתחזית הקודמת. הנציבות צופה כי לראשונה מזה כ-9 שנים, תירשם בשנת 2017 צמיחה בכל מדינות גוש האירו. בנוסף, לפי התחזית המעודכנת, שיעור האבטלה הממוצע ב-2017 יגיע ל-9.6%, לעומת 10% ב-2016.

בבחירות בהולנד, אשר פתחו עונת הבחירות באירופה, הובס המועמד של הימין הקיצוני. תוצאות אלה שלחו מסר מרגיע לשווקים שחששו מהתחזקות המועמדים הקיצוניים במדינות המובילות באירופה, צרפת וגרמניה. בריטניה החלה את הליך הפרישה מהאיחוד האירופי ב-29 במרץ. בריטניה תחתור לברקזיט  "קשה", כלומר היפרדות מלאה מהאיחוד האירופי, בהתאם להצבעת אזרחיה. עם זאת, ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, מעוניינת להישאר בקשרים מלאים עם אירופה.

אסיה:

הבנק המרכזי הותיר את מדיניותו המוניטארית על כנה ואותת כי אינו מצפה להרחבה נוספת של תכנית התמריצים בתקופה הקרובה.  ליבת האינפלציה עלתה ב-0.2% (בחישוב שנתי), אך עדיין נותרה ברמה נמוכה ורחוקה מהיעד של הבנק המרכזי (2%).

שיעור האבטלה ירד קלות ל-2.8%, רמתו הנמוכה ביותר מאז 1994. הייצור התעשייתי עלה בחדות ב-4.8% (בחישוב שנתי) ומנגד, הוצאות משקי הבית ירדו בחודש פברואר ב-3.8% (בחישוב שנתי).

בסין קבע הממשל כי יעד הצמיחה לשנת 2017 יעמוד על כ-6.5%, זאת בהשוואה ליעד של בין 6.5%-7% בשנת 2016. מדד המחירים ליצרן עלה ב-7.8% (בחישוב שנתי), העלייה החדה ביותר מאז 2008 התומכת גם בעליית האינפלציה הגלובאלית בעקבות כך שסין הינה היצואנית הגדולה ביותר בעולם. 

הערכות להמשך שנת 2017:

רמת הסיכון והתנודתית בשווקים יוותרו גבוהות. מבין האיומים אשר ישפיעו על הכלכלה העולמית ניתן למנות את הקשיים העברת רפורמות בארה"ב ופתיחת הסכמי סחר בין ארה"ב לבין המדינות המובילות, בחירות בצרפת ובגרמניה, ה-Brexit בבריטניה, משבר החוב היווני ועוד. בישראל אנו צופים עליה מתונה באינפלציה, אשר תיוותר מתחת לגבול התחתון של בנק ישראל. בשל כך, אנו מעריכים כי סביבת הריבית תיוותר נמוכה השנה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות. 

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש פברואר 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה ( 01.03.17)

מבט עולמי:

בסוף פברואר, נאם טראמפ בפני הקונגרס האמריקאי את נאומו הראשון מאז השבעתו לנשיאות. הנשיא חזר על כוונותיו להוציא לפועל את התוכניות הכלכליות, ביניהן הרחבה מאסיבית בהשקעות בתשתיות בהיקף של טריליון דולר וביצוע רפורמה מקיפה בחוקי המס. הנשיא קרא לשנות את רפורמת הבריאות של אובמה, ה"אובמהקר", ולטפל ביד קשה במהגרים לא חוקיים.

ישראל:

 

לפי אומדן ראשון, הכלכלה צמחה ברבעון הרביעי של 2016 בקצב גבוה של 6.2% (בחישוב שנתי), לאחר צמיחה של 4.2% (בחישוב שנתי) ברבעון השלישי. בסיכום שנת 2016 הכלכלה צמחה ב-4%, לאחר צמיחה של 2.5% בשנת 2015. האצת הצמיחה במחצית השניה של 2016, נבעה בעיקר מהיצוא שצמח בקצב של 4.5% וההשקעות שצמחו בקצב גבוה של 10.2%. 
שני הגורמים המהותיים שהשפיעו על הצמיחה ב-2016 היו רכישה מוגברת של מכוניות ושדרוג המפעל של אינטל, אשר תרמו כ-0.5%. הצריכה הפרטית האטה בקצב התרחבותה כשעלתה רק ב-4.9%, לעומת צמיחה של 7.4% במחצית הראשונה של 2016.

 

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בחודש ינואר, בדומה לצפי הכלכלנים. עיקר הירידה נרשמה בסעיפי הלבשה והנעלה (9.2%), ירקות טריים (1.2%) ותרבות ובידור (1%). מנגד, נרשמה עלייה בסעיף פירות טריים (2.7%) ובסעיף תחזוקת הדירה (1.2%). ב-12 החודשים האחרונים המדד הכללי עלה ב-0.1%.

שוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה ונמצא קרוב לתעסוקה מלאה. בחודש ינואר נותר שיעור האבטלה יציב ברמה של 4.3%, בהשוואה לחודש קודם. בגילאי העבודה העיקריים 25-64, שיעור האבטלה ירד מעט ל-3.7%, בהשוואה ל-3.8% בחודש דצמבר, במקביל לירידה בשיעור ההשתתפות ל-80%, בהשוואה ל-80.1% בדצמבר.  

יתרות המט"ח של בנק ישראל חצו בינואר את רף ה-100 מיליארד דולר, והוא קרוב לגבול העליון שקבעה הנגידה (110 מיליארד דולר).  על אף רכישות המט"ח, נמשכת התחזקות השקל מול סל המטבעות.

ארה"ב:

 

הפרוטוקולים שפורסמו מהחלטת הריבית האחרונה בארה"ב מצביעים על אי ודאות גבוהה בנוגע להעלאת ריבית אפשרית באמצע חודש מרץ. ההסתברות להעלאת ריבית בחודש מרץ עלתה ל- 82%. כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון הרביעי בקצב שנתי של 1.9%, ללא שינוי בהשוואה לנתונים הראשוניים, כשתחזית הכלכלנים היתה לצמיחה חדה יותר של 2.1%. בשנת 2016  כולה, צמחה כלכלת ארה"ב ב1.6% - , שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז שנת 2011, לאחר צמיחה של  2.6% בשנת .2015 
התפוקה התעשייתית ירדה ב-0.3% בחודש דצמבר, הירידה החדה מאז ספטמבר, אך פחות מתחזית הכלכלנים שציפו לירידה של 0.4%. מדד המחירים לצרכן קפץ בינואר ב-0.6%, רמתו הגבוהה ביותר זה ארבע שנים ומעל תחזית הכלכלנים שעמדה על 0.3%. המכירות הקמעונאיות צמחו בינואר ב-0.4%, על רקע הגידול במכירות של תחנות דלק ומסעדות. תחזית הכלכלנים היתה לגידול מתון של 0.1% בינואר.

 

גירעון הסחר של ארה"ב התרחב קלות בשנת 2016 ל- 502.3 מיליארד דולר, הגירעון הגדול ביותר מאז שנת 2012. הגירעון התרחב בעקבות כך שנתון היצוא מארה"ב התכווץ יותר מנתון היבוא לארה"ב, על רקע חולשת הכלכלה העולמית והתחזקות הדולר אשר ייקרה את מחיריהם של מוצרים אמריקאים לקונים בחו"ל.

אירופה:

הנציבות האירופית העלתה את תחזית צמיחת כלכלת גוש האירו בשנת 2017 ל-1.6%, לעומת 1.5% בתחזית הקודמת. הנציבות צופה כי לראשונה מזה כ-9 שנים, תירשם בשנת 2017 צמיחה בכל מדינות גוש האירו. בנוסף, לפי התחזית המעודכנת, שיעור האבטלה הממוצע ב-2017 יגיע ל-9.6%, לעומת 10% ב-2016.

מדד מנהלי הרכש המשוקלל של גוש האירו עלה בחודש פברואר ב-1.6 נקודות ל-56 נקודות (לפי הערכה ראשונית), רמתו הגבוהה ביותר ב- 6 שנים האחרונות. רמת המדד מאותתת על האצה קלה בקצב צמיחת הכלכלה האירופאית ברבעון הראשון של 2017 ל-0.6% (במונחים רבעוניים) ולכ- 2.4% (במונחים שנתיים). בחלוקה למדינות, העליה החדה ביותר הינה במדד של צרפת שעלה ל-56.2 נקודות, רמתו הגבוהה ביותר משנת 2012. עלייה חדה נרשמה גם במדד מנהלי הרכש של גרמניה שעלה ל- 56.1 נקודות, רמתו הגבוהה ביותר מאז שנת 2014.

המכירות הקמעונאיות בבריטניה רשמו ירידה, חודש שלישי ברציפות, מה שמעלה את החשש, כי האינפלציה גורמת לצרכנים לדחות או לבטל רכישות. המכירות הקמעונאיות באינטרנט ובחנויות ירדו בינואר ב-0.3%, אחרי ירידה של 2.1% בדצמבר, לעומת צפי הכלכלנים לעלייה במכירות.

אסיה:

הייצוא הסיני עלה בינואר ב-7.9% (בחישוב שנתי), לאחר ירידה של 6.2% בדצמבר (בחישוב שנתי). עליית הביקושים הפנימיים בסין, יחד עם עליית מחירי הסחורות, הובילו לעלייה חדה גם בהיקף הייבוא לסין ל-16.7% בינואר (בחישוב שנתי), לאחר עליה של 3.1% בדצמבר (בחישוב שנתי).  העודף המסחרי עומד כעת על 51.3 מיליארד דולר.

מדד המחירים לצרכן בסין עלה בינואר ב-2.5%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הזינוק החד ביותר מזה שנתיים. תחזית האנליסטים עמדה על עלייה של 2.4%.

הצמיחה בכלכלת יפן האטה בשנת 2016 בשל קיפאון בהוצאות הצרכנים במדינה והגיעה ל-1%, לעומת 1.2% ב-2015. הייצוא היפני עלה בחודש ינואר ב-1.3% (במונחים שנתיים), יותר נמוך מהצפי שעמד על 5%. מנגד, מדד מנהלי הרכש של מגזר התעשייה עלה ב-0.8 נקודות ל-53.5, רמתו הגבוהה ביותר משנת 2014.

ערכות להמשך שנת 2017:

התנודתית הגבוהה צפויה להמשיך ללוות אותנו בהמשך השנה והיא תושפע מריבוי אירועים פוליטיים ומהשפעתם על הכלכלות. בארה"ב המשקיעים יעקבו אחרי ביצוע השינויים המתוכננים ע"י הנשיא הנבחר. להערכתנו, קצב העלאת הריבית בארה"ב יהיה מתון יותר מכפי שמצופה בשוק. באירופה, יערכו בהמשך השנה בחירות במספר מדינות מובילות, זאת לצד אי-הוודאות סביב נושא ה-Brexit בבריטניה. בישראל אנו צופים עליה מתונה באינפלציה, אשר תיוותר מתחת לגבול התחתון של בנק ישראל. על רקע כל אלו, אנו מעריכים, כי סביבת הריבית תיוותר נמוכה השנה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת, אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות.  

________________________________________________

סקירה פיננסית לסיכום חודש ינואר 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >> יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

טרמאפ הושבע לנשיאות ארה"ב ומאז הספיק לחתום על יציאה מהסכם הסחר הטרנס-פסיפי (TPP) שבין ארה"ב לבין 11 מדינות.  ההסכם מחייב את המדינות השותפות לסטנדרטים גבוהים בכל הקשור לחוקי עבודה, איכות הסביבה וכדומה. המרוויחה העיקרית מביטול ההסכם הינה סין, בעקבותהאפשרות לכך שהיא תצטרף להסכם במקום ארה"ב.

קרן המטבע מעריכה, כי כלכלת העולם תצמח ב-2017 ב- 3.4%, עם זאת, הכלכלן הראשי של הקרן הבהיר, כי לנוכח אי הבהירות באשר למדיניות הממשל האמריקאי החדש, הסיכוי לזעזועים גבוה יחסית. תחזית הצמיחה של ארה"ב והאיחוד האירופי עלתה ב-0.1% לצמיחה של 2.3% ו-1.6% בהתאמה.

ישראל:

בנק ישראל החליט להותיר את ריבית פברואר ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%, בעיקר בעקבות האינפלציה השלילית בשנת 2016, צפי אינפלציה נמוכה  בשנה הקרובה והתחזקות השקל מול הדולר. מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר נותר ללא שינוי ובסיכום שנת 2016 המדד ירד בשיעור של 0.2%, מדובר בשנה שלישית ברציפות של דפלציה. מקורה של האינפלציה השלילית השנה הוא בהמשך המדיניות הממשלתית להפחתת יוקר המחייה ובייסוף השקל מול סל המטבעות. המדד המשולב לבחינת המשק עלה ב- 3.7% בשנת 2016, בדומה לאומדן המוקדם של הלמ"ס לצמיחת המשק. יבוא מוצרי הצריכה, הפדיון של ענפי המסחר והשירותים ויצוא השירותים היו הרכיבים בעלי התרומה הגדולה ביותר לגידולו של המדד. מנגד, הייצור התעשייתי ויצוא הסחורות ירדו ומיתנו את קצב עליית המדד. 
יצוא השירותים בחודש נובמבר עלה ב- 5.5%, לעומת חודש קודם, בעקבות זינוק במכירות חברות הזנק. מתחילת השנה יצוא השירותים עלה ב-12.4%, כאשר המכירות של חברות הזנק הכפילו את עצמם כשעלו ב- 215%. שוק העבודה ממשיך להצביע על איתנות והתקרבות לתעסוקה מלאה. בחודש דצמבר 2016 שיעור האבטלה ירד לרמה נמוכה של 4.3%, לעומת 4.5% בחודש נובמבר. שיעור ההשתתפות ירד מעט ל- 64% בחודש דצמבר, לעומת 64.2% בחודש קודם. 

ארה"ב:

כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון הרביעי 2016 ב- 1.9%, פחות  מהצפי ומהצמיחה ברבעון קודם שעמדה על 3.5%. בסיכום המחצית השנייה של 2016, כלכלת ארה"ב צמחה בשיעור גבוה יחסית של 2.7%, לאחר צמיחה של 1.1% במחצית הראשונה של השנה. הירידה בקצב הצמיחה ברבעון רביעי התרחש בעיקר בגלל האטה בקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית והירידה ביצוא. מנגד, ההשקעות בבנייה למגורים תמכו בצמיחה.  מדד המחירים לצרכן עלה ב- 2.1% בשנת 2016, רמתו הגבוהה ביותר בחמש שנים האחרונות. הפד הותיר את ריבית ארה"ב על כנה ברמה של 0.5%-0.75%. חברי הפד רואים שיפור בסנטימנט הכלכלי אך מבקשים עדויות מוחשיות ליציבות וצמיחה כלכלית בטרם יעלו שוב את הריבית.

אירופה:

הבנק המרכזי הותיר את הריבית ברמה של 0% ואת הריבית על הפקדונות ברמה של -0.4%  כאשר הוא מאותת על גמישות במתכונת תוכנית רכישות האג"ח בהתאם לתנאים פיננסיים ותוואי האינפלציה. בחודש דצמבר עלתה האינפלציה בגוש האירו ב-1.1% (בחישוב שנתי), מעט מעל ציפיות האנליסטים ולעומת 0.6% בחודש קודם. אינפלציית הליבה (ללא אנרגיה ומזון) עלתה ב- 0.9%, הקצב המהיר ביותר בארבעת החודשים האחרונים.  בחלוקה למדינות, האינפלציה בגרמניה עלתה ב- 1.7%, ב- 0.8% בצרפת וב- 0.5% באיטליה. שיעור האבטלה בגוש האירו נותר ללא שינוי בנובמבר ברמה של 9.8%, בדומה לצפי. שיעור האבטלה בספרד נותר יציב ברמה של  19.2%, בצרפת ירד לרמה של 9.5% ובאיטליה עלה לרמה של 11.9%.

ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, נשאה נאום ובו היא ציינה בין היתר, כי בריטניה תחתור לברקזיט  קשה, כלומר היפרדות מלאה מהאיחוד האירופי, בהתאם להצבעת אזרחיה. עם זאת, הדגישה תרזה מיי את רצונה של בריטניה להישאר בקשרים מלאים עם אירופה. בית המשפט העליון הקבע כי ההסכם להיפרדות מהאיחוד האירופאי יובא להצבעה בפרלמנט.

אסיה:

ביפן, הייצוא עלה בחודש דצמבר בשיעור חד של 5.4% (בחישוב שנתי). מדובר בעלייה הראשונה מזה כשנה בהובלה של הייצוא לסין שעלה ב- 12.5%. האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה ועמדה על 0.1% (בחישוב שנתי) דצמבר 2016.

סין צמחה ב- 6.8% ברבעון הרביעי, הקצב המהיר מאז הרבעון הרביעי של 2015, אך סך הצמיחה ב-2016 הסתכם ב-6.7%, הצמיחההנמוכה ביותר מאז 1990.  קרן המטבע (IMF) העלתה את תחזית הצמיחה לסין ב-2017 ל- 6.5%, לעומת צפי לצמיחה של 6.2% בתחזית הקודמת. הממשל הסיני פועל להורדת מינוף המגזר העסקי וקירור שוק הנדל"ן שצפויי לתמוך בצמיחת הכלכלה. 

הערכות לרבעון הראשון של שנת 2017 

שנת 2017 תאופיין בתנודתית גבוהה ותושפע מריבוי אירועים פוליטיים ומהשפעתם על הכלכלות. בארה"ב המשקיעים יעקבו אחרי השינויים המתוכננים ע"י הנשיא הנבחר, כגון: פתיחת הסכמי סחר, הקלות במס, גידול בהשקעות ועוד. באירופה השנה תהיה שנת בחירות במספר מדינות, כאשר ה-Brexit ומשאל העם באיטליה עלולים ליצור תגובת שרשרת, ובכך להשפיע על כל אירופה. בישראל אנו צופים עליה מתונה באינפלציה, אשר תיוותר מתחת לגבול התחתון של בנק ישראל. ובשל כך, אנו מעריכים כי סביבת הריבית תיוותר נמוכה השנה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. לכן, כדאי לנצל הזדמנויות שתווצרנה בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת, אנו ממשיכים להמליץ לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות.  

________________________________________________

סקירה פיננסית לסיכום חודש דצמבר 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי >> יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

שנת 2016 התאפיינה בתנודתיות בשווקים הגלובאליים בעקבות חששות ממשבר הבנקים באירופה, תוצאות משאל העם בבריטניה בו הוחלט על יציאה מגוש האירו (BREXIT), משאל עם באיטליה, בחירות בארה"ב וחשש למשבר בסין. בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב, מתחילה להשפיע כאשר מדד הסנטימנט הצרכני בארה"ב עלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז תחילת שנות ה-2000. מלבד ארה"ב, אירופה עשויה להפיק תועלת מהמדיניות של טראמפ שהבטיח בין היתר לחתוך מיסים ולהוריד את מס החברות מ-35% ל-15%. צמיחה מהירה מבוססת ביקושים בארה"ב עם דולר חזק עשויים לתרום להתאוששות של גוש האירו, כשארה"ב מהווה את היעד ייצוא העיקרי שלו.

ישראל: 

 בנק ישראל הותיר את ריבית חודש ינואר 2017 על כנה, ברמת שפל של 0.1%. הבנק מעריך כי הריבית תיוותר ברמה הנמוכה ברבעונים הקרובים ותעלה ל-0.25% רק ברבעון הרביעי של 2017.  ההחלטה של בנק ישראל מגיעה על רקע התחזקות השקל מול סל המטבעות בחודש החולף והאינפלציה שממשיכה להיות שלילית. בנוסף, הבנק העלה את תחזית הצמיחה השנה ל 3.5%, לעומת 2.8% בתחזית הקודמת, זאת בעקבות עדכון כלפי מעלה של נתוני הצמיחה במחצית הראשונה של השנה. בבנק ציינו כי הצמיחה תחזור להתבסס על יצוא ופחות על הצריכה הפרטית, המהווה את קטר הצמיחה המרכזי של המשק בשנים האחרונות. 

 

מדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר ירד ב-0.4%, גבוה מהצפי של החזאים לירידה של 0.1%. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים: ירקות ופירות טריים (5.9%), תחבורה (0.6%) ומזון (0.4%). מתחילת השנה ירד המדד ב- 0.2% וב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית בשיעור של 0.3%.  האומדן הראשוני לצמיחת המשק ב- 2016 עומד על 3.8%, לעומת צמיחה של 2.5% בשנת 2015. העלייה בתוצר משקפת עלייה בהוצאה לצריכה פרטית (6.1%), בהוצאה לצריכה ציבורית (3.8%), בהשקעות בנכסים קבועים (11%) וביצוא סחורות ושירותים (3%).

 

ארה"ב:

הפד העלה את הריבית ב- 0.25% לרמה של 0.5%-0.75%. חברי הפד צופים התחזקות נוספת של שוק העבודה בשנה הבאה וניתן יהיה להגביר את קצב העלאות הריבית לשלוש העלאות ב-2017, לעומת 2 העלאות ריבית בתחזית הקודמת. כמו כן, הפד הנמיך את תחזיתו לצמיחה לרבעון הנוכחי ולרבעון הראשון של 2017. כלכלני הבנק צופים כעת צמיחה של 1.8% ברבעון הרביעי לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 2.5%, וצמיחה של 1.7% ברבעון הראשון לעומת התחזית הקודמת לצמיחה של 2.4%. הורדת התחזית הייתה בעיקר כתוצאה מהרעה בנתוני תפוקה תעשייתית וניצול כושר הייצור וכן נתוני דיור. הנתון הסופי לצמיחת התמ"ג ברבעון השלישי השנה עמד על 3.5%, גבוה מנתון הקודם (3.2%) ומתחזית הכלכלנים (3.3%). מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש נובמבר, בדומה לצפי. בשוק העבודה נמשך גידול בבמספר המשרות וירידה באבטלה אשר הגיעה ל-4.6%.

אירופה:

הבנק המרכזי של אירופה (ECB) הודיע על הארכת תכנית ההרחבה הכמותית (QE) עד סוף 2017, אך גם על צמצום היקף רכישות האג"ח החודשי החל מחודש אפריל מ-80 מיליארד אירו ל-60 מיליארד אירו. בנוסף, החליט הבנק על שינוי המח"מ המינימלי שמותר ל-ECB לרכוש משנתיים לשנה וכן על ביטול מגבלת התשואה המינימלית. מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-0.6% בקצב שנתי בחודש נובמבר, בדומה לצפי. בתחילת החודש התקיים משאל העם באיטליה בנושא השינויים בחוקה. בעקבות זכייתם של מתנגדי הרפורמות, הודיע ראש הממשלה רנצי על התפטרותו. הפרלמנט האיטלקי אישר הקמה של 

קרן לחילוץ בנקים בהיקף של 20 מיליארד אירו. הקמת הקרן תאפשר נזילות למערכת הבנקאית ובכך תציל אותה מקריסה.   

אסיה:

ביפן הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%- ואת יעד תשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים על 0%. תכנית הרכישות נותרה ללא שינוי והבנק המרכזי ימשיך לרכוש את  האג"ח הממשלתיות בקצב שנתי של 80 טריליון יין. בהודעת הריבית ציין הבנק כי הכלכלה היפנית ממשיכה להתאושש בקצב מתון, אך העלה את התחזיות של היצוא והתפוקה התעשייתית. בסין מדד המחירים לצרכן עלה בנובמבר ב-2.3% בחישוב שנתי, עלייה חודשית שלישית ברציפות, אולם היא נותרת מתחת ליעד שהציבה הממשלה (3%). נתוני האינפלציה הושפעו בעיקר מעלייה במחירי המזון.

הערכות לרבעון הראשון של שנת 2017 

שנת 2017 תאופיין בתנודתית גבוהה ותושפע מריבוי אירועים פוליטיים ומהשפעתם על הכלכלות. בארה"ב המשקיעים יעקבו אחרי התקיימות השינויים המתוכננים ע"י הנשיא הנבחר, כגון: פתיחת הסכמי סחר, הקלות במס, גידול בהשקעות ועוד. באירופה השנה תהיה שנת בחירות במספר מדינות, כאשר ה- BREXITומשאל העם באיטליה עלולים ליצור תגובת שרשרת ובכך להשפיע על כל אירופה. בישראל אנו צופים עליה מתונה באינפלציה, אשר תיוותר מתחת לגבול התחתון של בנק ישראל, ובשל כך, אנו מעריכים כי סביבת הריבית תיוותר נמוכה השנה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות.  

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש נובמבר 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי >> חן יצחק, אנליסטית

מבט עולמי:

באירופה קיים חוסר וודאות פוליטית לקראת משאל העם באיטליה ובחירות הצפויות להתקיים במספר מדינות מפתח בשנה הבאה.

 

החוזים העתידיים על ריבית הבנק המרכזי של ארה"ב מצביעים על עליית ריבית, בסיכוי של כ-98%, לרמה של 0.75%-0.5% בפגישת הפד בדצמבר. קיים פער במדיניות המוניטרית בין אירופה לארה"ב, וזאת למרות הנתונים הכלכליים החיוביים בשתי היבשות.

 

ישראל:

חברת דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' העלתה את דירוג האשראי של ישראל לרמה של A עם תחזית יציבה, וציינה כי המדינה ממשיכה לרשום עודף בחשבון השוטף.  בכל שנה משנת 2003, ובשנת 2015 רשמה ישראל שיא עם עודף של 4.6% מהתוצר. שוק העבודה המקומי ממשיך להפגין איתנות כאשר שיעור האבטלה בגילאי 15 ומעלה עמד על 4.5% בחודש אוקטובר, עם שיעור השתתפות של 64.1%.

מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.2% בחודש אוקטובר. עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים: פירות טריים (4%), הלבשה והנעלה (3.9%) ושירותי חינוך (0.7%). מנגד, ירידות מחירים נרשמו בסעיף תרבות ובידור (0.7%). מתחילת השנה המדד עלה ב- 0.2% וב-12 החודשים האחרונים המדד ירד ב- 0.3%. סביבת האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה מהיעד של בנק ישראל.

בנק ישראל הותיר את ריבית חודש דצמבר ללא שינוי, ברמת שפל של 0.1%. בנימוקים להחלטה ציינו בוועדה המוניטארית את קצב האינפלציה השנת,  שעדיין שלילי והרבה מתחת ליעד של הבנק (3%-1%), היחלשות השקל מול הדולר וחוסר הוודאות שנוצר בשווקים בכל הנוגע למדיניות הכלכלית העתידית של טראמפ.

ארה"ב:

כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השלישי בקצב שנתי של 3.2% (אומדן משני), קצב הצמיחה המהיר מזה כשנתיים, לעומת קצב צמיחה של 1.4% שנרשם ברבעון השני. מתחילת השנה התוצר צמח ב-1.6%. העלייה בצריכה הפרטית (המייצגת 70% מהפעילות הכלכלית) תרמה לצמיחה כשעלתה ב-2.8% ברבעון השלישי, העליה החדה ביותר מאז 2002. בנוסף ההשקעות העסקיות במבנים תרמו לצמיחה עם זינוק של 10.1% לעומת האומדן הראשוני שעמד על עלייה של 5.4%. פעילות הייצור רשמה עליה מפתיעה בנובמבר לשיא של שנה וחצי. מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור בחודש נובמבר עלה ל- 53.9 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מחודש מרץ 2015.

סקר התעסוקה ADP הצביע על תוספת של כ- 216 אלף משרות לשוק הפרטי בארה"ב בחודש נובמבר, לעומת תחזיות לתוספת של 170 אלף מקומות עבודה בלבד. 

אירופה:

ב-4 לדצמבר, צפוי להתקיים משאל העם באיטליה בנוגע לשינוי החוקה במדינה. ראש הממשלה רנצי, הוא היוזם של משאל העם ומאיים להתפטר מתפקידו במידה ויפסיד במשאל העם. התפטרותו של רנצי עלולה להגביר את חוסר הוודאות הפוליטית בכלכלה השלישית בגודלה בגוש האירו.

גוש האירו צמח ברבעון השלישי של השנה ב0.3%. הגוש נהנה מהתאוששות כלכלית מתונה בעיקר הודות לצמיחה העקבית בכלכלת גרמניה והודות לתמריצים של הבנק המרכזי. שיעור האבטלה נותר על רמה של 10%, אך מספר המובטלים ירד ב- 101 אלף בספטמבר ל- 16.18 מיליון מובטלים. האבטלה בגוש האירו נמצאת במגמת ירידה בשנתיים האחרונות עם פערים משמעותיים בקרב המדינות: בגרמניה האבטלה עומדת על 4.1%, בהשוואה לספרד 19.3% ויוון 23.2%.

מדד מנהלי הרכש המשוקלל של גוש האירו עלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2015. המדד עלה בחודש נובמבר ב-0.8 נקודות ל-54.1 נקודות. בחלוקה למדינות, המדד המשוקלל של צרפת עלה ל-52.3. מנגד, המדד המשוקלל של גרמניה ירד ל- 54.9.

אסיה:

ביפן, נתוני התמ"ג הראשוני של הרבעון השלישי הפתיעו לטובה והצביעו על צמיחה של 2.2% (בחישוב שנתי), לעומת צפי לעלייה של 0.8% בלבד. המאזן המסחרי בסחורות בחודש אוקטובר הצביע על עליה בעודף בחשבון השוטף. הייצוא היפני ירד בחודש אוקטובר ב- 10.3% (בחישוב שנתי) והייבוא ירד ב- 16.5% (בחישוב שנתי).  האינפלציה עלתה ל-0.1% באוקטובר ומדד הליבה עלה ל-0.2%, עלייה ראשונה מזה ארבעה חודשים ועדיין רחוקה מהיעד של הבנק המרכזי. בסין, מדד מנהלי הרכש בענף הייצור ירד לרמה של 50.9 נקודות בחודש נובמבר, לעומת צפי לירידה של 51 נקודות. זהו החודש החמישי ברציפות בו המדד מעיד על התרחבות בפעילות התעשייתית.

הערכות לרבעון הרביעי של 2016

לאור הנתונים הכלכליים החיוביים בארה"ב, אנו מעריכים כי הפד יעלה את הריבית בפגישתו הקרובה אך קצב העלאות הריבית יתבצע באופן הדרגתי. בישראל לעומת זאת, אנו לא צופים עליית ריבית לפחות עד הרבעון האחרון של שנת 2017, לאור העדר מחוללי אינפלציה משמעותיים, ולאור סביבת הריבית הנמוכה. להערכתנו משאל העם באיטליה בתחילת דצמבר יגביר את התנודתיות באירופה בעקבות אי הוודאות בדבר תוצאותיו. 

אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה וסביבת הריבית הנמוכה אשר תמשיך למתוך בשוקי ההון בעולם, ומיוחד לאור ההזדמנויות שנוצרו בשווקים. יחד עם זאת, ולאור התנודתיות הגבוהה אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון. 

 

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוקטובר 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי >> חן יצחק, אנליסטית

מבט עולמי:

קרן המטבע הבינלאומית הותירה את תחזית הצמיחה ללא שינוי (בהשוואה לעדכון ביולי) על 3.1% בשנת 2016, ו-3.4% בשנת 2017. הקרן עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה של ארה"ב לשנת 2016 ל- 1.6%, מצמיחה של2.2%,  בעקבות הצמיחה הנמוכה ברבעון השני. מנגד, תחזית הצמיחה, הן של גוש האירו והן של גרמניה עודכנה כלפי מעלה ל-1.7% בשנת 2016. תחזית הצמיחה של סין נותרה ללא שינוי- 6.6% השנה ו-6.2% בשנת 2017, אך קרן המטבע הזהירה מהתלות ההולכת וגדלה של סין באשראי.

ישראל:

צמיחת המשק במחצית הראשונה של השנה עודכנה ל-3.2% בחישוב שנתי, מ-3% באומדן הקודם, המשקפת עליות בצריכה הפרטית (7.2%), בהשקעות בנכסים קבועים (13.4%) וביצוא הסחורות והשירותים (12.5%).

מדד מנהלי הרכש של מגזר התעשייה ירד בחודש ספטמבר ב- 4.9 נקודות ל-52.1 נקודות, רמה עדיין גבוהה יחסית המצביעה על התרחבות בפעילות. בחלוקה לרכיבים, רכיב ההזמנות לייצוא ירד בחודש ספטמבר ב-6 נקודות ל-53.3 נקודות, אך רמתו הממוצעת ברבעון השלישי (55.5 נקודות) ממשיכה להצביע על התרחבות בצריכה הפרטית. מנגד, רכיב הביקושים לייצוא ירד בחודש ספטמבר ב-13.4 נקודות לרמה של 50 נקודות המצביעה על קיפאון בייצוא התעשייתי.

שוק העבודה המקומי ממשיך להפגין איתנות כאשר שיעור האבטלה בגילאי 15 ומעלה עמד על 4.9% בחודש ספטמבר, עם שיעור השתתפות של 64.3%.

ארה"ב:

כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השלישי בקצב שנתי של 2.9% (אומדן ראשוני), קצב הצמיחה המהיר מזה כשנתיים, לעומת קצב צמיחה של 1.4% שנרשם ברבעון השני. העלייה החדה במלאים תרמה לצמיחה של כ- 0.6% והייצוא עלה בחדות (10%) בעיקר בשל זינוק חד פעמי בייצוא פולי סויה לסין. לשלילה, הצריכה הפרטית התרחבה בקצב מתון מהציפיות (2.1% לעומת צפי לעליה של 2.6%) וההשקעות בבניה למגורים התכווצו ב- 6.2%.

דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר הצביע על תוספת של כ- 156 אלף משרות חדשות, כאשר הקצב הממוצע של הגידול במשרות החדשות בשלושת החודשים האחרונים עומד על כ-190 אלף. שיעור ההשתתפות בכח העבודה עלה בחודש ספטמבר ל-62.9% ובעקבות כך שיעור האבטלה עלה מעט ל-5%.

אירופה:

הנגיד מריו דראגי הותיר את הריבית בגוש האירו ברמה של 0% ואת הריבית על הפיקדונות על מינוס 0.4%.  בנוסף, דראגי הותיר את היקף רכישות האג"ח בהיקף של 80 מיליארד אירו, זאת עד לשינוי מהותי לדבריו ברמת האינפלציה. האינפלציה עלתה בחודש ספטמבר ב-0.4% בחישוב שנתי בעיקר עקב עליית מחירי האנרגיה. ליבת האינפלציה עלתה ב- 0.8% בחישוב שנתי, עדיין רחוקה מיעד ה- ECB.

מדד מנהלי הרכש המשוקלל של גוש האירו עלה בחדות ב-1.1 נקודות ל- 53.7 נקודות בחודש אוקטובר, רמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2015. בחלוקה למדינות, המדד המשוקלל של גרמניה עלה ב- 2.3 נקודות ל- 55.1. מנגד, המדד המשוקלל של צרפת ירד ב-0.6 נקודות ל-52.2.

אסיה:

סין צמחה ברבעון השלישי בקצב שנתי של 6.7%, בדומה לרבעון הקודם ובדומה לצפי הכלכלנים. נתוני הצמיחה הצביעו על עלייה בצריכה הפרטית ב-10.7% בחישוב שנתי, הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2015 ועלייה בהשקעות בענפי המשק. מנגד, התעשייה הסינית התרחבה ב-6.1% בחישוב שנתי, לעומת קצב שנתי של 6.3% בחודש קודם.

ביפן, נתוני המאקרו לרבעון השלישי המשיכו להצביע על צמיחה מתונה. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד בחודש ספטמבר ב-1.4 נקודות ל-48.2 נקודות והוביל לירידת המדד המשוקלל לרמה של 48.9 נקודות, נתון המצביע על התכווצות.

הערכות לרבעון הרביעי של 2016:

 לאור ההתרחשויות המאקרו – גלובליות האחרונות אנו סבורים כי התנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל צפויה להימשך גם אל תוך הרבעון הרביעי של שנת 2016. להערכתנו, הבחירות לנשיאות בארה"ב ב-8 לנובמבר ומשאל העם הצפוי באיטליה בדצמבר (בנוגע לרפורמות חוקתיות אותן מנסה רוה"מ להעביר), עלולים להגביר את התנודתיות בשווקים בעקבות אי הוודאות.

אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף וסביבת ריבית הנמוכה תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם ובמיוחד לאור ההזדמנויות שנוצרו בשווקים. יחד עם זאת ולאור התנודתיות הגבוהה אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון.

_____________________________________

סקירה פיננסית לסיכום חודש ספטמבר 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי >> חן יצחק, אנליסטית

מבט עולמי:

הבנקים המרכזיים ממשיכים ואף מעמיקים במדיניות המוניטארית, במטרה להמריץ את הצמיחה ואת האינפלציה, בעקבות נתוני צמיחה נמוכים בעולם. קרן המטבע הבינלאומית הורידה בחדות את תחזית הצמיחה של ארה"ב ל-1.6% בשנת 2016, לעומת צמיחה של 2.2% בתחזית הקודמת, זאת עקב ירידה משמעותית בהיקף ההשקעות ובמלאים העסקיים. בנוסף, בקרן המטבע הורידו את תחזית הצמיחה של קנדה ב-0.2% , לצמיחה של 1.2% השנה, ולמקסיקו ב- 0.4% , והותירו ללא שינוי את תחזית הצמיחה של סין אשר עומדת על 6.6% בשנת 2016.

ישראל:

קצב הצמיחה בישראל ברבעון השני של השנה, עודכן כלפי מעלה ל-4%, לעומת 3.7% באומדן הראשוני, בהובלת הצריכה הפרטית שעלתה ב- 10%, היצוא ב- 7.9% וההשקעות ב- 5.2%.

מתחילת השנה נרשם שיפור בשוק העבודה המתבטא בירידה באבטלה לשיעור של 4.6% באוגוסט, ושיעור השתתפות שנותר יציב ועומד על 64.1%. שוק העבודה בגילאי העבודה העיקריים 25-64 התייצב ברמה נמוכה הקרובה לתעסוקה מלאה. שיעור ההשתתפות בגילאים אלו עומד על 80.3% בחודש אוגוסט ושיעור אבטלה עומד על 4%.

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש אוגוסט, כשב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית בשיעור של 0.7%. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים: מחירי נסיעות לחו"ל (2.2%), מחירי הלבשה והנעלה (4.9%) ומחירי הדלקים (4.3%). המדד השלילי בחודש אוגוסט מגיע אחרי 4 מדדים חיוביים.

ארה"ב:

הפד הותיר את הריבית ללא שינוי. כשנגידת הבנק האמריקאי, ג'נט יילן הצהירה במסיבת העיתונאים האחרונה כי הטיעונים בעד העלאת ריבית התחזקו וכי מרבית חברי הועדה מעריכים כי הריבית תעלה פעם אחת בשנת 2016. מדד ביטחון הצרכנים בארה"ב  זינק במפתיע לשיא של תשע שנים, ועל רקע הערכות כי הילרי קלינטון ניצחה בעימות הנשיאותי הראשון מול דונלד טראמפ. המדד טיפס בחודש ספטמבר לרמה של 104.1 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2007 לעומת רמה של 101.8  נקודות בחודש הקודם. תחזית הכלכלנים ציפצה לירידה של המדד לרמה של 99  נקודות.

כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השני בקצב שנתי של 1.4%, לעומת הערכות קודמות לצמיחה של 1.1% ומעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.3%. נתוני הצמיחה הצביעו על גידול בהשקעות העסקים (לעומת ירידה באומדן הראשוני) ועליה בצריכה הפרטית (4.3%) ברבעון השני.

אירופה:

הנגיד מריו דראגי הותיר את הריבית בגוש האירו ברמה של 0% זה החודש הרביעי ברציפות והותיר את הריבית על הפיקדונות על מינוס 0.4%.  בנוסף, דראגי לא שינה את היקף ומשך רכישות האג"ח, זאת עד לשינוי מהותי לדבריו ברמת האינפלציה. היו הערכות בשווקי ההון  להרחבת תכנית רכישות האג"ח ב- 1.8 מיליארד אירו בחודש.

הכלכלה האירופאית המשיכה בצמיחתה המתונה ברבעון השלישי כשעלתה ב- 0.3%. מדד מנהלי הרכש המשוקלל של גוש האירו ירד ב-0.3 נקודות ל- 52.6 נקודות בחודש ספטמבר, רמתו הנמוכה ביותר ב-20 החודשים האחרונים. בחלוקה למדינות, המדד המשוקלל של גרמניה ירד ב- 0.6 נקודות ל- 52.7, רמתו הנמוכה ביותר ב-16 חודשים האחרונים. מנגד, המדד המשוקלל של צרפת עלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז יוני 2015 ל- 53.3 נקודות.

אסיה:

הבנק המרכזי ביפן הותיר את הריבית על כנה והצהיר כי מדיניות התמריצים תיוותר ללא שינוי עד אשר רמת האינפלציה תתייצב ברמה הגבוהה מיעד האינפלציה (2%). בנוסף, הבנק המרכזי הודיע כי בכוונתו לעגן את התשואות הארוכות (10 שנים) קרוב לרמתן הנוכחית (סביב 0%), על ידי רכישות ומכירות של אגרות חוב בקצב של כ-80 טריליון יין לשנה.

בסין, הצמיחה התייצבה ברבעון השלישי, בין היתר על רקע האצת הפעילות בשוק הנדל"ן הסיני והמשך עליית מינוף המגזר העסקי. לפי ארגון ה- BIS ((Bank of International Settlements, היחס בין סך האשראי לתמ"ג בסין עלה לרמתו הגבוהה ביותר עד כה של 30.1. לטענת הארגון, יחס הגבוה מ-10 מעיד על התגברות הסיכון למשבר פיננסי בשלוש שנים הבאות.

הערכות לרבעון הרביעי של שנת 2016:

לאור ההתרחשויות המאקרו – גלובליות האחרונות אנו סבורים כי התנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל צפויה להימשך גם אל תוך הרבעון האחרון של שנת 2016. להערכתנו, אי הוודאות באשר להשלכות ה Brexit- על הכלכלה העולמית תגבר וסביר להניח שהפד' לא יעלה ריבית בהחלטתו הקרובה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם ובמיוחד לאור ההזדמנויות שנוצרו בשווקים. יחד עם זאת ולאור התנודתיות הגבוהה אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון.

______________________________________________

  סקירה פיננסית לסיכום חודש אוגוסט 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי >> עוזי לוי, אנליסט ראשי: 

מבט עולמי: הכנס בג'קסון הול הותיר את המשקיעים בעולם מבולבלים למדי

יו"ר הפדרל ריזרב ג'נט ילן, נשאה נאום בכנס של הבנקים המרכזיים בג'קסון הול ופתחה את נאומה באמירה כי הסיכויים להעלאת ריבית בקרוב עלו. ילן הוסיפה כי התחזית של הפדרל ריזרב משקפת צמיחה בשיעורים מתונים בשנים הקרובות, זאת במקביל לעלייה בסביבת האינפלציה שתנוע סביב רמת 2%, מרכז היעד שמוגדר כיציבות מחירים. סגן יו"ר הבנק הפדרלי, סטנלי פישר חיזק את דבריה של ילן וטען כי האפשרות לשתי העלאות ריבית השנה עדיין עומדות על הפרק. לדבריו, מספר העלאות הריבית השנה יהיה תלוי בנתונים שיפורסמו.

מהמחקר של חברת הדירוג P&S עולה כי הריבית השלילית באירופה משיגה את האפקט הרצוי, בין אם באמצעות עידוד מתן אשראי בנקאי או החלשת האירו- שהם בעלי השלכות חיוביות על הפעילות הכלכלית. לעומת זאת, אין כמעט עדויות המצביעות על ממצא דומה לגבי ביצועי הכלכלה ביפן. בנוסף לכך, התחזקות המטבע היפני הגבילה עוד יותר את השפעת הריבית השלילית.

ישראל:

קצב הצמיחה בישראל במחצית הראשונה של השנה עמד על 2.9%, לעומת 2% במחצית השנייה של שנת 2015, בהובלת הצריכה הפרטית שעלתה ב- 7.3% (בחישוב שנתי), במחצית הראשונה של השנה. העליה בצריכה הפרטית מבטאת עלייה בהוצאה לצריכה שוטפת (מזון, דיור), ועלייה בהוצאה למוצרים בני קיימא (ריהוט, ציוד למשקי הבית).

במחצית הראשונה של שנת 2016 נרשם שיפור בשוק העבודה שמתבטא בירידה באבטלה לשיעור של 4.8% ברבעון השני של השנה, ושיעור השתתפות שנותר יציב ועומד על 64.2%. השיפור בנתוני שוק העבודה ברבעון השני של 2016 בלט במיוחד בגילאי העבודה העיקריים 25-64. שיעור ההשתתפות בגילאים אלו רשם גידול משמעותי לכדי 80.1%, רמת שיא בקנה מידה היסטורי, ושיעור אבטלה שרשם ירידה חדה ל-4%, שפל היסטורי.

