תגובה למדד המחירים לצרכן

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2019

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.07.2019

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש יוני ב 0.6%, מתחת לתחזיות שלנו ומתחת לממוצע החזאים בשוק שעמד על 0.2%-.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה שירדו ב 6.2%, פירות וירקות טריים שמחירם נחתך ב  11%, סעיף התחבורה שהשיל 0.4% וסעיף ריהוט וציוד לבית עם ירידה של 0.6%.

עליות מחירים נרשמו בסעיפי הדיור שהוסיפו 0.1% ובסעיף הארחה ונופש בארץ ובחו"ל עם עלייה של 0.9%.

מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב 0.5% והמדד ללא ירקות ופירות ירד ב 0.2%, מדד המחירים ללא סעיף הדיור ירד ב 0.8%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים ב 0.9%, המדד ללא דיור והמדד ללא פירות וירקות עלו מתחילת השנה ב 1.0% כל אחד מהם. המדד ללא אנרגיה עלה ב 0.8%.

בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8% וכפי שחזינו, שינוי וירידה חדה במחירי הפירות והירקות הביאו את האינפלציה אל מתחת לטווח התחתון של יעד בנק ישראל.  

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים אפריל 2019-מאי 2019 עלה המדד ב 0.5% ומצטרף לעליות של החודשים האחרונים.  בשנים עשר החודשים האחרונים נמצא כי מחירי הדירות עלו ב 1.6%.  

מדד חודש יוני הנו הנמוך ביותר מאז יוני 2017 ונובע בעיקר מירידה חדה במחירי הפירות והירקות, אשר היוו אחד מקטרי האינפלציה בשנה האחרונה.  נראה שסביבת המאקרו העולמית הדיפלציונית יחסית, מחירי הסחורות בעולם שאינם עולים, מחירי היבוא הזולים והייסוף שחל בשקל בשבועות האחרונים, התנקזו למדד חודש יוני והביאו לירידה החדה יחסית.  

אנו נותרים בהערכתנו שהאינפלציה עד סוף שנה תתייצב בתחום של הגבול התחתון של טווח היעד של בנק ישראל, אם כי יתכן ונראה מדדים תנודתיים יחסית שעלולים להיות מושפעים משינויים חדים במחירי הפירות והירקות, מחירי השכירות והתחבורה. בשאר הסעיפים לא צפויות תנודות או שינויים משמעותיים עד סוף השנה.

באשר לריבית בנק ישראל, גם כאן אנו דבקים בהערכתנו שהבנק המרכזי לא יעלה את הריבית בטווח של החודשים הקרובים, על אף שהאינפלציה צפויה להתייצב בתוך טווח היעד של הבנק. הבנק להערכתנו לא יוכל להתעלם מתמונת המאקרו העולמית המצויה בסביבת ריביות נמוכות ואף יורדות ונראה שימתין עם העלאת הריבית עד להתבהרות ולכיוון הריביות בארה"ב ולהתבססות האינפלציה במרכז טווח היעד שעומד על 1%-3%.

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2019

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.06.2019

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב 0.7%, מעל לתחזיות שלנו ומעל לממוצע החזאים בשוק שעמד על 0.5%

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה שעלו ב 7.8%, פירות טריים  10.2%, וסעיפי  התחבורה, המזון ושונות שעלו כל אחד מהם ב 0.6%.

ירידות במחיר היו רק בסעיף ריהוט וציוד לבית אשר ירד ב 0.3%.

מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 0.6% והמדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.5%, מדד המחירים ללא סעיף הדיור עלה ב 0.9%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים ב 1.5%, המדד ללא דיור עלה מתחילת השנה ב 1.8%, המדד ללא אנרגיה והמדד ללא ירקות ופירות עלו ב 1.3% וב 1.2% בהתאמה.

בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.5%. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה השנתית באינפלציה, נראה כי סעיפי ירקות ופירות, סעיף המזון וסעיף הלבשה והנעלה תרמו משמעותית למדד.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים מרץ 2019-אפריל 2019 עלה המדד ב 0.5% ומצטרף זה החודש השלישי ברציפות עם עלייה במדד.  בשנים עשר החודשים האחרונים נמצא כי מחירי הדירות עלו ב 1%.

מדד חודש מאי הנו הגבוה ביותר מאז יוני 2013 ונראה שעל אף סביבת המאקרו העולמית הדיפלציונית יחסית, ועל אף רמות מחירי הסחורות בעולם שאינן עולות, אנו חווים עליית מחירים ואינפלציה. הקטרים המרכזיים לאינפלציה הם הפירות והירקות, המזון ומחירי הלבשה והנעלה אך נראה שגם בלעדיהם המחירים עולים בהדרגה למעלה במרבית סעיפי המדד.

להערכתנו האינפלציה תישאר ברמות הללו עד לסוף השנה עם מדדים נמוכים וחלקם אף צפויים להיות שליליים. לא ניתן לשלול עליות מחירים נוספות בארץ, אם כי סעיף הפירות והירקות יכול להתמתן ואף להתהפך כתוצאה מעונתיות ומז"א וכתוצאה מהתערבות ממשלתית ולמשוך את המדדים מטה.

בהסתכלות על גורמי המאקרו המשפיעים על האינפלציה, נראה כי הגירעון בארץ יאלץ את הממשלה החדשה להעלות מיסים ולתרום לאינפלציה כ 0.2%. מחירי הנפט והדלקים בעולם נראה שימתנו את המדדים הקרובים, שערי המט"ח מול השקל שומרים על יציבות יחסית בשבועות האחרונים ולא ישפיעו מהותית על המדדים הקרובים.

באשר לריבית בנק ישראל, בדומה להערכתנו הבנק המרכזי לא יעלה את הריבית וזאת למרות שנראה שהאינפלציה מצויה בטווח היעד של הבנק, המדדים הקרובים צפויים להיות נמוכים יחסית ואף בהמשך השנה שליליים. הבנק להערכתנו לא יוכל להתעלם מסביבת המאקרו העולמית המצויה בריביות נמוכות ואף יורדות ונראה שהנק ישראל ימתין עם העלאת הריבית עד להתבהרות ולכיוון הריביות בארה"ב ולהתבססות האינפלציה במרכז טווח היעד שעומד על 1%-3%.

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2019

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

15.05.2019

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל ב 0.3%, מעט מתחת לתחזיות שלנו שעמדו על 0.4% ומתחת לממוצע החזאים בשוק שעמד על 0.5%עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה שעלו ב 2.4%, פירות טריים  1.5%, תרבות ובידור שעלה ב 1.1% וסעיף התחבורה שעלה ב 1.5%.הסעיפים בהם נרשמה ירידה היו סעיף המזון אשר ירד ב 0.3% סעיף הדיור שירד ב 0.1% וסעיף ריהוט וציוד לבית שירד ב 0.4%.מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 0.2% והמדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.3%, מדד המחירים ללא סעיף הדיור עלה ב 0.4%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים ב 0.8%, המדד ללא דיור עלה מתחילת השנה ב 0.9%, המדד ללא אנרגיה והמדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.7%. בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3%. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה השנתית באינפלציה, נראה כי סעיפי ירקות ופירות והסעיף הדיור תרמו משמעותית למדד, שכן בלעדיהם עלה המדד 0.9% ו 1% בהתאמה.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים פברואר 2019-מרץ 2019 עלה המדד ב 0.1%, זה החודש השני ברציפות עם עלייה במדד ובשנים עשר החודשים האחרונים עלה ב 0.5%.

בהסתכלות קדימה על המדדים הקרובים והאינפלציה המצטברת, נראה שהאינפלציה תתקשה להרים ראש ובכך מצטרפת למגמה העולמית, של התמתנות המחירים. עם זאת, לא ניתן לשלול עליות מחירים נוספות בארץ, בעקבות עליית מיסים אשר צפויה אחרי הרכבת הממשלה, עלייה במחירי פיקוח שונים. ברמת המאקרו ישפיעו מאוד על האינפלציה מחירי הנפט והדלקים בעולם ושערי המט"ח מול השקל. מחירי הסחורות בעולם לא עולים והיבוא לארץ יחסית זול, ואם נוסיף על זה את השקל החזק ומחירי הנפט בעולם שככל הנראה עצרו את גל העליות האחרון, נקבל כוח ממתן משמעותי לאינפלציה.

באשר לריבית בנק ישראל, בדומה להערכתנו הבנק המרכזי לא העלה את הריבית ולמרות שנראה שהאינפלציה מצויה בטווח היעד של בנק ישראל, המדדים הקרובים צפויים להיות נמוכים יחסית ואף בהמשך השנה שליליים. ללא שינוי בחוזקו של השקל ובמחירי הסחורות בעולם, בשילוב העובדה של סביבת מאקרו עולמית עם ריבית יורדת, נראה שבנק ישראל ימתין עם העלאת הריבית עד להתבססות האינפלציה במרכז טווח היעד שעומד על 1%-3%.

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2019

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.04.2019

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ  ב 0.5%, מעט מעל התחזיות שלנו שהיו בדומה לממוצע החזאים בשוק שעמדו על 0.4% עליות מחירים נרשמו כמעט לכל רוחב הסעיפים וביניהם בלטו במיוחד סעיפי הלבשה והנעלה שעלו ב 3.4%, תרבות ובידור שעלה ב 1%, סעיף התחבורה שעלה ב 1.1% בניגוד למקדם העונתיות והדיור שהוסיף 0.8%. הסעיפים בהם נרשמה ירידה היו סעיף המזון אשר ירד ב 0.2% סעיף הירקות והפירות שירד באופן מתון מהצפוי ב 0.3%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 0.5% והמדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6%. מדד המחירים ללא סעיף הדיור עלה ב 0.4%.

 

מתחילת השנה עלה מדד המחירים ב 0.5% כמו גם המדד ללא דיור והמדד ללא אנרגיה. המדד ללא סעיף ירקות ופירות עלה מתחילת השנה ב 0.4%. בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.4%, ומראה סימני התבססות בטווח היעד השנתי של בנק ישראל. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה השנתית באינפלציה, נראה כי סעיפי ירקות ופירות, הדיור, אחזקת הדירה והחינוך תרבות ובידור מושכים את המדד כלפי מעלה. בניגוד לשנה שעברה, נראה כי העלייה במחירים מגיעה ממספר סעיפים במדד ומעלייה די רוחבית שאינה תלויה בסעיף יחיד.  

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים ינואר 2019-פברואר 2019 עלה המדד ב 0.6%, ובשנים עשר החודשים האחרונים עלה ב 0.1%. לאחר מספר חודשים של דשדוש עם נטייה לירידות קלות, יהיה מעניין לראות אם העלייה מסמנת התעוררות מחודשת של שוק הנדל"ן או שמדובר בעלייה חד פעמית.

 

בהסתכלות קדימה על המדדים הקרובים והאינפלציה המצטברת, נראה שבניגוד למגמה העולמית, המחירים בארץ עולים והאינפלציה מתחממת. לצד הגורמים התומכים באינפלציה ובהתייקרויות מחירים, עוד מוקדם לקבוע האם אנו בתחילתו של גל התייקרויות, שכן ברמת המאקרו קיימים כוחות שעשויים למתן את האינפלציה. אחרי הקמת הממשלה והתייצבותה עשויות להימשך ואולי אף להאיץ פעולות להוזלת יוקר המחיה. מחירי הסחורות בעולם לא עולים והיבוא לארץ יחסית זול, ואם נוסיף על זה את השקל החזק ומחירי הנפט בעולם שככל הנראה עצרו את גל העליות האחרון, נקבל כוח ממתן משמעותי לאינפלציה.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו דבקים בהערכתנו כי בנק ישראל ימתין עם העלאת הריבית עד להתבססות האינפלציה במרכז טווח היעד שעומד על 1%-3%. עם זאת הסבירות להעלאת הריבית בחודשים הקרובים מעט עלתה. עלייה נוספת באינפלציית הליבה, והתחזקות הדולר מול השקל יאפשרו לבנק להמשיך ולהעלות את הריבית מרמתה הנוכחית.

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2019

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

17.03.2019

מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר עלה ב-0.1%, מעל לתחזיות שלנו ולממוצע החזאים בשוק שעמדו על 0.1%-

עליות מחירים נרשמו כמעט לכל רוחב הסעיפים וביניהם בלטו במיוחד סעיפי הפירות הטריים שעלו ב 7.4%, ריהוט וציוד לבית שעלה ב 0.6% וסעיף התחבורה שעלה ב 0.1% על אף מקדם עונתיות נמוך.

הסעיפים היחידים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב 4.3% וסעיף הבריאות אשר ירד ב- 0.2%.

מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה כמו גם המדד ללא ירקות ופירות נותרו ללא שינוי.

מתחילת השנה נותר מדד המחירים ללא שינוי ובשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.2%, מעט מעל לטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה השנתית באינפלציה, נמצאים הסעיפים העיקריים בהם סעיף ירקות ופירות אשר התאפיין בעלייה משמעותית במחירים, כמו גם סעיף הדיור עם מחירי השכירות שתרמו לאינפלציה.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים דצמבר 2018-ינואר 2019 נותר המדד  ללא שינוי. בחודשים האחרונים נראית יציבות במחירי הדירות ובסך הכל בשנים עשר החודשים האחרונים חלה ירידה של 0.7% במחירים.

 

מדד חודש פברואר מצטרף למדד ינואר בעליית מחירים מעל לתחזיות המוקדמות ונראה כי סביבת האינפלציה מעט מתחממת. בהסתכלות קדימה נראה שקיימים מספר כוחות יחסית שקולים בין סביבת אינפלציה מתונה לעליות מחירים. מצד אחד, בפתחינו העלאות מחירי המזון שככל הנראה ימשכו בהם הירקות והפירות שספק אם ירדו ללא התערבות ממשלתית, העלאות מחירי הרכבים שבואך באפריל אמורים לעלות עקב רפורמת המס הירוק וברמה רוחבית תתכן עליית מחירים רוחבית נוספת אחרי הבחירות ותחת הנחה שהממשלה החדשה תידרש להעלאת מיסים. מנגד, אחרי הבחירות צפויות להימשך פעולות הממשלה להוזלת יוקר המחיה עם כי בעוצמה פחותה יותר ותחת סד אילוצים גדול יותר. מחירי הסחורות בעולם עדיין יציבים במרבית הסחורות וסביבת התחרות בשוק מתחזקת בהרבה תחומים בדגש על סביבת האונליין.

 

שער השקל מול הדולר אשר הינו אחד הגורמים המשפיעים על האינפלציה, מפגין עוצמה ונראה כי לא מעט תהליכי מאקרו תומכים בחוזקו של השקל.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי בנק ישראל ימתין עם העלאת הריבית עד להתבססות האינפלציה במרכז טווח היעד שעומד על 1%-3%. עם זאת הסבירות להעלאת הריבית בחודשים הקרובים מעט עלתה ועלייה באינפלציית הליבה יאפשרו לבנק להמשיך ולהעלות את הריבית בקצב גבוה יותר.

 

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2019

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

17.02.2019

מדד המחירים לצרכן בחודש ינואר ירד ב-0.1%, מעל לתחזיות שלנו שעמדו על 0.4%- ומעל לממוצע החזאים בשוק שעמד על 0.3%-.

מספר סעיפים במדד עלו או ירדו באופן מתון יותר מהחזוי ובראשם בלטו בעליות מחירים סעיף הירקות והפירות שעלה 2.7%, סעיף המזון שעלה ב 0.4% ותרם כ 0.06% למדד, סעיף אחזקת הדירה שעלה באחוז והוסיף למדד 0.09%.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הדיור אשר ירד ב 0.4%, סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 7% ובניכוי עונתיות עלה ב 0.4%.

מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה כמו גם המדד ללא דיור נותרו ללא שינוי והמדד ללא ירקות ופירות ירד ב 0.2%.

נציין שהחודש משקף שינויים שעשתה הלמ"ס בסל הצריכה ובמשקלות סעיפי המדד השונים. לעניין זה תרומה שולית קטנה במיתון המדד.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים נובמבר-דצמבר עלו מחירי הדירות ב-0.2%, זאת לאחר רצף ירידות של מספר חודשים. במצטבר בשנים עשר החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב 1.4%.


בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.2%, קרוב לטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה באינפלציה, נמצאים הסעיפים העיקריים בהם סעיף ירקות ופירות אשר התאפיין בעלייה משמעותית במחירים ותרם לבדו למדד כ-0.5%, כמו כן סעיף הדיור שעלה ותרם למדד כ-0.4%.

 

מדד חודש ינואר אמנם ירד בשיעור מתון מהתחזית, אך בהסתכלות קדימה, עדיין נראה שאנו מצויים בסביבת אינפלציה נמוכה. פעולות הממשלה להוזלת יוקר המחיה לעת עתה הופחתו, ונראה שימשכו תחת אילוצים ובתנאים קשים יותר. מחירי הסחורות בעולם יציבים ומחירי הנפט והדלקים בפרט שירדו בחדות בחודש שעבר (למרות תיקון ועליות בשבועות האחרונים) ומשפיעים על כלל סעיפי המדד.

שני גורמים נוספים בעלי השפעה על האינפלציה, ביניהם שער הדולר מול השקל שלעת עתה עצר את התחזקותו ויבוא לידי ביטוי כבר במדד פברואר. מנוע צמיחה מרכזי נוסף הנו הצריכה הפרטית במשק  ונראה שבשבועות האחרונים מתאוששת קצת ותורמת את חלקה.  

 

באשר לריבית בנק ישראל, אנו נותרים בהערכתנו שלבנק ישראל יהיה קשה להעלות את הריבית בסביבת אינפלציה נמוכה, והעלאות מחודשות יקרו להערכתנו רק בהתבססות האינפלציה במרכז טווח היעד העומד על 1%-3%. בחודשים הקרובים, צפויה הריבית להישאר על כנה. פיחות משמעותי של השקל מול הדולר בשנת 2019, במידה ויתרחש, ועלייה באינפלציית הליבה יאפשרו לבנק להמשיך ולהעלות את הריבית בקצב גבוה יותר.  

 

 

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.01.2019

מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר ירד ב-0.3%, מעט מתחת לתחזיות שלנו שעמדו על 0.2%- ובטווח התחתון של החזאים בשוק. הסעיף היחיד בו בלטו עליות מחירים הנו סעיף הלבשה והנעלה שעלה 3.2%. סעיף הבריאות עלה גם הוא ב 0.2% ושאר הסעיפים נותרו באותה רמה ו/או ירדו.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף תחבורה ותקשורת אשר ירד ב 1.1%, סעיף התרבות והבידור אשר ירד ב- 1.7%. סעיף תחזוקת הדירה ירד ב 0.1%, כאשר הוזלו במיוחד הנפט והסולר לחימום הדירה שהשילו מערכו 6%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 1.0%, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא דיור עלו ב-0.5%, כל אחד. במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים אוקטובר-נובמבר ירדו מחירי הדירות ב-0.4%, זאת בהמשך לירידה דומה בחודשים ספטמבר-אוקטובר. במצטבר בשנים עשר החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב 2.3%.

כאמור, בשנת 2018 עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%, מתחת לטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה באינפלציה, נמצאים הסעיפים העיקריים בהם סעיף ירקות ופירות אשר התאפיין בתנודתיות חדה תוך עלייה משמעותית ודי חריגה ותרם לבדו למדד כ-0.36%. סעיף הדיור שתרם למדד כ-0.5% וסעיף נסיעות לחו"ל שגם הוא טיפס בשיעור ניכר השנה ותרם למדד כ-0.24%.

בהסתכלות רחבה על האינפלציה השנתית ומדד דצמבר בפרט, נראה שכפי שחזינו אנו מצויים בסביבת אינפלציה נמוכה ונראה שתישאר כזו לפחות בטווח של החודשים הקרובים. בין הגורמים אשר השפיעו ומיתנו את האינפלציה ניתן למנות את התחרות ההולכת ומתגברת בזירה המקוונת אשר לא מאפשרת העלאת מחירים ונראה שתמשך. פעולות הממשלה להוזלת יוקר המחיה שימשיכו אם כי תחת אילוצים ובתנאים קשים יותר, מחירי הסחורות בעולם שכמעט ולא עולים ומחירי הנפט והדלקים בפרט שירדו בחדות בחודשים האחרונים ומשפיעים על כלל סעיפי המדד.

גם הכוחות ותהליכי מאקרו אשר תמכו במדד נראה שנסדקים במעט וככל הנראה לא יפעלו בעוצמה שתביא לאינפלציה. שני גורמים בעלי השפעה משמעותית על האינפלציה, ביניהם שער הדולר מול השקל שלעת עתה עצר את התחזקותו ויבוא לידי ביטוי כבר במדד ינואר. מנוע צמיחה מרכזי נוסף הנו שוק העבודה בארץ אשר מצוי ברמת אבטלה נמוכה והביא עמו לחצי שכר ועלייה בצריכה הפרטית ונראה שנעצר מעט תוך עלייה באבטלה והתמתנות הצריכה הפרטית בחודשים האחרונים.  

באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי בנק ישראל יתקשה להעלות ריבית בסביבת אינפלציה כה נמוכה, בטח מתחת לטווח התחתון של הבנק העומד על 1%-3%. בחודשים הקרובים, צפויים מדדים נמוכים ונראה שאם תהיה העלאת ריבית נוספת השנה, היא לא תגיע לפני הרבעון השלישי. פיחות השקל מול הדולר בשנת 2019 ועלייה באינפלציית הליבה תאפשר לבנק להמשיך ולהעלות את הריבית בקצב גבוה יותר.  

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.12.2018

מדד חודש אוגוסט ירד ב-0.3%, בהתאם להערכה שלנו ומתחת לממוצע התחזיות בשוק אשר עמד על 0.2%-.

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הלבשה שעלה 2.9% וסעיף ירקות טריים שהוסיף 1.4%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הפירות אשר ירד בחדות ב 6.2%, סעיף התרבות והבידור אשר ירד ב- 0.9%, סעיף ריהוט וציוד לבית וסעיף התחבורה שהשילו כל אחד 0.8%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.1%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 1.0%, המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.8% והמדד ללא דיור עלה ב-0.9%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים אוגוסט-ספטמבר ירד מדד זה ב 0.2% לאחר שנותר ללא שינוי בחודשים יולי-אוגוסט. בשנים עשר החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב 1.8%.

לאחר שהיינו עדים לרצף מדדים חיוביים עם נטייה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות, מדד נובמבר מנמיך במעט את להבות האינפלציה, זאת על רקע גל ההתייקרויות הצפוי במשק. בהסתכלות קדימה על מדד דצמבר שגם הוא צפוי להיות שלילי ולהערכתנו נמוך מממוצע התחזיות, כמו גם הצפי למדדים בחודשים הקרובים המשקף התמתנות בעליית המחירים. בשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2017 - נובמבר 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.2% וכפי שהערכנו נותר בטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה באינפלציה, ניתן לראות שבשנים עשר החודשים האחרונים המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-0.9%, המדד ללא אנרגיה עלה ב-1.0% והמדד ללא דיור עלה ב 0.9% בלבד.

ישנם מספר גורמי המאקרו התומכים באינפלציה בהסתכלות קדימה, ביניהם גל התייקרויות מחירים הכוללים את החשמל, מים, ארנונה ומוצרי מזון שונים. התחזקות הדולר מול השקל ממשיכה להיות גורם דומיננטי בהשפעתו על המדד.

מנגד התמתנות בצריכה הפרטית שבשלב הראשון תגרום להקטנה בביקושים וירידות מחירים, אם כי לאורך זמן עלולה לגרום לעליית מחירים ואינפלציה. ירידת מחירי הנפט והדלקים בעולם כבר נתנה אותותיה במדד הנוכחי ותשפיע מאוד על כלל סעיפי מדד דצמבר וסעיף התחבורה בפרט. המשך צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה עם כי בעוצמה פחותה. מחירי הסחורות בעולם נותרים די יציבים פרט לנפט שכאמור ירד.

באשר לריבית בנק ישראל, העלאת הריבית הגיעה מוקדם משצפינו, בנק ישראל העלה את הריבית ב 0.15% לרמה של 0.25% מה שנראה כמעד מוקדם מידי ביחס לרמת האינפלציה. אנו מעריכים שמה שהניע את הבנק בין היתר הנו פער הריביות ההולך וגדל ביננו לארה"ב ורואים בצעד העלאת הריבית ניסיון לצמצום הפער כמו גם מהלך שיאפשר הורדת ריבית בבוא הצורך ובהתמתנות הכלכלה המקומית. נראה כי קצב העלאות הריבית לא יהיה גבוה וכי הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית, על אף המצאות האינפלציה בטווח התחתון של היעד העומד על 1%-3%. המשך פיחות השקל מול הדולר ועלייה באינפלציית הליבה תאפשר לבנק להמשיך ולהעלות את הריבית בקצב גבוה יותר.  

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

18.11.2018

מדד חודש אוקטובר עלה ב-0.3%, בהתאם להערכות המוקדמות שלנו ומעט מעל לתחזיות המוקדמות של החזאים בשוק.

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב 8.1%, סעיף ירקות טריים אשר עלה ב-1.5% וסעיף תרבות ובידור אשר עלה ב 0.8%.  

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הפירות אשר ירד ב 1.6% וסעיף התחבורה אשר ירד ב-0.5%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.4%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 1.3%, המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 1.1% והמדד ללא דיור עלה ב-1.3%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים אוגוסט-ספטמבר עלה מדד זה ב-0.1%. בשנים עשר החודשים האחרונים נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב 1.9%.

מדד אוקטובר הפתיע מעט למעלה ועמד בטווח העליון של תחזיות המדד. בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.2% ובהתאם להערכתנו נותר בטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. המדד ללא ירקות ופירות עלה בשנה האחרונה ב-1.1%, המדד ללא אנרגיה עלה ב 1.0% והמדד ללא סעיף הדיור עלו ב-0.9% בלבד.

 עליית מחירי הנפט והדלקים שהתרחשה בעולם בספטמבר ובתחילת אוקטובר תרמה לעלייה קלה בכלל סעיפי המדד ולאינפלציה בכלל. נציין כי מאז ועד היום מחירי הנפט בעולם ירדו באופן ניכר ובכך ימתנו את מדד נובמבר והאינפלציה קדימה בהתאם. שוק העבודה המקומי עדיין מתוח עם שיעור אבטלה נמוך אשר מצליח לייצר לחצים לעליית שכר  במקביל לגידול בצריכה הפרטית אשר לרוב מלווה בעליית מחירים.

שערי המט"ח מהווים גורם משפיע וחשוב על מדד המחירים. שינוי המגמה בדולר מול השקל והיחלשותו של האחרון מהווה גורם נוסף לתמיכה באינפלציה ובעליית המדד.

מנגד, מחירי הסחורות בעולם שממשיכים לרדת (כאמור הנפט שינה מגמה וירד בחדות במהלך השבועות האחרונים), המשך צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, אם כי בשנה האחרונה לכהונתה ותחת ניחוח הבחירות הקרב עוצמת הצעדים תהיה פחותה מבעבר. 

 במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תוותר סביב רמתה הנוכחית ואף תרד מעט לקצה הטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%.

בנסיבות אלו ובהסתכלות קדימה על האינפלציה, להערכתנו הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית. להערכתנו, עלייה  בריבית תתרחש רק לאחר מספר חודשים בהם נראה עליית מחירים נוספת תוך התבססות האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.10.2018

מדד חודש ספטמבר עלה ב-0.1%, מעט מעל להערכה שלנו וביחס לתחזיות המוקדמות.

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הירקות הטריים אשר עלה ב 5.8%, סעיף המזון אשר עלה ב-0.7%, סעיף הדיור אשר עלה ב 0.6% וסעיף החינוך אשר עלה ב 0.9%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הפירות אשר ירד ב 1.3%, סעיף התחבורה אשר ירד ב-0.9%, סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 0.7% וסעיף התרבות והבידור שהשיל 2.1%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.1%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 0.9%, המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.7% והמדד ללא דיור עלה ב-0.9%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים יולי-אוגוסט ירד מדד זה ב 0.3%, זאת לאחר העלייה במחירים שנרשמה בשלושה החודשים האחרונים.

לאחר שני מדדים שהפתיעו מטה ביולי ובאוגוסט, מדד ספטמבר עומד בטווח העליון של תחזיות המדד. בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.2% ובהתאם להערכתנו נותר בטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. המדד ללא ירקות ופירות עלה בשנה האחרונה ב-1.0%, המדד ללא אנרגיה כמו גם המדד ללא סעיף הדיור עלו ב-0.9% בלבד.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה ניתן למנות את עליית מחירי הנפט והדלקים בעולם אשר משפיעים על כלל סעיפי המדד, שוק עבודה מתוח עם שיעורי אבטלה נמוכים אשר מייצר לחצים לעליית שכר ומכאן גורם לעלייה בצריכה הפרטית שלרוב גם מלווה בעליית מחירים.

מנגד, המשך צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, אם כי בעוצמה פחותה מהשנים הקודמות, הגברת התחרות במשק והגידול בסחר המקוון ומחירי הסחורות בעולם, למעט הנפט, אשר נותרים יציבים ואף חלקם יורדים, הינם גורמים אנטי אינפלציוניים.

שערי המט"ח מהווים גורם משפיע וחשוב על מדד המחירים. התחזקות השקל האחרונה  מהווה גורם ממתן נוסף לעליית המדד.

במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תוותר סביב רמתה הנוכחית בטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%.

באשר לריבית בנק ישראל, להערכתנו הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות אותה  וכי העלייה  בריבית תתרחש רק לאחר מספר חודשים בהם נראה עליית מחירים נוספת תוך התבססות האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.9.2018

מדד חודש אוגוסט עלה ב-0.1%, בהתאם להערכה שלנו ותוך הפתעה כלפי מטה ביחס להערכות המוקדמות של בנק ישראל (שעמדו על ממוצע של 0.3%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף התרבות והבידור אשר עלה ב 2.1%, וסעיף הדיור אשר עלה ב 0.4% ותרם למדד 0.07%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף ירקות ופירות אשר ירד ב 2.1%, סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 1.7% וסעיף התקשורת שהשיל 1.2%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.0%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 0.9%, המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.7% והמדד ללא דיור עלה ב-1.0%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים יולי-אוגוסט עלה מדד זה ב 0.3% ומצטרף לעלייה של 0.8% מחודש קודם. מסתמן כי מחירי הדיור מתייצבים, זאת לאחר מספר חודשים רצופים בהם היו ירידות מחירים.

לאחר שהיינו עדים לרצף מדדים חיוביים עם נטייה לטווח העליון של הערכות מדד המחירים לצרכן המוקדמות, מדדי יולי ואוגוסט מנמיכים את להבות האינפלציה ומשקפים התמתנות בעליית המחירים. בשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2017 - אוגוסט 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.2% וכפי שהערכנו נותר בטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. בשנים עשר החודשים האחרונים המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-1.0%, המדד ללא אנרגיה כמו גם המדד ללא סעיף הדיור עלה ב-0.9% בלבד.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה ניתן למנות את עליית מחירי הנפט והדלקים בעולם אשר משפיעים על סעיף התחבורה באופן ישיר ועל כלל סעיפי המדד באופן עקיף. שוק עבודה חזק והדוק, עם ביקוש עולה לעובדים מייצר לחצים לעליית שכר ומכאן גורם לעלייה בצריכה הפרטית שלרוב גם מלווה בעליית מחירים.

מנגד, המשך צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, אם כי בעוצמה פחותה מהשנים הקודמות, במקביל להגברת התחרות במשק והגידול בסחר המקוון מהווים גורם ממתן לעליית המחירים. מחירי הסחורות בעולם, להוציא את הנפט, נותרים יציבים ואף חלקם יורדים.

בנוסף, במהלך חודש אוגוסט, בניגוד למגמה של החודשים האחרונים ראינו ייסוף חד יחסית בשער השקל מול הדולר אשר מהווה גורם ממתן לעליית המדד. המשך הייסוף בשקל אף עשוי להביא לירידת מחירים בחודשים הקרובים.

במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תוותר ברמתה הנוכחית ואולי אף תתמתן מעט, תוך ניסיון השארות בטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. עם זאת, המשך תהליך הייסוף בשער השקל יביא להתמתנות המחירים והאטה באינפלציה.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו דבקים בהערכתנו כי הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית, על אף המצאות האינפלציה בטווח התחתון של היעד, וכי עלייה בריבית תתרחש רק לאחר מספר חודשים בהם נראה עליית מחירים נוספת תוך התבססות האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%.  

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.8.2018

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי הפתיע בכך שנותר ללא שינוי, עשירית האחוז מתחת לצפי שלנו (0.1%) ושתי עשיריות האחוז מתחת לממוצע החזאים.

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף ירקות ופירות טריים אשר עלה ב-2.5%, סעיף תחבורה אשר עלה ב 0.7% וסעיף המזון אשר הוסיף 0.5%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 6.7% וסעיף הבריאות שירד ב 0.5%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-0.9%. מדד המחירים ללא אנרגיה עלה ב 0.8%. מדד המחירים ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6%. מדד המחירים ללא דיור עלה ב 1.0%.

מרבית המדדים בחודשים האחרונים היו חיוביים ובטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.4% ונדמה כי האינפלציה מרימה ראש. עם זאת, לא ניתן לומר שקיימת עליית מחירים גורפת וניתן לראות בבירור את הסעיפים המובילים בתרומתם לאינפלציה, ביניהם סעיף הדיור אשר תרומתו לעליית מדד המחירים ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת ב-0.2%, סעיף התחבורה בדגש על נסיעות לחו"ל ומחירי סוגי הדלק אשר תרמו 0.4% לאינפלציה וסעיף ירקות ופירות (שהנו סעיף תנודתי מאוד בהתאם לתנאי מזג אוויר) ותרומתו לאינפלציה 0.3%. 

מדד מחירי הדירות אשר מפרסמת הלמ"ס בנפרד הפתיע בעלייה של 0.9% בחודשים מאי-יוני וזאת לאחר מספר חודשים בהם נרשמו ירידות או יציבות במחירים. בחודשים הקרובים נדע אם מדובר בשינוי מגמה.

להערכתנו, נתוני המאקרו בארץ מביאים לכדי איזון בין הכוחות התומכים באינפלציה לבין אלו הממתנים אותה. בין הנתונים התומכים באינפלציה ניתן לראות בשוק עבודה חזק שתורם ללחצי שכר והגדלת הצריכה הפרטית, עליות מחירים במוצרי מזון בסיסיים שונים (כגון מוצרי החלב), עלייה באשראי העסקי ופיחות בשקל מול הדולר אשר תורם את חלקו לעליית המחירים. מנגד גורמים ממתנים, כהתמתנות באשראי הצרכני, מחירי הסחורות בעולם, התחרות במשק ופעולות הממשלה כנגד התייקרות המחירים ויוקר המחייה.

במבט קדימה ובדומה להתנהגות בחודשים האחרונים אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תתבסס מעט מעל הטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. המדדים הקרובים ככל הנראה יותירו את האינפלציה סביב הרמות הנוכחיות. 

באשר לריבית בנק ישראל, אנו דבקים בהערכתנו כי הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית עד להתבססות ברורה של האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

17.7.2018

מדד חודש יוני עלה ב-0.1%, שתי עשיריות מעל הצפי בשוק (0.1%-) ומעט מעל להערכה שלנו (0%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף ירקות טריים אשר עלה ב-7.5%, סעיף תחבורה אשר עלה ב 0.7% וסעיף המזון אשר הוסיף 0.5%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 6.4%, תרבות ובידור שהשיל 0.8% וסעיף הפירות הטריים שירד ב 3.2%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 0.7%. המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6% והמדד ללא דיור עלה ב-1.0%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות, אשר נותר ללא שינוי בחודשים אפריל-מאי, זאת לאחר עלייה של 0.1% בחודשים מרץ-אפריל. במדד מחירי הדירות החדשות, חלה עלייה של 0.9%  בהמשך לעלייה של 1.7% בחודשים מרץ-אפריל ולאחר מספר חודשים רצופים בהם היו ירידות מחירים.

בחודשים האחרונים אנו עדים למדדים חיוביים עם נטייה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות, כך שבהסתכלות על נתוני המגמה שבין מרץ 2018 – יוני 2018, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.5%. בשנים עשר החודשים האחרונים (יוני 2017 - יוני 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3% ונכנס כפי שהערכנו לטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה באינפלציה, ניתן לראות שבשנים עשר החודשים האחרונים המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-1.1%, המדד ללא אנרגיה עלה ב-1.0% והמדד ללא דיור עלה ב-0.8% בלבד.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה זינוק במחירי הנפט והדלקים בעולם אשר משפיעים על סעיף התחבורה באופן ישיר ועל כלל הסעיפים באופן עקיף. שוק עבודה הדוק, נתוני אבטלה נמוכים ועלייה מתמשכת בשכר הממוצע במשק מביאים לעלייה בצריכה הפרטית שלרוב גם מלווה בעליית מחירים.

בנוסף, במהלך חודש יוני, בהמשך למגמה של החודשים האחרונים ראינו פיחות בשער השקל מול הדולר אשר תרם את חלקו למדד.

מנגד המשך צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה עם כי בעוצמה פחותה, במקביל להגברת התחרות במשק והסחר המקוון מהווים גורם ממתן לעליית המחירים. במקביל נראה יציבות ואף ירידה במחירי הסחורות בעולם.

במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תתבסס מעל הטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. להערכתינו, נראה כי המדדים הקרובים יותירו את האינפלציה סביב הרמות הנוכחיות ואף ימתנו אותה במונחים שנתיים. עם זאת, המשך פיחות בשער השקל ועלייה במחירי הדלקים והסחורות בעולם יביאו להמשך עליית מחירים והאצה באינפלציה.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית, על אף עליית המדד הנוכחית, וכי עלייה בריבית תתרחש לאחר מספר חודשים של התבססות האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2018

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה, אינפיניטי

16.5.2018

מדד חודש אפריל עלה ב-0.4%, בהתאם לציפיות בשוק ומעט מתחת להערכה שלנו (0.5%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-2.2% וסעיף ירקות ופירות טריים אשר עלה ב-4.1%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף ריהוט וציוד לבית אשר ירד ב-0.4% וסעיף תרבות, חינוך ובידור אשר ירד ב-0.3%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%. המדד ללא דיור עלה ב-0.4%.

מדד מחירי הדירות ירד ב-0.2% בחודשים פברואר-מרץ 18, זאת בהמשך לירידה של 0.5% בחודשים ינואר-פברואר 18 ובקצב שנתי רשם המדד ירידה של 0.1%.

בהסתכלות על האינפלציה בחודשים האחרונים, המדדים עומדים בציפיות אף עם נטייה קלה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. עם זאת סביבת האינפלציה במשק עדיין מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.4%. התרומה העיקרית לעליית המדד עדיין שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-12 החודשים האחרונים ב-0.2%.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה נמנים עליית מחירי הנפט והדלק בעולם, עליית מחירי הסחורות והיחלשות השקל מול סל המט"ח. בנוסף לאלו נציין את נתוני האבטלה הנמוכים בשילוב עם עליית השכר הממוצע במשק התומכים בגידול בהצריכה הפרטית. כמו כן, בחודשים האחרונים חל גידול חד יחסית בתיירות אשר מביא עמו עלייה במחירי הטיסות, המלונות והחופשות.

בין גורמי המאקרו הממתנים את האינפלציה ניתן לציין את צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, במקביל להגברת התחרות במשק וגידול בסחר המקוון.

במבט קדימה, איננו מזהים כעת האצה כלשהי באינפלציה לפיכך עד סוף השנה להערכתנו היא תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. באשר לריבית של בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני התבססות האינפלציה בטווח היעד השנתי העומד על 1%-3%.  

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.4.2018

מדד חודש מרץ עלה  ב-0.3% בטווח העליון של הציפיות בשוק ומעט מעל ההערכה שלנו (0.2%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הדיור אשר עלה ב-0.9%,  סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-4.9% וסעיף תרבות ובידור אשר עלה ב-1.0%. מחירי השכירות עלו ב- 1.2% על רקע העונתיות המאפיינת את חודש מרץ. בסיכום השנה האחרונה מחירי השכירות עלו ב-2.0%. 

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הירקות והפירות אשר ירד ב-2.9% וסעיף המזון אשר ירד ב-0.3%.

מדד מחירי הדירות (שאינו נכלל במדד), ירד ב-0.2% זאת בהמשך לרצף ירידות בחודשים האחרונים. בסיכום 12 החודשים האחרונים מחירי הדיור עלו ב-0.2%.

בהסתכלות על האינפלציה בחודשים האחרונים, ניתן לראות כי המדדים מצויים בטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. עם זאת, סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.2%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%.

בין גורמי המאקרו המשפיעים על האינפלציה, ניתן לראות כי הגורמים האנטי דפלציוניים עדיין דומיננטיים, וכוללים בין היתר את צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה במקביל ליציבות במחירי הסחורות בעולם עקב הגברת התחרות במשק והסחר המקוון אשר ממתנים את האינפלציה.  

מנגד, מספר גורמים התומכים באינפלציה בינהם עליית השכר הממוצע במשק התומך בשימור ואף בהגדלת הצריכה הפרטית, גידול חד יחסית בתיירות אשר יביא לעליית מחירי החופשות, המלונות והטיסות, עלייה במחירי הדלקים בעולם אשר תשפיע על כלל סעיפי המדד ובראשם התחבורה, ותהליך הפיחות בשקל אשר החל בסוף מרץ ובשבועות הקרובים נדע אם מדובר בשינוי מגמה.

במבט קדימה, אנו צופים המשך מדדים חיוביים אף בטווח העליון של הציפיות, כך שהאינפלציה עד סוף השנה תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני הרבעון הראשון של 2019.

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

20.03.18

אחרי רצף של שנים בהם המדד בחודש פברואר התאפיין במדדים ללא שינוי ואף שליליים, מדד חודש פברואר עלה  ב-0.1% בטווח העליון של הציפיות בשוק.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב 4.6% בהמשך לירידה של 8.8% בחודש הקודם, ירידות שנגרמו עקב סיבות עונתיות של חורף קל יחסית בשילוב אותות ראשונים של המצב הקשה בסקטור האופנה. סעיף הירקות הטריים אשר ירד ב-2.2% וסעיף התקשורת אשר ירד ב-1.3%.

מנגד, נרשמו עליות מחירים בסעיף הפירות טריים אשר זינק ב 9.4% והוסיף למדד כ 0.08% וסעיף  התחבורה אשר עלה ב 0.8%

מדד מחירי הדירות (שאינו נכלל במדד), ירד ב-1% בהמשך לירידה של 0.7% בחודש הקודם. בהשוואה לעסקאות שבוצעו באותה תקופה אשתקד נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.2%, מה שמשקףקצב עלייה הנמוך ביותר בשש השנים האחרונות. זהו החודש הרביעי ברציפות בו יורדים מחירי כלל הדירות בבעלות ובחודשים הקרובים נדע עם מדובר במגמה.

בהסתכלות על שנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2017 - פברואר 2018) סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב-0.2%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%.  ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים בראשם צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, ירידת מחירי הסחורות בעולם עקב הגברת התחרות במשק והסחר המקוון מביאים לכדי אינפלצייה מתונה יחסית ועדיין נראה כי יעד האינפלצייה של בנק ישראל העומד על 1%-3% עוד רחוק ובהתאם גם מהלך של העלאת רבית במשק, אשר להערכתינו לא צפויה לפני רבעון ראשון של שנת 2019.  

 

במבט קדימה, לפנינו חודשים בהם מדדי המחירים צפויים להיות חיוביים. בצד הגורמים התומכים באינפלציה יש לציין את עליית שכר המינימום ולחצי השכר במשק, בשילוב התרחבות הצריכה הפרטית ועליות עונתיות בסעיפים השונים ובשכר הדירה. מנגד, יתרמו למתן את עלית האינפלציה העודף בחשבון השוטף אשר יביא להמשך תהליך הייסוף בשקל מול הדולר , צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה ויציבות במחירי הסחורות בעולם. .  

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

18.02.18

מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב-0.5% והיה בטווח התחתון של הציפיות בשוק ומעט מתחת לצפי שלנו (0.4%-).

המדד ללא ירקות ופירות והמדד  ללא אנרגיה ירדו ב-0.4% כל אחד. מדד המחירים ללא דיור ירד ב-0.3%.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה, אשר ירד ב 8.8% מסיבות עונתיות בשילוב חורף חם יחסית, סעיף הדיור, אשר ירד ב-0.6%, ובשל משקלו הגבוה היחסית  במדד השיל ממנו כ-0.15%, וסעיף חינוך, תרבות ובידור אשר ירד ב-0.5%.

מנגד, נרשמו עליות מחירים בסעיפי התחבורה, בו נרשמו עליות במחירי הביטוח, וסעיף המזון.

מדד מחירי הדירות, שאינו נכלל במדד, ירד ב-0.7%. בהשוואה לעסקאות שבוצעו באותה תקופה אשתקד עלו מחירי הדירות ב-2%. מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.4% בחודשים נובמבר-דצמבר 2017 לעומת החודשים אוקטובר-נובמבר 2017.

בהסתכלות על שנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2017 - ינואר 2018) סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה ומדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב-0.1%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5%. ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים בראשם צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, התחרות במשק וירידת מחירי הסחורות בעולם והליך הייסוף בשקל (אשר התהפך בשבועות האחרונים) ממשיכים להוביל ומעכבים את עליית המחירים.

 במבט  להמשך השנה הקרובה אנו מעריכים כי סביבת האינפלציה המתונה תימשך, לפחות בחודשים הקרובים, שכן, הגורמים המשפיעים אינם צפויים להשתנות בקרוב. עם זאת, המשך תהליך הפיחות בשקל מול הדולר, לחצי שכר במשק אשר נמצא בסביבת תעסוקה מלאה והמשך עלייה בשכר הדירה עשויים להביא למדדים גבוהים מציפיות בשוק. 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2017. 

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

 16.01.18

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר עלה ב-  0.1%, בטווח העליון של הציפיות בשוק. מתחילת השנה, עלה המדד במצטבר ב- 0.4%. השנה הסתכמה באינפלציה חיובית, לאחר 3 שנים רצופות של אינפלציה שלילית. עם זאת, האינפלציה בפועל הייתה נמוכה מטווח היעד של בנק ישראל וממרבית ההערכות שהיו בשוק בראשית השנה.

הסעיפים העיקריים אשר תרמו לעליית מדד דצמבר הם סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב- 4.3% וסעיף התחבורה, אשר עלה ב- 0.6% (בניגוד לתחזית מוקדמת של ירידה קלה).

סעיף הדיור ואחזקת הדירה עלו ב- 0.2% (כל אחד מהם) כאשר שירותי דיור בבעלות ירדו ב0.3%, ואילו שכר הדירה נותר ללא שינוי. בסיכום 12 החודשים האחרונים מחירי השכירות עלו ב-2.6%. בצד השלילי, בלטו סעיפי ירקות ופירות שירדו ב- 3.3%, בעיקר בהשפעת סעיף ירקות טריים.  ריהוט וציוד לבית ירדו ב-1.1% וחינוך, תרבות ובידור ירדו ב-0.6%.  

מדד מחירי הדירות, שאינו נכלל במדד זה, ירד ב-0.3%. קצב עליית מחירי הדירות השנתי בחודשים אוקטובר-נובמבר 2017 התמתן ל-2.4% בהשוואה לקצב של 8% אשתקד. הלמ"ס פרסמה לראשונה את מדד מחירי הדירות החדשות ,אשר ירד בחודש זה ב-0.6%.

בהסתכלות על מדדי המחירים בחודשים האחרונים ובעיקר מדדי ספטמבר ואוקטובר, שרשמו  עליות אשר הפתיעו את החזאים, ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים ממשיכים להוביל ומעכבים את עליית המחירים. אלו, נובעים בעיקר מייסוף השקל, צעדי ממשלה להוזלת יוקר המחיה והתחרות במשק.

במבט לשנת 2018 אנו מעריכים כי סביבת האינפלציה הנמוכה תימשך, לפחות בחודשים הקרובים, שכן, הגורמים המשפיעים אינם צפויים להשתנות בקרוב.

_________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2017. רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד נובמבר ירד ב- 0.3% בהתאם לצפי שלנו, שהיה נמוך מציפיות השוק. בשנים עשר החודשים האחרונים ומתחילת השנה ירד המדד במצטבר ב- 0.3%.

בשלושת החודשים הקודמים, האינפלציה הייתה גבוהה מהצפי (0.7%) והוסיפה לעלייה בציפיות האינפלציה בטווחים שנתיים עד חמש שנים, ופערי הרווחים באפיק הצמוד הובילו באופן משמעותי על רווחי ההון באפיק השיקלי. נדמה היה כי אנו בפני שינוי מגמה חיובי, אך בשבוע האחרון הבחנו בירידה בציפיות האינפלציה, אשר צפויה להימשך בתקופה הקרובה.

 במבט לשנת 2018, אנו מעריכים, כי סביבת האינפלציה הנמוכה תימשך. צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחייה, בהובלת רפורמת נטו למשפחה של כחלון, צפויים להשפיע בעיקר על הורדת מכסים ומיסים עקיפים (ככל שידוע עד כה). בנוסף, בגזרת מחירי הסחורות, התחרות צפויה להמשיך ואף להתגבר, בעקבות פתיחת השוק לתחרות והתגברות היבוא המקביל לישראל.

בין הגורמים אשר צפויים לתרום לאינפלציה בשנה הקרובה: המשך עליות במחירי השכירות בקצב של 2% לשנה לפחות, התאוששות מחיר חבית הנפט בעולם עקב הקטנת התפוקה העולמית, רמת השקל החזק, אשר צפוי להיחלש בהמשך השנה, עם ירידה בעודף החשבון השוטף ופער הריביות שייפתח בין ארה"ב, ועלייה משמעותית בכוח הצרכנים, הנובעת מאבטלה נמוכה מאוד, גידול בצריכה הפרטית ועלייה בשכר המינימום ובשכר הממוצע.

בעקבות זאת, אנו ממליצים לקחת רווחים באפיק הצמוד ולהגדיל את החשיפה לאפיק השיקלי במח"מ בינוני עד 4 תוך החזקה סינטטית של העקום. יחד עם זאת, ייתכן כי חזרה להחזקה עודפת באפיק הצמוד תתרחש לקראת אמצע השנה, כאשר נעבור את 3 החודשים הקרובים בהם האינפלציה אמורה להיות נמוכה אף יותר כתוצאה מהשפעה  עונתית. 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2017. רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.3% ועמד בציפיות שלנו שהיו מעבר לציפיות הממוצעות בשוק. מתחילת השנה עלה המדד ב- 0.6% וב- 12 החודשים האחרונים עלה ב- 0.2%. מסתמן כי למרות החששות מפני שנה נוספת של אינפלציה שלילית שנת 2017 תסגור כשנה אינפלציונית חיובית, אך עדיין מתחת לטווח היעד של בנק ישראל הנע בין 1%-3%.

סעיף הדיור (ללא שינוי החודש) הוא הקטר המוביל את עליות המחירים בישראל כשהמדד ללא דיור ירד ב- 0.1% מתחילת השנה. אך עם זה ניתן להבחין החודש בעליית מחירים רוחבית ברוב הסעיפים.

בחודשיים האחרונים האינפלציה בפועל הכתה את התחזיות בשוק ובהחלט יש מספר פרמטרים שתרמו לכך: העלייה הממוצעת בשכר במשק ב-4% , ירידה לשפל של כל הזמנים באבטלה בגילאים עובדים (25-64) ועלייה בהוצאות משרדי הממשלה בכ- 10%. נתונים אלו ואחרים הגדילו בפועל את כוח הקניה של הצרכנים.

עם זאת, לא היינו ממהרים להכריז שאנו בפני שינוי מגמה והאינפלציה בפתח. אמנם, הכיוון חיובי, אך מחירים של מוצרים רבים נקבעים ברמה עולמית ומספיק לראות את רמות המחירים הנמוכות בעולם ובשווקים המפותחים בפרט כדי להבין שסביבת מחירים נמוכה היא כעת תופעה גלובאלית והיציאה ממנה תתחיל ככל הנראה במדינות עם שיעור ייצוא גבוה יותר ולהן השפעה על רמות מחירים בעולם לדוגמא מדינות המייצאות נפט שמתמודדות עם היצעים גבוהים מצד מדינות מפיקות אחרות או מדינות המייצאות סחורות חקלאיות כאשר מחירן של מרבית הסחורות בעולם ירדו בשיעורים דו ספרתיים גם כן.

אנו צופים כי בשנה הקרובה האינפלציה תישאר בטריטוריה חיובית אך נמוכה מהיעד של בנק ישראל, מחירי המוצרים ימשיכו לדשדש בעוד עיקר ההתייקרויות ינבעו ממחירי השירותים וסעיף הדיור ימשיך להוביל באופן משמעותי כאשר על פי הערכות שפרסמנו בעבר מחיר למשתכן והדרת המשקיעים מהשוק צפויה להמשיך וללחוץ מעלה את מחירי השכירות בו בזמן שכוח הקנייה של הצרכנים צפוי להמשיך ולהתחזק. יחד עם זאת, העלאת הריבית בישראל לא נראית באופק בשנה הקרובה ורמות התשואות באפיקים הסולידיים צפויים להישאר נמוכים.

 

_________________________________________________________________________________

 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2017. רפי כהן, מנהל השקעות 

 מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ספטמבר ב- 0.1%, גבוה מהציפיות בשוק, אשר עמדו על ממוצע של 0.3%-.

מתחילת השנה עלה המדד ב- 0.3% והמדד ללא דיור ירד ב- 0.5%.

ב- 12 החודשים האחרונים עבר המדד לטריטוריה חיובית ועלה ב- 0.1%, לעומת זאת המדד ללא סעיף הדיור ירד ב- 0.5%, גם במדידה שנתית סעיף הדיור היה הסעיף העיקרי שתרם למדד החיובי.

מדד ספטמבר היה גבוה במידה ניכרת מהעונתיות המאפיינת חודש זה. עיקר התרומה הגיעה מסעיף הדיור שעלה ב- 0.4%, בניגוד לתחזיות שהיו ללא שינוי. מחירי הירקות הטריים זינקו ב-8% ומחירי החופשות בחו"ל הפתיעו, כאשר ירדו ברמה מתונה מאוד בגובה 1.8%, ובמונחים דולריים נותרו ללא שינוי. בניגוד לעונתיות המאפיינת מחירי חופשות אחרי החגים.

סעיף הדיור שעד לפני 3 חודשים הציג עלייה קלה של 0.4% מתחילת השנה זינק כעת לעלייה מצטברת של 2.3%

בחודשים האחרונים ציינו את העובדה שהירידה בקצב מכירות דירות עקב המתנה של הזוגות הצעירים לתוצאות הגרלות מחיר למשתכן ויציאה הדרגתית של המשקיעים משוק הדיור מורידה את כמות היצע הדירות להשכרה, אך מעלה את הביקוש לדירות שכורות (עקב המתנת הזוגות הצעירים), ועל כן אנו צופים המשך עליות מדוד ויציב בשנים הקרובות במחירי השכירות, מעט מעל היעד החזוי העומד על 2% שנתי.

בזמן שסעיף הדיור ממשיך לשמור על קצב עליות שנתי של מעל 2% ישנם לא מעט סעיפים שליליים, עיקרם מוצרים סחירים. הבולט ביניהם הוא סעיף הלבשה והנעלה, אשר מושפע בעיקר מהתחרות הגוברת במרכזי המסחר הרבים והזמנות באינטרנט שממשיכות לצבור תאוצה ולתפוס נתח שוק אמנם עדיין קטן אך הולך וגדל. תופעה שהתחזקה בארה"ב בשנים האחרונות והובילה לירידה בפדיונות בקניונים.

לסיכום, למרות ההפתעה החיובית של חודש ספטמבר הגבוה מהעונתיות המאפיינת אותו בד"כ, ליבת האינפלציה נותרת נמוכה ועמה הגורמים העיקריים לכך, ביניהם התגברות התחרותיות במשק, רפורמות ממשלתיות להפחתת יוקר המחייה והתחזקות השקל מול סל המטבעות.

על כן אין שינוי נראה בסביבת האינפלציה והתחזיות 12 חודשים קדימה נעות בין 0.3%-0.5%, ולכן העלאת ריבית עדיין לא נראית באופק עד התבססות האינפלציה בתוך טווח היעד של בנק ישראל.

 

_________________________________________________________________________________


תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2017. רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.3%

מתחילת השנה עלה המדד ב- 0.2% והמדד ללא דיור ירד ב- 0.4% , נתון שמציין את השפעת מדד הדיור על רמות המחירים בארץ.

ב- 12 החודשים האחרונים ירד המדד ב- 0.1% וללא דיור ירד ב- 0.6%

חודשי הקיץ הינם חודשים בעלי תרומה מרכזית למדד המחירים השנתי בהובלת סעיף הדיור וגורמים עונתיים המושפעים מחופשת הקיץ כגון מחירי חופשות, טיסות והצגות ומופעים.

סעיף הדיור הינו העוגן המשמעותי ביותר במדד כאשר עד לפני חודשיים הציג עלייה של 0.4% בלבד מתחילת השנה וכעת עומד על 1.9%. סעיף הדיור נוטה לעלות בקצב שנתי של 2%-2.5% בשנים האחרונות כאשר בתקופה הקרובה הוא צפוי להיות מושפע מירידה בכמות הדירות המכורות ועלייה מצטברת של 4.4% בשנה האחרונה במחירי הדיור.

הקיפאון בשוק הדיור נובע משני גורמים מרכזיים- העיקרי ביניהם הוא פרויקט מחיר למשתכן, הכמות המאסיבית של הזוגות הצעירים הממתינים לתוצאות ההגרלות עוצרת את כמות הרכישות.

בנוסף לכך הזוכים גוזרים על עצמם 5 שנים נוספות ודאיות של מגורים בשכירות, מה שעלול להאריך את משך הזמן של זוג צעיר הגר בשכירות.

גורם משני – חוסר בהירות בנוגע למס דירה שלישית. המשקיעים כרגע במצב של עודף מכירות על רכישות, נתון אשר מקטין את כמות היצע הדירות לשכירות בשוק.

אם כך צפוי לנו בשנים הקרובות קיטון בהיצע נכסים להשכרה וגידול של ביקוש לדירות שכורות ע"י זוכים בפרויקט מחיר למשתכן. נוסיף לכך את העלייה בשכר בשנה האחרונה והירידה באבטלה ונקבל לחץ לעלייה נוספת במחירי השכירות. על כן ייתכן וקצב העלייה במחירי השכירות יגיע אל הרף הגבוה של קצב העלייה השנתי.

לסעיף הדיור אמנם משקל גבוה במדד (מעל 25%) אך הוא הסעיף היחיד לאורך זמן שנוטה לעלות. ישנם גורמים חזקים לא פחות אשר תורמים לאינפלציה להמשיך להישאר בסביבתה הנמוכה. כך למשל המשך רפורמות הממשלה להורדת יוקר המחיה צפויות להמשיך ולהשפיע, כשבחודש ספטמבר צפויה הוזלת מחירי הצהרונים.

בחודשים הקרובים צפויים להיות מדדים שליליים עד סוף השנה. מסתמן ששנת 2017 תהיה השנה הרביעית ברצף בה סביבת האינפלציה תהיה שלילית.

כל עוד אין צפי להגעת האינפלציה אל יעד בנק ישראל העומד על 1%-3% העלאת הריבית לא נראית באופק וכעת הערכות מצביעות על העלאת ריבית בחציון הראשון של 2019.

_________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2017. רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד המחירים לצרכן ירד ב- 0.1% המדד ללא הדיור ירד ב- 0.4%

מתחילת השנה ירד המדד ב- 0.1% ומחק את עליות המחירים שנרשמו עד חודש מאי ואיתם את הציפיות בשוק להגעה ליעד האינפלציה השנתי.

ב- 12 החודשים האחרונים ירד המדד ב- 0.7% ומסתמן כי שנת 2017 תהיה השנה הרביעית ברצף בה האינפלציה שלילית ורחוקה מאוד מיעד האינפלציה של בנק ישראל הנע בין 1%-3%

כיאה לחודש יולי סעיף הדיור היה בעל התרומה המרכזית במדד עם עלייה של 0.9% שעיקרה נבעה מהתייקרות חתימות חוזה שכירות בחודשים יוני – יולי 17 לעומת חוזים שנחתמו במאי - יוני 17

הסעיפים המרכזיים שירדו החודש היו מחירי הלבשה והנעלה עם ירידה של 8.1% וריהוט וציוד לבית ירידה של 0.9%.

האינפלציה הנמוכה ב- 3 השנים האחרונות תואמת את מדיניות הממשלה להורדת יוקר המחיה ומושפעת רבות מפעולותיה במטרה להשוות את רמת המחירים ביחס למדינות המפותחות.

השבוע פרסם משרד האוצר סקירה במסגרתה בחן את רמות המחירים בישראל ביחס למדינות ה-OECD בסקירה נמצא שישראל נמצאת במקום ה- 23 ברמת כוח הקניה של האזרחים. בנוסף צוין בסקירה כי הניסיונות להגברת התחרות יוכלו לסייע בהוזלת יוקר המחייה ולתרום לשיפור ברמת החיים של האזרחים. ובכך נתקלים שוב האינטרסים המנוגדים של הממשלה להוזלות מחירים והפחתת יוקר המחיה לבין האינטרס של בנק ישראל לצמצם פעילות מוניטרית מרחיבה ולהתחיל להעלות ריבית.

בהשוואה לעולם המערבי ישראל היא המדינה היחידה בארגון ה- OECD בה האינפלציה שלילית ב- 3 השנים האחרונות בעוד שממוצע האינפלציה ב- OECD נע סביב ה- 1% שנתי. (רק אירלנד הייתה שלילית ב-12 החודשים האחרונים עד יוני בגובה 0.6%-).

בארה"ב האינפלציה ממשיכה לנוע מתחת ליעד ובחודש יולי עלתה ב-0.1% נמוך מהציפיות שעמדו על 0.2% ואיתם הסיכויים לעליית ריבית נוספת עד סוף השנה הצטמצמו באופן משמעותי. דחיית עליית הריבית בארה"ב מוסיפה מרווח נשימה נוסף לבנק המרכזי בישראל בכך שפער הריביות נשמר ברמה הנוכחית, למרות שהנגידה קרנית פלוג הכריזה לאחרונה שעליות ריבית בארה"ב לא ילחצו על מהלך של העלאת ריבית בישראל עד להתייצבות האינפלציה בגבול היעד של הבנק המרכזי.

לסיכום- סביבת האינפלציה הנמוכה בישראל דוחה פעם אחר פעם את הציפיות להעלאת ריבית ותחילת מהלך כזה לא צפוי בשנה הקרובה.

 _________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2017. רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד המחירים לצרכן ירד בשיעור חד של 0.7% לאחר הוזלה משמעותית במחירי המים (14%-) ירידות מחירים בירקות ופירות (6.9%-) והלבשה והנעלה (5.4%-).

מתחילת השנה נותר המדד ללא שינוי ומחק את עליות המחירים שנרשמו עד חודש מאי ואיתם את הציפיות בשוק להגעה ליעד האינפלציה השנתי.

ב- 12 החודשים האחרונים ירד המדד ב- 0.2% ומסתמן כי שנת 2017 תהיה השנה הרביעית ברצף בה האינפלציה שלילית ורחוקה מאוד מיעד האינפלציה של בנק ישראל הנע בין 1%-3%

בתקופה בה הריבית בארצות הברית מתחילה להרים ראש ובאירופה מתחילים לדבר על עליית ריבית באופק ויציאה מסביבה של הרחבה כמותית. בנק ישראל נמצא במלכוד של כלכלה צומחת אבטלה נמוכה גידול בצריכה הפרטית, עלייה בשכר אך סביבת האינפלציה נמוכה מאוד ולא מאפשרת העלאת ריבית.

עד לא מזמן היעד לאינפלציה לשנת 2017 הגיע ל- 1% וכעת נטרפו הקלפים לאחר ירידות המחירים שנרשמו החודש והמשך הוזלות שצפויות בחודשים הקרובים עד לסוף השנה. שנת 2017 צפויה להסתכם באינפלציה אפסית והציפיות ל- 12 חודשים קדימה עומדות על 0.5%. עדיין רחוק מהיעד. העלאת הריבית תידחה ככל הנראה לכל הפחות עד הרבעון השלישי של 2018.

להלן הגורמים אשר צפויים לתמוך בסביבת האינפלציה הנמוכה

-          התחזקות השקל מתחילת השנה בגובה 8.5% והלחץ לייסוף מתון נוסף, לוחץ מטה את מחירי המוצרים והשירותים.

-          התמתנות מחירי הנפט בעולם- הערכות קודמות התבססו על מחיר נפט הנע בין 55$-60$ לחבית. כרגע מחיר הנפט נע סביב 45$

-          הגברת התחרות, בעיקר בהשפעת מוצרים מיובאים, מחירי חופשות וחבילות תקשורת.

-          פעולות הממשלה להוזלת יוקר המחייה, נטו למשפחה של כחלון

-          מחירי סחורות תקועים- בניגוד לעליות מסתמנות במחירי שירותים, מחירי הסחורות צפויים לעלות באופן מתון מאוד בעולם.

-          סעיף הדיור (שכ"ד) צפוי לעלות בקצב נמוך מהצפוי כ- 2% לעומת 2.5%

לעומת זאת נציין כי השבוע פורסם מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס אשר עלה ביוני לשיאו מאז השקת הסקר

_________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2017

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.4%, מעל לממוצע התחזיות המוקדמות בשוק לעלייה של 0.3%. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.7% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.8%. האינפלציה הבסיסית, ללא סעיפי האנרגיה ופירות וירקות עלתה ב-0.6% בלבד, עדיין רחוק מהיעד של בנק ישראל.

עיקר העלייה נרשמה בסעיפי הלבשה והנעלה (10.9%), אשר תרמה 0.3% למדד, וירקות ופירות (1.6%), אשר תרמה כ-0.05% למדד. העלייה החריגה בסעיף ההלבשה וההנעלה נבע, בין היתר, משינוי במתודולוגיית המדידה של הלמ"ס לפרטי הקיץ.  

ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיפי תקשורת (0.6%) ודיור (0.3%).

סעיף הדיור הפתיע כלפי מטה וירד ב-0.3%. סעיף רכיב שירותי דיור בבעלות הדיירים, המייצג חוזי שכירויות מתחדשים, ירד ב-0.4% ובסיכום של 12 החודשים האחרונים עלה ב-1.4% בלבד. מנגד, רכיב שכר דירה, הכולל את כל שוכרי הדירות (ולא רק את אלה שמחדשים חוזה) עלה בחודש מאי ב-0.2%. במדד זה חלה בחודשים האחרונים האצה קלה בקצב העלייה השנתי.  

מדד מחירי הדירות, אשר לא נכלל במדד המחירים לצרכן, עלה ב-0.5% בחודשים מרץ-אפריל. מדובר בקצב שנתי של 4.4%.

במבט 12 חודשים קדימה ניתן לראות את ציפיות האינפלציה שנגזרות משוק ההון עומדות כיום על סביב 0%.

המשך ייסוף בשקל והגברת התחרותיות במשק שומרים על סביבת האינפלציה נמוכה, ומכאן אנו מעריכים כי הריבית לא תעלה לפני אמצע שנת 2018.

_________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 16.05.2017

בחודש אפריל עלה המדד הכללי ב- 0.2% מתחת לציפיות השוק שעמדו על 0.3%. ב- 12 בחודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.7% ירידה קלה מ- 0.9% בחודש שעבר ומתחילת השנה עלה המדד ב- 0.3%

מדד אפריל בראיה הסיטורית נוטה לתרום את התרומה העיקרית למדד השנתי עם עלייה של 0.5% בממוצע לחודש זה. החודש  מדד אפריל היה הנמוך ביותר בשנים האחרונות אולם מסתמן שעיקר עליות המחירים נדחו למאי וניתן לראות שהציפיות לחודש מאי במגמת עלייה.

סעיף הדיור היה המשמעותי ביותר החודש עם ירידה של 0.1% לעומת ציפיות לעליה של כ- 0.5%. מוקדם עדיין להגיד האם בעלי הדירות הקפיאו את קצב עליית המחירים או שנרשמו מספר נמוך של עסקאות בגלל חג הפסח וצפויה המשך התייקרות נוספת בחודש מאי. אך ייתכן והציפייה לפסיקת בג"ץ בגין חוק מס דירה שלישית גם היא משפיעה על קבלת ההחלטות של בעלי הדירות.

תהיה אשר תהיה הסיבה למדד הדיור הנמוך החודש אין ספק שזהו הגורם העיקרי למדד נמוך מהציפיות.

סביבת האינפלציה עדיין נמוכה אך מורגשת מגמת התאוששות כאשר החודש מרבית הסעיפים רשמו עליות קלות. עיקר עליות המחירים נרשמו בהוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ (4.4%) והארחה נופש וטיולים (15%), ניתן לייחס חלק מהתייקרות בסעיפים אלה לנתוני שיא בכניסת תיירים לישראל וחג הפסח בו נרשמים ביקושים גבוהים, אך אין להמעיט בהתחזקות כוח הקנייה של הציבור אשר מושפע משקל חזק, לחצים לעליית שכר בעקבות אבטלה בשפל והעלייה בצריכה הפרטית.

במבט 12 חודשים קדימה ניתן לראות את ציפיות האינפלציה בשינוי מגמה בחודשיים האחרונים כאשר הציפיות שנגזרות משוק ההון עמדו על 0.4%- בשפל ועומדות כיום על 0.2% 

_________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 18.04.2017

בחודש מרץ עלה המדד ב- 0.3% מעט מעל הציפיות בשוק אשר נעו בין 0%-0.2%. ב- 12 חודשים אחרונים עלה המדד ב- 0.9% ומתחילת השנה עלה המדד ב- 0.1%

לראשונה ב-3 השנים האחרונות שהמדד המצטבר 12 חודשים לאחור נושק ל-1% ומגיע לרף התחתון בציפיות של בנק ישראל. אין זה אומר שבנק ישראל ימהר להעלות ריבית אולם המעבר לטריטוריה חיובית נותנת נחת למקבלי ההחלטות.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב- 0.1% לעומתו המדד ללא דיור ירד ב- 0.2%. גם השנה ניתן לייחס את עיקר ההשפעה על המדד לסעיף הדיור אשר מודד את השינוי בשכר הדירה. ב- 12 החודשים האחרונים המדד ללא דיור עלה ב- 0.5%

את מרבית התרומה למדד החודשי תרם סעיף ההלבשה והנעלה אשר עלה ב- 4.9% ותרם למדד 0.15% בעקבות הקדמת מדידת קולקציית הקיץ מחודש אפריל למרץ ועל כן ניתן לקזז עלייה זו מהציפיות לחודש אפריל.

הסעיף השלילי היחיד במדד החודש היה סעיף תחבורה ותקשורת אשר ירד ב-0.5% כאשר עיקר ירידות המחירים נרשמו בהוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ אשר מושפעות מהתחרות המתרחבת בשוק וממבצעים טרום חג הפסח והוזלה במחירי הביטוח לאופנועים.

המשך מגמת עליית מחירים צפויה גם בחודשים הקרובים כאשר חודשי הקיץ הבאים מאופיינים בעליות ביקושים רוחבית ובמדדים חיוביים. גם רפורמות הממשלה מאחורינו, נמשיך לעקוב אחרי צעדי האוצר להורדת מיסים כאשר שר האוצר הכריז שהורדת מיסים תישקל רק לאחר הרבעון הראשון ובחודש מרץ נמדד גידול נוסף של 5% בהכנסות ממיסים.

_________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 15.3.2017

בחודש פברואר נותר המדד ללא שינוי. ב- 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.4% ומתחילת השנה ירד המדד ב- 0.2%.

חודשים ינואר ופברואר הינם החודשים הדיפלציוניים ביותר בשנה, אולם ירידה של 0.2% מתחילת השנה נחשבת לירידה מתונה ביותר גם בראייה היסטורית וגם נוכח הגורמים שממתנים את האינפלציה, בהם: השפעות עונתיות שתומכות בירידת מחירים, והתחזקות השקל מול סל המטבעות.

כל הסעיפים במדד היו חיוביים מלבד סעיפי הלבשה והנעלה ותחבורה ותקשורת שירדו ואיפסו את המדד.

עליות בולטות נמדדו בסעיפים:

מזון- עלה ב- 0.3% זה החודש השני ברצף, כאשר סעיף המזון נוטה לרדת בחודשים ינואר פברואר.

דיור – לאחר ירידה של 1% בארבעת החודשים האחרונים עלה המדד ב-  0.3% שעיקרו נבע מעלייה בסעיף דיור בבעלות הדיירים אשר נמדד ביחס לחודש שעבר.

ירקות ופירות – עלה ב 3.9%. זהו הסעיף עם התרומה החיובית הגבוהה ביותר, כאשר עיקר ההשפעה נבע מעלייה במחירי הפירות הטריים. ייתכן והנתונים החיוביים שנמדדו במשק בחודשים האחרונים מתחילים להשפיע על רמת הביקושים. העלאת שכר המינימום וקצב התחזקות השכר במשק, נתוני האבטלה הנמוכים ועלייה בכוח ההשתתפות, כולם חיזקו את נתוני הצריכה הפרטית, ותורמים להתחזקות כוח הקנייה של הצרכן ועלייה בביקושים.

לאחר תקופה ארוכה בה האינפלציה בישראל שלילית, עלייה שנתית של 0.4% בעצם מנחמת ומעודדת את בנק ישראל. החודשים הקרובים צפויים להיות חיוביים בהשפעה עונתית.

גם לצעדי הממשלה יש השפעה מהותית בהחלטות שינקטו להפחתת מיסים. במידה ויוחלט שמס ההכנסה יירד, כוח הקנייה צפוי להתחזק ואיתו רמת הביקושים. במידה ותירשם ירידה במע"מ, צפוי מהלך של ירידת מחירים ולחץ מטה על האינפלציה. כל ירידה של 1% במע"מ צפויה להוריד מהאינפלציה השנתית כ- 0.25%.

_________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2016 - רפי כהן, מנהל השקעות, 15.1.2017

החודש נותר מדד המחירים לצרכן ללא שינוי ועמד בציפיות השוק.

לסיכום שנת 2016 המדד ירד ב- 0.2%,  וללא סעיף הדיור שהיה המשמעותי ביותר גם השנה,ירד המדד ב- 0.7%.

להלן הסעיפים העיקריים שהשפיעו על המדד:

סעיף הלבשה והנעלה היה הסעיף שתרם באופן הרב ביותר למדד, ועלה בגובה 6.5%. מלבדו רק סעיף ירקות ופירות עלה גם הוא (1%), בעוד ששאר הסעיפים ירדו.

שנת 2016 מסתכמת כשנה שלישית ברצף בה האינפלציה שלילית, זאת למרות העלייה שנמדדה במחירי הנפט, לאחר שאלו ירדו בחוזקה בשנת 2015.

בסיכום שנת 2016 הסעיף העיקרי שתרם למדד הוא סעיף הדיור אשר עלה ב- 1.4% ותרם 0.375% למדד.

מנגד הסעיפים שגרעו את השיעור הגבוה ביותר במדד היו: ירקות ופירות, וריהוט וציוד לבית אשר ירדו ב-2.7% ו- 2.4% , בהתאמה וגרעו מהמדד 0.075% כל אחד.

בהתייחס לשנת 2017, הגורמים אשר צפויים לתרום לאינפלציה הם: התחזקות שוק העבודה, עלייה בשכר ועלייה בעלות הייצור, אשר צפויה לייקר את עלות מוצרי הייצור ומחירי הסחורות, שבראשם מחיר הנפט שצפוי לשמור על רמת מחירים יציבה.

גם השנה סעיף הדיור שמשקלו במדד הוא הגדול ביותר, צפוי להיות משמעותי מאוד בשנת 2017 ועלול להיות מושפע מחוק מיסוי דירה שלישית. בתרחיש "האופטימי יותר" נראה תחילת ירידת מחירים ויציאה של משקיעים חדשים מהשוק כפי שמסתמן בחודשיים האחרונים, ומכירות מעטות של בעלי דירה שלישית. נכון לפרסומים אחרונים חלקם של המשקיעים מרכישות דירות הוא כ-20% כלומר כ-10,000 דירות חדשות בשנה שנכנסות לשוק השכירות.

יציאת המשקיעים מהשוק ככל הנראה תגדיל רכישות של דירות ע"י זוגות צעירים בפריפריה בלבד ובאזורי המרכז, ותגרום ללחצים במחירי השכירות עקב היצע מצטמצם.

בתרחיש אחר, יציאת משקיעים מהשוק תרסן את קצב עליית המחירים, תוריד את ה"תחרות" על כל דירה בשוק ותאפשר גישה למחירים נוחים יותר עבור הזוגות הצעירים, דבר שיפגע בעליית שכר הדירה ותמתן סעיף זה, אשר צפוי לעלות כ- 2% בשנה הקרובה.

_________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2016 - רפי כהן, מנהל השקעות, 15.12.16

החודש צפינו מדד נמוך מעבר לתחזיות האנליסטים שעמדו על 0.1%- ואכן מדד המחירים לצרכן ירד ב- 0.4%. מתחילת השנה ירד המדד ב- 0.2% וב- 12 החודשים האחרונים ירד ב- 0.3%.

הקטר המרכזי של המשק ממשיך להיות סעיף הדיור, למרות ירידה של 0.1% בסעיף זה, מדד המחירים לא דיור ירד מתחילת השנה ב- 0.7%.

מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן עלה החודש ב- 0.9% וסוגר עליה של 8.7% השנה.

להלן הסעיפים העיקריים שהשפיעו על המדד: מלבד סעיף הלבשה והנעלה שהתייקרו ב- 1.5% ומחירי הדלק שעלו ב- 2.4% כל הסעיפים במדד ירדו החודש. הוזלו במיוחד מחירי המזון (0.4%), ירקות ופירות (4.3%) נסיעות לחו"ל (10.6%).

למרות זריקת החיזוק משוק העבודה החזק בישראל המלווה באבטלה נמוכה ועלייה ריאלית בשכר והגידול בצריכה הפרטית, הנתונים עדיין אינם מתרגמים לאינפלציה בפועל וככל הנראה שנת 2016 תסגור שנה נוספת של אינפלציה שלילית, כאשר גם מדד דצמבר בהשפעה עונתית צפוי להיות שלילי.

בין הגורמים שצפויים לתרום לעליית מחירים בשנת 2017 הם: התחזקות שער הדולר בעקבות עליית ריבית בארה"ב, עליה במחירי הנפט לאחר הסכם מדינות אופ"ק ומחירי הסחורות שסימנו שפל השנה. בנק ישראל מבין שעליו להישאר בפעילות מרחיבה ועליית ריבית אינה נראית כרגע באופק עד להתייצבות באינפלציה והגעתה לטווח התחתון לכל הפחות העומד על 1%. תחזיות האינפלציה לשנה הקרובה עומדות על 0.75% בממוצע והציפיות הנגזרות מהאג"חים הממשלתיים נעות סביב ה- 0%. 

____________________________________________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2016 - רפי כהן, מנהל השקעות, 15.11.16

מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.2% ועמד בצפי שלנו שהיה גבוה מהציפיות בשוק. מתחילת השנה עלה המדד ב- 0.2% וב- 12 חודשים אחרונים ירד ב- 0.3%

להלן הסעיפים שתרמו למדד: הלבשה והנעלה עלו ב- 3.9% המזון עלה ב- 0.6% וירקות ופירות ב- 1.8% הסעיף העיקרי שירד הוא סעיף הדיור. מדד מחירי הדירות שאינו כלול במדד המחירים לצרכן עלה ב- 1.3%

למרות עלייה של 0.2% ניתן להבחין שמרבית הסעיפים ירדו- הפתיע במיוחד סעיף תרבות ובידור שירד ב- 0.7% בעקבות הוזלות מחירים במלונות, בתי הארחה ומשחקי ספורט. זאת למרות שחודש אוקטובר היה חודש עמוס בחגים וחופשים עם מעט ימי עבודה, דבר שהגדיל את הביקושים לחופשות בארץ. טיסות לחו"ל לעומת זאת עמדו בצפי והתייקרו ב- 2.9% .

ההתייצבות במחירי הסחורות ובעיקרן מחירי הנפט צפויים לחזק את האינפלציה בשנה הקרובה. כשעלויות הייצור עולות כתוצאה מעליית שכר ריאלית, רמת אבטלה נמוכה והיעדר ירידות מחירי סחורות על היצרנים יהיה לגלגל עליות מחירים על הצרכן.

שנת 2016 צפויה להסתכם באינפלציה של 0%-0.2% אמנם רמה נמוכה מאוד אך כבר לא שלילית עם אופק חיובי לעליות מחירים בחציון השני של 2017.

אנו מניחים שהאינפלציה לא תגיע ליעדה התחתון עוד בחציון הראשון של 2017 אך הגידול בצריכה הפרטית שנתמכת בשוק עבודה חזק, שער דולר יציב ועליית תשואות בעולם שככל הנראה תוביל למהלך של עליות ריבית בארה"ב צפויים לתת רוח גבית להתייצבות ועליות מחירים כל הדרך עד לחזרת האינפלציה אל יעדה. עם זאת אנו לא רואים מהלך של עליית ריבית ע"י בנק ישראל למרות עליות ריבית ככל שיהיו בעולם עד להגעת האינפלציה אל מרכז היעד שהוא 2%. 

___________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2016 - רפי כהן, מנהל השקעות, 15.10.16

מדד המחירים לחודש ספטמבר עמד בצפי שלנו וירד 0.1%

המדד ירד מתחילת השנה ב- 0.2% ו- 12 חודשים אחרונים ירד ב- 0.4% המדד ללא דיור ירד ב- 1.2%. 

בין הסעיפים הבולטים היו סעיף התחבורה והתקשורת אשר ירד 0.3%, למרות עלייה במחירי הדלק של 4.5%, וזאת בעקבות הוזלות במחירי טיסות שיעורי נהיגה והשכרת רכב.

סעיף חינוך, תרבות ובידור ירד 0.4%, כאשר עיקר הירידה הייה בסעיף הארחה, נופש וטיולים, בגובה 7%. סעיף ירקות ופירות ירד 1.9%, כאשר עיקר ההוזלה היה במחירי הפירות בגובה 6.7%. 

תחילת תקופת הסתיו המאפיינת את חודש ספטמבר, מתאפיינת בירידה בביקושים וירידה במדדי המחירים. המדדים בחודשים הקרובים צפויים להישאר נמוכים, ומסתמן ששנת 2016 תסתכם עם מדד סביב ה- 0%, רחוק מיעד בנק ישראל העומד על 1%-3% שנתי.

תחזית המדד 12 חודשים קדימה נעה סביב ה- 0.8%, ובכך בנק ישראל מאמין שלקראת סוף החציון הראשון של 2017 ישוב צפי המדד לעמוד בגבול התחתון של יעד הבנק.

נקודה נוספת שצפויה לתמוך בחזרת המחירים ליעדם היא השפעת הרגולציה והתערבות הממשלה בהוזלת מחירים אשר פחתה בתקופה האחרונה והעיבה על סעיפים רבים לאורך המדד.

___________________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2016 - רפי כהן, מנהל השקעות, 16.9.16

מדד המחירים ירד ב- 0.3% מתחת לציפיות השוק וזאת לאחר שבחודש שעבר עלה מעבר לציפיות השוק. 12 חודשים אחרונים המדד ירד ב- 0.7% ומתחילת השנה הסתכם בעלייה של 0.1% בלבד.

סעיף הדיור הוסיף לעלות ב- 0.4% , הירקות עלו ב- 3.3% חינוך, תרבות ובידור עלה ב- 0.3% והמזון עלה ב- 0.1%

מנגד הסעיפים שירדו החודש היו: הלבשה והנעלה 5%- תחבורה ותקשורת 1.3%- פירות 2.5%- ורהיטים וציוד לבית 0.5%-

מדד חיובי באוגוסט היה מתבקש כיוון שמדובר בחודש שנוטה לעלות בראייה היסטורית (ממוצע של 0.3% ב-3 שנים האחרונות). חודש אוגוסט מאופיין בחודש בו הביקוש לדיור עולה, ישראלים רבים מנצלים את חופשת הקיץ באוגוסט בעיקר, כדי לנצל את הזמן ולבלות עם המשפחה בהופעות, אטרקציות  וחופשות בארץ ובחו"ל, נתון שמשפיע על רמת ביקושים גבוהה ועליית מחירים רוחבית.

חודש אוגוסט שלילי צורם מאוד לבנק ישראל כיון שחודשי הסתיו בפתח ואיתם ביקושים נמוכים שמאופיינים באינפלציה שלילית בתקופה זאת. בנק ישראל שהרגיש שהוא יכול להרפות את ידיו מהשוק לאחר 4 חודשי עלייה שהסתכמו ב- 1% עם עלייה גבוהה מהצפוי בחודש יולי (0.4%) נאלץ לשוב להתמודד עם העובדה כי למרות נתוני האבטלה הנמוכים, העלייה בשכר, בצמיחה ובצריכה הפרטית. האינפלציה עדיין לא מופיעה בשטח והמדיניות המרחיבה פה כדי להישאר.

בנק ישראל לא צפוי להוריד את הריבית בתקופה הקרובה וזאת בגלל מחירי הנדל"ן שעדיין בעלייה גבוהה 12 חודשים אחרונים הסתכמו ב- 6% וגם בגלל המדיניות המרחיבה ששוררת בתקופה זאת בעולם ובאירופה בפרט. כאמור עליית ריבית אמנם לא הייתה על הפרק אך ייתכן וגם יעד תחילת העליות יידחה.

 _______________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2016 - רפי כהן, מנהל השקעות, במחלקת המחקר של אינפיניטי, 16.8.16, 

מדד יולי- עלייה ב 0.4%  

מדד יולי עלה ב- 0.4% ועקף את התחזיות בשוק שעמדו על 0.2%, המדד הסתכם מתחילת השנה ב- 0.4% ו- 12 חודשים אחרונים ירד המדד ב- 0.6%. 

המדד הושפע בעיקר מעלייה בסעיף שירותי דיור בבעלות דיירים בחודשים יוני-יולי לעומת אפריל-מאי. עלייה משמעותית נמדדה גם במחירי ירקות ופירות טריים שהתייקרו ב- 7.2% ובמחירי נסיעות לחו"ל שעלו ב- 10% והעלו את סעיף התחבורה ותקשורת ב- 0.7%, וזאת למרות ירידה במחירי הדלק שהושפעו מירידה במחיר הנפט בעולם והתחזקות השקל.

סעיפים שהשפיעו לשלילה על המדד הם: הלבשה והנעלה שירדו מעבר לצפי בגובה 8.5%, ריהוט וציוד לבית, סעיפים אשר מושפעים ברמה עונתית.

מדד יולי מכה את התחזיות בשוק וצובר ארבעה חודשים ברצף עליות המסתכמות ל- 1.4% מתחילת הרבעון השני, קשה לומר כי ייתכן ויצאנו מסביבת אינפלציה מתונה, כיוון שהמרכיב העיקרי שתרם למדד בתקופה זאת הוא סעיף הדיור, אולם לראשונה מחירי הדיור (שאינם משפיעים על מדד המחירים לצרכן) שנוטים לעלות בחודשי הקיץ ירדו החודש ב- 0.3% ועלו ב- 12 החודשים האחרונים ב- 6.9%. 

המדד האחרון צפוי לחזק את עמדת בנק ישראל כי אין צורך בהפעלת כלים מרחיבים מצדו ומספר חודשים מוצלחים נוספים יאותתו שהמשק צועד בכיוון הנכון.

עליית השכר הריאלית בשנה האחרונה ורמת האבטלה הנמצאת בשפל יחד עם התחזקות בצריכה הפרטית צפויים להמשיך ולהוביל את האינפלציה אל טווח היעד של בנק ישראל, כמו כן ייתכן ותוצאות המדד האחרון אשר עבר את התחזיות בשוק יוביל לעלייה בציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון שירדו בחודש האחרון ל- 0.2%- שנה קדימה.

__________________________________________

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2016 - רפי כהן, מנהל השקעות, אינפיניטי מחלקת מחקר 

מדד יוני- עלייה ב 0.3%  

המדד ירד 12 חודשים ב- 0.8% ומתחילת השנה נותר ללא שינוי. עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב- 8.3% כאשר תרומתו למדד הוא 0.26%. סעיף התחבורה התחזק ב- 1% (מרבית העלייה מקורה בעלייה במחירי הנפט), סעיף התרבות והבידור עלה ב- 0.6%. 

מדד מחירי הדירות (שלא משפיע על מדד המחירים לצרכן) עלה ב- 0.3% מחודש שעבר וב- 7.8% משנה שעברה. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים: ירקות ופירות ב-4.4%, ריהוט וציוד לבית ב- 0.6% ומזון ב- 0.5%. 

האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה נעה בין 0.6% לבין 1% כלומר נעה בכיוון הגבול התחתון של בנק ישראל. בתקופה הקרובה האינפלציה צפויה להתחזק עקב מספר גורמים שצפויים להשפיע לחיוב:

- אבטלה נמוכה ועלייה בשכר הממוצע ושכר המינימום בשתי פעימות נוספות עד תחילת 2017 עד לגובה 5,000 ₪ צפויה לחזק את הצריכה
  הפרטית.
- מחירי הסחורות בהובלת מחירי הנפט צפויים לעלות במתינות באופן רוחבי.
- המשך פעילות מרחיבה מכיוון בנק ישראל ועליית ריבית בארצות הברית צפויה לחזק את שער הדולר.
- מחירי השכירות צפויים להמשיך לעלות בקצב של 2.5% בשנה עקב עליה במחירי הדיור והתחזקות כוח הקניה. 

אינפלציה יציבה וחזקה בחודשי הקיץ הקרובים חשובה לקראת חודשי הסתיו בהם האינפלציה בנסיגה עקב סיבות עונתיות בעיקר.

________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2016

מדד מאי- עלייה ב 0.3% - חודש שני רצוף של עליות 

הנתונים שהתקבלו במהלך חודש מאי ממשיכים להצביע על חולשה בכלכלה העולמית. החולשה מתמקדת במשקים המתעוררים, אך נתוני הרבעון הראשון הצביעו על איבוד מומנטום גם בארה"ב ובבריטניה. כמו כן נמשכת האטה בקצב הגידול של הסחר העולמי. למרות החולשה והאינפלציה הנמוכה, הבנקים המרכזיים העיקריים לא נקטו צעדי הרחבה נוספים. בארה"ב צמח התוצר ברבעון הראשון ב-0.5% בלבד, והצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את הצמיחה. מספר המשרות שנוספו לשוק במאי, כ-38 אלף, היכה את השווקים בתדהמה וכנראה סתם את הגולל להעלאת ריבית על ידי הפד' בפגישתו בחודש יוני, אך יחד עם זאת האבטלה נותרה נמוכה (4.7%) ונמשכת עליית השכר.

כאמור הסיכוי להעלאת ריבית בארה"ב (היום) פחת משמעותית וניתן לגזור מכך שהדולר לא יתחזק ולפיכך לא צפוי פיחות משמעותי בשקל בחודשים הקרובים אשר יתמוך בהמשך העלאת מחירים במשק הישראלי. מחירי האנרגיה ובפרט מחיר החבית שנסקה בשיעור של מעל 25% מאז סוף מרץ השנה תחלחל אל המשק המקומי אך באופן איטי ומתון עקב התמסורת הנמוכה. לחצי השכר בסקטור הציבורי עדיין לא נתנו אותותיהם על המגזר הפרטי ולפיכך השפעה זו תבוא בהמשך השנה ככל הנראה. בסה"כ אנו עדיין בסביבת אינפלציה חיובית אך מתונה מאד.

לאור כל זאת ברור כי בנק ישראל נמצא במצב לא נוח. הבנק לא מגיב (מלבד רכישת מט"ח שמתבררת כלא אפקטיבית במיוחד בטווח בינוני וארוך) והוא גם לא יכול להגיב מכיוון שלא נותרו לו כלים מוניטריים זמינים ואפקטיביים לעת הנוכחית. הורדת הריבית ל – 0% אינה משמעותית (חוץ מההיסטוריה שתירשם בספרי הכלכלה המקומיים). מבחינת בנק ישראל האור בקצה המנהרה הוא מדיניות הריבית בארה"ב, במידה וזו תמשיך לעלות היא תחליש את השקל במונחי דולר ובמונחי סל ותעשה עבורו את העבודה. כמו כן, עלייה נוספת במחירי האנרגיה העולמיים תביא ככל הנראה לעלייה ברמת האינפלציה ובציפיות לאינפלציה. לסיכום, בנק ישראל מתקשה להגיב למצב והוא תלוי כעת בגורמים חיצוניים. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי ריבית בנק ישראל תיוותר בסביבתה הנוכחית, או אפסית, לפחות עד תום הרבעון הראשון של שנת 2017. 

____________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2016

המדד בחודש אפריל – בטווח התחתון של התחזיות והשקל בשיא של כל הזמנים.

אולי מעולם בנק ישראל לא היה מצוי בסיטואציה כל כך מורכבת כפי שאנו מכירים אותה היום. המדד שהתפרסם היום יצא ברף התחתון של התחזית ובשיעור של 0.4%.  בנק ישראל נותר, כמעט, ללא יכולת תגובה. מדוע?

הייצוא מישראל ממשיך לרדת. על פי נתוני סחר החוץ של ישראל בחודש אפריל 2016 נרשם ערך הייצוא הנמוך ביותר מאז חודש אפריל 2009. על פי נתוני המגמה בחודשים פברואר עד אפריל (כולל) ירד הייצוא בשיעור חד של 21.7%! קצב ייצוא הסחורות נמצא במגמת ירידה תקופה ארוכה ונובע משתי סיבות עיקריות: האחת מצב הסחר העולמי שמצוי גם במגמת ירידה והשנייה – השקל. נכון ליום המסחר האחרון במט"ח (13.5.16) השקל קבע שיא של כל הזמנים במונחי סל (נומינאלי אפקטיבי) ורמה של 84.7 נקודות. במקרה זה אנו מצפים מבנק ישראל להוריד ריבית, אלא שהאפשרות לכך קלושה. אמנם הריבית יכולה לרדת מתחת לאפס (ריבית שלילית) – אך אנחנו מניחים שבנק ישראל לא יסכן את המשק  בסחרור שעלול לקרות ממהלך כזה ולהתאמות במערכות הפיננסיות שיכולות לעלות הון לא מבוטל.

מדד אפריל בטווח הנמוך של התחזיות. גם במקרה כזה דרושה תגובה מצד בנק ישראל. הרי מדד אפריל מהווה כמחצית מהאינפלציה הצפויה ב – 12 החודשים הבאים וקריאה נמוכה מהצפוי תחייב את בנק ישראל לנקוט בפעולה ממשית, רק שנכון להיום הסיכוי לפעולה בגזרת הריבית קלוש כאמור . עם זאת , בנק ישראל יוכל להפעיל תכנית הרחבה נוספת כגון רכישת אג"ח בשוק, אבל ככל הנראה תכניות מסוג זה לא תתאים מפאת גודל השוק והאפקטיביות הנמוכה הצפויה למהלך זה .

בנק ישראל נמצא במצב לא נוח . הבנק לא מגיב (מלבד רכישת מט"ח שמתבררת כלא אפקטיבית במיוחד בטווח בינוני וארוך ) והוא גם לא יכול להגיב מכיוון שלא נותרו לו כלים מוניטריים זמינים ואפקטיביים לעת הנוכחית. הורדת הריבית ל – 0% אינה משמעותית (חוץ מההיסטוריה שתירשם בספרי הכלכלה המקומיים). האור בקצה המנהרה הוא מדיניות הריבית בארה"ב , במידה וזו תמשיך לעלות היא תחליש את השקל במונחי דולר ובמונחי סל ותעשה עבור בנק ישראל את העבודה. כמו כן, עלייה נוספת במחירי האנרגיה העולמיים תביא ככל הנראה לעלייה ברמת האינפלציה ובציפיות לאינפלציה.

לסיכום, בנק ישראל מתקשה להגיב למצב והוא תלוי כעת בגורמים חיצוניים שיעשו עבורו את העבודה. 

___________________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2016

מדד מרץ ירד ב – 0.2% והשלים ירידה חמישית ברציפות מאז חודש נובמבר אשתקד. ירידת המדד בחודש מרץ הייתה גבוהה מעט מממוצע התחזיות בשוק שעמד על 0.1%. קבוצת המוצרים שירדו באופן ניכר היו הירקות הטריים (-7.4%) דלק ושמנים לכלי רכב (-3.1%) וביטוח רכב (-1.3%), כאשר לעומתם עלו באופן ניכר מלונות ובתי הארחה (4.9%) ושירותי דיור בבעלות הדיירים (0.6%).

מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב- 1%, המדד ללא דיור ירד ב- 1.4%, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו ב- 0.9%, כל אחד. בשניים עשר החודשים האחרונים ירד המדד הכללי ב- 0.7%.

נקודה נוספת שראויה להתייחסות היא מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. על פי הרישומים בלמ"ס עולה כי מהשוואת עסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2016-פברואר 2016, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2015 – ינואר 2016, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב- 0.1% בלבד. מעניינת יותר העבודה כי בתקופת ההשוואה ינואר- פברואר 2016, לעומת ינואר-פברואר 2015, עלו המחירים ב- 7.2%.

תהליך ירידת המחירים במשק ממשיך להביא לידי ביטוי את התערבות הממשלה ורצונה להפחית את מחירם של מספר מוצרים ושירותים במשק הישראלי. עם זאת, עליית מחירי הנפט מעל לרמת ה-40$ לחבית ותחילת מיצוי ההשפעה של הפחתות המחירים היזומות על ידי הממשלה שגם באו לידי ביטוי במדדים גבוהים אחרונים גבוהים מהצפוי, הביאו לעליה חדה יחסית בציפיות לאינפלציה בטווח הקצר ועד הבינוני וללא שינוי בטווח הארוך של העקום הצמוד הממשלתי. בהנחה שלא יהיה שינוי חד כלפי מטה במחירי הנפט והפחתות מחירים נוספות, האינפלציה השנתית צפויה להיכנס לתחום היעד  לקראת הרבעון הראשון של שנת 2017. עליית השכר במשק כפי שהחלה בסקטור הציבורי צפויה לתמוך בתהליך זה.

בכל מקרה, באשר להחלטת הריבית לחודש מאי 2016, אנו לא רואים שינוי מהותי כפי שעולה מהמודלים הכלכליים שלנו ואף בגורמים אותם בוחן בנק ישראל ולפיכך, להערכתנו הריבית צפויה להיוותר ללא שינוי ולאורך זמן רב.

________________________________________________

 מדד שלילי נוסף המבטא את אוזלת ידה של הממשלה >> עוזי לוי, אנליסט ראשי, לדה מרקר, אורי תומר, 15.3.16: 

בשנת 2015  צמח התמ"ג ב-2.5% בלבד לאחר צמיחה של 2.6% ו-3.3% בשנת 2014 ובשנת 2013 בהתאמה. נתונים אלו חושפים את אוזלת ידה של הממשלה במימוש פוטנציאל הצמיחה של המשק. היא פעלה לשינויים מבניים רבים והצליחה להוריד מחירים במגזרים רבים אך לא השכילה לייצר מנועי צמיחה משמעותיים.

בנק ישראל מימש את כליו, וההרחבה המוניטרית אותה ביצע בהורדת הריבית לשפל היסטורי לא הספיקה בכדי ליצור ביקושים חזקים ומספקים. פתיחת המשק הישראלי לייבוא מוצרי מזון, הורדות מחיר יזומות על מוצרי בסיס הוכיחו כי הם לא מספיקים למשק בעל פוטנציאל צמיחה של מעל 3.5%. בזמן שמחירי האנרגיה בעולם מתאוששים, והשקל נסחר בשער נוח באופן יחסי מול הדולר, הולכות ומתגברות ההערכות המשתקפות מהמודלים כי שנת 2016 תסתיים באינפלציה חיובית, אך מתחת לטווח התחתון של יעד המחירים הממשלתי. בבנק ישראל עוקבים היטב אחרי התמורות בעולם לרבות ההאטה בסין, ההרחבה המוניטרית האגרסיבית בגוש האירו והחלטות הריבית הצפויות בארה"ב בחודשים הקרובים. לאור כל זאת הנני סבור כי אין לצפות לאקטיביות נוספת מצד בנק ישראל לפחות עד תום הרבעון השלישי של השנה. 

_____________________________________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי לביזפורטל (15.2.16)תגובה לפרסום מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2016

במשך שנתיים רצופות ומתמשכות בנק ישראל מחטיא את יעד האינפלציה הממשלתי ואף לא קרוב לזה. בנק ישראל פעל כמעט בכל הכלים שעומדים לרשותו באופן נכון אך בהחלט היה לו קשה להתגבר על השינויים המבניים אותם עבר המשק הישראלי כגון הורדות מחיר חד פעמיות יזומות על מספר מוצרים ושירותים אותם יזמה הממשלה.

הצהרות מהסוג כי בנק ישראל צריך לפעול ולהצטרף למדינות המנהיגות ריבית שלילית איננה נכונה ואיננה רצינית. מצבה המאקרו כלכלי של ישראל איננו דורש את זה והדיפלציה כאמור נבעה מגורמים חד פעמיים וממחיר האנרגיה בעולם שירד באופן חד.

הנהגת ריבית שלילית איננה עניין של מה בכך. המשק הישראלי איננו ערוך ברמת המערכות ולפני שמחליטים על צעד כל כך מהותי ברור כי דרוש מחקר עומק בנושא על ידי בנק ישראל. ריבית שלילית עלולה להוביל לאנומליות אותן המשק הישראלי לא צריך כפי שמתרחש בשוק הנדל"ן למגורים.

בראייה ארוכת טווח הורדת המחירים הרוחבית במשק מגדילה את ההכנסה הפנויה ותתרום לעלייה ברמת הביקושים. אנו סבורים כי לאור מצבה המאקרו כלכלי של ישראל סביבת האינפלציה תחזור להיות חיובית בהמשך השנה אך עדיין תישאר נמוכה. 

__________________________________________

ד"ר אביחי שניר, כלכלן בכיר במחלקת המחקר של אינפיניטי עבור גלובס: לבנק ישראל אין תשובות, 17.12.2015

__________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2015

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.4% 

סביבת האינפלציה בארה"ב ובאירופה אשר ממשיכה להיות נמוכה, נובעת בעיקר ממחירי הסחורות והאנרגיה, כאשר את הטון המרכזי נותן מחיר הנפט. אינפלציית הליבה בארה"ב נמצאת ברמה נורמלית של כ 2%, ובגוש האירו ברמה של כ 1%. לפיכך חשוב להדגיש כי בנטרול מחירי האנרגיה, יש אינפלציה מסוימת בעולם המערבי ורמת הצריכה סבירה.

באשר לישראל, למרות ההאטה במשק, סביבת המאקרו תומכת בעליית מחירים קלה , לאחר תקופה ארוכה בה ראינו ירידת מחירים בשורה ארוכה של מוצרים ושירותים. יתכן ומצב זה יותיר בידי הצרכן הכנסה פנויה כזו שתאפשר עלייה מסוימת בצריכה בחודשים הקרובים. על פי המודלים שלנו, סביבת האינפלציה צפויה להיוותר בשלושת החודשים הקרובים מתונה, אך לאחר תקופה זו אנו סבורים כי סביבת האינפלציה צפויה להיות גבוהה יותר וחיובית. בכל מקרה, באשר להחלטת הריבית לחודש ינואר 2016, אנו לא רואים שינוי מהותי בגורמים אותם בנק ישראל בוחן, ולפיכך הריבית צפויה להיוותר ללא שינוי זמן רב, וזאת על אף שבארה"ב תחל ככל הנראה כבר החודש מדיניות מוניטארית מצמצמת, אם כי בהדרגה ולאורך זמן. 

_______________________________________________________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2015

מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב-0.1% 

קצב הייצוא מישראל סובל מירידה בסחר העולמי ומההשפעה של שערי החליפין ובסה"כ רשם ירידה בחודשים אוגוסט - אוקטובר בשיעור של 11.1%, אך יחד עם זאת יבוא מוצרי צריכה עלה באותה התקופה בשיעור של 5%, דבר אשר מעיד על התרחבות בצריכה הפרטית. בנוסף, רמת האבטלה הנמוכה, העלייה במספר המשרות הפנויות והעלייה הנוספת בשכר המינימום הצפויה כל אלה עשויים לאותת על סימנים לתחילתה של מגמת עליות מחירים במשק, אם כי מתונה.  

בראייה גלובלית יתכן והאינפלציה בארה"ב  לקראת שינוי מגמה. אינפלציית הליבה (ללא מזון ואנרגיה) נכון לחודש ספטמבר עומדת ברמה של כ - 1.9%, כאשר עיקר הירידה מגיעה ממחירי הנפט במונחים שנתיים. במחירי המזון חלה עלייה ומרבית החזאים בעולם כבר צופים חזרה לקצב אינפלציה של 1.5-2% בשנים 2016-2017. יש היגיון בהנחה זו כאשר בעולם מעריכים כי מחיר הנפט מצוי בשווי משקל לטווח הקצר ומרביתם סבורים כי צפוי תיקון במחירו כלפי מעלה. אם נתייחס לגוש האירו נראה כי במרבית המדינות קיימת אינפלציית ליבה של מעל 1% וההרחבה המוניטרית אותה מבצע הבנק המרכזי של גוש האירו עשויה לתרום להתגברות קצב האינפלציה הכולל .

לאורך כל השנה האחרונה היה ברור לבנק ישראל כי תהליך ירידת המחירים איננו נובע מצד הביקוש ולכן השכיל לא לפעול ולהשתמש בכל כליו. בנק ישראל לא פעל באמצעות הריבית כפי שהיה צפוי ממנו, אלא פעל בשוק המט"ח בלבד. אנו סבורים כי לקראת החלטת הריבית לחודש דצמבר בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי, וממשיכים להחזיק בהערכה כי הריבית הנוכחית תלווה אותנו זמן לא קצר גם לאחר העלאת הריבית בארה"ב במידה ותתרחש בקרוב. 

_____________________________________________________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2015

מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד ב 0.4%. באשר למדד, צריך לזכור כי תהליך ירידת המחירים במשק בעיקרו וברובו מבני. 

אנו עדים לשורה של הורדות מחיר רוחביות, במזון, במים, בחשמל, וכן הלאה. כמו כן ביטול מכסי מיסים ישירים ועקיפים תורמים גם הם ללחץ המחירים כלפי מטה. כך למשל, רק ביטול סעיף אגרת הטלוויזיה אמור לגרוע ממדד חודש ספטמבר כ-0.19%.

בראייה גלובלית המצב קשה יותר. מלבד העובדה כי המדינות הגדולות במערב נאבקות במטרה להעלות את קצב האינפלציה הנמוכה מאד, תהליך עודף ההיצע במונחי סחורות בעולם הולך ועולה – וכך המחיר ממשיך לרדת.

בנוסף לגל הטרור שפקד את המדינה בשבועיים האחרונים, המצב המאקרו כלכלי בישראל סביר עם נטייה להרעה במספר פרמטרים משמעותיים. רק אתמול פרסמה הלמ"ס את סקרי הפדיון של רשתות השיווק בחודשים יוני-אוגוסט, מהן עולה כי חלה ירידה של 3.5% בסך כל פדיון רשתות השיווק, וזאת בהמשך לירידה של 5.2% בשלושת החודשים מרס-מאי 2015. עוד פרסמה הלמ"ס כי בסקר הערכת מגמות בעסקים חלה הרעה קלה במאזן הפעילות הכוללת, כאשר בתעשייה נרשמה בחודש ספטמבר הערכה שלילית של המנהלים בתעשייה, לראשונה מאז ספטמבר אשתקד.

כל זה "תופס" את המשק הישראלי בתקופה פחות נוחה לספיגת זעזועים. נתוני התמ"ג לרבעון השני והורדת תחזית הצמיחה במשק על ידי מחלקת המחקר בבנק ישראל "מקלקלים" במקצת את תמונת המאקרו הכוללת של המשק, מכאן שבנק ישראל מצוי בדילמה מאד לא פשוטה. הריבית במשק נושקת לאפס, ועל ריבית שלילית מיותר לדבר (המשק הישראלי לא ערוך לכך טכנית). יתרה מכך, השקל ממשיך להתחזק ומהווה אתגר גדול יותר לבנק ישראל.

התחזקותו של השקל בימים האחרונים באה מכיוון העולם, בהבנה כי הריבית בארה"ב לא תעלה כנראה השנה (לאור הקריאות לאחרונה לעבר הפד' לא להעלות את הריבית בשלב הנוכחי), באירופה ממשיכים להרחיב כמותית ולכן הריבית על השקל עדיין עדיפה.

לסיכום בהחלט סביר להניח כי הריבית תיוותר ללא שינוי – והורדת הריבית לאפס תהיה מעניינת ברמה ההיסטורית של המשק – אך לא תתרום באופן משמעותי לכלכלה. בנק ישראל יהיה חייב להכריז על צעדים אחרים. בכל מקרה אנו עדיין סבורים כי הריבית האפסית במשק תלווה אותנו עוד זמן רב.

_______________________________________________________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2015

מדד המחירים לצרכן עלה ב – 0.3% מעל תחזיות השוק. התרומה העיקרית לעלייה באה מסעיף הלבשה (9.8%) זאת לעומת, ירידה חדה בסעיף פירות טריים (8.3%).

בהתייחס להחלטת הריבית הקרובה לחודש אוגוסט, מדד שקל/סל אותו בוחן בנק ישראל ירד לרמה הנמוכה מ-80 נקודות, דבר המעיד על התיסוף של השקל ביחס למטבעות שותפות הסחר של ישראל. התיסוף של השקל במונחי סל המטבעות תרם לירידה בהיקף הייצוא של ישראל בחודשים אפריל-יוני בשיעור חד של 16.9%.

מבחינת ההשלכות על המשק הישראלי, המשך תיסוף אפקטיבי של השקל עלול להחריף את הירידות בהיקף הייצוא וזאת במיוחד לאחר שה-OECD הפחית החודש בחדות את תחזיות צמיחת התוצר והסחר העולמיים ב-2015 (3.1% לעומת 3.7% בתחזית הקודמת לגבי התוצר, ו-3.9% לעומת 4.6% לגבי הסחר), ובמידה מתונה יותר את התחזיות ל-2016 (3.8% לעומת 3.9%, ו-5.3% לעומת 5.5%, בהתאמה). שינויים דומים נערכו בתחזיות הבנק העולמי. הגורמים העיקריים להפחתה היו נתוני הצמיחה החלשים של הרבעון הראשון בארה"ב וההאטה במשקים המתעוררים.

מכאן, סביר להניח כי בנק ישראל יערוך שינוי (או התאמה) לתחזיות שלו ברבעונים הבאים. כלומר, ייתכן ומגמת ירידת המחירים הכוללת נבלמה, אך עדיין מוקדם לדבר על קצב אינפלציה "בריא".  קריאת מדד בשיעור של 0.3% לחודש יוני מעל ממוצע התחזיות "מרגיעה" במעט את קובעי המדיניות בבנק ישראל, אך ניכר כי סביבת הריבית הנמוכה (המדיניות המוניטארית המרחיבה) בישראל צפויה להיוותר לאורך זמן ממושך במשק הישראלי. לסיכום, אין סיבה מהותית לשנות את סביבת הריבית הנוכחית בטווח הנראה לעין ועל כן אנו מעריכים כי הנגידה תשאיר את הריבית על כנה גם החודש, וזאת לאפשר מרחב פעולה גדול יותר במידה ומגמת התיסוף תימשך.

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2015

הערב תפרסם הלמ"ס את מדד המחירים לחודש יוני כאשר ציפיות החזאים בשוק מצביעות על עלייה  של כ-  0.2%. לאחר שני מדדים רצופים (אפריל ומאי) בו עמד המדד בציפיות החזאים קיימת תחושה בקרב פעילי שוק ההון , כי קצב ירידת המחירים וקריאות מדד נמוכות ביחס לצפוי (עונתית) נבלמה. לצד האופטימיות באשר למדד המחירים, כפי שמשתקפת מתחזית בנק ישראל האחרונה לקצב אינפלציה של 1.6% בארבעת הרבעונים הקרובים (ו-2% בסוף שנת 2016), ראוי להביא בחשבון מספר גורמים שעשויים למתן את הערכות אלו.  


השינוי המבני שחל בהתנהגות הצרכן הישראלי בעקבות יוקר המחייה בישראל ראוי להתייחסות ולשילוב במודלים הכלכליים. קשה להתעלם משינוי כל כך מהותי של צרכן שבודק  מחירים  ולבסוף מבצע עסקה באתרים הפופולאריים בחו"ל (אם זה נעלי ספורט, או ציוד לאופניים) – "העולם שטוח". השינוי המבני הנוסף אליו צריך להתייחס הוא מאמצי הממשלה החדשה להורדת יוקר המחייה כגון: מחירי ביטוח החובה לרכב צפויים לרדת בשיעור של 17%, הכנסת מוצרים נוספים לפיקוח מחירים ויתכן גם ביטול המע"מ על מוצרי מזון מפוקחים. קיימים עוד גורמים כגון התחרות בשוק הטלוויזיה והאינטרנט (בסלולר להערכתי אין לאן לרדת), מחירי הטיסות ולחץ כולל במשק לירידות מחירים.

כמו כן, ניתן למנות גורמים חיצוניים שמשפיעים על התבססות האינפלציה ברמה נמוכה ונובעים מצפי לחולשה בסחר העולמי. ה-OECD הפחית החודש בחדות את תחזיות צמיחת התוצר והסחר העולמיים ב-2015 (3.1% לעומת 3.7% בתחזית הקודמת לגבי התוצר, ו-3.9% לעומת 4.6% לגבי הסחר), ובמידה מתונה יותר את התחזיות ל-2016 (3.8% לעומת 3.9%, ו-5.3% לעומת 5.5%, בהתאמה). שינויים דומים נערכו בתחזיות הבנק העולמי. הגורמים העיקריים להפחתה היו נתוני הצמיחה החלשים של הרבעון הראשון בארה"ב וההאטה במשקים המתעוררים.

מכאן, סביר להניח כי בנק ישראל יערוך שינוי (או התאמה) לתחזיות שלו ברבעונים הבאים. כלומר, ייתכן ומגמת ירידת המחירים הכוללת נבלמה, אך עדיין מוקדם לדבר על קצב אינפלציה "בריא".  קריאת מדד בשיעור של 0.2% לחודש יוני בהתאם לתחזיות "תרגיע" במעט את קובעי המדיניות בבנק ישראל, אך ניכר כי סביבת הריבית הנמוכה (המדיניות המוניטארית המרחיבה) בישראל צפויה להיוותר לאורך זמן ממושך במשק הישראלי.

לסיכום, אין סיבה מהותית לשנות את סביבת הריבית הנוכחית בטווח הנראה לעין ועל כן אנו מעריכים כי הנגידה תשאיר את הריבית על כנה גם החודש. 

_______________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2015

לאחר פרסום המדד, ירידה קלה בקצב האינפלציה הצפוי לרמה של 1.55%

ביום שישי האחרון פורסם מדד המחירים לצרכן אשר הצביע על עלייה של 0.6%, בטווח העליון של התחזיות. לא הופתענו לגלות שסעיף הארחה ונופש בארץ ובחו"ל עלה ב- 5.5% עקב חג הפסח שנחגג מוקדם יחסית השנה, וסעיפי הפירות וירקות הטריים שזינקו באמצע החודש מסיבות שונות. עם זאת, הופתענו לגלות כי סעיף שירותי דיור בבעלות דיירים ירד ב- 0.1%. בסה"כ מתחילת השנה המדד הכללי ירד ב- 0.7% ובשניים עשר החודשים האחרונים ירד המדד הכללי ב- 0.5%. בתחילת המסחר בבוקר יום ראשון שלאחר הפרסום הציפיות הנגזרות משוק ההון לשנה קדימה ירדו במעט לקצב אינפלציה שנתי של 1.55%.

האם אנו לקראת שינוי מגמה בקצב האינפלציה השנתית?

סביר להניח שכן. השינויים המבניים וירידות המחירים החד פעמיות הן בסקטור הממשלתי (מים, חשמל) והן במגזר העסקי (סלולר ומזון) כנראה מצויים לקראת התכנסות לשיווי משקל זמני. אין הדבר מצביע על סיומה של התייעלות וירידת מחירים במשק, אך שיעור השינוי יהיה פחות משמעותי. כך למשל הירידות בשוק המזון ובמוצרי החלב כתוצאה מהמהלך של שופרסל והמותג הפרטי שהשיקו בתחום החלב, עלול להצית מלחמת מחירים חדשה במשק וכמו כן, שוק הסלולר עדיין גועש, אך עדיין גודל השינוי איננו מאיים עוד במונחי מדד. ההתנהלות של בנק ישראל באשר לתגובה לסדרת המדדים האחרונה הייתה נכונה בדיעבד. בנק ישראל ניטרל למעשה את ההשפעה החד פעמית של ירידת המחירים ופעל בהתאם, באחריות ובכובד ראש.

לקראת החלטת הריבית לחודש יוני

שיקולי בנק ישראל בבואו להחליט לגבי שיעור הריבית במשק יושפעו פחות מההתמתנות בקצב ירידת המחירים בישראל ויותר מהירידה בהיקף ייצוא הסחורות והגירעון בחשבון המסחרי. מפרסום הלמ"ס עולה כי בחודשים פברואר –אפריל חלה ירידה של 13.1%. בחודש אפריל ייצוא הסחורות הסתכם ב- 15.7 מיליארד ₪ וכתוצאה מכך הגדיל את הגירעון בחשבון המסחרי בהיקף של 2.7 מיליארד ₪. מתחילת השנה הגירעון בחשבון המסחרי של ישראל (ייצוא פחות ייבוא) הסתכם ב- 7.7 מיליארד ₪. הפגיעה בהיקף הייצוא נובעת בין השאר מהתחזקות השקל במונחי סל (מדד משוקלל של שערי החליפין של שותפות הסחר של ישראל). בשלב הנוכחי סביר להניח כי במידה ויימשך התיסוף של השקל במונחי סל, בנק ישראל יבחר להגיב בעוצמה באמצעות רכישות אגרסיביות של מט"ח ובאמצעות הורדת הריבית לאפס. הפגיעה בהיקף הייצוא כרגע עלולה לפגוע בתעסוקה במשק ובהמשך לפגוע בצריכה הפרטית ובקצב הצמיחה של המשק. 

____________________________________________________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2015

על פי תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל שפורסמה בחודש שעבר, עולה כי בנק ישראל מעריך ששנת 2015 תסתיים באינפלציה שלילית של 0.1%. משמעות הדבר היא ציפייה שבעשרת החודשים הקרובים קצב האינפלציה השנתי יעלה בשיעור של 1.5%. היסטורית חודשים מרץ אפריל ואוגוסט אמורים להיות גבוהים מסיבות עונתיות, אך במידה ובחודשים אלו המדד לא יעלה על פי המצופה כגון חודש מרץ הנוכחי, בנק ישראל יתקשה לעמוד בתחזיות שנה נוספת.

חשוב להדגיש כי המגזר העסקי והפרטי ממשיכים להראות שיפור מסוים כאשר בחודש ינואר עלתה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-13.3 מיליארדי ₪ (1.6%) לרמה של כ-826 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה ברובה מנטילת אשראי בנקאי בסכום של כ-9.1 מיליארדים. בהקשר זה נציין כי הגידול באשראי מבטא שיפור במגזר העסקי והפרטי. כמו כן, פרסם הלמ"ס כי בחודשים נובמבר-ינואר 2015, חלה עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בשיעור של 0.3% בחישוב שנתי, וזאת בהמשך לעלייה גבוהה יותר בחודשים קודמים. הגורמים האחרונים תומכים בהתעוררות הפעילות במשק. יחד עם זאת, הגורמים האקסוגנים כגון מחיר הנפט ושער החליפין של השקל מול הדולר עלולים להיות חזקים יותר ולהשפיע על המדד לשלילה. להערכתנו בנק ישראל לא צפוי להכריז על הפחתה נוספת בישיבתו הקרובה בסוף החודש, אלה ימתין חודש נוסף לאחר פרסום מדד אפריל בכדי לבחון את המצב החדש.

________________________________________________________________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2015

הגורמים למדד הנמוך אותם בנק ישראל מתקשה לבלום

מלאי הנפט בארה"ב: ביום רביעי האחרון פורסם בארה"ב דוח המלאים השבועי של הנפט, שהראה כי רמת המלאי של חביות הנפט בארה"ב נסקה לשיא היסטורי. עקב כך הוציאה הסוכנות הבינ"ל לאנרגיה (IEA) אזהרה שהמלאים מתמלאים במהירות ויכולים להגיע בקרוב ל-100%! רמת מלאים גבוהה מדי מאותתת לשווקים על עודף היצע משמעותי שמאיים ללחוץ את מחיר חבית הנפט כלפי מטה ולגרור בעקבותיו המשך של גל ירידות מחירים כלל עולמי. 

שער החליפין של השקל מול הסל: הדולר מתחזק בעולם מול האירו והגיע לרמה של 1.05, רמה הקרובה לשוויון בין המטבעות החזקים בעולם. במונחי שקל/סל קיימת בעיה גדולה. בנק ישראל מסתכל על שער החליפין של השקל מול הסל אשר לא השתנה באופן מהותי מאז הפחתת הריבית האחרונה. אמנם, האירו נחלש מאז החלטת הריבית בכ-2.5% אך מנגד הדולר התחזק בכ-4%. כתוצאה מכך השקל עדיין חלש יותר בכ-1% מול הסל כך שמבחינת בנק ישראל אין טעם להפחית כעת את הריבית פעם נוספת. ירידת הדולר מול השקל מורידה את מחירי המוצרים המיובאים ותורמת גם היא להורדת רמת המחירים המקומית. 

המסחר האלקטרוני והשינוי בטעמי הצרכן הישראלי: התורים הארוכים לאשנב החבילות הינו תופעה שבשנתיים האחרונות רשות הדואר לא יודעת איך להתמודד איתו. הוא נובע מכך שרבים מאיתנו קנו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה מוצר כזה או אחר מאתר סיני או לונדוני. מדובר בתופעה שמתעצמת ועלולה לשנות את פני הכלכלה המקומית. נכון להיום מדובר על היקף רכישות שחצו את רף ה-5 מיליארד שקל! הצרכן הישראלי משווה, בודק וקונה בחו"ל. הוא מתוחכם יותר וחשוף יותר ובעיקר מנסה להרגיש שרכש במחיר הוגן. תופעה זו לוחצת את הייצור המקומי וגורמת לירידת מחירים במטרה לשרוד את התחרות הגוברת. 

שלושת גורמים אלו ימשיכו ללחוץ על רמת המחירים במשק הישראלי כלפי מטה וסדרת המדדים השליליים כפי שהשתקפה מתחילת השנה מעידה יותר מכל על כך. הבעיה העיקרית היא שמול שלושת הגורמים החיצוניים שצוינו לעיל, לבנק ישראל קשה מאד להתמודד. אם נוסיף לכל אלה את הגורמים הפנימיים כגון הממשלה החדשה שתקום, בה סדר היום החברתי נמצא במוקד, שנת 2015 איננה נושאת עימה בשורה אינפלציונית. 

_____________________________________________________________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2015

חברת דירוג האשראי הבינלאומית סטנדרט אנד פורס (S&P) אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל,A+ עם תחזית יציבה. בדוח ציינו האנליסטים לטובה את יחס חוב תוצר של המדינה (כ- 68%) ואת הכלכלה שצפויה לחזור לשיעורי צמיחה הגבוהים מ-3%, לאחר שנרשמה צמיחה בגובה של כ- 2.6% בשנת 2014, צמיחה סבירה ואך למעלה מזה לאור ההשפעה השלילית של מבצע 'צוק איתן'.

חשוב להדגיש כי "מה שרואים משם לא רואים מכאן". קשה להעריך עד כמה משקללים האנליסטים המדרגים בחו"ל את הלכי הרוח של הציבור הישראלי. השינויים המבניים בשוק הסלולר, מלחמת המחירים של רשתות המזון והמאבק המתחדש על הארנונה הם רק חלק מהמאבקים הצפויים לנו במהלך שנת 2015.
הממשלה הבאה שתורכב תידרש לפעול בשוק הדיור ולא יהיה מנוס מלמצוא פתרונות בצד ההיצע שעשויים להוריד את מחירי הדיור. על בנק ישראל להבין כי לא לעולם חוסן והמשך מגמה דפלציונית במשק הישראלי עשויה לפגוע ביעד הצמיחה. 
בנק ישראל חייב להיות יצירתי במדיניותו ולפעול באופן לא שגרתי ומפתיע. אנו סבורים כי מדד ינואר וזה הצפוי בחודש פברואר עשויים להביא את בנק ישראל לפעול ולהמשיך להוריד את הריבית לרמת האפס וזאת בכדי להוזיל את הריבית הריאלית במשק שעלתה כתוצאה ממדדים שליליים.

 לסקירה בגלובס לחץ כאן 

___________________________________________________________________________________________________________

עוזי לוי, אנליסט בכיר, אינפיניטי מחלקת מחקר - תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2014 

  • סדרת המדדים האחרונים ממשיכה להצביע על חולשה במשק הישראלי, בעיקר מצד הצרכן.
  • בהתייחס לנתוני המגמה, בשלושת החודשים יוני-אוגוסט נרשמה ירידה של 0.5% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, זאת לעומת עלייה בשיעור של 1.7% בשלושת החודשים הקודמים. הירידה ברכישה בכרטיסי אשראי באה לידי ביטוי בירידה של 1.2% ברכישה של מזון ומשקאות וירידה של 2.9% בשירותים (פנאי, בילוי וממשלה).
  • הגורמים האנטי אינפלציוניים במשק כגון רמה נמוכה של מחירי נפט וסחורות, אינפלציה מתונה בחו"ל, היעדר לחצים על השכר הריאלי בסקטור הציבורי וקיטון מתמשך בהכנסה הפנויה, מהווים תימוכין ברור לירידה ברמת המחירים ובביקושים הפנימיים. יחד עם זאת, הגורמים האינפלציוניים כגון: העלייה המתמשכת בשכר הדירה והיחלשות השקל בתקופה האחרונה, אינם מהווים גורם אינפלציה של ביקושים.
  • לפיכך ולאור העובדה כי תחזית הצמיחה במשק לשנת 2014 משקפת צמיחה בשיעור של 2.3% בלבד, אנו סבורים כי על בנק ישראל לפעול ולהמשיך במדיניות המוניטארית המרחיבה על ידי הפחתת הריבית פעם נוספת ואף לפעול בכלים אחרים המצויים ברשותו. 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2014

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2014

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2014 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2014

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2013

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2013

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2013

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2013

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2013

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2013

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2012

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2012

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2012תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2012

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2011

תגובה למדד המחירים לצרכם לחודש אוקטובר 2011

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2011

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2011

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2011

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2011

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש  מרץ  2011

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר  2011

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר  2011

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר  2010

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2010

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2010

תגובה למדד המחירים לצרכן
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום