בעלי תפקידים

בעלי תפקידים בחברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

חברי דירקטוריון וועדותיו: 

חברי דירקטוריון (הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון) -

אמיר איל – יו"ר הדירקטוריון

דורון עמיר

ניר סעאת

בני איל

ליאת אהרונסון (דח"צ)

טל שביט (דח"צ)

רוני דומיניץ (דירקטור בלתי תלוי)

 

חברי ועדת ביקורת (ועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון) –

ליאת אהרונסון

טל שביט

רוני דומיניץ

 

חברי ועדת השקעות (ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים) –  

ליאת אהרונסון – יו"ר

טל שביט

ניר סעאת

 

הנהלת החברה:

ערן כהן – מנכ"ל

שני שמוניק – סמנכ"ל

דודי לוי – סמנכ"ל כספים

דויד שמש – יועץ משפטי

רחל בן גל – מבקרת פנים

ערן כהן - מנהל מערכות מידע

 

 

ממונה על פניות הציבור:

גב' שני שמוניק.

אמצעי פנייה לממונה על פניות הציבור:

  •  כתובתרח' המנופים 8, הרצליה פיתוח, ת.ד 2031, 46120.
  •  טל':     09-9579000   / 3488*
  •  פקס:     09-9542020 
  •  באמצעות טופס מקוון אנא ציין בגוף הפנייה את מספר תעודת הזהות שלך, כתובת למשלוח מענה ומספר טלפון לבירורים:

 

בעלי תפקידים
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום