גילוי נאות

אינפיניטי-אילים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן:"אילים") מקבוצת אינפיניטי התקשרה בהסכמים עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן, ולכן קיימת זיקה כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה - 2005, בין אילים לבין גופים המוסדיים המפורטים להלן לבין המוצרים המשווקים על ידי אילים.

אילים עשויה לעדיף את אותם מוצרים פנסיונים על פני מוצרים אחרים בעלי מאפיינים דומים.

אילים משמשת כסוכן ביטוח פנסיוני ולא כיועץ פנסיוני.

חברת ביטוח

 

קופות גמל וקרנות השתלמות

 

קרנות פנסיה

 

הראל חברה לביטוח בע"מ

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הפניקס חברה לביטוח

 

מנורה מבטחים פנסיה
בע"מ

מנורה מבטחים ביטוחים בע"מ

 

הפניקס חברה לביטוח

גילוי נאות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום