השתלמות וגמל

 

 

  

 

אודות החברה המנהלת 

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ הינה חברת ניהול ההשתלמות והגמל בקבוצת אינפיניטי. החברה מנהלת קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות פיצויים מרכזיות עבור אלפי עמיתים, על פי:  שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל.

החברה הינה בבעלות חברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ. בעל השליטה - מר אמיר איל.  

קבוצת ההשקעות אינפיניטי מנהלת תיקי השקעות, חיסכון פנסיוני (קרנות השתלמות, קופות גמל וקופות פיצויים) עבור עשרות אלפי לקוחות. 

קבוצת אינפיניטי הינה קבוצת ההשקעות אשר פועלת בלי ניגוד עניינים ועל פי אמות מידה קפדניות של כללי ממשל תאגידי. הקבוצה אינה מנהלת מוצרים משל עצמה כגון קרנות נאמנות או תעודות סל, אינה עוסקת בחיתום ואינה מנהלת תיק השקעות עצמי פעיל. כפועל יוצא, כל ההחלטות הניהוליות של הקבוצה מכוונות על פי צרכיו של כל לקוח והתשואה המושגת עבורו הינה תשואה בלי ניגודי עניינים.

שיטת ניהול ייחודית עבור קופת גמל וקרן השתלמות 

אינפיניטי רואה את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות כתיקי השקעות אישיים, בעלי הטבת מס, ומתאימה לכל חוסך את הרכב החסכון המותאים אישית, על פי גילו, פרופיל חייו ומטרותיו.
 

החברה פיתחה את שיטת הניהול הייחודית, שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל המהווה פריצת דרך בניהול גמל והשתלמות בהתאמה אישית. השיטה מבוססת הקצאה כספית וחלוקה בין מסלולי השקעה טהורים, תוך מקסום ההשקעה בתוכם ומאופיינת בשני שלבי ביצוע, במהלכם המוגדר פרופיל סיכון אישי באמצעות הקצאה כספית של הנכסים בין מסלולי השקעה טהורים ("סולידי" ו"מנייתי") ומופעל מודל ייחודי על פיו יוצרים סלי ניירות ערך להשקעה אופטימלית בכל מסלול והשגת תשואה מצטיינת.

אינפיניטי השתלמות וגמל - מסלולי השקעה עוקבי מדדים מובילים: 

1.   אינפיניטי השתלמות וגמל - אג"ח - מסלולים העוקבים אחר מדדי ייחוס באג"ח: 

       -    אינפיניטי גמל אג"ח (מ"ה 1078) - מסלול העוקב אחרי מדדי ייחוס באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני בדירוג גבוה
       -    אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל (מ"ה 1209) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח מדינה 
       -    אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני (מ"ה 1490) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח חברות בדירוגים מגוונים
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח (מ"ה 1084) - מסלול העוקב אחרי מדדי ייחוס באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני בדירוג גבוה
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל (מ"ה 1210) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח מדינה
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני (מ"ה 1491) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח חברות בדירוגים מגוונים 

2.   אינפיניטי השתלמות וגמל - מניות ישראל- מסלולים העוקבים אחר מדד ייחוס במניות (ת"א 125): 
          אינפיניטי גמל מניות בישראל (מ"ה 1079)  
       -    אינפיניטי השתלמות מניות בישראל (מ"ה 1085)  

3.   אינפיניטי השתלמות וגמל - מניות חו"ל-  מסלולי מניות חו"ל אשר עוקבים אחר מדד MSCI World All Country
       -    אינפיניטי גמל מניות בחו"ל (מ"ה 1536) 
       -    אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל (מ"ה 1537) 

4.   אינפיניטי מסלולים מעורבים בקרן השתלמות-   
       -   אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות (מ"ה 2252) 
       -   אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון (מ"ה 2254) 
       -   אינפיניטי השתלמות כללי (מ"ה 1083) 
       

5.   אינפיניטי גמל- מסלולים תלויי גיל-
      -   אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 
(מ"ה 7231) 
      -   אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 (מ"ה 7232) 
      -   אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה (מ"ה 7233)      
 
6.   אינפיניטי השתלמות וגמל IRA

לפרטים ולמידע נוסף, פנה אלינו באמצעות הדוא"ל: gemelishi@infinity.co.il

  או טלפן: 09-9579000 / 3488*

מעבר לאינפיניטי 

העברת קופת גמל קיימת לניהולה של אינפיניטי אינה פוגעת בזכויות שנצברו, אינה כרוכה בעלויות וקלה לביצוע.

מערך ניהול השקעות

ניהול הנכסים מבוצע באמצעות מחלקות מסחר ומחקר מקצועיות המורכבות מצוות גדול, יציב ומנוסה של בעלי רישיונות לניהול השקעות המתמחה בתחומים שונים: מאקרו כלכלה, מניות, אגרות חוב, מט"ח, נגזרים ועוד. הצוות המקצועי מסתייע במערכות מחשוב זמן אמת 
ואלגוריתמים מתוחכמים לאיתור ומימוש הזדמנויות השקעה.

מערך תפעול, בקרה וניהול סיכונים

ניטור ומעקב אחר הפעילות מבוצע באמצעות מערכות מידע מתקדמות המאפשרות ניהול, דיווח, מעקב ובקרה וישומם הלכה למעשה על חשבונות העמיתים, תוך פיקוח קפדני על החלטות ועדת ההשקעות ועמידה בדרישות החוק. המערך מתופעל על ידי צוותים יעודיים ומיומנים ועל פי כללי ממשל תאגידי קפדניים.

מערך דיווח

מידע עדכני ומפורט מועבר באופן ישיר לעמיתים, מעסיקים וסוכנים תוך שימוש במערכת "אינפיניטי השתלמות וגמל INFO"  המופעלת באתר האינטרנט של הקבוצה ומספקת שקיפות מלאה על פעילויותיה של החברה, עדכונים ודוחות כספיים, תשואות, הרכבי נכסים ועוד.

מערך שירות אינפיניטי גמל

צוות מיומן הכולל יועצים פנסיונים ופיננסיים, אנשי מנהלה ותפעול, אמון על פתרון כל סוגיה ומתן שירות, כאשר השירות לעמיתים, למעסיקים, יועצים ולסוכנים מאפשר קבלת פניות טלפוניות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע וטיפול בהן במהלך שעות העבודה. 

הודעה על השלמת מיזוג של מסלול השתלמות כללי עם מסלול השתלמות אג"ח

הודעה על השלמת מיזוג מסלולים וקופות - ינואר 2011

תרשים החברה

גילוי נאות גמל

 

 

 

אודות החברה המנהלת 

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ הינה חברת ניהול ההשתלמות והגמל בקבוצת אינפיניטי. החברה מנהלת קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות פיצויים מרכזיות עבור אלפי עמיתים, על פי:  שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל.

החברה הינה בבעלות חברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ. בעל השליטה - מר אמיר איל.  

קבוצת ההשקעות אינפיניטי מנהלת תיקי השקעות, חיסכון פנסיוני (קרנות השתלמות, קופות גמל וקופות פיצויים) עבור עשרות אלפי לקוחות. 

קבוצת אינפיניטי הינה קבוצת ההשקעות אשר פועלת בלי ניגוד עניינים ועל פי אמות מידה קפדניות של כללי ממשל תאגידי. הקבוצה אינה מנהלת מוצרים משל עצמה כגון קרנות נאמנות או תעודות סל, אינה עוסקת בחיתום ואינה מנהלת תיק השקעות עצמי פעיל. כפועל יוצא, כל ההחלטות הניהוליות של הקבוצה מכוונות על פי צרכיו של כל לקוח והתשואה המושגת עבורו הינה תשואה בלי ניגודי עניינים.

שיטת ניהול ייחודית עבור קופת גמל וקרן השתלמות 

אינפיניטי רואה את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות כתיקי השקעות אישיים, בעלי הטבת מס, ומתאימה לכל חוסך את הרכב החסכון המותאים אישית, על פי גילו, פרופיל חייו ומטרותיו.
 

החברה פיתחה את שיטת הניהול הייחודית, שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל המהווה פריצת דרך בניהול גמל והשתלמות בהתאמה אישית. השיטה מבוססת הקצאה כספית וחלוקה בין מסלולי השקעה טהורים, תוך מקסום ההשקעה בתוכם ומאופיינת בשני שלבי ביצוע, במהלכם המוגדר פרופיל סיכון אישי באמצעות הקצאה כספית של הנכסים בין מסלולי השקעה טהורים ("סולידי" ו"מנייתי") ומופעל מודל ייחודי על פיו יוצרים סלי ניירות ערך להשקעה אופטימלית בכל מסלול והשגת תשואה מצטיינת.

אינפיניטי השתלמות וגמל - מסלולי השקעה עוקבי מדדים מובילים: 

1.   אינפיניטי השתלמות וגמל - אג"ח - מסלולים העוקבים אחר מדדי ייחוס באג"ח: 

       -    אינפיניטי גמל אג"ח (מ"ה 1078) - מסלול העוקב אחרי מדדי ייחוס באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני בדירוג גבוה
       -    אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל (מ"ה 1209) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח מדינה 
       -    אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני (מ"ה 1490) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח חברות בדירוגים מגוונים
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח (מ"ה 1084) - מסלול העוקב אחרי מדדי ייחוס באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני בדירוג גבוה
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל (מ"ה 1210) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח מדינה
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני (מ"ה 1491) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח חברות בדירוגים מגוונים 

2.   אינפיניטי השתלמות וגמל - מניות ישראל- מסלולים העוקבים אחר מדד ייחוס במניות (ת"א 125): 
          אינפיניטי גמל מניות בישראל (מ"ה 1079)  
       -    אינפיניטי השתלמות מניות בישראל (מ"ה 1085)  

3.   אינפיניטי השתלמות וגמל - מניות חו"ל-  מסלולי מניות חו"ל אשר עוקבים אחר מדד MSCI World All Country
       -    אינפיניטי גמל מניות בחו"ל (מ"ה 1536) 
       -    אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל (מ"ה 1537) 

4.   אינפיניטי מסלולים מעורבים בקרן השתלמות-   
       -   אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות (מ"ה 2252) 
       -   אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון (מ"ה 2254) 
       -   אינפיניטי השתלמות כללי (מ"ה 1083) 
       

5.   אינפיניטי גמל- מסלולים תלויי גיל-
      -   אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 
(מ"ה 7231) 
      -   אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 (מ"ה 7232) 
      -   אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה (מ"ה 7233)      
 
6.   אינפיניטי השתלמות וגמל IRA

לפרטים ולמידע נוסף, פנה אלינו באמצעות הדוא"ל: gemelishi@infinity.co.il

  או טלפן: 09-9579000 / 3488*

מעבר לאינפיניטי 

העברת קופת גמל קיימת לניהולה של אינפיניטי אינה פוגעת בזכויות שנצברו, אינה כרוכה בעלויות וקלה לביצוע.

מערך ניהול השקעות

ניהול הנכסים מבוצע באמצעות מחלקות מסחר ומחקר מקצועיות המורכבות מצוות גדול, יציב ומנוסה של בעלי רישיונות לניהול השקעות המתמחה בתחומים שונים: מאקרו כלכלה, מניות, אגרות חוב, מט"ח, נגזרים ועוד. הצוות המקצועי מסתייע במערכות מחשוב זמן אמת 
ואלגוריתמים מתוחכמים לאיתור ומימוש הזדמנויות השקעה.

מערך תפעול, בקרה וניהול סיכונים

ניטור ומעקב אחר הפעילות מבוצע באמצעות מערכות מידע מתקדמות המאפשרות ניהול, דיווח, מעקב ובקרה וישומם הלכה למעשה על חשבונות העמיתים, תוך פיקוח קפדני על החלטות ועדת ההשקעות ועמידה בדרישות החוק. המערך מתופעל על ידי צוותים יעודיים ומיומנים ועל פי כללי ממשל תאגידי קפדניים.

מערך דיווח

מידע עדכני ומפורט מועבר באופן ישיר לעמיתים, מעסיקים וסוכנים תוך שימוש במערכת "אינפיניטי השתלמות וגמל INFO"  המופעלת באתר האינטרנט של הקבוצה ומספקת שקיפות מלאה על פעילויותיה של החברה, עדכונים ודוחות כספיים, תשואות, הרכבי נכסים ועוד.

מערך שירות אינפיניטי גמל

צוות מיומן הכולל יועצים פנסיונים ופיננסיים, אנשי מנהלה ותפעול, אמון על פתרון כל סוגיה ומתן שירות, כאשר השירות לעמיתים, למעסיקים, יועצים ולסוכנים מאפשר קבלת פניות טלפוניות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע וטיפול בהן במהלך שעות העבודה.

הודעה לפני מיזוג מסלול השתלמות כללי עם מסלול אינפיניטי השתלמות אג"ח

הודעה על השלמת מיזוג של מסלול אינפיניטי השתלמות כללי עם מסלול השתלמות אג"ח

הודעה על השלמת מיזוג מסלולים וקופות - ינואר 2011

תרשים החברה

גילוי נאות גמל


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות גמל וקרנות השתלמות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום