בטרם פרצה פנדמיית הקורונה בעולם, ענף הבנקים נחשב לאחד הענפים היציבים ביותר במשק הישראלי. האם ענף הבנקים מראה את אותה היציבות גם באחד מהמשברים הגדולים בהיסטוריה?
משנת 2015 עד סוף שנת 2019 מדד הבנקים הציג תשואה של 108%, קרי ממוצע של כ20% בשנה.
מתחילת שנת 2020 עד סוף חודש אוקטובר 2020 מדד הבנקים הראה תשואה שלילית של 32.25%. למעשה, ענף הבנקים הוא בין הענפים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר במשק בעקבות המשבר, לצד ענפים נספים כמו נדל"ן מניב, תיירות, אנרגיה מסורתית ועוד.
אחת הסיבות העיקריות לירידה חדה זו מוסברת על ידי התנהגות המשקיעים אשר רואה במדד הבנקים אופציה על חוסן הכלכלה הישראלית.
כלומר, כאשר יש חשש לאבטלה גואה במשק אזי מתגבר החשש כי הלווים בישראל יתקשו להחזיר הלוואות שנטלו מהבנקים ומכאן שהבנקים צפויים לספוג ישירות את ההפסדים.
מאידך כאשר יש תקווה להתאוששות המשק עקב יציאה מהמשבר, גוברת ההערכה כי ניתן יהיה לגבות חובות והבנק יוכל לרשום רווחים לטובתו.
בחודש נובמבר, חברות התרופות פייזר ומודרנה אשר מפתחות חיסון לנגיף הקורונה, דיווחו כי יעילות החיסונים שלהם עומדת על כ95%. הידיעות הללו הפיחו רוח חדשה ואופטימיות בשווקים לגבי עתיד הכלכלות בעולם ויציאה עתידית מהמשבר.
בעקבות הדיווחים…

בעקבות הדיווחים על תוצאות הניסוי בחיסונים לנגיף הקורונה, מדד הבנקים ביצע תיקון חד ועלה כ12% מתחילת חודש נובמבר עד היום (18.11.20).

בנוסף, שני הבנקים הגדולים בישראל, בנק הפועלים ובנק לאומי, פרסמו את דוחותיהם לרבעון 3. בנק הפועלים הציג רווח נקי של 816 מיליון שח, עלייה בשיעור של כ- 11% ברווח הנקי ביחס לרבעון מקביל אשתקד, ובנק לאומי הציג רווח של 750 מיליון ₪, ירידה בשיעור של כ2% ביחס לרבעון מקביל אשתקד.

ללא ספק, תוצאות פעילות הבנקים שפורסמו מהוות נקודת מפנה מפתיעה בניגוד לתחזיות השוק לפגיעה קשה יותר בפעילות הבנקים.

ענף הבנקים מוכיח שוב כי הוא אחד הענפים היציבים בישראל.


*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.