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש יולי, ב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית בשיעור של 0.6%. עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיף ירקות ופירות טריים (7.2%) , מנגד ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיף הלבשה והנעלה (8.2%).

ארה"ב:

סקטור הנדל"ן נהנה כעת מתקופה של ריבית נמוכה ומשיפור בנתונים הכלכליים של המשק האמריקאי (כמו שיעורי אבטלה נמוכים).  התחלות הבנייה עלו ב-2.1% בחודש יולי לקצב מרשים של 1.2 מיליון בתים בשנה ובנוסף, נתון מכירות בתים חדשים עלה ב-12.4% בחודש יולי, לאחר עליה של 3.5% בחודש הקודם. נתונים אלו מצביעים על המשך חוזקתו של סקטור הנדל"ן מתחילת השנה. ביטחון הצרכנים בארה"ב טיפס החודש לרמתו הגבוהה ביותר זה כמעט שנה הודות לשיפור בשוק התעסוקה, כאשר טיפס באוגוסט לרמה של 101.1 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2015, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה קלה בלבד של המדד לרמה של 97 נקודות.

אירופה:

נראה כי ה- Brexit עדיין לא השפיעה על כלכלת בריטניה, הנתונים הכלכליים באירופה מראים יותר חולשה מאשר מאשר אלו בריטניה. האומדן השני לצמיחה בגוש האירו ברבעון השני עמד על 1.6% בחישוב שנתי, ללא שינוי מהרבעון הראשון של השנה. נתוני הצמיחה בצרפת, איטליה ואוסטריה היו חלשים עם צמיחה אפסית ברבעון השני, לעומת זאת הצמיחה בבריטניה הייתה גבוהה מהצמיחה באירופה ועמדה על 2.2% בחישוב שנתי.  שיעור האבטלה בבריטניה ירד ברבעון השני ל-4.9%, הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2005.

אסיה:

מדיניות ההקלה המוניטרית האגרסיבית שבה נוקט הבנק המרכזי היפני כיום כוללת ריבית שלילית על הפיקדונות ותוכנית תמריצים שבמסגרתה רוכש הבנק אג"ח בהיקף של כ-85 טריליון ין מדי חודש, זאת במטרה להאיץ את קצב הצמיחה ולהשיג יעד אינפלציה של 2%. עד כה, המדיניות השיגה את יעדיה ובעקבות כך הנגיד היפני הצהיר כי ייתכן ויוריד עוד את שיעור הריבית השלילית שעומדת ברמה שלילית של 0.1%. מדד המחירים לצרכן ביפן נמצא ברמה שלילית של 0.5% (בחישוב שנתי) בחודש יולי לעומת חודש קודם, כאשר בתחילת השנה עמד ברמה חיובית של 0.1% (בחישוב שנתי). ברבעון השני הכלכלה היפנית צמחה בקצב שנתי של 0.2% בלבד, לעומת צפי לצמיחה של 0.7%. הצמיחה הושפעה לרעה בעיקר מירידה בהשקעות הוניות של החברות, והתכווצות הייצוא אשר ממשיך לסבול מהתחזקות המטבע היפני.  

הערכות לרבעון השלישי של 2016: 

אנו סבורים כי התנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל צפויה להימשך גם אל תוך המחצית השנייה של שנת 2016, במיוחד לאור אי הוודאות הגוברת לגבי החלטות הפד' ביחס לגובה הריבית בארה"ב בהמשך השנה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי סביבת הריבית האפסית בעולם צפויה להיוותר ללא שינוי מהותי בטווח הנראה לעין ולפיכך, היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. 


________________________________________

  סקירה פיננסית לסיכום חודש יולי 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי >> עוזי לוי, אנליסט ראשי: 

מבט עולמי:

בפעם השלישית השנה, הורידה קרן המטבע את תחזיות הצמיחה העולמית לשנת 2016 ו- 2017, לצמיחה של 3.1% ו-3.4 בהתאמה. הורדת תחזיות הצמיחה נובעת מאי הוודאות לגבי ההשלכות של יציאת בריטניה מהגוש האירופי על הכלכלה העולמית.

בארה"ב החלה עונת הדוחות אשר נפתחה בדוחות חזקים, בעיקר של סקטור הבנקים בזכות הגידול מההכנסות ממסחר. גם סקטור הטכנולוגיה הפתיעה לטובה ברווחיות של החברות והציג דוחות טובים, בראשן פייסבוק ואפל.

מחירי הנפט ירדו לרמתם הנמוכה מזה שלושה חודשים, ברקע לחששות מגידול בהיצע הגלובאלי. דו"ח המלאים בארה"ב הצביע על שיא בכמות החביות שעמד על 521.1 מיליון חביות. בסוכנות האנרגיה הבינלאומית צופים כי ההיצע ימשיך להכביד על המחירים גם בשנת 2017, מנגד בתחילת חודש יולי, קרטל אופ"ק וסוכנות האנרגיה הבינלאומית צפו שיפור ביחס בין כוחות הביקוש וההיצע.

ישראל:

משרד האוצר עדכן את תחזית הצמיחה של ישראל לשנים 2016-2018 כלפי מטה. לפי התחזית, הצמיחה צפויה לעמוד על 2.5%, 2.7% ו-2.8% בשנים 2016-2018 בהתאמה. העדכון כלפי מטה התבצע לאור החולשה בסביבת הצמיחה הגלובלית, אשר באה לידי ביטוי בשחיקה המתמשכת של הייצוא בעולם ושל ירידה בתחזיות הצמיחה העולמיות.

המדד המשולב לחודש יוני עלה בשיעור של 0.1% בלבד, קצב עלייתו של המדד מתחילת השנה יציב ונמוך במקצת מקצב גידולו במהלך 2015. מדדי הפדיון במסחר ובשירותים עלו במאי ותרמו לעליית המדד, מנגד המדד הושפע לרעה מירידה במדד הייצור התעשייתי במאי, ומירידות ביצוא וביבוא הסחורות ביוני.

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש יוני, ב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית בשיעור של 0.8%. עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיף הלבשה והנעלה (8.3%), מנגד ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיף ירקות ופירות טריים (4.4%). הגירעון המצטבר ב- 12 החודשים האחרונים (יוני 2015 – מאי 2016) עומד על  2.1% מהתמ"ג.

ארה"ב:

הכלכלה האמריקאית צמחה ברבעון השני בקצב שנתי של 1.2% בלבד (מקדמי), לעומת הערכות בשוק שעמדו על 2.6% צמיחה בקצב שנתי. לחיוב, הצריכה הפרטית בלטה עם צמיחה של 4.2%, מנגד השקעות העסקים בלטו לשלילה כשירדו ב- 3.5% ברבעון השני.

הפד הותיר את הריבית ללא שינוי. בהודעה שפרסם הבנק המרכזי נכתב כי הסיכונים הכלכליים מהם חששו לטווח הקצר הולכים ומתפוגגים. בנוסף ציינו כי שוק העבודה ממשיך להציג ביצועים טובים וזאת למרות הצמיחה החלשה, יחסית, שנרשמה בחודש יוני. קצב מכירות הבתים בהמתנה בארה"ב עלה ב-0.2% בחודש יוני (עליה של 1% בקצב שנתי). קצב מכירות השנתי של בתים חדשים עמד על 592 אלף בתים בחודש יוני, מתחת לצפי החזאים. מדד אמון הצרכנים בארה"ב לחודש יולי נשאר יציב, ועומד על רמתו הגבוהה מתחילת שנה 97.3, מעל לצפי האנליסטים.

אירופה:

תוצאות 'מבחני הלחץ'  ל-51 בנקים באירופה הפתיעו לטובה כאשר רק שני בנקים כשלו, מתוכם בנק מונטה פאצ'י הבנק השלישי בגודלו באיטליה. התוצאות מצביעות על שיפור לעומת מבחני הלחץ שנערכו ב-2014. המבחנים חשפו עוד כי רמת ההלוואות שלא שולמו(NPL)  ברחבי אירופה הופכת לחשש רציני בקרב המשקיעים והרגולטורים כמו קרן המטבע הבינלאומית.

הכלכלה האירופאית צמחה ברבעון השני בקצב של 0.3% (בחישוב רבעוני) לאחר צמיחה של 0.6% ברבעון הראשון של השנה.

הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.5%, בניגוד לתחזיות האנליסטים לירידת הריבית לרמה של 0.25%. בהודעת הריבית נכתב כי צפויה הרחבה במדיניות המוניטרית בחודש אוגוסט.  

אסיה:

ביפן, הבנק המרכזי הגדיל את היקף התמריצים המוניטאריים על מנת להעלות את הצמיחה והאינפלציה. היקף רכישת תעודות הסל גדל ל-6 טריליון ין בשנה, ותכנית ההלוואות הדולריות הורחבה ל-24 מיליארד דולר. עם זאת הריבית נותרה ללא שינוי 0.1%-, בניגוד לציפיות האנליסטים. הוצאות משקי הבית ירדו ב-2.2% בחישוב שנתי בחודש יוני ונרשמה ירידה של 0.5% במדד ליבת האינפלציה שירדה לרמתה הנמוכה ביותר ממרץ 2013.

בסין, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה לרמה של 50.6 נקודות בחודש יולי, רמה המצביעה על התרחבות בפעילות הייצור לראשונה מאז פברואר 2015, מעל לצפי החזאים שעמד על 48.8 נקודות.

_______________________________________________

סקירה פיננסית לסיכום חודש יוני 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי >> עוזי לוי, אנליסט ראשי: 

מבט עולמי:

Brexit – העלייה באי הוודאות בשווקים הפיננסיים יצרה הזדמנויות השקעה רבות

תוצאות משאל העם בבריטניה הובילו לתנודתיות גבוהה, כאשר בסוף יום המסחר הראשון נחלשה הליש"ט מול הדולר ב-7.6%, האירו נחלש מולו ב-2.1%, ואילו הין התחזק מולו ב-3.4%. מדדי המניות ירדו בשיעורים שהגיעו עד כ-13% (תוך ירידות חדות במניות הבנקים), והתשואות על אג"ח ממשלתיות לעשר שנים ירדו בשיעור שהגיע עד כ-30 נקודות בסיס. בשלב זה מוקדם להעריך אם התנודתיות תימשך בימים הקרובים.

על פי ההערכות שפרסמה קרן המטבע הבין-לאומית לפני משאל העם, פרישתה של בריטניה מהאיחוד האירופי צפויה להסתכם בפגיעה של 0.1%—0.3% בתוצר העולמי. הנתונים שהתקבלו במהלך החודש ממשיכים להצביע על המשך ההתמתנות בכלכלה העולמית, מגמה שהתמקדה בעיקר במשקים המתעוררים. מחירה של חבית נפט נע החודש סביב כ-50$, ומדד הסחורות ללא אנרגיה עלה בכ-2%.

ישראל:

החודש עדכנה חטיבת המחקר של בנק ישראל את התחזית המקרו-כלכלית, אשר משקפת הערכה ראשונית הנסמכת על אומדני קרן המטבע, להשלכות ה Brexit- על הכלכלה העולמית. בהשוואה לתחזית הרבעונית הקודמת, התחזית הנוכחית משקפת הערכה דומה לגבי התפתחות האינפלציה והערכות מתונות יותר ביחס לריבית ולצמיחה: בארבעת הרבעונים הקרובים צפויה אינפלציה של 1.0%, ולכן האינפלציה צפויה לחזור לתוך תחום היעד לקראת אמצע 2017. ריבית בנק ישראל צפויה, על פי התחזית של חטיבת המחקר, להיוותר ברמה של 0.1% במהלך השנה הקרובה, ולעלות ל-0.25% לקראת סוף 2017.

התוצר ב-2016 צפוי לצמוח ב-2.4% (לעומת 2.8% בתחזית הקודמת), נוכח הצמיחה הנמוכה ברבעון הראשון, וב-2017 הוא צפוי לצמוח ב-2.9% (3.0% תחזית הקודמת). מדד המחירים לצרכן עלה במאי ב-0.3%, שיעור גבוה במעט מזה שצפו בממוצע החזאים – 0.2%. סעיף הפירות והירקות עלה משמעותית (4.4%), וגם סעיף השונות עלה (0.9%). אף סעיף לא ירד במידה משמעותית.

ב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית בשיעור של 0.8%, לעומת אינפלציה שלילית בשיעור של 0.9% ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל. בניכוי ההשפעה הישירה של מחירי האנרגיה והפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות הגיעה האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ל-0.5%. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (יוני 2015 – מאי 2016) עומד על  2.1% מהתמ"ג.

ארה"ב:

בארה"ב נרשמה תוספת נמוכה במיוחד של משרות חדשות, כ-38 אלף, והיא תרמה להחלטת ה-Fed להותיר את הריבית ללא שינוי ולירידה בתוואי הריבית הצפויה לפי תחזיות חברי ה-FOMC. במגזר הייצור נמשכת חולשה, אולם הצריכה הפרטית מוסיפה לתמוך בצמיחה. על פי התחזיות, בארה"ב צפויה צמיחה של 2.6% ברבעון השני. האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה ביחס ליעדי ה- FED, אך מדדי הליבה קרובים ל-2%.

 

אירופה:
באירופה עודכן כלפי מעלה אומדן הצמיחה של הרבעון הראשון (0.6% בשיעור רבעוני), אולם נתוני המקרו שפורסמו במהלך החודש הצביעו על צמיחה נמוכה יותר ברבעון השני. שיעור האבטלה נותר יציב ברמה גבוהה,  10.2%. האינפלציה מוסיפה להיות שלילית, וגם אינפלציית הליבה רחוקה מהיעד. 

אסיה:
ביפן נמשכת חולשה בפעילות, מצב שהוביל את הממשלה לדחות את העלאת המע"מ המתוכננת, וגם שם האינפלציה שלילית ואינפלציית הליבה נמוכה.  בסין המשיכה הפעילות הכלכלית לצמוח בקצב מתון יחסית.

 

_____________________________________________

סקירה פיננסית לסיכום חודש מאי 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי >> עוזי לוי, אנליסט ראשי: 

מבט עולמי:

הנתונים שהתקבלו במהלך חודש מאי ממשיכים להצביע על חולשה בכלכלה העולמית. החולשה מתמקדת במשקים המתעוררים, אך נתוני הרבעון הראשון הצביעו על איבוד מומנטום גם בארה"ב ובבריטניה. כמו כן נמשכת האטה בקצב הגידול של הסחר העולמי. למרות החולשה והאינפלציה הנמוכה, הבנקים המרכזיים העיקריים לא נקטו צעדי הרחבה נוספים. בארה"ב צמח התוצר ברבעון הראשון ב-0.5% בלבד, והצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את הצמיחה. מספר המשרות שנוספו לשוק במאי, כ-38 אלף, היכה את השווקים בתדהמה וכנראה סתם את הגולל להעלאת ריבית על ידי הפד' בפגישתו בחודש יוני, האבטלה נותרה נמוכה (4.7%) ונמשכת עליית השכר. באירופה נרשמה צמיחה בשיעור רבעוני גבוה יחסית של 0.5%, ונתוני הציפיות נותרו חיוביים, אולם נתוני הייצור התעשייתי והמכירות הקמעונאיות למרץ מצביעים על צמיחה מתונה יותר בהמשך השנה, והאינפלציה השנתית שבה וירדה לשיעור שלילי 0.1%-. התפתחויות פוליטיות ממשיכות להוות סיכון משמעותי להמשך הצמיחה באירופה, וכלכלת בריטניה מושפעת לרעה מאי-הוודאות לגבי תוצאות משאל העם הצפוי בנוגע לפרישתה מן האיחוד האירופי. יפן צמחה ברבעון הראשון בשיעור רבעוני של0.4%, אך אינדיקטורים לפעילות מוסיפים להצביע על חולשה והבנק המרכזי שב והוריד את תחזית האינפלציה. בסין הצביעו נתוני הפעילות על צמיחה בקצב דומה לקצב בחודשים הקודמים, תוך הגדלה משמעותית בהיקף האשראי. ברוסיה וברזיל נמשכת חולשה, בשעה שכלכלת הודו בולטת לטובה בקרב המשקים המתעוררים. במחירי הסחורות נמשכה במהלך החודש תנודתיות, ובסיכומו עמד מחיר חבית נפט על כ-49$.

ישראל:

המשק הישראלי צמח ברבעון הראשון של שנת 2016 ב-0.8% בלבד. הנתונים המאכזבים הושפעו במידה ניכרת מהירידה החדה בייצוא הסחורות והשירותים, ונראה כי החולשה בייצוא תמשיך להעיב על המשק גם בהמשך השנה. להערכתנו, סביבת הריבית לא תשתנה בקרוב לפחות עד תום הרבעון הראשון של שנת 2017, תוך כדי המשך התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח על מנת לתמוך ביצואנים. לחיוב, נתוני התעסוקה ממשיכים להצביע על איתנות בשוק העבודה. שיעור האבטלה בחודש אפריל ירד בחדות והגיע לרמה נמוכה של 4.9%, לעומת 5.2% בחודש קודם. בגילאי העבודה העיקריים (בני 25 עד 64), שיעור האבטלה ירד ל-4.4%, תוך עליה בשיעור התעסוקה ל- 76.9%. ה- OECD חתך את תחזית הצמיחה של ישראל: הארגון מעריך כי הצמיחה בישראל תעמוד בשנת 2016 על 2.5%, זאת לעומת תחזית קודמת שעמדה על 3% צמיחה. עוד מעריך הארגון כי תחזית הצמיחה לשנת 2017 תעמוד ברמה של 3%. הבנק ציין כי הייצוא הישראלי סובל מחולשה בעקבות התמתנות ביקושים עולמיים.

ארה"ב:

מודי'ס חתכה את תחזית הצמיחה של כלכלת ארה"ב ב-2016 לרמה של 2%, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 2.3%. כלכלני סוכנות הדירוג נמקו את ההחלטה בירידה בביקושים העולמיים (בעיקר סין) ובפעילות ההשקעות העיסקיות. מדד אמון הצרכנים בארה"ב ירד לרמה של 92.6 נקודות בחודש מאי לעומת צפי לעלייה לרמה של 96.1 נקודות. מדד מנהלי הרכש המשוקלל ירד במאי ב-1.6 נקודות לרמה של 50.8, קרוב לרמתו הנמוכה ביותר מאז המשבר הפיננסי ב-2008. המדד מצביע על צמיחה מתונה של הכלכלה האמריקאית גם ברבעון השני. מנגד, מכירות בתים חדשים עלו באפריל בשיעור חד של 16.6% (בחישוב חודשי) לרמתן הגבוהה ביותר מאז ינואר 2008. בדומה לכך, מכירות בתים בתהליך עלו בשיעור חד מהציפיות, עליה של 5.1% (בחישוב חודשי).

אירופה:

בדומה למגמה העולמית, הנציבות האירופאית חתכה את תחזיות הצמיחה לשנת 2016 של גוש האירו ל- 1.6% מהערכה קודמת של 1.7%. על פי הערכה החדשה, הכלכלה האירופאית צפויה לצמוח בקצב נמוך יותר מהערכה הקודמת שהיתה מההתחלה לא גבוהה, ולכן מעלה חששות בפני האטה בגוש. הריביות הנמוכות על הלוואות ופיקדונות שקבע הבנק האירופי פוגעות ברווחיות הבנקים, שכן פערי הריביות הם מקור ההכנסה העיקרי שלהם. ב-23 ביוני יערך משאל עם בבריטניה שיכריע האם בריטניה יוצאת מהאיחוד האירופי או נשארת בו. יציאה של בריטניה מהאיחוד עלולה ליצור אי וודאות וחששות לגבי תוצאות המהלך על כלכלת הגוש וכלכלת בריטניה. מדד מנהלי הרכש המשוקלל של גוש האירו ירד במאי ב- 0.1 נקודות לרמה של 52.9. הירידה נבעה, בין היתר, מירידת רכיב "ביקושים לייצוא" (במדד של מגזר התעשייה) לרמתו הנמוכה ביותר ב-16 החודשים האחרונים. סקר ביטחון העסקים (IFO) עלה לרמה של 107.7.

אסיה:

ההאטה המתמשכת בסין מהווה את אחד הסיכונים המרכזיים לצמיחה בעולם. רווחיות החברות בסין ירדה בחודש אפריל ועמדה על 4.2% (בחישוב שנתי), לעומת חודש מרץ בו עמדה הרווחיות על 11.1% (בחישוב שנתי). קצב המכירות הקמעונאיות ביפן ירד ב-0.8% (מתחת לצפי) בקצב שנתי בחודש אפריל, לעומת ירידה של 1% בקצב שנתי בחודש מרץ. ייצוא הסחורות בחודש אפריל ירד בשיעור חד של 10.1% (בחישוב שנתי), ייבוא הסחורות ירד ב-23.3% (בחישוב שנתי).  

הערכות לרבעון השני של 2016:

אנו סבורים כי התנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל צפויה להימשך גם במחצית השנייה של שנת 2016. להערכתנו, על רקע נתוני תוספת המשרות הנמוכה במשק האמריקאי סביר להניח שהפד' לא יעלה ריבית בהחלטתו הקרובה בחודש יוני. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת ולאור התנודתיות הגבוהה אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון. 

_________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, עוזי לוי, אנליסט ראשי: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש אפריל 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

בקצב איטי, ולאורך זמן. זוהי הכותרת המתארת את תחזית הצמיחה העולמית של קרן המטבע הבינלאומית בתחזית שפרסמה במהלך חודש אפריל. כמעט הפך לשגרה בשנתיים האחרונות שקרן המטבע הבינלאומית מורידה את תחזית הצמיחה העולמית השנתית. בהמשך לחודש ינואר, הצהירה הקרן כבר בתחילת החודש הנוכחי, כבר בפעם השנייה מאז תחילת השנה, כי היא מורידה את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2016 לרמה של 3.2%, רמה הנמוכה ב 0.2% מאז חודש ינואר השנה. להערכת הקרן אי הוודאות בעולם עלתה, כאשר הסיכונים לצמיחה עולמית מתונה הפכו מוחשיים יותר, בעוד שקצב הצמיחה בסין נותר נמוך באופן יחסי, לא קשה גם לצפות כי תחזית הקרן לגבי היקף הסחר העולמי תהיה בירידה, ואכן כך הדבר.

ישראל:

הריבית במשק נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. להערכתנו, סביבת הריבית לא תשתנה בקרוב לפחות עד תום הרבעון הראשון של שנת 2017. המדד המשולב לחודש מרץ עלה ב-0.2%, הושפע לטובה בעיקר מעלייה במדד הייצור התעשייתי ובמדד הפדיון של המסחר הקמעונאי בפברואר, ומעליות ביבוא מוצרי הצריכה, ומנגד הירידות ביצוא הסחורות וביבוא התשומות במרץ היו הגורמים העיקריים שמיתנו את קצב גידולו של המדד. הירידה בצמיחה העולמית והפגיעה בהיקף הסחר העולמי באים לידי ביטוי כמובן גם בנתוני הייצוא של המשק הישראלי. ברבעון הראשון של השנה ירד יצוא הסחורות מישראל בשיעור חד של 14.1% (במונחים שנתיים), וזאת בהמשך לירידה של כ–6% ברבעון האחרון של שנת 2015. הייצוא מישראל עלול להסתמן כחוליה החלשה ביותר במשוואת הצמיחה של המשק המקומי. הגורמים המשפיעים עליו הם בעיקר אקסוגניים אך קיימים גם כאלה אנדוגניים כגון השקל החזק.

הסיפור הגדול יותר הוא עוצמת השקל שקרובה לשיא מאז חודש מאי 2001 וברמה של כ- 85 נקודות במונחי סל המטבעות. חברת דירוג האשראי הבין לאומית פיץ' העלתה החודש את תחזית דירוג האשראי של ישראל על החוב במטבע חוץ ל'חיובית' ואשררה אותו ברמה של A+. פיץ' מדגישה כי החשבונות החיצוניים של ישראל המשיכו להתחזק בשנת 2015. העודף בחשבון השוטף התרחב לרמה של 4.6% מהתוצר ויתרות המט"ח של בנק ישראל טיפסו ל- 90.6 מיליארד דולר. כמו כן, מעמדה של ישראל כמלווה נטו השתפר והגיע לרמה של 43% מהתוצר, לעומת 35.4% בשנת 2014 ו-27.4% בשנת 2008. נתון זה כפול מהנתון החציוני של מדינות בדירוג Aומעט גבוה בהשוואה לנתון החציוני במדינות המדורגותAA.

ארה"ב:

נתוני התמ"ג הרשמיים הצביעו על האטה בקצב הצמיחה של כלכלת ארה"ב במהלך הרבעון הראשון של 2016 וברמה של 0.5% בלבד (במונחים שנתיים), זאת לעומת צמיחה בקצב גבוה יותר וברמה של 1.4% ברבעון האחרון של שנת 2015. הירידה בקצב הצמיחה נבעה בעיקרה מהתמתנות בצריכה הפרטית והתכווצות הייצוא וההשקעות שלא למגורים. מדד מנהלי הרכש של שיקגו ירד בחודש אפריל לרמה של 50.4 נקודות זאת לעומת 53.6 נקודות בחודש מרץ. שוק התעסוקה ממשיך לגרום נחת לקובעי המדיניות הכלכלית וחברי הפד, למרות העלייה הקלה בשיעור האבטלה ל–5%, עלייה בשיעור מינורי של 0.1%, שוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה ותומך בכלכלה האמריקאית. הריבית נותרה ללא שינוי וללא הודעה מיוחדת מצד הפד.

אירופה:

שיעור האבטלה ברחבי גוש האירו נותר בחודש מרץ ללא שינוי וברמה של 10.3%. הסנטימנט הכלכלי ברחבי הגוש זינק בחודש אפריל לרמה של 21.5 נקודות, גבוה כמעט פי שתיים מרמתו בחודש מרץ. מדובר על נתון חזק ומעודד לכלכלת הגוש, במיוחד כשהקטר הגרמני מפגין עוצמה, והסנטימנט הכלכלי מזנק כמעט פי שלושה מרמתו בחודש מרץ. הריבית המרכזית ברחבי הגוש נותרה ללא שינוי (0%). למרות השיפור בקצב הצמיחה הרבעוני וברמה של 0.6%, נתוני האינפלציה ממשיכים לאכזב. מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל ירד בחודש האחרון בשיעור של 0.2% כאשר החזאים ציפו לירידה בקצב מתון יותר ובשיעור של 0.1%.

אסיה:

סין: קצב הצמיחה בסין נותר נמוך ברבעון הראשון ובשיעור של 6.7% (במונחים שנתיים). בעוד שקצב הצמיחה בסין נותר נמוך באופן יחסי, לא קשה גם לצפות כי תחזית הקרן לגבי היקף הסחר העולמי תהיה בירידה . כמו כן  רמת הסיכון בשווקים הפיננסיים ובכלכלה הגלובלית נמצאת בעלייה למרות התמתנות מסוימת בקצב ההאטה בכלכלת סין. נכון לחודש אפריל, התפוקה התעשייתית עלתה (Y/Y) לקצב של 6.8%, נתון גבוה ומעודד ביחס לחודש קודם (5.9%).

הערכות לרבעון השני של 2016:

אנו סבורים כי התנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל צפויה להימשך גם בשנת 2016. להערכתנו, לנוכח ההתפתחויות בכלכלה העולמית והחולשה הניכרת בכלכלת סין, הפד יתקשה להעלות ריבית בצורה משמעותית במהלך שנת 2016, ובמרבית השווקים המפותחים תיוותר הריבית סביב האפס או ברמה אפסית (ואף שלילית). לפיכך, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון.

______________________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, עוזי לוי, אנליסט ראשי: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש מרץ 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

על פי IMF תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית צפויה להסתכם בשנת 2015 בשיעור של 3.1%, ולשנת 2016 ולשנת 2017, צפויה הכלכלה העולמית לצמוח בקצב של 3.4% ו- 3.6% בהתאמה. למרות התחזית החיובית לשנים 2016 ו- 2017, מדובר על עדכון כלפי מטה בשתי עשיריות האחוז מאז התחזית האחרונה באוקטובר אשתקד. 

כלכלת ארה"ב צפויה לצמוח בשיעור של 2.6% בשנתיים הבאות וכלכלת גוש האירו צפויה לצמוח בקצב נמוך יותר וברמה של 1.7%.IMF מציין בתחזית כי השיפור בצמיחה העולמית הצפוי על ידם בשנתיים הבאות, נובע בעיקרו מהשיפור הצפוי בכלכלות המתפתחות, כאשר הוא ממשיך לציין כי הסיכונים בכלכלות אלו נותרו גבוהים כגון: ההאטה בכלכלת סין, מחירי הסחורות הנמוכים ומתחים על רקע פוליטי (בחלק מהמדינות) ימשיכו להכביד על כלכלות אלו. קצב הצמיחה בכלכלות המתפתחות בשנים 2016 ו- 2017 צפוי לעמוד ברמה של 4.3% ו- 4.7% בהתאמה. מחיר הנפט תיקן כלפי מעלה במהלך הרבעון האחרון למחיר של כ -40$, אך סטיות התקן הנגזרות מהמסחר בחוזים העתידיים על הנפט מראים עדיין כי השוק תנודתי מאד. 

ישראל:

הריבית במשק נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. להערכתנו, סביבת הריבית לא תשתנה בקרוב לפחות עד הרבעון השלישי של השנה. המדד המשולב לבחינת מצב המשק, עלה בחודש ינואר בשיעור של 0.2% בלבד. בחודשים נובמבר-ינואר חלה ירידה של 3.9% בשיעור המשרות הפנויות במשק. בינואר נרשם שיא בהכנסות ממסים, בעיקר בשל מכירת רכבים ונדל"ן. כמו כן, נצפה שיפור במדד סנטימנט העסקים בתחילת 2016 (מלבד המלונאות). על רקע התחזקות השקל והירידה הצפויה במחירי החלב והלחם, חלה ירידה בציפיות לאינפלציה לטווח הקצר. דירוג האשראי של סוכנות S&P לחוב של ממשלת ישראל נותר ברמה של A פלוס.

ארה"ב:

שוק העבודה חזק ושיעור האבטלה נמוך מאד (4.9%), תוספת המשרות במשק האמריקאי נמצאת בקצב מספק ושיעור ההשתתפות נמצא בעליה מספר חודשים (62.9%). ה- CPI (מדד המחירים לצרכן) הכולל לחודש פברואר ירד בשיעור של 0.2%, ובשנים עשר החודשים האחרונים עלה ה-CPI בשיעור של 1%. ליבת ה- CPI לחודש פברואר עלה בשיעור של 0.3%, ושנים עשר החודשים האחרונים עלה בשיעור של 2.3%! בהודעה של הלמ"ס ארה"ב הבהירו כי רכיב האנרגיה במדד המשיך להשפיע על המדד הנמוך והוא היה הסיבה העיקרית למדד הנמוך. המסקנה המתבקשת הינה שיש אינפלציה בארה"ב, והאינפלציה הכוללת עלולה להיות תנודתית מאד במקרה של עלייה חדה או עלייה מתמשכת במחירי האנרגיה. בכל מקרה, האינפלציה בשלב הנוכחי איננה מספיקה לפד' על מנת להעלות ריבית, אלא הסביבה המאקרו כלכלית של סין וגוש האירו. יחד עם זאת, סביר להניח כי הפד' יתקשה להתעלם מהעובדה שיש אינפלציה ושוק העבודה מצוי בשיפור ניכר ומתמשך. נכון להודעת הפד' האחרונה מחודש מרץ, צפויות שתי העלאות ריבית במהלך שנת 2016.

אירופה:

ECB ממשיך במדיניות ההקלה המוניטרית ואף נוקט בפעולות אגרסיביות, כאשר הפחית את ריבית הפיקדונות ב- 0.1% וכעת היא עומדת ברמה שלילית של 0.4%, הגביר את תוכנית רכישות האג"ח ב- 20 מיליארד אירו לרמה של 80 מיליארד אירו ובמקביל, השיק הבנק מכשירי הלוואה לטווח הארוך (LTRO) של 4 שנים. ככל הנראה תוכניתו של דרגי להאיץ את קצב הצמיחה של מדינות הגוש ואת קצב האינפלציה וזאת לאור תקופה ארוכה של דשדוש. שיעור האבטלה ברחבי הגוש ירדה לרמה של 10.3% והסנטימנט הכלכלי ירד לרמה של 13.6 נקודות בחודש פברואר לעומת 22.7 נקודות בחודש ינואר.

אסיה:

סין: נכון לחודש פברואר קצב האינפלציה השנתי עלה לרמה של 2.3% גבוה מהתחזיות המוקדמות (1.8%). קצב הצמיחה בשנת 2015 נקבע ברמה של 6.8%, נמוך מהתחזית לקצב צמיחה בשיעור גבוה יותר של 6.9%. ממשלת סין יצאה בהצהרה כי יעד הצמיחה שלה לשנים הבאות עומד בשיעור של 6.5%-7%. סימני ההאטה בכלכלת סין עדיין ניכרים אך לא מדובר על האטה חמורה.

כלכלת יפן התכווצה בשיעור של 0.3% וזאת לעומת תחזית להתכווצות הכלכלה בשיעור גבוה יותר של 0.4%. במונחים שנתיים כלכלת יפן התכווצה בשיעור של 1.1%, קצב מתון יותר מהתחזית המוקדמת ובשיעור של 1.4%. הנתונים מראים על שיפור קל ועל אופטימיות בקרב קובעי המדיניות ביפן, אך מנגד קיימת סכנה לגלישה נוספת למיתון מתמשך למרות מאמציו של ראש הממשלה להאיץ את קצב הצמיחה.

הערכות לרבעון הראשון של 2016:

אנו סבורים כי התנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל צפויה להימשך גם בשנת 2016. להערכתנו, לנוכח ההתפתחויות בכלכלה העולמית, הפד' יתקשה להעלות ריבית בצורה משמעותית במהלך שנת 2016, ובעולם תיוותר הריבית סביב האפס או ברמה אפסית. לפיכך, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לנכסי סיכון.  

____________________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש פברואר 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

השילוב בין מחירי אנרגיה נמוכים, תנודתיות רבה בבורסות העולם וחששות מפני האטה בצמיחה של סין, המשיכו גם בחודש החולף לתת את אותותיהם בשווקים. כל אלו באו לידי ביטוי בהמשך גל המימושים בשווקי המניות, בעוד תשואות האג"ח הממשלתיות של הכלכלות המפותחות ירדו בחדות. מצב שכזה משקף את חששות המשקיעים מפני תנאי חוסר הוודאות בשווקי ההון.

בחודש החולף בלטו בירידות בעיקר שווקי המניות באסיה: מדד הניקיי ביפן צנח בכ-8.5%, מדד ניפטי בהודו השיל כ-7.1% מערכו, ואילו מדד שנחאי הסיני ירד בסופו של חודש תנודתי בשיעור קל של 1.8%. יחד עם זאת נציין, כי מתחילת השנה רשם מדד שנחאי את הירידה החדה ביותר מקרב המדדים המובילים בעולם, כאשר איבד כרבע מערכו.

בניגוד למגמה השלילית בעולם, מדד דאו ג'ונס האמריקאי עלה בסיכום חודשי כ-0.3% ומדד פוטסי הלונדוני רשם עלייה קלה של 0.2%. מדד MSCI העולמי ירד בחודש החולף כ-1%.

הציפיות לאינפלציה ירדו בעולם וזאת בעיקר בשל צניחת מחירי האנרגיה לשפל של יותר מ-13 שנים. במהלך החודש הכריז קרטל מפיקות הנפט אופ"ק על כוונתו לשמור על קצב ההפקה קבוע. הודעה זו שלעצמה המשיכה ללחוץ את מחירי הנפט הנמוכים בארה"ב. כתוצאה מירידת מחירי הנפט בשנה האחרונה כמות אסדות קידוחי הנפט והגז בארה"ב ירדו לשפל של 75 שנה.

ישראל:

פדיון רשתות השיווק בחודשים נובמבר-ינואר עלה בקצב שנתי של 3.7%, זאת בהמשך לעלייה של 4% בשלושת החודשים קודם לכן. עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי בחודשים הנ"ל, חלה עלייה של 5.9% ברכישות שביצע הציבור הישראלי באמצעות כרטיסי אשראי. הריבית במשק נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. להערכתנו, סביבת הריבית לא תשתנה בקרוב לפחות עד הרבעון השלישי של השנה. המדד המשולב לבחינת מצב המשק, עלה בחודש ינואר בשיעור של 0.2% בלבד. בחודשים נובמבר-ינואר חלה ירידה של 3.9% בשיעור המשרות הפנויות במשק. בינואר נרשם שיא בהכנסות ממסים, בעיקר בשל מכירת רכבים ונדל"ן. כמו כן, נצפה שיפור במדד סנטימנט העסקים בתחילת 2016 (מלבד המלונאות). על רקע התחזקות השקל והירידה הצפויה במחירי החלב והלחם, חלה ירידה בציפיות לאינפלציה לטווח הקצר. דירוג האשראי של סוכנות S&P לחוב של ממשלת ישראל נותר ברמה של A פלוס.

ארה"ב:

המשק האמריקאי צמח ברבעון הרביעי אשתקד ב-1%, זאת בעוד שהקונצנזוס צפה עלייה מתונה יותר (0.7%). למרות שהנתון היה טוב מהקונצנזוס, יש לציין כי בהשוואה לרבעון השלישי מדובר בהאטה בקצב הצמיחה שכן אז התמ"ג עלה ב-2%. ההזמנות של מוצרי השקעה זינקו בינואר בשיעור של 4.9% לאחר שבחודש דצמבר נפלו בשיעור של 5%. מדד מנהלי הרכש markit לסקטור התעשייה ירד לרמה של 51 נקודות, מדובר ברמה הנמוכה מהציפיות והנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2012. מדד המחירים לצרכן נותר בינואר ללא שינוי, אך עלה ב- 1.4% ב- 12 החודשים האחרונים, בעוד שמדד הליבה עלה ב- 2.2%. דוח התעסוקה לחודש ינואר היה מעורב: מספר המשרות החדשות עלה ב-151 אלף, מתחת לצפי. לעומת זאת, שיעור ההשתתפות המשיך לעלות והגיע ל-62.7%, טוב מהצפי.

אירופה:

אירופה חוזרת לדיפלציה לאחר חמישה חודשים: בחודש פברואר מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2%. הסיבה המרכזית להתמתנות האינפלציה קשורה לצניחת מחירי הנפט. אינפלצית הליבה, המנכה גורמי תנודתיות כמו מזון ואנרגיה, ירדה ב-0.7% מרמה של 1% בינואר. הלירה סטרלינג ירדה לשפל של 7 שנים, על רקע הסיכוי ההולך וגדל שבריטניה תעזוב את האיחוד האירופאי. המכירות הקמעונאיות בבריטניה עלו בחודש ינואר בחדות (2.3%), זאת בעוד שהקונצנזוס צפה עלייה של 0.8%. מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה ב-1.4% בחודש ינואר, בהשוואה לתחזית לעלייה של 1.3%. על אף שאינדיקטורים מאקרו כלכליים חיוביים התפרסמו בחודש האחרון, הצפי להרחבה נוספת של הבנק המרכזי יחד עם בריחה משווקי המניות לאג"ח הביאה לירידת תשואות חדה באג"ח הממשלתי הגרמני.

אסיה:

הבנק המרכזי של סין ביצע החודש מהלך לשיפור הנזילות של מערכת הבנקאות המקומית באמצעות ההחלטה להוריד את יחס הרזרבה ב-0.5%. בכך יוכלו הבנקים לספק יותר הלוואות לציבור. מדד המחירים לצרכן בסין עלה בחודש ינואר בשיעור של 0.5%. בכך האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה בכ-1.8%, בההתאם לציפיות. מדד הייצור ביפן ירד בדצמבר בשיעור של 0.9%, כאשר נתון חודש נובמבר עודכן לירידה של 1.1% מעלייה של 0.3%. נזכיר כי הבורסה הסינית היתה סגורה למשך שבוע בחודש החולף לרגל חגיגות השנה הסינית החדשה. פסק הזמן מהמסחר הצליח לצנן במידה מסוימת את הירידות החדות שנרשמו בחודש ינואר.

הערכות לרבעון הראשון של 2016:

אנו סבורים כי התנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל צפויה להימשך גם בשנת 2016. להערכתנו, לנוכח ההתפתחויות בכלכלה העולמית, הפד' יתקשה להעלות ריבית בצורה משמעותית במהלך שנת 2016, ובעולם תיוותר הריבית סביב האפס או ברמה אפסית. לפיכך, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת אנו ממליצים לאמץ גישה זהירה לסיכון.   

___________________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש ינואר 2016 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

שנת 2016 נפתחה בירידה חדה בשווקי המניות ברקע להתגברות החששות בעולם מפני האטה כלכלית גלובלית כשעיקר החשש ממוקד בכלכלה הסינית. האות לירידות הגיע עם פתיחת השנה בתגובה לפרסם נתון מדד מנהלי הרכש (PMI) של סקטור התעשייה הסיני אשר הצביע על המשך התכווצות, זה החודש העשירי ברציפות. לאחר ובסמוך פרסום נתון זה הממשל הסיני הכריז על פיחות יזום של המטבע המקומי - מהלך שהעלה את מפלס החששות בעולם מפני האפשרות כי ההאטה של הכלכלה הסינית עמוקה עוד יותר מהנתונים הרשמיים. במקביל, מחירי האנרגיה ירדו בחדות בראשם מחירה של חבית נפט שצלל במהלך החודש לרמה של 27 דולרשפל שלא נראה מזה 13 שנים. הירידה החדה במחיר הנפט הוחרפה לאחר שסעודיה הודיעה על כך שאין בכוונתה להאט את קצב הפקת הנפט, כך שבפועל היצע הנפט בעולם ימשיך להיות גבוה בטווח הקצר.

קרן המטבע הבינלאומית (IMF) הורידה את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2016 ב-0.2% לרמה של 3.4%. כמו כן, כלכלני הקרן חתכו את תחזית הצמיחה ל-2017 באותו שיעור לרמה של 3.6%. בנוגע לכלכלות המפותחות כלכלני הקרן צופים השנה צמיחה מתונה ולא הומוגנית. בנוגע לכלכלות המתפתחות צופים בקרן, כי מחירי האנרגיה הנמוכים ימשיכו להכביד על הכלכלות מוטות יצוא הנפט. תחזית הצמיחה המעודכנת של ברזיל נחתכה מ-2.5% ל-0% וזאת בעיקר כתוצאה מפרשיות השחיתות בחברת האנרגיה הממשלתית (פטרובראס) שעלולה להוביל לחוסר יציבות פוליטית.

חודש ינואר נצבע באדום במרבית בורסות העולם. בסיכום חודשי, בוול סטריט, המדדים המובילים רשמו תשואה שלילית קלה: מדד 0S&P50 ירד בכ-5.07% מדד דאו ג'ונס נחלש בכ-5.5% מדד נאסד"ק איבד 6.84%  מערכו.  באירופה, דאקס הגרמני ירד בכ-8.8%, הבורסה בלונדון רשמה תשואה שלילית בשיעור של כ-13%. 

מדד קאק הצרפתי איבד כ – 4.7%. באסיה, היו אלו הבורסות של יפן שהובילה את המגמה השלילית, כשרשמה ירידה של 7.96% זאת בעוד שמדד שנחאי בסין נותר כמעט ללא שינוי.

 

ישראל:

 

הבורסה בתל אביב סיימה את חודש ינואר בירידות של 3.46% בהסתמך על ביצועי מדדי ת"א 25 ות"א 100. נציין, הירידות בשוק המקומי היו מתונות מאלו שנרשמו בעולם. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. המשק הישראלי צמח ברבעון השלישי בכ-2.1% (בחישוב שנתי) על פי האומדן השלישי והקובע. העלייה בתוצר משקפת עליות בהוצאה לצריכה הפרטית, בהוצאה לצריכה הציבורית וביצוא לצד התכווצות היבוא. מספר המשרות הפנויות בדצמבר עלה ב-17.4% (בחישוב שנתי) ונכון לסוף השנה מספר המשרות עמד על 90.5 אלף. בשל גל הטרור נרשם בחודשים אוקטובר-דצמבר הביקוש הגבוה ביותר למאבטחים מאז ינואר 2013. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש דצמבר בשיעור של 0.1%, זאת בהשוואה לחודש שקדם לו. בכך האינפלציה השלילית בשנת 2015 הסתכמה ב-1.0%. הסעיפים שירדו במיוחד הן ירקות ופירות טריים שירדו בכ-6.9% וסעיף הוצאות תרבות ובידור שירדו בכ-1.5%. יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל בחודש דצמבר גדלו ב-1.8 מיליארד דולר לרמה של 90.6 מיליארד דולר. הגידול נבע בין היתר מרכישות מטבע חוץ בהיקף של 1.38 מיליארד דולר.

 

ארה"ב:

על רקע הירידות בשווקי ההון הפד' החליט להותיר את הריבית ללא שינוי, זאת לאחר שחודש קודם העלה אותה לראשונה מזה 7 שנים. בהודעת הבנק כמעט ולא היתה הפעם התייחסות לנעשה בשווקים למעט הצהרה כי הפד' עוקב בדריכות ומקרוב אחר תפקודה של הכלכלה הגלובלית, מחירי הנפט וסביבת האינפלציה בעולם. מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר ירד ב-0.1% וזאת לאחר שבחודש נומבר נותר ללא שינוי. נציין כי הנתון התקבל באכזבה שכן הציפיות המוקדמות חזו שהאינפלציה תוותר ללא שינוי. מכירות בתים חדשים בחודש דצמבר עלו בשיעור חד של כ–10% הגרעון המסחרי של ארה"ב הסתכם בחודש נובמבר בכ-60.5 מיליארד דולר, זאת בהתאם לציפיות.

אירופה:

הריבית בגוש האירו נותרה ללא שינוי, אולם נגיד הבנק המרכזי, מריו דראגי, ציין כי הבנק שבראשו הוא עומד לא יהסס להרחיב את הסיוע לכלכלה האיזורית במידה וידרש כך בחודשים הקרובים. רמיזה זו שלעצמה הספיקה כדי שהמגמה בשווקי ההון תתהפך משלילית לחיובית בשני ימי המסחר האחרונים בשבוע החולף. סקר הסנטימנט הכלכלי ((ZEW המתפרסם מדי חודש בגרמניה הצביע על שיפור חדש בחודש ינואר כשעלה לרמה של 59.7 נקודות בעוד שהקונצנזוס צפה ירדה ל-53 נקודות. מדד מנהלי הרכש (תעשייה) בגוש האירו ממשיך להתרחב ונכון לסוף חודש דצמבר הוא ניצב על רמה של 53.2 נקודות לאחר שבחודש נובמבר עמד על 52.8 נקודות. בגרמניה המדד עלה לשיא של ארבעה חודשים ואילו בצרפת המדד טיפס לשיא של 21 חודשים.

אסיה:

הכלכלה הסינית צמחה ברבעון הרביעי אשתקד בקצב של 6.8% (בחישוב שנתי) מדובר בנתון חלש מהתחזית הממוצעת שעמדה על 6.9%. מדובר בקצב הצמיחה הנמוך ביותר מאז שנת 1990. עתודות המט"ח של סין התכווצו בכ-107 מיליארד דולר בחודש דצמבר, הירידה החודשית החדה ביותר בהיסטוריה. שוק המניות ההודי נסוג בחודש החולף מרמות השיא וחזר להיסחר ברמות בהן שהה במאי 2014, שפל של כ-20 חודשים. שוק המניות בהונג קונג נסוג אף הוא וכעת הוא נסחר ברמות שפל של שלוש שנים.

הערכות לרבעון הראשון של 2016:

אנו סבורים כי התנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל צפויה להימשך גם בשנת 2016. להערכתנו, לנוכח ההתפתחויות בכלכלה העולמית, הפד' יתקשה להעלות ריבית בצורה משמעותית במהלך שנת 2016, ובעולם תיוותר הריבית סביב האפס או ברמה אפסית. לפיכך, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. 

להורדת הקובץ לחץ כאן >>

_______________________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש דצמבר 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

 

חודש דצמבר הסתיים ואיתו שנת 2015 כולה. במבט לאחור ניתן לומר כי שנת 2015 בשווקי המניות התאפיינה בתנודתיות חזקה ושונות גדולה בין השווקים השונים. בסופו של דבר מרבית המדדים סיימו בתשואות הנעות סביב האפס. ביצועי שווקי המניות הושפעו השנה בין היתר ממדיניות הבנקים המרכזיים בגוש הכלכלות הגדולות והחזקות בעולם. בארה"ב הפד' נסוג מתוכנית ההקלה הכמותית בליווי הצהרות על כוונתו להעלות את הריבית במהלך השנה – דבר שקרה בסופו של בסוף השנה. באירופה ה-ECB פצח בהקלה כמותית שהורחבה לקראת סוף השנה וזאת בהתאם לציפיות. סין המשיכה להציג גם בשנה החולפת סימני חולשה בקצבי הצמיחה שלה ועל כן 
הממשל ביצע פיחות ייזום למטבע המקומי בשתי הזדמנויות, בעודו תומך בשווקי המניות על ידי רכישות מניות מקומיות. השווקים המתעוררים רשמו ביצועי חסר דו ספרתיים, כאשר הירידות החדות ביותר נרשמו בשווקים מבוססי סחורות בהובלת הנפט שירד לשפל של עשור.

 

חודש דצמבר נצבע באדום במרבית בורסות העולם. בסיכום חודשי, בוול סטריט, המדדים המובילים רשמו תשואה  שלילית קלה: מדד 0S&P50 ירד בכ-0.7%, מדד דאו ג'ונס נחלש בכ-2.2%, כאשר מנגד מדד נאסד"ק עלה בשיעור של 5.9%. באירופה, מדד דאקס הגרמני ירד בכ-5.6%, הבורסה בלונדון רשמה תשואה שלילית בשיעור של כ-2.8%. מדד קאק הצרפתי איבד כ-4.6%. באסיה, היו אלו הבורסות של יפן שהובילה את המגמה השלילית, כשרשמה ירידה של 4.5% זאת בעוד שמדד שנחאי בסין נותר כמעט ללא שינוי. מחיר הנפט לא מפסיק לצלול וכעת הוא נסחר בבורסת הסחורות של ניו יורק במחיר של 36 דולר לחבית. מדובר בשפל של 7 שנים. הירידה החדה במחיר הנפט תודלקה בשבוע החולף לאחר שסעודיה הודיעה כי אין בכוונתה להאט את קצב הפקת הנפט, כך שבפועל היצע הנפט בעולם ימשיך להיות גבוה בתקופה הקרובה.

ישראל:

הבורסה בתל אביב סיימה את חודש דצמבר בירידות של 2.04% ו-2.12% בהסתמך על ביצועי מדדי ת"א 25 ות"א 100, בהתאמה. הירידה של מדד ת"א 100 נבעה בשל ביצועי חסר של מדד ת"א 75 כשזה השיל כ-3.47% מערכו. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בנק ישראל יכול להותיר את הריבית הנוכחית על כנה זמן ממושך עד שיראה סימנים מובהקים לפיהם כלכלת ישראל מוכנה להעלאת ריבית ושוב, מבלי לדאוג יתר על המידה לשקל החזק וההשלכות שלו על היצואנים במשק. באשר ללחצים פוליטים ואחרים, חשוב לציין כי העלאת ריבית איננה רצויה ועלולה לגרור את מצב המשק הישראלי למקום לא נוח. מצד שני הורדת ריבית נוספת עקב חשש מדפלציה גם הוא לא במקום וזאת מכיוון שהאינפלציה השלילית מקורה ברפורמות ממשלתיות, הורדות מחיר חד פעמיות ומחיר הנפט בעולם. המשק הישראלי בשנת 2015 צמח על פי האומדן השני ב-2.3%, זאת בהשוואה ל-2.5% לאומדן הקודם. הצריכה הפרטית תרמה ב-4.5%, הצריכה הציבורית תרמה כ-2.8%. היצוא גרע כ-3% וההשקעה בנכסים ירדה בשנה החולפת 1.5%. יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה בחודש אוקטובר בכ-2 מיליארדי ש"ח (0.2%) והסתכמה בכ-822 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה בחודש אוקטובר בכ-1.8 מיליארדים (0.4%) ועמדה בסוף החודש על כ-457 מיליארדי ₪.

ארה"ב:

בהתאם לציפיות הפד' העלה את הריבית לראשונה משנת 2006 לטווח של 0.25%-0.50%. קובעי המדיניות בפד' צופים שמגמת העלאת הריבית תהיה הדרגתית ובהתאם להתפתחויות המאקרו כלכליות. "אנחנו לא מעוניינים להסתכן במיתון נוסף ועל כן הריבית הבסיסית תעלה במהלך הזמן ובאופן הדרגתי" מסרה נגידת הפד' ג'נט יילן, על רקע ההחלטה. קובעי המדיניות בפד' צופים שהאינפלציה בארה"ב תגיע ליעד של 2% לא לפני שנת 2018. יילן עוד הוסיפה, כי היא מכירה בעובדה שלוקח זמן לפעילות המוניטרית להשפיע על התוצאות הכלכליות ועל כן הפד' יעקוב מקרוב אחר ההשפעות של העלאת הריבית. הגרעון המסחרי של ארה"ב הסתכם בחודש נובמבר בכ-60.5 מיליארד דולר, זאת בהתאם לציפיות. נציין כי הגרעון המסחרי של חודש אוקטובר המעודכן יותר גדל ל-63 מיליארד דולר בהשוואה לנתון המקורי שעמד על 58.4 מיליארד דולר.

אירופה:

ה-ECB ממשיך לתמוך בכלכלת אירופה: הכריז על הורדת ריבית הפיקדונות לרמה שלילית בשיעור של 0.3% וזאת לצד הרחבת תוכנית ההבראה. המטרה העיקרית של ה-ECB היא להמריץ את הכלכלה המדשדשת של גוש האירו, להחליש את המטבע המשותף ולהעלות את האינפלציה. צמיחת התמ"ג בבריטניה ברבעון השלישי הסתכמה בכ-0.4% בלבד בעוד שהציפיות עמדו על רף 0.5%. בצרפת התמ"ג עלה ברבעון החולף ב-0.3% וזאת בהתאם לתחזיות המוקדמות. כמו כן פורסמו נתוני הוצאות הצרכנים בצרפת שהפתיעו לרעה, מהם עולה כי בחודש נובמבר נרשמה ירידה חדה בהוצאות בשיעור של 1.1% בעוד שהקונצנזוס צפה עלייה של 0.1%.

אסיה:

בורסת שנחאי רשמה בשנה שחלפה ראלי עוצמתי שהסתכם בעלייה של 10.8%. בסין מדד המחירים לחודש נובמבר עלה מעט מעל הצפי בכ- 1.5%, מדד המחירים ליצרן ירד מנגד ב 5.9%, המכירות הקמעונאיות עלו בנובמבר ב- 11.2% והייצור התעשייתי עלה ב 6.2%. המאזן המסחרי ביפן הסתכם בנובמבר בגרעון של 379 מיליאר יין, בעוד הקונצנזוס צפה גרעון של 446 מיליארד יין.

הערכות לרבעון הראשון של 2016:

באשר לתנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל אנו סבורים כי היא צפויה להימשך גם בשנת 2016. להערכתנו, לנוכח ההתפתחויות בכלכלה העולמית, הפד' יתקשה להעלות ריבית בצורה משמעותית במהלך שנת 2016, ובעולם תיוותר הריבית סביב האפס או ברמה אפסית. לפיכך, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם.  

להורדת הקובץ לחץ כאן 

________________________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש נובמבר 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

קרן המטבע הבינלאומית עדכנה מטה את תחזית הצמיחה העולמית. על פי ההערכה המעודכנת, צופה קרן המטבע כי הכלכלה הגלובלית תתרחב בכ-3.1% ב-2015. אם אכן יהיו אלו קצבי הצמיחה בפועל, תהיה זו הצמיחה החלשה ביותר מאז המיתון בשנת 2009. ומה לגבי השנה שבפתח? ביחס לתחזית שניתנה בחודש יולי השנה, עדכנה הקרן כלפי מטה את קצב הצמיחה העולמית בשתי עשיריות האחוז, אך עדיין מדובר על קצב צמיחה גבוה ביחס לשנת 2015, כאשר כלכלני הקרן מנבאים שהצמיחה בשנת 2016 תסתכם בכ-3.6%. בדו"ח שפרסמה הקרן נכתב, כי חזרה להתרחבות גלובלית חזקה ומסונכרת נותרה בגדר ספק. 

גם בחודש החולף נדרשו המשקיעים להתמודד עם כלכלה עולמית המונחת על מעין לוחות טקטונים מתנדנדים, שכן הבנקים המרכזיים בארה"ב ואירופה, גושי הכלכלות הגדולים בעולם, פועלים בכוחות מנוגדים. בעוד שבארה"ב הפד' מתכוון להמשיך לסגת ממדיניות ההרחבה, בגוש האירו, ה-ECB "שומר על ברזים פתוחים לרווחה", בעודו מזרים מיליארדי יורו לשווקים. נציין כי קיים סיכוי שנגיד ה-ECB יכריז על הגברת ההרחבה המוניטרית. בדומה לאירופה, גם ביפן וגם בסין הבנקים המרכזיים תומכים מוניטארית בכלכלותיהן.

חודש נובמבר קטע את הראלי שנרשם בבורסות העולם בחודש אוקטובר. בסיכום חודשי, בוול סטריט, כל שלושת המדדים המובילים רשמו תשואה חיובית קלה: מדד 0S&P50 עלה בכ-0.1%, מדד דאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.3% ומדד נאסד"ק עלה בשיעור דומה. באירופה, מדד דאקס הגרמני הוביל את המגמה החיובית כשזינק בכ-4.9%, הבורסה באנגליה רשמה ירדה מינורית בשיעור של 0.1%. מדד קאק הצרפתי התחזק בכ-1.2%. באסיה, היו אלו הבורסות של יפן וסין שהובילו את המגמה עם תשואות של 3.5% ו-1.8% בהתאמה.

הסנטימנט השלילי בשוק הסחורות נמשך בחודש החולף, כאשר מחירה של חבית נפט צנח בכ-10%. מדד הסחורות של בלומברג המאגד 22 סוגי סחורות, מנפט ועד מתכות, נסחר במחיר הנמוך ביותר מאז אוגוסט 1999, שפל של 16 שנים. אחת הסיבות לירידה במחירי הסחורות קשורה להאטה בביקושים מצד סין.

החולשה הכללית במחירי הסחורות, בפרט בנפט, הינה האחראית העיקרית לשיעורי האינפלציה הנמוכים ואף השליליים במרבית גושי הכלכלות בעולם.

ישראל:

הבורסה בתל אביב סיכמה חודש תנודתי עם נטייה לירידות קלות. מדדים ת"א 25 ות"א 100 נחלשו בכ-0.8% ו-1.6% בהתאמה. עיקר הירידה נבע בשל ביצועי חסר של מדד ת"א 75 כשזה השיל כ-3.1% מערכו. ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ובחודש דצמבר תעמוד על 0.1%. בנק ישראל הבין לאורך השנה כי "ארגז הכלים" שלו הולך ונעשה מוגבל. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי הריבית הנוכחית תלווה אותנו זמן לא קצר גם לאחר העלאת הריבית בארה"ב במידה ותתרחש בקרוב. האבטלה בחודש אוקטובר עלתה ל-5.3% מרמה של 5.1%, כמו כן שיעור התעסוקה ירד במעט מרמה של 64.2% לרמה של 64%. יחד עם זאת מעודד לראות כי אחוז המועסקים במשרה מלאה עלה ב-0.4% ל-77.5%. המדד המשולב למצב המשק בחודש אוקטובר עלה ב-0.3% ובכך שב לגדול בקצב שאפיין את החודשים האחרונים, זאת לאחר האטה שחווה בחודש ספטמבר. העלייה במדד המשולב נבעה בעיקר מעלייה ביבוא מוצרי הצריכה וביבוא התשומות באוקטובר.

ארה"ב:

האם הריבית בארה"ב צפויה לעלות לראשונה מזה כעשור? מתגברות הערכות בעולם כי הפד' יעלה בעוד פחות משבועיים את הריבית. במהלך החודש החולף סגן נשיא הפד', סטנלי פישר, שיגר התבטאויות מעודדות על אופן ומידת התאוששותה של כלכלת ארה"ב, תנאי מחייב לאפשרות להעלות ריבית. 

להלן רשימה חלקית של נתונים מאקרו כלכליים אשר פורסמו לאורך החודש החולף: דו"ח התעסוקה לחודש אוקטובר הפתיע בעוצמתו כשהתברר, כי נוספו למשק כ-271 משרות חדשות ובכך שיעור האבטלה ירד לשפל של 7 שנים ונקבע על 5%. הקריאה השנייה לתמ"ג ברבעון השלישי הסתכמה בכ-2.1% בהתאם לקונצנזוס. ההזמנות של מוצרי בני קיימא עלו בחודש אוקטובר ב-3% לעומת צפי ל-1.5%. בחינת הדוח מלמדת כי ההזמנות למטוסים מסחריים זינקו ביותר מ-200%, וזאת בעוד שההזמנות לכלי רכב נפלו בכ-2.9%.

אירופה:

האם ה-ECB יכריז החודש על הרחבת תוכנית ההרחבה? מדד מנהלי הרכש בגוש האירו צמח בחודש אוקטובר לרמה הגבוהה ביותר מזה 4.5 שנים כשנקבע ב-54.4 נקודות. השיפור הניכר ביותר נרשם בסקטור השירותים שזינק בניגוד לצפי לרמה של 54.6 נקודות. התפוקה התעשייתית בגוש האירו ירדה באוקטובר בכ-0.3% בהמשך לירידה של 0.5% שנרשמה בחודש אוגוסט. החולשה העיקרית נרשמה בענף מוצרי צריכה. כלכלת בריטניה צמחה ברבעון השלישי בקצב של 0.5%, בחישוב שנתי. מדובר בירידה בקצב בהשוואה לצמיחה שנרשמה ברבעון השני שהסתכמה בכ-0.7%. בחינה של נתוני התמ"ג מגלה כי היצוא נטו תרם לצמיחה הכוללת כ-1.5%, שכן מדובר בתרומה החלשה ביותר מאז 1997.

אסיה:

בורסת שנחאי צללה ביום שישי האחרון בחודש המסחר החולף בכ-5.5% וזאת על רקע דיווחים בתקשורת, כי רשות ני"ע הסינית חוקרת שני ברוקרים מובילים בנוגע לנפילות החדות שהתרחשו בבורסה הסינית בחודשי הקיץ האחרון. מדד מנהלי הרכש לסקטור התעשיה בסין ירד לשפל של 3 שנים בחודש נובמבר ונקבע על רמה של 49.6 נקודות – רמה המשקפת צפי להתכווצות עתידית.

הערכות לרבעון הראשון של 2016:

באשר לתנודתיות בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל אנו סבורים כי היא צפויה להימשך. להערכתנו, לנוכח ההתפתחויות בכלכלה העולמית, הפד' יתקשה להעלות ריבית בצורה משמעותית בשנה הנוכחית כך שסביבת הריבית בארה"ב ובעולם תיוותר סביב האפס או ברמה אפסית. לפיכך, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. 

להדפסת הסקירה לחץ כאן 

___________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוקטובר 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

לאחר חודשיים של ירידות חדות הצבע הירוק חזר לבורסות ובגדול. מסיכום חודשי עולה כי חודש אוקטובר החולף היה חיובי במרבית השווקים בעולם, כאשר בוול סטריט היה זה החודש המוצלח ביותר מאז אוקטובר 2011. נראה כי הדאגה לבריאותה של הכלכלה העולמית שהביאה לגל המימושים בחודשים האחרונים, התחלפה בפרץ של אופטימיות מחודשת בנוגע להתיצבות כלכלת סין, המשך הרחבה כמותית באירופה ואי העלאת ריבית בארה"ב.

בסין, הכוח המניע של הכלכלה הגלובלית, הבנק המרכזי הוריד את הריבית ברבע אחוז ל-4.35% וזאת במטרה לשמר את היציבות הפיננסית. שוק הסחורות המשיך לסבול מחולשה אשר פוגעת בעיקר ביציבותן של הכלכלות המתפתחות. בארה"ב הפד' הותיר גם החודש את הריבית ללא שינוי וזאת בניגוד להצהרותיו בחודשים הקרובים על כוונותיו לעלות את הריבית בחודש אוקטובר.

חודש אוקטובר פתח את הרבעון האחרון של השנה ברגל ימין ובסיכום חודשי, בוול סטריט כל שלושת המדדים המובילים רשמו תשואה חיובית משמעותית: מדד S&P50 זינק בכ-8.3%, מדד נאסד"ק טיפס בכ-11.2% ומדד דאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-8.5%. באירופה מדד דאקס הגרמני הוביל את המגמה החיובית כשזינק בכ בכ-12.3%, הבורסה באנגליה רשמה עלייה של 4.9%. מדד קאק הצרפתי זינק בכ-10%. באסיה, היו אלו הבורסות של יפן וסין שהובילו את המגמה עם תשואות של 9.7% ו-10.8% בהתאמה. הבורסה בברזיל, הכלכלה המרכזית ביותר בדרום אמריקה, עלתה בשיעור של 3.7% בלבד.  

ישראל:

 

גם הבורסה בתל אביב הצטרפה בחודש אוקטובר לחגיגת העליות העולמית. מדדים ת"א 25 ות"א 100 הוסיפו לערכם כ-5.5% ו-5% בהתאמה. נזכיר כי בחודש ספטמבר גל ירידות חד מחק את העליות שרשמו המדדים המובילים מתחילת השנה, אולם חודש אחד חיובי כמו אוקטובר הספיק כדי להפוך את התמונה על פיה. בכך, התשואה המצטברת מתחילת השנה של מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 מסתכמת בכ-7.4% ו-5.9%. 
מניות האנרגיה בלטו החודש לחיוב כשזינקו בכ-12.2%. הסיבה המרכזית לזינוק החד קשורה להודעת התפטרותו של שר הכלכלה אריה דרעי, מתפקידו. משמעות ההתפטרות היא הכשרת מתווה הגז אשר יספק וודאות רגולטורית ארוכת טווח למשק האנרגיה הישראלית. בכך שותפויות האנרגיה יוכלו לחתום על חוזי יצוא. בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי וזאת על אף שלל הסיבות התומכות בהורדת ריבית. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי הריבית האפסית במשק תלווה אותנו עוד זמן רב. המדד המשולב למצב המשק בחודש ספטמבר עלה ב-0.1%, נמוך מקצב גידולו הממוצע בחודשים האחרונים. שיעור האבטלה בחודש ספטמבר ירד לרמה של 5.1% מרמה של 5.2% וזאת בעוד ששיעור ההשתתפות ירד קלות, אך ממשיך להיות גבוה. יצוא השירותים בחודש אוגוסט ירד ב3.3% ביחס לחודש יולי והסתכם בכ-2.8 מיליארד דולר. עיקר הירידה מיוחס ליצוא השירותים העסקיים שירד בכ-5.7% בחודש אוגוסט. מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד ב-0.4%, תוך שהוא מושפע בעיקר מביטול אגרת הטלוויזיה ומהוזלת הדלק. מנגד, התייקרות הירקות הוסיפה כ-0.3% למדד. אינפלציית הליבה נמצאת במגמת עלייה, אך לגורמים החד-פעמיים יש השפעה מכרעת.

 

ארה"ב:

הפד הודיע על הותרת שיעור הריבית ללא שינוי ברמה אפסית, בעיקר בשל עלייה בסיכונים הגלובליים ועצבנות בשווקים. המשק האמריקאי צמח ברבעון השלישי ב-1.5% בלבד (צפי ל-1.7%) לאחר שברבעון השני צמח בכ-3.9%. מהנתונים עולה כי הביקושים המקומיים נותרו חזקים, שכן ההוצאה הצרכנית גדלה בכ-3.2% ברבעון החולף. מכירות בתים חדשים בחודש ספטמבר צנחו ב-11.5% לשפל של קרוב לשנה. קצב המכירות בחודש החולף משקף קצב מכירות שנתי של כ-468 אלף בתים, נתון שלעצמו נמוך מהצפי שעמד על 550 אלף בתים. המכירות הקמעונאיות וליבת המכירות הקמעונאיות, יצאו חלשות מהציפיות ומצביעות על המשך תמיכה באינפלציה נמוכה אשר תקשה על הפד להעלות את הריבית בזמן הקרוב.

 

אירופה:

שיעור האבטלה בגוש האירו ירד בחודש ספטמבר ב-0.1% לרמה של 10.8% זאת בעוד שקונצנזוס התחזיות שיקף צפי לעלייה בשיעור האבטלה לרמה של 11%. הכלכלה הבריטית צמחה ברבעון השלישי בקצב של 0.5%. אומנם מדובר בקצב צמיחה נמוך בהשוואה לרבעון שקדם לו (0.7%), אך במבט ארוך טווח ניתן להתרשם מכך שהכלכלה הבריטית מתרחבת כבר 11 רבעונים ברצף. מדד מנהלי הרכש מספק חדשות טובות על כלכלת הגוש. עד כה בחודש אוקטובר עלה המדד בכ-0.4% לרמה של 54 נק', מעבר לתחזית הממוצעת שעמדה על 53.4 נק'.

 

 
 
אסיה:

בצעד מפתיע הבנק המרכזי הסיני הוריד את הריבית המוצהרת ברבע אחוז לרמה של 4.35%. ההחלטה  להוריד את הריבית התקבלה על רקע ההאטה שרושמת הכלכלה הסינית בחודשים האחרונים. נציין כי זו ההורדה השישית שביצע הבנק תוך פחות משנה. הכלכלה הסינית התרחבה מעט מעל לצפי ברבעון השלישי: 6.9% אולם נמוך בהשוואה לנתון הקודם שעמד על 7%.

הערכות לרבעון הרביעי של 2015:

באשר לתנודתיות החריפה בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל אנו סבורים כי היא צפויה להימשך. להערכתנו, לנוכח ההתפתחויות והתנודתיות בכלכלה העולמית, הפד' יתקשה להעלות ריבית בשנה הנוכחית כך שסביבת הריבית בארה"ב ובעולם תיוותר סביב האפס או ברמה אפסית. 

להדפסת הסקירה לחץ כאן 

____________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש ספטמבר 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

הדאגה לבריאותה של הכלכלה העולמית החריפה בחודש החולף, כשהסיבות לכך רק המשיכו להצטבר. מזה כחודשיים הדאגה המרכזית בעולם מתמקדת בסין, הכוח המניע של הכלכלה הגלובלית, אשר סובלת מהאטה מתמשכת בצמיחה. שוק הסחורות המשיך לסבול מחולשה אשר פוגעת בעיקר ביציבותן של הכלכלות המתפתחות. בארה"ב הפד' המשיך גם החודש לשדר מדיניות מהוססת בכל הקשור לאפשרות שיעלה את הריבית עוד השנה.

בהכרזה האחרונה של הוועדה המוניטרית הוחלט שלא להעלות את הריבית, אולם יו"ר הפד' חזרה על הכרזתה כי יש לצפות להעלאת ריבית עד סוף השנה. להערכתנו, לאור תמונת המאקרו בעולם, לפד' לא תהיה ברירה אלא לדחות את מועד העלאת הריבית לשנה הבאה לכשהמצב בעולם ירגע. בתגובה לכך פרסמה קרן המטבע הבינלאומית אזהרה כי העלאות ריביות עלולות להצית מחנק אשראי בשווקים המתעוררים וכפועל יוצא להתפתחות משבר אשראי עולמי. באירופה הדאגה סביב ההשלכות של פרשיית המנועים המזהמים של יצרנית הרכב פולקסוואגן הובילה לירידות שערים רוחבית. עוד מוקדם להעריך את גודלו והיקפו של הנזק שנוצר לתעשיית הרכב. כמו כן יו"ר הבנק המרכזי (ECB) מריו דראגי הצהיר כי קיימת אפשרות שתוכנית ההבראה תמשך מעבר למתוכנן ובכך רמז כי ההתאוששות באירופה טרם נראית.

על רקע אירועים מרכזיים אלו ונוספים אנו עדים בחודשיים האחרונים לירידות שערים המשמעותית ביותר מאז המשבר העולמי שפרץ ב-2008. בסיכום חודשי - שוק המניות העולמי סגר זה החודש הרביעי ברציפות בטריטוריה השלילית. בוול סטריט כל שלושת המדדים המובילים רשמו תשואה שלילית. באירופה מדד דאקס הגרמני הוביל את המגמה השלילית כשצנח בכ-5.8%, על רקע שערוריית פולקסוואגן. ברוסיה המדד המרכזי צלל בכ-5.2% על רקע ירידת מחירי הנפט בעולם. הבורסה באנגליה השילה כ-2.1% בחודש החולף וכ-16% מהשיא שרשמה מוקדם יותר השנה. באסיה, היו אלו הבורסות של יפן וסין שהכבידו עם ירידות של 8.0% ו-4.8% בהתאמה. הבורסה בברזיל, הכלכלה המרכזית ביותר בדרום אמריקה, צנחה בכ-5.7% לאחר שגלשה רשמית למיתון.  

ישראל:

המגמה השלילית בבורסה המקומית בחודש החולף שררה בעיקר בשל התנודתיות בעולם, ובכך חודש ספטמבר היה לחודש השלילי ביותר עד כה השנה. מדדים ת"א 25 ות"א 100 השילו מערכם כ-5.5% ו-6.2% בהתאמה.  התשואה החיובית שנרשמה מוקדם יותר השנה התאפסה, כך שהמדדים חזרו לרמות בהן שהו בתחילת השנה. בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי וזאת על אף שלל הסיבות התומכות בהורדת ריבית. באשר לעדכון תחזיות המאקרו של חטיבת המחקר של בנק ישראל, אנו סבורים כי מחלקת המחקר תוריד את תחזית האינפלציה והצמיחה. יתרת החוב של המגזר העסקי נותרה כמעט ללא שינוי בחודש יולי והסתכמה בכ-812 מיליארד שקל, בעוד שיתרת החוב של משקי הבית גדלה בכ-5.4 מיליארד שקל (1.2%) ועמדה בסוף החודש על כ-451 מיליארד. המדד המשולב למצב המשק בחודש אוגוסט עלה ב-0.3%, בדומה לקצב גידולו הממוצע בחודשים האחרונים. אומדן הצמיחה לרבעון ב' עודכן כלפי מטה ל-0.1% והצריכה הפרטית עודכנה ל-0.6% מ-0.9%.

ארה"ב:

הפד הודיע על הותרת שיעור הריבית ללא שינוי ברמה אפסית, בעיקר בשל עלייה בסיכונים הגלובליים ועצבנות בשווקים. בנוסף, הפד לא משוכנע שסביבת האינפלציה בדרך ל-2%. הקריאה השלישית והקובעת של נתון התמ"ג ברבעון השני היתה חזקה מהתחזית ב-0.2% כשנקבעה על רמה של 3.9%. השיפור בצמיחה התאפשר בעיקר בשל השיפור בנתוני הצריכה הפרטית. היצור התעשייתי בחודש יולי עלה ב-0.6%, גבוה מהקונצנזוס שעמד על 0.4%. גם המכירות הקמעונאיות בחודש יולי עלו מעבר לתחזית בשיעור של 0.6%.

אירופה:

תעשיית יצרני הרכב האירופאית גררה את שווקי אירופה מטה על רקע פרשיית זיהום האויר של פולקסווגן. האבטלה בגוש האירו יורדת מזה שנתיים בהתמדה וזאת במקביל לעלייה במדד אמון הצרכנים. יחד עם זאת, האבטלה בגילאי העבודה עדיין גבוהה מאוד ומסכנת את יציבות כלכלת הגוש. הסנטימנט הכלכלי בחודש ספטמבר עלה ב-105.6 נקודות מעבר לקונצנזוס שעמד על 104 נקודות. מדד מנהלי הרכש המצרפי (שירותים ותעשייה) בגוש האירו ירד בספטמבר לרמה של 53.9 נקודות מרמה של 54.1 נקודות. הבנק המרכזי של אירופה עדכן כלפי מטה את תחזיות צמיחת התמ"ג לשנת 2016 אשר צפויה להסתכם בכ-1.7%.

אסיה: 

מדד מנהלי הרכש בסין ירד לרמה של 47 נקודות, זאת לעומת צפי לקריאה ברמה של 47.6. הירידה במדד מנהלי הרכש ממחישה את מגמת ההאטה בכלכלה הסינית ומחריפה את התנודתיות בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם. המכירות הקמעונאיות ביפן עלו בחודש אוגוסט ב-0.8%, נמוך מהקונצנזוס שצפה עלייה של 1.0%.

הערכות לרבעון הרביעי של 2015:

באשר לירידות השערים בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל אנו סבורים כי מדובר בתיקון ממושך ולא מדובר במפולת. להערכתנו, לנוכח ההתפתחויות והתנודתיות בכלכלה העולמית, הפד' יתקשה להעלות ריבית בשנה הנוכחית כך שסביבת הריבית בארה"ב ובעולם תיוותר סביב האפס או ברמה אפסית. 

להדפסת הסקירה לחץ כאן 

 ____________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוגוסט 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

חודש אוגוסט יזכר כחודש שלילי במיוחד עבור המשקיעים בבורסות המניות ובבורסות הסחורות. הגורם העיקרי למגמה השלילית בשווקי המניות הגיע מכיוון הבורסות הסיניות שקרסו בלמעלה מ-10% בחודש החולף, זאת בהמשך לנפילות שהחלו בחודש יוני. מסיכום שלושת החודשים האחרונים, עולה כי מדד שנחאי השיל כ-30% מערכו ובכך שב לרמה בה שהה בתחילת השנה.

הטריגר לגל הנפילות בחודש החולף היה החלטת הבנק המרכזי הסיני לבצע פיחות יזום ליואן במטרה לסייע לענפי היצוא שהציגו סימני חולשה. ההשפעה של המהלך היתה גלובלית חדה ומהירה. המשקיעים החלו להקטין חשיפה לאפיק המניתי, וזאת מתוך חשש כי ההאטה במשק הסיני עלולה להוביל למשבר עולמי. הממשל הסיני מצידו פעל בשווקים בתגובה, והזרים הון רב לשווקי המניות, זאת במטרה לבלום את הירידות. כמו כן, הבנק המרכזי בסין ביצע מהלכים נוספים במטרה להרגיע את הרוחות, בדמות הורדת ריבית ב-0.25%, והגבלת מכירות בשורט לצד העלאת העמלות על המסחר בחוזים עתידיים.

מחירו של הנפט המשיך לצלול מטה, לאחר שבחודש יולי איבד כ-21%, הנפילה החודשית החדה ביותר בשבע השנים האחרונות. נציין כי ההאטה בכלכלה הסינית "תדלקה" את מגמת הירידות במחירי הסחורות, ובנפט בפרט, מאחר וזו צרכנית משמעותית בעולם.

בשוק המט"ח היה זה חודש תנודתי. האירו התחזק מול השקל בסיכום חודשי בכ-0.17%. אולם מתחילת השנה מחיר האירו ירד בכ-11.7%. גם הדולר האמריקאי התחזק כ-0.7%. בנק ישראל מתקשה לבלום את מגמת התחזקות השקל בהתערבותו במסחר בשוק המט"ח.

בסיכום חודשי- שוק המניות העולמי סגר זה החודש השלישי ברציפות בטריטוריה השלילית. מדד פוטסי בבריטניה ירד בכ-6.7%, מדד דקס הגרמני איבד כ-8.9%. במזרח הרחוק בלטה לשלילה הבורסה הסינית שאיבדה כ-11.8% מערכה ומתחילת השנה המדד מחק את כל התשואה החיובית שהשיג קודם לכם. בארה"ב נרשמה גם כן ירידה עוצמתית של המדדים המובילים: מדד נאסד"ק איבד כ-5.9% ומדד S&P 500 נחלש בכ-5.4%. המגמה השלילית הרוחבית בבורסות העולם באה לידי ביטוי בביצועי מדד MSCI העולמי שנחתך בכ-6.4%.

ישראל:

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ובכך בחר שלא להגיב לנעשה בשווקים. מזה זמן, עוקב בנק ישראל בדריכות אחר ההחלטות והעדויות של הפד' בארה"ב בניסיון להבין אם אכן השנה הריבית תעלה בארה"ב ותסייע במידה מסוימת במאבקו להחלשת השקל. שיעור האבטלה במשק בחודש יולי נותר ללא שינוי ברמה של 5.3%, אולם הרעה נרשמה בשיעור התעסוקה, שירד מרמה של 60.8% ל-60.5%. המשק הישראלי מוריד הילוך: ברבעון השני של השנה צמח התמ"ג ב-0.3%, בחישוב שנתי, זאת לעומת 2% ברבעון הראשון של השנה. בחישוב כולל של שני הרבעונים הראשונים של השנה צמח המשק ב-2.6%. עיקר ההאטה בצמיחה מוסברת בשל חולשה בנתוני היצוא.

ארה"ב:

ההאטה בצמיחה של הכלכלה הסינית אומנם מדאיגה את המשקיעים, אולם עבור ארה"ב מדובר בניצחון במלחמת המטבעות העולמית, המתנהלת מזה מספר שנים. כעת, שכולם חוששים שכלכלת סין מתקררת,יחזור  מרכז הכובד למדינות המערב המפותחות. הכלכלה הגלובלית משולה לאמבטיה ללא מחיצות, כשמפלס המים עולה במקום אחד, במקום אחר הוא יורד. על סמך הנחה זו, קיים סיכוי קלוש שסין תגרור את העולם למשבר עולמי. כתגובה לנעשה בשווקים, קטנו הסיכויים שארה"ב תעלה את הריבית בטווח הקרוב, וזאת יש לומר בניגוד לכוונות ולרצונות של הפד'. נזכיר כי הפד' הביע נכונות להעלות את הריבית לראשונה מזה 6 שנים, אם התנאים המאקרו כלכליים בארה"ב ומחוצה לה יאפשרו זאת.

אירופה:

עיקר הפוקוס באירופה הוקדש בחודש החולף לנעשה בסין, ופחות לנתוני המאקרו השוטפים. הבורסות המובילות סבלו ממומנטום שלילי בהתאם למגמה העולמית. בזירת המאקרו בגרמניה מדד IFO המשקף את הלכי הרוח של הסקטור העסקי, אשר עלה ל-108.3 נקודות, בעוד שהקונצנזוס צפה ירדה לרמה של 107.7 נקודות. הסאגה היוונית מסרבת לשכוך. בסוף השבוע ראש ממשלת יוון, אלכסיס ציפראס, הודיע במפתיע על התפטרותו, ועל קיום בחירות בזק הצפויות להתקיים בחודש הבא. ההתפטרות של ציפראס נרשמת על רקע התפטרותם של 25 חברי ממשלתו, שבינתיים הקימו מפלגה חדשה "האיחוד העממי".

אסיה: 

הפיחות היזום של המטבע הסיני, הנתונים על האטה בצמיחה, ומדד מנהלי הרכש של סקטור הייצור שהוסיף להיחלש, גררו את הבורסה הסינית לחודש נוסף של ירידות, כשזו איבדה כ-12% מערכה. בניסיון לשדר איתותי הרגעה לשווקים, אמר בכיר בקרן המטבע הבינלאומית כי מוקדם מדי בכדי לדבר על משבר בסין. "כלכלת סין מאטה וזה נורמלי בשלב הזה".

הערכות לרבעון הרביעי של 2015:

באשר לירידות השערים בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל אנו סבורים כי מדובר בתיקון ממושך ולא מדובר במפולת. סביר להניח כי הממשל הסיני יפעל בכל כוחו על מנת לעצור את ההידרדרות הנוכחית. הריצה אל נכסי סיכון תימשך וסביר להניח כי השווקים יחזרו לעלות בשבועות הקרובים.

להדפסת הסקירה לחץ כאן

_____________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש יולי 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

עוד לפני חודשיים ציינו בהתייחסותנו לאקלים המקרו כלכלי כי התנודתיות "כאן בשביל להישאר". ואכן חודש יולי היווה המשך ישיר למגמת זו כאשר הפעם הזעזועים הגיעו ממקורות שונים. הבורסה הסינית המשיכה במגמה השלילית, כאשר באחד מימיו האחרונים של חודש יולי איבד מדד שנחאי כ-8.5% במהלך המסחר. בכך נקבע שיא שלילי חדש מאז פברואר 2007. הירידה החדה מיוחסת לחששות המשקיעים בנוגע לצמיחת המשק בפועל ולרמת האפקטיביות של תמיכת הממשל הסיני בשוק הפיננסים לאורך זמן.

מחירו של הנפט צלל בחודש שעבר ב-20.8%, הנפילה החודשית החדה ביותר בשבע השנים האחרונות. מסקטור הסחורות, בלט לשלילה גם הזהב שרשם את הירידה החודשית החדה ביותר בשנתיים האחרונות, כשאיבד כ-6.5%. הירידה במחיר אונקית זהב נרשמה על רקע העלייה בסבירות שהפדרל ריזרב יעלה בחודשים הקרובים את הריבית בפעם הראשונה מזה כעשור.

בשוק המט"ח נרשמה יציבות יחסית בחודש החולף. האירו נסחר מול השקל ביציבות, אולם בסיכום חודשי ירד ב-0.17%. מתחילת השנה מחיר האירו ירד בכ-11.7%. הדולר האמריקאי המשיך במגמת הירידה מול השקל ובחודש יולי איבד כ-0.7%. עושה רושם כי בנק ישראל, בראשותה של הנגידה קרנית פלוג לא מצליח לבלום את מגמת התחזקות השקל בהתערבותו במסחר בשוק המט"ח.

שוק המניות העולמי נסחר זה החודש השני ברציפות עם נטייה לירידות. מדד פוטסי בבריטניה עלה בכ-1.3%, מדד דקס הגרמני עלה בכ-1.2%, זאת לאחר שחודש קודם לכן איבד כ-4% מערכו. במזרח הרחוק בלטה לשלילה הבורסה הסינית שאיבדה כ-9.6% מערכה ומתחילת השנה הירידה הסתכמה בכ-13.3%. בארה"ב מגמת הירידות נקטעה בחודש החולף כאשר: מדד נאסד"ק עלה כ-4.3% ומדד S&P 500 הוסיף כ-2.0%. המגמה המעורבת בבורסות העולם באו לידי ביטוי בעלייה של 1.4% בערכו של מדד MSCI העולמי.

 


ישראל:

 

שיעור האבטלה בישראל נמוך היסטורית ונמוך בהשוואה עולמית, אולם בחודש יוני הוא עלה ב-0.2% לרמה של 5.2%. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה גם כן ב-0.1% לרמה של 60.9%.

במהלך חודש יולי התבשרנו כי בחודש יוני נשבר שיא חדש בענף המשכנאות כשסך ההלוואות לדיור הסתכם ב-7 מיליארד שקל. מדובר בסכום הגבוה ביותר אי פעם ובזינוק של כ-52% לעומת יוני אשתקד. לעומת חודש מאי מדובר בגידול של כ-21%. הגירעון המסחרי (סחורות) בחודש יוני הסתכם בכ-5.8 מיליארד שקל ומתחילת השנה הוא עומד על 13.4 מיליארד שקל. מדובר בירידה של כ-37% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סקר אמון הצרכנים בחודש יוני עלה ל-18%- לאחר שבמאי ירד לרמה של 22%-. למרות הרמות השליליות בו מצוי המדד, נציין כי הוא נמצא ברמות יחסית גבוהות לעבר.

ארה"ב:

בחודש החולף תשומת לב המשקיעים הופנתה לשני נושאים עיקריים: האחד, האם ומתי הפדרל ריזרב יעלה את הריבית האפסית המונהגת בארה"ב מזה כשמונה שנים. למרות הצהרות וכוונות הבנק לבצע העלאה בחודש ספטמבר, מתקבל הרושם כי נתוני המאקרו והאקלים הכלכלי בעולם לא יאפשרו זאת. השני, עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי שזה עתה מתקיימת. במבט-על ניתן לומר שעונת הדוחות הנוכחית מספקת בעיקר הפתעות בנוגע לתוצאות העסקיות של החברות הציבוריות. אולם לצד זאת, התחזיות המעודכנות של החברות בנוגע לפעילות העסקית שלהן בהמשך השנה הונמכו בהשוואה לאלו הקודמות.

אירופה:

בתום רגיעת הרוחות סביב המשבר היווני, שבה האופטימיות הזהירה לאירופה במהלך החודש החולף. אומנם הנתונים הכלכליים השוטפים שפורסמו לאורכו היו מעורבים ואף די חלשים, אולם הדולר החזק ומחירי אנרגיה נמוכים צפויים להיטיב בטווח הארוך עם חברות האירופאיות. שיעור האבטלה בגוש האירו התקבע מזה מספר חודשים ברמה של 11.1% וזאת כששיפור מיוחל לא נראה באופק. לקובעי המדיניות אין תוכנית מוסדרת לטיפול בבעיה בוערת זו במדינות מרכזיות באירופה, כגון איטליה בה שיעור אבטלת הצעירים זינק לשיא של 38 שנים כשנקבע ברמה של 44.2% בחודש יוני.

אסיה: 

הבנק המרכזי בסין הוריד את הריבית בחודש החולף בשיעור של רבע אחוז, לרמה של 4.85%, וזאת במטרה לתמוך בפעילות הכלכלית, ועל רקע ההאטה בצמיחה. נציין כי זאת הפעם השלישית השנה שהבנק המרכזי מוריד את הריבית. במקביל, הבורסה בשנחאי התממשה על רקע תחזיות האנליסטים כי השוק הסיני מתומחר גבוה מידי.

הערכות לרבעון הרביעי של 2015:

אנו מציעים לחלק את ההשקעה באפיק הסולידי ביחס של 50% באפיק צמוד מדד במח"מ בינוני, ו-50% באפיק השקלי במח"מ בינוני. כמו כן, בשל סביבת הריבית האפסית השוררת בארץ ובעולם, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק המניות בארץ ובעולם.

______________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש יוני 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

חודש יוני הסתיים ואיתו ננעלה המחצית הראשונה והמאוד תנודתית של שנת 2015. הפתיחה המוצלחת של השנה בשווקים הפיננסים נקטעה בחודש מאי כתוצאה מזעזועים שהגיעו מכמה כיוונים שונים. בראש וראשונה היתה זו עננת חדלות הפרעון של יוון ופרישתה האפשרית מגוש האירו. חוסר הוודאות בנודע להישארותה או היפרדותה של יוון, הזרים עצבנות ותנודתיות לשווקים. גם ליו"ר הפד, ג'נט יילן, היה תפקיד מרכזי בנעשה בשווקים. ככל שחזרה על הצהורתיה בנוגע לשינוי הצפוי במדיניות הריבית האפסית המונהגת מזה שנים כך התשואות בשוק אגרות החוב הריבוניות של ארה"ב החלו לטפס ואיתן המקבילות בשווקים נוספים, כולל אלו בישראל.

מכיוון המזרח היתה זו סין שחוותה גל מימושים אדיר בשבועיים האחרונים של יוני, שחתך משוויו של המדד המרכזי (שנחאי) כ-16.5% מהשיא אליו הגיע בתחילת חודש יוני. על אף זאת,  תשואתו החיובית של מדד שנחאי מסתכמת בכ-35.11% מתחילת השנה.

בשוק המט"ח, מלחמת המטבעות המשיכה ואף התעצמה בחודשים החולפים. האירו נחלש מול המטבעות המרכזיים בעולם, על רקע תוכנית ההבראה המונהגת בגוש האירו ועל רקע הסגאה היוונית. מול השקל איבד האירו כ-11.12% מערכו בששת החודשים האחרונים בשעה שהדולר האמריקאי נחלש בכ-3.2% בלבד מול השקל.

שוק המניות העולמי לאורך החודשים האחרונים היה לרוב חיובי, אולם בחודש החולף נרשמה מגמה מסחר שלילית במרבית השווקים ובעיקר במרכזיים שבאירופה. מדד פוטסי בבריטניה איבד למעלה מ-6%, מדד דקס הגרמני איבד כ-4%. במזרח הרחוק בלטה לשלילה הבורסה הסינית שאיבדה כ-9% מערכה. בארה"ב הירידות היו מתונות יותר: מדד נאסד"ק איבד כ-2.5% ומדד S&P500 נחלש ב-2.1%. המגמה השלילית הרוחבית באה לידי ביטוי בביצועי מדד MSCI העולמי שאיבד בחודש החולף כ-2.5%.

ישראל:

הנתונים שפורסמו בחודש החולף לא סיפקו תמונה אחידה בנוגע לפעילות הכלכלית. ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. בבנק ישראל לא רואים לנכון "לבזבז" תחמושת יקרה בדמות הורדת ריבית, כל עוד בארה"ב מדברים על העלאת ריבית עוד השנה. הנתונים השוטפים שפורסמו בשבוע שעבר מעידים על ירידה בצמיחה ברבעון השני. 

יצוא השירותים בחודש אפריל נחלש ב-2.5% בהתאם למגמה של החודשים האחרונים, נתוני המכירות הקמעונאיות ומכירות ברשתות השיווק בחודשיים האחרונים משקפים האטה בצריכה הפרטית. עוד עולה מהנתונים כי במיוחד ירדו המכירות ברשתות השיווק. 

מחלקת המחקר בבנק ישראל פרסמה את תחזית המאקרו כלכלית הרבעונית. על פי התחזית המעודכנת, התמ"ג צפוי לצמוח ב-2015 בשיעור של 3% ובשנת 2016 בשיעור של 3.7%. בנוגע לריבית, מחלקת המחקר צופה שהריבית תשאר ברמה של 0.1% ותעלה  בהדרגה לרמה של 1.25% בשנת 2016.

ארה"ב:

נתוני המאקרו שפורסמו החודש מעידים על המשך שיפור. ההוצאה והצריכה הריאלית המשיכו להשתפר בחודש מאי בקצב הגבוה מהממוצע הרב שנתי. מדד הסנטימנט הצרכני של אוניברסיטת מישיגן עלה מעל הציפיות. התוצר ברבעון הראשון ירד בהתאם לציפיות בשיעור של 0.2%, כך עולה מהאומדן השני. מכירות הבתים הקיימים היו גבוהות מהתחזית (546 אלף לעומת 525 אלף).

אירופה:

לכל אורך החודש החולף לא היה ברור האם יוון צועדת לחדלות פרעון וליציאה מגוש האירו, אולם כאשר חודש יוני התחלף ליולי, הנושא התברר רשמית: יוון לא עמדה בתשלום חובה בסך של 1.5 מיליארד אירו לקרן המטבע הבינלאומית, והיא כעת מוגדרת כחדלת פירעון.

על פי התנהלותו של ראש ממשלת יוון בכל הנוגע למשא ומתן עם הנושים הבינלאומיים, עושה רושם כי הוא בעיקר ניסה ומנסה למשוך זמן בקבלת החלטה: האם לקבל תוכנית חילוץ נוספת לכלכלת יוון אשר יחייב אותו לנקוט בצעדי צנע נוספים. נכון להיום עדיין קיים חוסר בהירות בנוגע לעתידה של יוון. בימים הקרובים יתברר האם חברותיה בגוש האירו תעשנה מאמצים כדי להשאירה.

פרט לסאגה היוונית, בחודש החולף נציין כי באירופה פורסמו נתוני מאקרו, שלרוב הצביעו על המשך התאוששות בפעילות הכלכלית בגוש האירו.  השיפור בא לידי ביטוי במרבית המגזרים והשווקים.

אסיה:

 הבנק המרכזי בסין הוריד את הריבית בחודש החולף בשיעור של רבע אחוז  לרמה של 4.85% וזאת כדי לתמוך בפעילות הכלכלית ועל רקע ההאטה בצמיחה. נציין כי זאת הפעם השלישית השנה שהבנק המרכזי מוריד את הריבית. במקביל, הבורסה בשנחאי התממשה על רקע תחזיות האנליסטים כי השוק הסיני מתומחר גבוה מידי.

 


הערכות לרבעון השלישי של 2015:

 

אנו מציעים לחלק את ההשקעה באפיק הסולידי ביחס של 50% באפיק צמוד מדד במח"מ בינוני, ו-50% באפיק השקלי במח"מ בינוני. כמו כן, בשל סביבת הריבית האפסית השוררת בארץ ובעולם אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק המניות.

_____________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש מאי 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו ברחבי הגלובוס בחודש החולף, הצביעו ברובם על שיפור כלכלי מתון. בו בזמן, מחירי האנרגיה בעולם המשיכו לעלות מהשפל אליו הגיעו מוקדם יותר השנה, והוסיפו לערכם כ-8% בסיכום חודשי. חודש מאי, היה חודש עגום עבור המשקיעים בשוק האג"ח, במהלכו נרשמה ירידת תשואות רוחבית באפיק הממשלתי והקונצרני באירופה, ארה"ב וכפועל יוצא גם בישראל, כך שבחודש וחצי האחרונים ירדו שערי אגרות החוב הארוכות של ממשלת ישראל בשיעור של כ- 14%.  

ישראל:

יתרת החוב של המגזר העסקי ירדה בחודש מרץ בכ-0.5% לרמה של כ-821 מיליארדי ₪. יתרת החוב של משקי הבית גדלה בכ-3.3 מיליארדי ש"ח (0.8%) ועמדה בסוף החודש על כ-443 מיליארדי ₪. הריבית במשק נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. שיעור האבטלה בחודש אפריל נקבע בשפל היסטורי על 4.9%. מדובר בירידה של 0.3% בהשוואה לחודש מארס. מדד המחירים בחודש אפריל עלה ב-0.6%. סעיף ההארחה והנופש בארץ ובחו"ל עלה ב- 5.5% עקב חג הפסח שנחגג מוקדם יחסית השנה, וסעיפי הפירות וירקות טריים שזינקו באמצע החודש מסיבות שונות. המשק צמח ברבעון הראשון ב-2.5% (אומדן ראשון), בעוד שבשוק ציפו לצמיחה של 3.5%. העלייה בתוצר משקפת, שיפור בהוצאה לצריכה הפרטית, ביצוא הסחורות והשירותים ובהוצאות לצריכה ציבורית, כאשר מנגד נרשמה ירידה בשיעור של 5.8% בהשקעות בנכסים קבועים. בחודש אפריל הגרעון המסחרי של ישראל הסתכם ב-2.7 מיליארד שקל. מהנתונים עולה כי בחודשים פברואר–אפריל השנה נרשמה ירידה חדה ביצוא הסחורות בשיעור של 13.1% בעוד שבסעיף יבוא מוצרי צריכה התכווץ בשיעור מתון יותר של 1.6%.

ארה"ב:

תשומת לב המשקיעים בחודש מאי המשיכה לפנות בעיקר לפד', מה שצפוי להימשך בזמן הקרוב, כל עוד סוגיית העלאת הריבית לא תובהר. יו"ר הפד', ג'נט יילן, ציינה כי בכוונת הבנק לשקול העלאת ריבית בחודש ספטמבר. לשוק העבודה האמריקאי נוספו 280 אלף משרות בחודש מאי, מדובר בתוספת הגבוהה ביותר מאז סוף 2014. קונצנזוס האנליסטים חזה תוספת של 210 אלף משרות בלבד. נתוני התוצר לרבעון הראשון משקפים צמיחה שלילית בשיעור של 0.7%. הנתונים משקפים האטה בסחר החוץ ועלייה איטית במלאים. הסנטימנט הצרכני רשם שיפור מעבר לציפיות ונקבע על רמה של 90.7 נקודות. מנגד, תביעות האבטלה החדשות בשבוע שעבר הסתכמו ב-282 אלף, מעבר לתחזית הממוצעת שעמדה על 270 אלף תביעות. הייצור התעשייתי והמכירות הקמעונאיות רשמו בחודש החולף עליות נמוכות מציפיות האנליסטים. נציין כי נתוני המאקרו שהצטברו לאחרונה אינם מספקים רוח גבית להעלאת ריבית בחודשים הקרובים (ספטמבר)

אירופה:

יציאה אפשרית של יוון מגוש האירו הופכת לאופציה אפשרית זאת לנוכח חוסר ההסכמות בין יוון לנושיה. בינתיים יוון, מצידה צריכה להמשיך ליישם רפורמות כלכליות ולהוכיח לנושיה על התקדמות כדי לקבל את כספי הסיוע. במקביל, הבורסות המרכזיות באירופה המשיכו להיסחר במגמה חיובית, זאת בעוד שבשוק האג"ח הממשלתיות נרשמה עליית תשואות חדה ומהירה, זאת בהובלת אג"ח ממשלת גרמניה שזינקה מרמה של 0.075% ל-0.95%.

האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו לאורך החודש החולף סיפקו תמונה מעורבת בנוגע למצבה של כלכלת אירופה: סקר ZEW בגרמניה ירדו לראשונה מאז חודש נובמבר אשתקד לרמה של 41.9 נקודות (זאת לעומת 53.3 נקודות בחודש אפריל). מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים רשם ירידה קלה. מדד המחירים בגוש האירו עלה בחודש מאי לראשונה מזה שישה חודשים ובקצב שנתי של 0.3%. מדובר בנתון חיובי עבור הבנק המרכזי האירופאי הפועל נמרצות למניעת דיפלציה. המשק הספרדי צמח ברבעון הראשון של השנה ב-0.9%. זהו הקצב המהיר ביותר מאז פרוץ המשבר הכלכלי העולמי ב-2008. שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לרמה של 11.1% בחודש אפריל, זאת בעוד שתחזיות המוקדמות ציפו לקריאה ללא שינוי וברמה של 11.2%.

אסיה: 

יפן: בחודש אפריל ירד שיעור האבטלה לרמה נמוכה של 3.3%. מטבע היין המשיך להיחלש מול הדולר האמריקאי לרמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון, ואיבד כ-40% מול הדולר, מאז השיא בו שהה בינואר 2009. הסקטור היצרני, על פי מדד PMI, רשם שיפור בחודש אפריל בשיעור של 1%, בעוד שהקונצנזוס צפה שיפור של 0.8% בלבד. מדובר בעלייה הראשונה מאז ינואר 2015. מדד המחירים לצרכן עלה (ליבה) בחודש אפריל ב-0.3%, זאת לעומת צפי לעלייה בשיעור נמוך יותר של 0.2%. התמ"ג היפני ברבעון הראשון זינק ב-0.6% בעוד שהתחזית צפתה עלייה של 0.3%. מדובר בעלייה רבעונית השנייה ברציפות. בחינת הרכיבים מלמדת כי הביקושים הפנימיים תרמו 0.8% לצמיחה בעוד שהיצוא נטו גרע ב-0.2% מהצמיחה.

הערכות לרבעון השלישי של 2015:

אנו מציעים לחלק את ההשקעה באפיק הסולידי ביחס של 50% באפיק צמוד מדד במח"מ בינוני, ו-50% באפיק השקלי במח"מ בינוני. כמו כן, בשל סביבת הריבית האפסית השוררת בארץ ובעולם אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק המניות.

___________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, תומר גיא, אנליסט: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש אפריל 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

חודש אפריל הסתיים במגמה מעורבת ואיתו השאלות הפתוחות המשאירות את השוק מתוח. על רקע אי הוודאות הגוברת במצבה הפיננסי של יוון, התחלפה האופטימיות ששררה באירופה לירידות בהובלת מדד ה-DAX הגרמני. בארה"ב מרבית האינדיקטורים שפורסמו החודש היו חלשים מהצפי, והמדדים המובילים התאפיינו בתנודתיות גבוהה על רקע הנמכת הציפיות לגבי עיתוי העלאת הריבית כתוצאה מדוח תעסוקה החלש בהרבה מהצפי. 

בשוק המט"ח, האירו התחזק בשיעור חד של 3.4% מול הדולר וכך סתם את הגולל לגבי השמועות בשוק על הפסקת ההקלה הכמותית מוקדם מהצפי. בסין, הממשל ממשיך בצעדי הרפורמה לתמיכה בהתרחבות הביקוש הפנימי במדינה, לצד ייעול הרגולציה והעמקת שוק ההון הסיני. הבנק הסיני הודיע על הפחתה נוספת של יחס הרזרבה של הבנקים בכדי לתרום להגדלת הנזילות בשווקים הפיננסים. מחירו של הנפט עלה בחדות (חבית BRENT 22%) על רקע המתיחות במזרח התיכון והפרסומים על המשך ירידה במספר מתקני ההפקה בארה"ב.

ישראל:

בסיכום חודשי עקום תשואות אג"ח הממשלתיות השקלי נותר כמעט ללא שינוי, מלבד ירידה קלה בחלק הקצר של העקום. החלטת בנק ישראל להשאיר את הריבית על כנה הובילה להתחזקות מהירה של השקל בכ-1% מול סל המטבעות וייסוף של כ-3% מול הדולר. נראה ששוק המניות נכנס ל"מגננה" לאור המימושים והנתונים על הגדלת אחוז המזומנים בתיקי המוסדיים. האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו החודש היו ברובם חיוביים. שיעור האבטלה ברבעון הראשון של השנה נקבע ברמה של 5.4%, המשקף שיפור ביחס לרבעון האחרון של שנת 2014 (5.6), אך במקביל שיעור ההשתתפות ירד לרמה של 63.8%, נמוך ביחס לתקופת ההשוואה כאמור וברמה של 64.2%. רכישות בכרטיסי אשראי המשיכו לעלות ברבעון הראשון של השנה בשיעור של 4.6%, מדד אמון הצרכנים הגיע בחודש מרץ לרמה של -17 נקודות,  מבין הערכים הגבוהים ביותר מאז 2011. המדד המשולב למצב המשק ממשיך להצביע על התרחבות הכלכלה, פדיון רשתות השיווק עלה וסקר מגמות העסקים הצביע על שיפור בפעילות החברות. מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה ב-0.3%, מעט נמוך ממוצע החזאים (0.4%). ציפיות האינפלציה עלו במהלך החודש בעיקר על רקע העונתיות סביב חג הפסח ועליית מחירי הנפט.

ארה"ב:

תשומת לב המשקיעים הופנתה גם בחודש אפריל בעיקר כלפי הפד' ולהתייחסותו לריבית, וכך גם צפוי להיות בחודשים הקרובים, עד לקבלת החלטות לגבי הריבית. בינתיים הציפיות להעלאת הריבית נדחו לחודש ספטמבר, ואף גוברים הקולות המעריכים כי העלאת הריבית אינה צפויה אם בכלל בשנת 2015. להערכתנו, על רקע הורדות הריבית ברחבי העולם ומלחמת המטבעות, טרם הבשילו התנאים בכלכלת ארה"ב להעלאת הריבית בטווח הקרוב. מרבית האינדיקטורים הכלכליים שפורסו החודש היו חלשים מהצפי. הצמיחה ברבעון הראשון הייתה כמעט אפסית (%0.2). התרומה החיובית של הצריכה הפרטית (1.9%) קוזזה בירידה החדה ביצוא (מינוס 7.2%), בעקבות התחזקות הדולר, ובירידה בהשקעות (מינוס 2.5%). דוח התעסוקה לחודש מרץ היה חלש בהרבה מהצפי, מספר המשרות החדשות עמדו על 126 אלף מועסקים, המהווים כמחצית מההערכות המוקדמות והגידול הנמוך ביותר מאז דצמבר 2013. יש לציין שבשלושת החודשים האחרונים נרשמה ירידה חדה במועסקים בסקטור הכרייה על רקע ההשפעה השלילית של הירידה במחירי הנפט.

אירופה:

נגיד הבנק המרכזי הדגיש כי ה-ECB מתכוון להמשיך עם תוכנית ההקלה הכמותית בהיקף רכישות של 60 מיליארד אירו כמתוכנן לפחות עד לספטמבר 2016, ובכך הכחיש את הכוונה לצמצם את תכנית הרכישות. יוון עדיין עומדת במרכז הבמה; למרות ההודעה על הארכת הסיוע עד לחודש יוני, הממשל ביוון נמצא בצומת דרכים בה הוא צריך להחליט האם להיכנע לדרישות האיחוד האירופי ולקבל סיוע, או לא לשלם חלק מהתחייבויותיו. הנתונים הכלכליים המשיכו להיות חיוביים: הייצור התעשייתי עלה ב1.1% בהתאם לצפי, המכירות הקמעונאיות ירדו ב-0.2% בפברואר לאחר 4 חודשים רצופים של עליות חדות מהצפי. מדדי מנהלי הרכש של גוש היורו המשיכו להצביע על התרחבות, אך מנגד הצביע על האטה בגרמניה וחזרה לקיפאון בצרפת. מדד ה- DAXהגרמני רשם ירידה של 4.6% באפריל ובכך השלים עלייה דומה למדד היורו סטוקס 600 של כ16.7% מתחילת השנה.  

אסיה: 

סין: הממשל ממשיך בצעדי הרפורמה התומכת בהתרחבות הביקוש הפנימי במדינה. לצד ייעול הרגולציה והעמקת שוק ההון הסיני עם פתיחת המסחר למשקיעים זרים, הבנק המרכזי הודיע על הפחתה נוספת ביחס הרזרבה של הבנקים בכדי לתרום להגדלת הנזילות בשווקים הפיננסים. תוצאות הרפורמות כבר נראות לעין, דרך חלקו של סקטור השירותים בתוצר (51.6% מהתוצר).

הערכות לרבעון השני של 2015:

אנו מציעים לחלק את ההשקעה באפיק הסולידי ביחס של 60% באפיק צמוד מדד במח"מ בינוני, ו-40% באפיק השקלי במח"מ בינוני. מאחר שציפיות האינפלציה ירדו במהלך השנה החולפת לרמה הנמוכה מ-1%, פעלנו לעדכון תמהיל ההשקעות לטובת האפיק הצמוד. כמו כן, בשל סביבת הריבית האפסית השוררת בארץ ובעולם אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק המניות.

_____________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש מרץ 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

חודש מארס הסתיים ואיתו הרבעון הראשון של שנת 2015. המגמה החיובית הכלל עולמית איתה נפתחה השנה התחלפה בחודש החולף במגמה מעורבת. בצד העליות בלטו שווקי אירופה אשר המשיכו לשעוט מעלה ברקע לתוכנית ההבראה של ה-ECB והארכת חבילת הסיוע ליוון בארבעה חודשים. בארה"ב המדדים המובילים בוול סטריט התרחקו במעט מהשיאים אליהם טיפסו בחודש פברואר, זאת ברקע להתרחבות הציפיות להעלאת ריבית בפעם הראשונה ב-8 השנים האחרונות. התחזקות הערכות כי הפד' יעלה את הריבית, קשורות בין היתר לשיפור בשוק התעסוקה, ובשורה של אינדיקטורים כלכליים. בשוק המט"ח המשיך הדולר האמריקאי להתחזק מול מרבית מטבעות הסחר המרכזיים בעולם ובמיוחד מול האירו. בסין, מומנטום הצמיחה נבלם, ועל כן הודיע החודש ראש הממשלה הסינית על הורדת תחזית הצמיחה השנתית ל-7%, הרמה הנמוכה ביותר ב-15 השנים האחרונות. מחירו של הנפט נותר מתחת לרף 50 דולר לחבית.

ישראל:

מספר סיבות לעליות בחודש החולף: הבחירות לכנסת ה-20, הורדת הריבית לשפל של 0.1%, ועליות שערים בבורסות אירופה והמזרח דחפו את השוק המקומי לשיאים חדשים: מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 עלו זה החודש השלישי לרמות שיא, בתוך כך שהוסיפו לערכם כ-7.10% ו-9.96% בהתאמה בסיכום חודשי. מדד ת"א נדל"ן 15 הוסיף לערכו 6.03%. מדד ת"א בנקים התחזק ב-6.12%. כמו כן, המסחר בשוק איגרות החוב בחודש מארס התאפיין בירידת מחירים במרבית האפיקים, למעט האפיק השקלי. הריבית במשק נשארה ברמה של 0.1% ולא ירדה על אף הערכות שכך תעשה הועדה המוניטרית של בנק ישראל. האינדיקטורים במשק ממשיכים להשתפר: שוק התעסוקה ממשיך לצמוח, ועל כן שיעור האבטלה המשיך לרדת בפברואר ונקבע על 5.3%; הצריכה הפרטית, המשתקפת מבעד למספר אינדיקטורים, מעידה על שיפור והמגזר היצרני רושם גם כן שיפור.

ארה"ב:

תשומת לב המשקיעים בחודש מארס הופנתה בעיקר לפד' וכך זה צפוי להימשך בזמן הקרוב, כל עוד סוגיית העלאת הריבית לא תובהר. בינתיים נאלצו המשקיעים להסתפק בהצהרות לא מתחייבות כי הריבית תעלה החל מחודש ספטמבר, לראשונה מאז שנת 2006. כמו כן, נגידת הפד, ג'נט יילן ציינה כי אם וכאשר הריבית תעלה זה יתבצע בקצב איטי יותר מכפי שנחזה בעבר. להערכתנו, טרם הבשילו התנאים בכלכלה הגלובלית להעלאת ריבית בארה"ב. שוק הנדל"ן האמריקאי מראה סימנים של התאוששות מסויימת, קצב מכירות הבתים הקיימים נותרו נמוכות, זאת בעוד שמכירות הבתים החדשים התגברו ברמה החודשית. המכירות הקמעונאיות בחודש פברואר ירדו ב-0.6%, בעוד שקונצנזוס האנליסטים צפה שיפור של 0.3%. יחד עם זאת, נציין כי הירידה החודשית נרשמה לאחר שבחודש ינואר הושגה התרחבות של 0.8% במכירות. הירידה בחלקה מוסברת כתוצאה של חורף קשה שפקד חלקים גדולים מארה"ב.

אירופה:

יציאה אפשרית של יוון מגוש האירו תתברר בעוד כשלושה חודשים לכל היותר, לאחר שבחודש שעבר חבילת הסיוע ליוון הוארכה בארבעה חודשים. בינתיים יוון, מצידה צריכה להמשיך ליישם רפורמות כלכליות ולהוכיח לנושיה על התקדמות כדי לקבל את כספי הסיוע. להערכתנו, על הצדדים לעבור דרך ארוכה לפני שיגיעו לפתרון ארוך טווח, שכן ביוון עלתה זה עתה לשלטון ממשלה המתנגדת לצנע. במקביל, הבורסות המרכזיות באירופה המשיכו לטפס מעלה כאשר הבולטת ביניהן היא הבורסה הגרמנית שטיפסה בכ-21.04% מתחילת השנה. האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו לאורך החודש החולף סיפקו תמונה מעורבת בנוגע למצבה של כלכלת אירופה: הייצור התעשייתי בגוש האירו ירד במרץ בשיעור של 0.1% וזאת בעוד שהצפי היה להתרחבות של 0.2%. נציין כי מדובר בירידה הראשונה מאז חודש אוגוסט האחרון. מדד ZEW הגרמני עלה לרמה של 55.1 נקודות – הרמה בה ביקר ביולי 2014.

אסיה:

 יפן: הגרעון המסחרי בחודש פברואר היה קטן בהרבה מהתחזיות המוקדמות. בפועל הגרעון הסתכם ב-424 מיליארד יין בעוד שהקונצנזוס צפה גרעון של 963 מיליארד יין. הקיטון בגרעון נבע משיפור בנתוני היצוא, ובאותו עת מקיטון ביבוא.

סין: הנתונים בסין מראים כי החולשה הכלכלית נמשכת. בשבוע החולף היו אלו נתוני הייצור התעשייתי, המכירות הקמעונאיות ומדד המחירים לצרכן ששיקפו את המצב.

הערכות לרבעון השני של 2015:

אנו מציעים לחלק את ההשקעה באפיק הסולידי ביחס של 60% באפיק צמוד מדד במח"מ בינוני-ארוך, ו-40% באפיק השקלי במח"מ בינוני-ארוך. מאחר שציפיות האינפלציה ירדו במהלך השנה החולפת לרמה הנמוכה מ-1%, פעלנו לעדכון תמהיל ההשקעות לטובת האפיק הצמוד. כמו כן, בשל סביבת הריבית האפסית השוררת בארץ ובעולם אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק המניות.

_____________________________________

אינפיניטי, מחלקת מחקר, ערן צחי, אנליסט בכיר: 

סקירה פיננסית לסיכום חודש פברואר 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

מחירי הנפט הנמוכים, לצד ההודעה על תוכנית הבראה לכלכלת גוש האירו והארכת תוכנית הסיוע ליוון בארבעה חודשים נוספים, תרמו לסנטימנט החיובי בשווקים הפיננסים. את המגמה החיובית בשווקים הובילו בורסות אירופה ברקע להחלטת ECB להנהיג תוכנית סיוע לכלכלת הגוש. במסגרת התוכנית ירכוש הבנק המרכזי מדי חודש אגרות חוב ממשלתיות בהיקף של 60 מיליארד אירו ובהיקף מצטבר של כ-1.2 טריליון אירו. התוכנית צפויה להתחיל החודש ולהסתיים בספטמבר 2016.

בהתאם למאמצים הנעשים בגוש האירו לשיקום הכלכלה, התאחדו בחודש החולף ראשי המדינות החברות כדי למצוא פתרון לבעיה של הכלכלה היוונית. ואכן, לקראת המועד הקובע שחל החודש, התפשרו הצדדים והתקבלה החלטה משותפת להאריך את תוכנית הבראה ליוון בארבעה חודשים נוספים ודחיית תשלום חובותיה. להערכתנו, הנושים של יוון בשיתוף הגופים הבינלאומיים (IMF) יעשו את מירב המאמצים למציאת פיתרון על מנת שיוון לא תפרוש מהגוש, החלטה שעלולה להתגלות כתקדים מסוכן שיערער את היציבות האיזורית.

ישראל:

שיאים חדשים בבורסה המקומית: מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 עלו זה חודש השני לשיא כל הזמנים כשהוסיפו לערכם כ-4.8% ו-5.8% בהתאמה בסיכום חודשי. מדד ת"א נדל"ן 15 בלט עם עלייה של 10%. מדד טק עילית נסק ב-12.1%. כמו כן, המסחר בשוק איגרות החוב בפברואר התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים, כאשר איגרות החוב צמודות המדד בלטו בעליות שערים. העליות החדות מוסברות בחלקן כתגובת המשקיעים להחלטת בנק ישראל להוריד את הריבית במשק ב-0.15% לרמת שפל היסטורית של 0.1%.

בבנק ישראל הסבירו את ההחלטה בעיקר בהתגברות הייסוף בשקל, שהתחזק במהלך פברואר ב-2.6% מול הדולר וב-3.3% מול השער הנומינלי האפקטיבי (סל המטבעות). התגובה המידית בשוק המט"ח באה לידי ביטוי בהתחזקות שער דולר והאירו מול השקל.

ארה"ב:

במסגרת עדותה החודשית של ג'נט ילן, נגידת הפד', מול חברי הקונגרס האמריקאי, אמרה ילן כי הועדה המוניטארית תחל לדון בכל חודש מחדש באפשרות להעלות את הריבית. ילן הוסיפה: "כשהפד' יעלה את הריבית, הדבר ישקף את הביטחון של הבנק בנתונים הבסיסיים של כלכלת ארה"ב". נציין, כי על פי התנהגות תשואות האג"ח הממשלתי של ארה"ב, נראה כי הנגידה הצליחה להעביר מסר מרגיע יחסית לשווקים הפיננסים. ביומן המאקרו פורסמו נתונים פושרים. לטובה נציין את צמיחת התוצר ברבעון הרביעי שעלה על הציפיות, 2.2% מול צפי ל-2.0%. לשלילה בלטו נתון מכירות בתים קיימים לחודש ינואר שירדו ב-5% לקצב שנתי של 4.82 מיליון ומדד המחירים לצרכן שירד ב-0.7%.

אירופה:

הפרלמנט הגרמני אישר את הארכת תוכנית החילוץ ליוון בארבעה חודשים. תמיכה זו מהווה נדבך חשוב בדרך להסדר החוב של יוון מול נושייה מאחר שגרמניה היא אחת הנושים הגדולים של החוב היווני.  על רקע ההסדר זינקה הבורסה ביוון ב-10%, שיא של שנתיים וחצי. הבורסה בלונדון טיפסה לשיא כל הזמנים שנקבע על רמה של 6,954. השיא הקודם שהיה בשנת 1999 אז נסק מדד FSTI לרמה של  6930 נקודות. מדד IFO בגרמניה, המשקף את הסנטימנט העסקי, נותר כמעט ללא שינוי בחודש פברואר (106.8 נקודות), כאשר התחזית הממוצעת שיקפה צפי לשיפור חד יותר (107.7 נקודות).

אסיה:

יפן: הייצור התעשייתי עלה בחודש ינואר ב-4.0%,  מעבר לתחזית שעמדה על 2.9%, מדובר בחדשות מצוינות למדיניות הכלכלית המונהגת במדינה בראשות שינזו אבה, שכן מדובר בעדות להתאוששות הכלכלית במדינה. סין: מדד מנהלי הרכש (PMI) של סקטור התעשייה עלה בחודש ינואר לרמה של 50.1 נקודות. ובכך עלה המדד מעבר לרמה המפרידה בין תחזית להתכווצות עתידית לבין התרחבות עתידית. נציין כי עליית המדד התאפשרה בין היתר בזכות העלייה בביקושים הפנימיים בסין.

הערכות לרבעון השני של 2015:

אנו מציעים לחלק את ההשקעה באפיק הסולידי ביחס של 60% באפיק צמוד מדד במח"מ בינוני-ארוך, ו-40% באפיק השקלי במח"מ בינוני-ארוך. מאחר שציפיות האינפלציה ירדו במהלך השנה החולפת לרמה הנמוכה מ-1%, פעלנו לעדכון תמהיל ההשקעות לטובת האפיק הצמוד. כמו כן, בשל סביבת הריבית האפסית השוררת בארץ ובעולם אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק המניות.

_____________________

סקירה פיננסית לסיכום חודש ינואר 2015 בשוק ההון המקומי והעולמי

מבט עולמי:

שנת 2015 נפתחה בסערה בזירה הבינלאומית. אירוע רדף אירוע והמשקיעים בעולם נדרשו לקלוט, לנתח ולהגיב במהירות מסחררת לכל אחד מהם: במבט לאחור ניתן לומר כי ה"לא צפוי" היה שחקן מרכזי בחודש החולף. ביוון צפינו בנצחון ממשלת השמאל הקיצוני (סיריזה) אשר העלה מחדש את החשש לשלמות גוש האירו, צניחת מחירי הנפט, הכרזה על תוכנית הבראה לכלכלת גוש האירו, הזינוק הפראי בשערו של הפרנק השוויצרי מול האירו והדולר, התקררות כלכלת סין, הסלמה בסיכונים הגיאופוליטיים. כל אלו ואירועים אקסוגנים אחרים נתנו את הטון בשווקים, הרבה מעבר להשפעת נתוני המאקרו השוטפים.

 

חודש דצמבר הנוכחי היה תנודתי בשווקים הגלובליים. בסין מדד שנחאי עלה בחודש החולף ב-1.4%, מדד דאו-ג'ונס איבד כ-3.7%, מדד נאסד"ק נחלש בכ-2.1%, ומדד S&P500 איבד 3.1%. באירופההבורסה בצרפת זינקה כ-8.5% בסיכום חודשי,מדד פוטסי בלונדון התחזק בחודש החולף ב-3.1%, ומדד דקס בגרמניה זינק בשיעור של 9.1%. במזרח הרחוק מדד ניקייהיפני עלה ב-0.9%.

 

ישראל:

המסחר בשוק ההון הישראלי התאפיין במגמה מעורבת: מדד ת"א 25 ירד בשיעור של 1.17%, מדד ת"א 100 ירד ב-1.49%, מדד מניות הבנקים המהווה רבע ממדד ת"א 100 נחלש ב-0.5%, מדד ת"א ביומד היה למדד המצטיין ביותר כאשר זינק בכ-11.6%, לאחר שבשנה שעברה היה לאפיק ההשקעה הגרוע ביותר. מדד הנפט והגז נסחר ביציבות לאחר שבחודש דצמבר אשתקד נרשמו מימושי ענק במניות הגז כתוצאה מהידוק הטבעת הרגולטורית סביב השותפויות במאגרי האנרגיה. את המגמה השלילית הובילו מניות התקשורת כתגובה להתגברות התחרות השוררת בענף.

בנק ישראל מעדכן מעלה את תחזית הצמיחה למשק בשנת 2015 ב-0.1% לרמה של 3.2%. ההשקעה בנכסים קבועים והיצוא צפויים לתרום לשיפור בקצב הצמיחה בשנה זו. עלייה של שיעור הגידול של היצוא צפויה על רקע שיפור בסחר העולמי, פיחות של השקל, שהתרחש החל מהמחצית השנייה של 2014, והתאוששות של שירותי התיירות שנפגעו ב-2014 עקב מבצע "צוק איתן" . שיעור האבטלה בדצמבר עלה קלות ונקבע ב-5.7% (5.6% נתון קודם), והריבית במשק נותרה ללא שינוי. המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל עלה בחודש דצמבר ב-0.3%. קצב גידולו של המדד בחודשים האחרונים גבוה מהקצב של החודשים מרץ-יולי להערכתנו, בחודשים הקרובים המשק יכנס למצב המתנה עד לאחר הבחירות לממשלה אשר צפויות להתקיים ב-17 במארס, ובהמשך לאישור התקציב לשנת 2015.

ארה"ב:

עונת הדוחות לרבעון הרביעי החלה בחודש ינואר, ובינתיים מרבית החברות מציגות בפועל תוצאות טובות מהתחזיות המוקדמות. להערכתנו, בשנה הקרובה המשק האמריקאי ימשיך להציג שיפור וצמיחה, אולם הפד' לא ימהר להעלות את הריבית. הצמיחה של המשק האמריקאי ברבעון הרביעי נחלשה בחדות כתוצאה מירידה חדה בצריכה הציבורית. ברבעון החולף התמ"ג האמריקאי עלה ב-2.6% בלבד, בו בזמן שהקונצנזוס צפה צמיחה של 3.6%.

אירופה:

הרחבה כמותית בגוש האירו יוצאת לדרך: נגיד הבנק המרכזי (ECB), מריו דראגי, הכריז לקראת סוף חודש ינואר על תוכנית הבראה כוללת לגוש האירו במסגרתה ירכוש מדי חודש אגרות חוב, בעיקר ממשלתיות, בהיקף של 60 מיליארד אירו בממוצע. מדובר בסכום הגבוה מהערכות המוקדמות שעמדו על 50 מיליארד אירו. התוכנית תופעל החל מחודש מארס ותימשך עד ספטמבר 2016. סכום הרכישות נאמד בכ-1.2 טריליון אירו,  ודראגי השמיע הבטחה להרחיבה במידת הצורך. ערב ההכרזה על תוכנית ההבראה לגוש הירו, הקדים הבנק המרכזי של שוויץ עם הודעה דרמטית משלו, במרכזה הוחלט על ביטול הניוד (הרצועה העליונה אשר מנעה מהפרנק להתחזק) של המטבע המקומי (פרנק) מול היורו. בנוסף, הודיע הבנק שיוריד את הריביות השליליות על פיקדונות מ-0.25%- ל-0.75%-. בתגובה נסק הפרנק השוויצרי מול השקל ב-18% והבורסה בציריך קרסה ב-10%.

מזרח הרחוק: 

סין: כלכלת סין צמחה ב-2014 בשיעור של 7.4%, הצמיחה האיטית ביותר ב-24 השנים האחרונות. אומנם הנתון בפועל היה טוב מהתחזיות שציפו לצמיחה של 7.3%, אולם כדי למנוע המשך האטה חדה יותר תידרש הממשלה לנקוט בצעדים אגרסיביים. ההאטה בצמיחה נבעה בין היתר כתוצאה מהתקררות מחירי הנדל"ן ונטל החובות הרובץ על החברות הממשלתיות. להערכתנו, פגיעה בצמיחה של כלכלת סין עלולה להעיב על הקצבי הצמיחה של הכלכלה הגלובלית.

הערכות לרבעון הראשון של 2015:

אנו מציעים לחלק את ההשקעה באפיק הסולידי ביחס של 60% באפיק צמוד מדד במח"מ בינוני-ארוך, ו-40% באפיק השקלי במח"מ בינוני-ארוך. מאחר שציפיות האינפלציה ירדו במהלך השנה החולפת לרמה הנמוכה מ-1%, פעלנו לעדכון תמהיל ההשקעות לטובת האפיק הצמוד. כמו כן, בשל סביבת הריבית הנמוכה השוררת בארץ ובעולם אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק המניות.

סקירה לסיכום ינואר 2015

____________________

סקירה פיננסית לסיכום חודש דצמבר 2014 בשוק ההון המקומי והעולמי 

מבט עולמי:

שנת 2014 הגיעה לסיומה ואיתה מגיעים הסיכומים השנתיים. במבט מאקרו כלכלי, צללו בשנה החולפת הריביות בעולם לשפל חסר תקידים, הצמיחה של הכלכלה הגלובילית הואטה, והזירה הגיאופוליטית געשה במחצית השנייה של השנה במיוחד סביב המאבקים: הרוסי-אוקראיני והישראלי-פלסטיני, לצד ירידה מהירה וחדה של מחירי הסחורות, ובמיוחד זה של הנפט. התפתחויות אלו ועוד רבות אחרות לא הפריעו לבורסות במרבית השווקים הפיננסים במסע העליות. בארה"ב המדדים המובילים זינקו השנה לשיאים חדשים, באירופה נרשמה תמונה מעורבת ובבורסות המזרח בלטו לחיוב השוק הסיני שזינק בכ-50% וההודי שטיפס ב-30%. ברקע לסנקציות הכלכליות שהופעלו מול רוסיה ע"י מעצמות המערב, צללה שם הבורסה ב-45%.

חודש דצמבר הנוכחי היה שלילי במרבית השווקים, כך ש"הראלי של סוף השנה" היה מנת חלקם של שווקים בודדים בלבד.  בסיןמדד שנחאי זינק בחודש החולף ב-18% על רקע פתיחת הבורסה למשקיעים זרים, מדד דאו-ג'ונס עלה ב-0.27%, מדד נאסד"קנחלש בכ-1.16%, ומדד S&P500 איבד 0.42%. באירופההבורסה בצרפת עלתה כ-6.8%, מדד פוטסי בלונדון איבד בחודש החולף 2.61%, ומדד דקס בגרמניה נחלש בשיעור של 1.76%. במזרח הרחוק מדד ניקיי היפני נותר ללא שינוי.

שוק ההון הישראלי בסיכום שנתי התאפיין במגמה מעורבת במחזורי מסחר נמוכים: מדד ת"א 25 עלה ב-9.25%, מדד ת"א 100 הוסיף כ-5.62% לערכו, מדד מניות הבנקים המהווה רבע ממדד ת"א 100 צנח ב-7.20%, מדד ת"א ביומד היה למדד הגרוע ביותר כאשר איבד מערכו כ-36.64% ומדד הנפט והגז צלל ב-20.20%. נציין כי, מרבית הירידה נרשמה בתגובה להמלצת הממונה על ההגבלים העסקיים לפצל את מבנה הבעלות של תגליות הגז  הטבעי מול חופי ישראל.

ישראל:

נתוני צמיחה: בשנה החולפת צמח המשק ב-2.6%, בהמשך לעלייה של 3.2% בשנת 2013. מדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר ירד ב-0.2%, בהתאם לתחזיות. שיעור האבטלה בנובמבר המשיך לרדת ונקבע ב-5.6% (5.7% נתון קודם).  הריבית במשק נותרה ללא שינוי, אולם במקביל מחלקת המחקר של בנק ישראל העלתה את תחזית הצמיחה למשק לרמה של 2.5%. כמו כן, שיעור האינפלציה בשנה הקרובה צפוי להסתכם ב-1.1%, על פי התחזית המעודכנת של הבנק.  המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל עלה בחודש נובמבר ב-0.1%. (גרף מצורף) קצב גידול המדד במהלך החודשים האחרונים התייצב ברמה נמוכה יחסית לשנה שעברה. להערכתנו, בחודשים הקרובים המשק יכנס למצב המתנה וציפייה, וזאת עד לאחר קיום הבחירות לראשות הממשלה אשר צפויות להתקיים ב-17 במארס.

ארה"ב:

המשק האמריקאי ברבעון השלישי צמח ב-5%. הזינוק הרבעוני החד ביותר ב-11 השנים האחרונות. מדובר בעלייה חדה מהקונצנזוס שעמד על 4.4%. המכירות הקמעונאיות שזינקו בנובמבר ב-0.7%, מול צפי לעלייה של 0.4%. השיפור נרשם למרות הירידה החדה במחירי האנרגיה. להערכתנו, בשנה הקרובה המשק האמריקאי ימשיך להציג שיפור וצמיחה, אולם הפד' לא ימהר להעלות את הריבית, זאת כל עוד בשאר העולם שוררת סביבת ריבית אפסית

אירופה:

הצמיחה של כלכלת אירופה ממשיכה להיות שבירית ואיטית. נתוני הצמיחה העדכניים, מבשרים כי כלכלת הגוש לא חזרה למיימדיה טרם המשבר העולמי. השנה החולפת ננעלה על רקע חוסר היציבות הפוליטית ביוון שהביאה לעליית תשואות אגרות החוב הממשלתיות וצניחת מדדי המניות. לבחירות הצפויות ביוון צפויה להיות השפעה מתונה על שאר שווקי אירופה. עם זאת, לתוצאות הבחירות עלולות להיות השפעה שלילית במידה ומפלגת השמאל הקיצוני (Syriza) המתנגדת לתוכניות הסיוע מהאיחוד האירופאי גם במחיר של יציאתה מהאיחוד.

מזרח הרחוק: 

יפן: בחירות הבזק לראשות הממשלה בכלכלת השלישית בגודלה בעולם הסתיימו עם ניצחונו של ראש שינזו אובה. בכך הצביע העם היפני בעד תוכנית ההבראה שלו הכוללת ייקור מס הקנייה . סין: קצב הצמיחה של הכלכלה הסינית הואט השנה בהשוואה לזו שנרשמה ב-2013. נציין כי בשנה החולפת התגברו גורמי הסיכון המאיימים על המשך הצמיחה הסינית ביניהם בועת האשראי וירידה בביקושים הפנימיים.  

הערכות לרבעון הראשון של 2015:

אנו מציעים לחלק את ההשקעה באפיק הסולידי ביחס של 60% באפיק צמוד מדד במח"מ בינוני, ו-40% באפיק השקלי במח"מ בינוני. מאחר שציפיות האינפלציה ירדו במהלך השנה החולפת לרמה הנמוכה מ-1%, פעלנו לשינוי תמהיל ההשקעות לטובת האפיק הצמוד. כמו כן, בשל סביבת הריבית הנמוכה השוררת בארץ ובעולם אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק המניות.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהון להון לסיכום ינואר 2014

סקירה פיננסית חודשית
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום